FSS DES01 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-ES_ Environmentální studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSd0901Aktuální otázky humanitní environmentalistiky K. Stibralz 0/0/0 jinak.4 1-
FSS:ENSd0927Odborná stať I K. Stibralz 0/0/02 5-
FSS:ENSd0928Odborná stať II K. Stibralz 0/0/03 7-
FSS:ENSd0929Vystoupení na vědecké konferenci I K. Stibralz 0/0/03 2-
FSS:ENSd0930Vystoupení na vědecké konferenci II K. Stibralz 0/0/04 8-
FSS:ENSd0905Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:ENSd0906Současné sociologické teorie C. Szalóz 0/0/05 1-
FSS:ENSd0908Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:ENSd0931Příprava disertační práce - seminář I K. Stibralk 0/0/018 1-
FSS:ENSd0932Příprava disertační práce - seminář II K. Stibralk 0/0/018 2-
FSS:ENSd0933Příprava disertační práce - seminář III K. Stibralk 0/0/018 3-
FSS:ENSd0934Příprava disertační práce - seminář IV K. Stibralk 0/0/018 4-
FSS:ENSd0935Příprava disertační práce - seminář V K. Stibralk 0/0/018 5-
FSS:ENSd0936Příprava disertační práce - seminář VI K. Stibralk 0/0/018 6-
FSS:ENSd0937Příprava disertační práce - seminář VII K. Stibralk 0/0/018 7-
FSS:ENSd0938Příprava disertační práce - seminář VIII K. Stibralk 0/0/018 8-
FSS:ENSd0911Badatelský seminář I J. Činčeraz 0/0/06 1-
FSS:ENSd0912Badatelský seminář II J. Činčeraz 0/0/06 2-
FSS:ENSd0913Badatelský seminář III J. Činčeraz 0/0/06 3-
FSS:ENSd0914Badatelský seminář IV J. Činčeraz 0/0/06 4-
FSS:ENSd0918Rozprava nad disertačním spisem K. Stibralzk 0/0/02 3-
FSS:ENSd0920Soft skills pro environmentalisty B. Binkak 2/1/02 3-
FSS:ENSd0925Rozvoj pedagogických dovedností K. Stibralz 0/0/04 7-
207 kreditů

Povinně volitelné

Student/ka musí v průběhu studia absolvovat jeden kurz z bloku - Dlouhodobý zahraniční pobyt ve výši 20 ECTS, musí rovněž splnit jeden kurz dle zaměření z bloku - Povinně volitelné dle zaměření ve výši 5 ECTS a zároveň musí získat alespoň 8 ECTS z bloku - Rozšiřující jazykové kompetence. Celkem tedy student/ka musí v průběhu studia získat alespoň 33 ECTS za povinně volitelné předměty.

Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 5-
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 5-
40 kreditů

Povinně volitelné dle zaměření

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů dle zaměření v rozsahu 5 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSd0941Badatelský seminář V a - Sociální a ekologická ekonomie B. Binkaz 0/0/05 --
FSS:ENSd0942Badatelský seminář V b - Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy J. Činčeraz 0/0/05 --
FSS:ENSd0943Badatelský seminář V c - Environmentální aspekty města a krajiny K. Stibralz 0/0/05 --
15 kreditů

Rozšiřující jazykové kompetence

Student/ka musí v průběhu studia z tohoto bloku získat alespoň 8 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 6-
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 6-
FSS:ENSd0924Seminář zahraničního experta B. Binkak 0/0/04 6-
24 kreditů