BOAF0333p Anatomie a fyziologie oka III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BKPA021p Patologie || BOPA021p Patologie - př. ) && BKHI021p Histologie - před. && BOAF0232p Anatom.a fyziol. oka II-př. && BOAF0232c Anatom.a fyziol. oka II-cv.
BKPA021p && BKHI021p && BOAF0232p && BOAF0232c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci souboru přednášek tohoto předmětu student porozumí a dovede interpretovat znalosti anatomie oka, stavby buňky, histologie očních tkání, parametry oka.
Definuje a správně interpretuje pojmy související s tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica interna, vnitřním prostorem oka, zrakovou dráhou, mozkovými centry, krevním a nervovým zásobením oka, pomocnými a ochrannými orgány oka.
Nedílnou součástí je znalost embryologie oka a dědičnosti očních chorob.
Výstupy z učení
Na konci souboru přednášek tohoto předmětu student:
- rozumí a dovede interpretovat znalosti anatomie oka, stavby buňky, histologie očních tkání, parametry oka.
Osnova
 • Biochemie očních tkání, biochemické děje v sítnici, cyklus rhodopsinu a jodopsinu, fyziologie nitrooční tekutiny, nitrooční tlak, cévní zásobení oka a očních adnex, nervové zásobení oka a očních adnex, fyziologie slzného aparátu.
 • Vývoj oka a očních adnex, vrozené vývojové anomálie zrakového orgánu, základní pojmy z genetiky (Mendelovy zákony, typy dědičnosti, polygenie, heterogenie, eugenika).
Literatura
 • Syka, J., Voldřich, L., Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu.Vydání 1. Praha: Avicenum.1981
 • 1. K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka. IDVPZ, 1999
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1. info
 • AUTRATA, Rudolf a Jana VANČUROVÁ. Nauka o zraku. Brno, 2002. 226 s. Učebnice pro LF. ISBN 80-7013-362-7. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • FENEIS, Heinz a Wolfgang DAUBER. Anatomický obrazový slovník. 2. české přeprac. a rozš. Praha: Grada, 1996. ix, 455. ISBN 8071691976. info
 • Vyšetřování oka. Edited by Květa Kvapilíková. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 87 s. ISBN 80-7013-195-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace přednášky, opakování
Metody hodnocení
zkouška - multiple choice test min. 80% následovaný ústním zkoušením
Informace učitele
Okruhy k závěrečné zkoušce jsou k dispozici na IS od začátku semestru. U zkoušky musí nejprve student splnit požadavky testu (80%). Následně si losuje jednu kartičku se třemi otázkami, které musí dostatečně zodpovědět. Na přípravu má student 15 minut. Na odpovědi má student 15 minut.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BOAF0333p