VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLLM0421c/01_02: Po 16:00–18:30 MiÚ N02112, Po 16:00–18:30 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/03_04: Út 13:00–15:30 MiÚ N02112, Út 13:00–15:30 MiÚ N02112, V. Korecká
VLLM0421c/05_06: St 18:00–20:30 MiÚ N02112, St 18:00–20:30 MiÚ N02112, M. Dvořáčková
VLLM0421c/07_08: Po 13:00–15:30 MiÚ N02112, Po 13:00–15:30 MiÚ N02112, M. Dvořáková Heroldová
VLLM0421c/09_10: St 10:10–12:40 MiÚ N02112, St 10:10–12:40 MiÚ N02112, L. Černohorská
VLLM0421c/11_12: St 13:00–15:30 MiÚ N02112, St 13:00–15:30 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/13_16: Po 7:30–10:00 MiÚ N02112, Po 7:30–10:00 MiÚ N02112, A. Siváková, O. Zahradníček
VLLM0421c/14_15: Čt 18:00–20:30 MiÚ N02112, Čt 18:00–20:30 MiÚ N02112, O. Zahradníček
VLLM0421c/41: Pá 10:10–12:40 MiÚ N02112, V. Korecká
VLLM0421c/42: Po 10:10–12:40 MiÚ N02112, L. Vacek
Předpoklady
( VSBI0222p Biologie II-přednáška || VLBI0222p Biologie II-přednáška ) && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška )
Předpokladem jsou odpovídající znalosti z anatomie, histologie, biologie, biochemie a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie a prakticky provést některé z metod těchto disciplín, dále znát běžná kultivační média, jejich použití a rozdíly mezi nimi a připravit nativní preparát, preparát barvený Gramovým barvením.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni:
- přípravit nativní preparát, preparát barvený Gramovým barvením, pozorovat uvedené preparáty v mikroskopu, vyjmenovat další barvící metody
- vyjmenovat běžná kultivační média, jejich použití a rozdíly mezi nimi a přeočkovat kmen nebo vzorek na další kultivační půdu
- identifikovat bakterie s využitím různých metod biochemické identifikace, popsat i jiné identifikační metody
- vyjmenovat metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika a odečíst jejich výsledky
- vyhodnotit průkaz nukleové kyseliny a definovat jeho význam v mikrobiologii
- vyjmenovat metody detekce antigenů a protilátek, definovat jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; vyhodnotit výsledky těchto metod včetně vyhodncení titrů, dynamika titru, průkazu IgM/IgA/IgG a jejich interpretace; definovt pojmy precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting
- Mimo to studenti budou schopni definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie a prakticky provést některé z metod těchto disciplín.
Osnova
 • J01 Bezpečnost práce, technika práce s kličkou, nativní preparát. Gramovo barvení, další barvicí postupy demonstračně. Demonstrace obrazů různých mikrobů a struktur v Gramově barvení.
 • J02 Kultivace baktérií
 • J03 Fyziologie baktérií, identifikace podle biochemické aktivity a průkazu faktorů virulence
 • J04 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii
 • J05 Mikroby a vnější vlivy, dekontaminační metody
 • J06 Testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J07 Biofilmové infekce
 • J08 Úvod do sérologie, aglutinace a precipitace, ředění a sledování titrů
 • J09 Sledování dynamiky titrů, komplementfixační reakce a neutralizace
 • J10 Reakce se značenými složkami (IMF, RIA, ELISA) včetně imunoblottingu
 • J11 Klinická virologie I (hepatitidy a HIV)
 • J12 Klinická virologie II (chřipka, respirační viry, klíšťová encefalitida)
 • J13 Klinická parazitologie (základy)
 • J14 Klinická mykologie (základy)
 • J15 Praktická cvičení nejsou (jen výjimečně individuální nahrazování)
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001, 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003, 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010, 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999, 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 448 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8. info
 • Tituly 1, 2, přednášky v IS MU a veškeré materiály z praktik jsou základní studijní materiály ke zkoušce, ostatní jsou doplňkové.
Výukové metody
cvičení v laboratoři
samostudium s využitím e-learningových materiálů
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu (zpravidla deset otázek a výběrem z odpovědí, každá za jeden bod; je potřeba získat 7 bodů)
(4) všechny odpovědníky úspěšně splněné; pokud jsou vždy splněny včas (před příslušným praktikem), získává student bonus jednoho bodu pro zápočtový test
Navazující předměty
Informace učitele
Telefonní a e-mailový kontakt:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta)
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: woznic@med.muni.cz
Sekretářka: Jana Krajíčková, tel.: +420 543 183 091
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz (kontaktní osoba), tel.: +420 543 183 113
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Ing. Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Více informací v praktikárně ústavu as. Mgr. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
Organizační informace najdete ve složce
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/VLLM0421c/op
Další informace jsou také průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.