VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Horváth, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mahelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Šišková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Vališová (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLM0421c/Absolvents: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLLM0421c/01_02: Po 15:45–18:15 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/03_04: Út 13:30–16:00 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/05_06: St 10:15–12:45 MiÚ N02112, P. Šišková
VLLM0421c/07_08: Po 7:30–10:00 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/09_10: Čt 13:30–16:00 MiÚ N02112, L. Černohorská
VLLM0421c/11_12: Po 13:00–15:30 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/13_16: Út 16:00–18:30 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/14_15: St 13:00–15:30 MiÚ N02112, B. Mališová
VLLM0421c/17_18: Pá 7:30–10:00 MiÚ N02112, Z. Vališová
VLLM0421c/19_20: St 7:30–10:00 MiÚ N02112, M. Mahelová
VLLM0421c/30_33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček
VLLM0421c/31_32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie-předn. && VSBI0222p Biologie II - přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška )
Předpokladem jsou odpovídající znalosti z anatomie, histologie, biologie, biochemie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět principům následujících diagnostických metod lékařské mikrobiologie:
mikroskopie (nativní preparát, Gramovo barvení, další barvící metody)
kultivace (kultivační média, jejich použití, rozdíly mezi nimi)
identifikace bakterií (různé metody biochemické identifikace, jiné identifikační metody)
metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika
průkaz nukleové kyseliny v mikrobiologii
metody detekce antigenů a protilátek, jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; titry, dynamika titru, průkaz IgM/IgA/IgG; precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting
Mimo to studenti budou rozumět základům lékařské virologie.
Osnova
 • J01 Bezpečnost práce, technika práce s kličkou, nativní preparát, jednoduché barvení. Demonstrace obrazů různých mikrobů v jednoduchém barvení.
 • J02 Gramovo barvení, další barvicí postupy demonstračně. Demonstrace obrazů různých mikrobů v Gramově barvení.
 • J03 Kultivace baktérií
 • J04 Fyziologie baktérií, identifikace podle biochemické aktivity a průkazu faktorů virulence
 • J05 Mikroby a vnější vlivy, dekontaminační metody
 • J06 Testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J07 Úvod do sérologie, aglutinace a precipitace, ředění a sledování dynamiky titrů
 • J08 Komplementfixační reakce
 • J09 Neutralizace (nejen ASLO, ale i HIT a VNT)
 • J10 Reakce se značenými složkami (IMF, RIA, ELISA) včetně imunoblottingu
 • J12 Klinická virologie I (chřipka, respirační viry, klíšťová encefalitida)
 • J13 Klinická virologie II (hepatitidy a HIV
 • J14 Základy anglické terminologie v mikrobiologii, opakování
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004, 94 s. ISBN 80-902896-7-3. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000, 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998, 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996, 558 s. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • Medical microbiology : A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer - Barer M. 17th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007, 738 s. ISBN 978-0-443-10209-7. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002, 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • MIMS, Cedric A. Medical microbiology. Updated 3rd ed. Edinburgh: Elsevier, 2004, ix, 660. ISBN 0323035752. info
 • Pro české studium jsou základní tituly 1, 2 a 3, ostatní jsou doplňkové. For English study, title No. 8 is basic, plus protocoles on IS MU. Titles No. 9 and 10 are supplementary.
 • Používejte také / Use also: www.medmicro.info.
Výukové metody
cvičení v laboratoři
samostudium s využitím e-learningových materiálů
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.