FF FNDSpH Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DS_ Divadelní studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 - PV
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISM001Metodologie divadelních studií D. Drozdzk 1/1/65 Z P
FF:DISM003Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury D. Drozdzk 2/0/65 Z P
FF:DISMS01Filozofie tragédie D. Drozdzk 0/2/76 P PV
FF:DISMS05Čas v dramatu M. Havlíčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISMS09Divadelní obraz roku 1953 I. Mikulovázk 0/2/76 P PV
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 - PV
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Poláčkovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ017Drama a kritika období mezi dvěma světovými válkami Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
55 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISM002Analýza inscenace M. Musilovázk 0/2/65 Z P
FF:DISM004Teorie dramatu a divadla II: Performativita M. Musilovázk 2/0/65 Z P
FF:DISMS02Adaptace a inscenace antického dramatu E. Poláčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISMS06Performativita baroka E. Poláčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISMS10Oblastní divadla I. Mikulovázk 0/2/76 P PV
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Poláčkovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
52 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISE003Guest Lecturer Course 03 (Christian Neuhuber) D. Drozdz 1/1/05 - PV
FF:DISE007Guest Lecturer Course 7 D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISM005Teorie dramatu a divadla III: Kognitivní teorie v teatrologii D. Drozdzk 2/0/65 Z P
FF:DISM007Magisterský diplomový seminář I D. Drozdz 0/2/1110 P P
FF:DISMS03Kognitivní analýza shakespearovských oper Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 P PV
FF:DISMS07Donjuanovský seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISMS11Nibelungův prsten jako inscenační výzva Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 P PV
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ011Opera na jevišti I Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
56 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DISE004Guest Lecturer Course 4 D. Drozdz 1/1/05 - PV
FF:DISE008Guest Lecturer Course 8 D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISM006Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie P. Drábekzk 2/0/65 Z P
FF:DISM008Magisterský diplomový seminář II D. Drozdz 0/2/1110 P P
FF:DISM009Prezentace magisterského projektu D. Drozdz 0/0/22 P P
FF:DISM010Magisterská diplomová práce D. Drozdz 0/0/0- P P
FF:DISM011Státní závěrečná zkouška magisterská D. DrozdSZk 0/0/0- - P
FF:DISMS04Překlad a adaptace Shakespearových dramat P. Drábekzk 0/2/76 P PV
FF:DISMS08Encyklopedické heslo K. Stehlíkovázk 0/2/76 P PV
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ008K. S. Stanislavský a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ012Opera na jevišti II Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 - PV
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Poláčkovázk 1/1/54 - PV
52 kreditů