EN

PřF:G7021 Diplomový seminář I - Informace o předmětu

G7021 Diplomový seminář I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc.
Předpoklady
( J0001 Angličtina || GJ011 Angličtina pro geology || JAG05 Angličtina pro geology-zkouška || JA001 Akademická angličtina )&&( J0002 Cizí jazyk || JF002 Francouzština || JN002 Němčina || JR002 Ruština || JS002 Španělština || GJ012 Němčina pro geology || GJ013 Francouzština pro geology || GJ014 Španělština pro geology || GJ015 Ruština pro geology || JF001 Akademická francouzština || JN001 Akademická němčina || JR001 Akademická ruština || JS001 Akademická španělština || JFG05 Francouzština pro geology-Zk || JNG05 Němčina pro geology-zkouška || JRG05 Ruština pro geology-zkouška || JSG05 Španělština pro geology-Zk ) && ( NOW ( G7041 Diplomová práce I )|| G7040 Diplomová práce I ) && ((( G6020 Regionální geologie ČR II || G6021 Regionální geologie ČR II )&&( G6060 Ložisková geologie II || G6061 Ložisková geologie II )&&( G6080 Geochemie II || G6081 Geochemie II )&&( G4100 Strukturní geologie || G4101 Strukturní geologie )&&( G4060 Historická geologie II || G4061 Historická geologie II ))|| G6011 Souborná zkouška z geologie )
Zadání diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění všech požadavků pro první tři ročníky optimálního plánu studia
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského programu geologie a studia učitelství biologie a geografie s geologicky orientovanou diplomovou prací. Student prezentuje zadání diplomové práce a přehled literatury související s tematem včetně diskuse.
Osnova
  • Vstupní referát k diplomové práci
  • Rešerše literatury
  • Diskuse
Literatura
  • Literatura zadaná individuálně k diplomové práci
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři a na základě kvality vstupního referátu k diplové práci (literární rešerše).
Informace učitele
K semináři jsou doporučeny konzultace s vedoucím diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.