PdF DHTEP01 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PdF D-HTEP Hudební teorie a pedagogika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP001Odborná orientace v oboru 1-8 M. Sedláčekk 0/0/05 - P
PdF:HTP002Příprava disertační práce 1-8 M. Sedláčekk 0/0/015 - P
PdF:HTP003Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/106 - P
26 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP004Hudebně folklorní tradice J. Kučerovázk 0/0/06 - P
PdF:HTP005Hudební historiografie pro pedagogy M. Sedláčekz 0/0/03 - P
9 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP006Estetika a obecná teorie umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 - P
PdF:HTP008Hudební pedagogika 1 M. Sedláčekz 0/0/04 - P
PdF:HTP010Hudební psychologie 1 M. Košutz 0/0/04 - P
11 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP007Estetika a obecná teorie umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 - P
PdF:HTP009Hudební pedagogika 2 M. Košutzk 0/0/06 - P
PdF:HTP011Hudební psychologie 2 E. Řehulkazk 0/0/06 - P
18 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP012Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1 M. Sedláčekz 0/0/03 - P
PdF:HTP014Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 - P
PdF:HTP020Sémantická analýza hudebního díla 1 M. Košutz 0/0/03 - PV
PdF:HTP022Sociologické aspekty hudební kultury 1 M. Košutz 0/0/03 - PV
PdF:HTP025Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 - PV
PdF:HTP026Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 - PV
PdF:HTP027Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 - PV
PdF:HTP028Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 - PV
40 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP013Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 - P
PdF:HTP015Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 - P
PdF:HTP021Sémantická analýza hudebního díla 2 M. Košutk 0/0/03 - PV
PdF:HTP023Sociologické aspekty hudební kultury 2 M. Košutk 0/0/03 - PV
18 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:HTP016Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium S. Hanušovázk 0/0/05 - PV
PdF:HTP017Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium M. Poučovázk 0/0/05 - PV
PdF:HTP018Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium V. Janíkovázk 0/0/05 - PV
PdF:HTP019Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium S. Koryčánkovázk 0/0/05 - PV
PdF:HTP024Výtvarné umění dvacátého století P. Nogazk 0/0/05 - PV
25 kreditů