FF FNNJpSNJ Německá jazykověda
Název anglicky: German linguistics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Klauzurní písemná práce představuje prezentaci zadaného odborného jazykovědného nebo literárněvědného tématu (při předchozím zveřejnění širšího seznamu potenciálních témat) a ověřuje praktické jazykové kompetence, znalosti odborné terminologie a odborného stylu i argumentační a prezentační schopnosti v písemné formě.
Ústní zkouška má podobu samostatné prezentace zadaného tématu po krátké přípravě a navazující rozpravy. Náplň zkoušky zahrnuje zevrubný přehled o jednotlivých lingvistických disciplínách (gramatika, syntax, slovotvorba, textová stylistika) se zohledněním diachronní perspektivy a o literární teorii a dějinách literatury; samostatně jsou zastoupeny okruhy specializačních předmětů.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené závěrečné práce jsou zveřejněny v online repozitáři: https://is.muni.cz/thesis/
Resultativa im Deutschen und Tschechischen. Eine korpuslinguistische Analyse
Die Textsorte Glosse. Eine vergleichende Analyse
Die deutsche Sprache in der Schweiz. Zum Geltungsbereich der Standardsprache und des Dialekts - Stichprobe Wettervorhersage in den Massenmedien


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_28AMagisterská práce J. Maláz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 3P
FF:NJII_284ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax J. Zemank 1/1/04 1Z
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1Z
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2Z
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 2-
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 0/2/04 2-
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2-
42 kreditů

Povinně volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinně volitelné předměty

Všechny specializace obsahují skladbu specializačních předmětů. Sbírá se vždy mimimálně 34 kreditů, zbývajících 24 kreditů jsou volitelné předměty. Zde se sbírají další předměty z magisterské nabídky povinně volitelných kurzů na ÚGNN v minimální výši 16 kreditů, zbývajících 8 kreditů je možno nasbírat i z jiných předměty MU.

Blok 1

Povinně volitelné předměty specializace Německá jazykověda

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 3P
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 4P
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_3243BOdborný jazyk I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 3P
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 3P
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 4P
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 3P
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 4P
44 kreditů