Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS DES01 Environmentální studia (prezenční)
Název anglicky: Environmental Studies (full-time)
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-ES_ Environmentální studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HEN901Aktuální otázky humanitní environmentalistiky K. Stibralz 0/0/0 jinak.25 1-
FSS:HEN902aOdborná stať I B. Binkaz 0/0/03 5-
FSS:HEN902bOdborná stať II B. Binkaz 0/0/04 7-
FSS:HEN903aVystoupení na vědecké konferenci I B. Binkaz 0/0/02 2-
FSS:HEN903bVystoupení na vědecké konferenci II B. Binkaz 0/0/03 8-
FSS:HEN905Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:HEN906Současné sociologické teorie K. Stibralz 0/0/05 1-
FSS:HEN908Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. Stibralz 0/0/05 2-
FSS:HEN910aPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 1-
FSS:HEN910bPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 2-
FSS:HEN910cPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 3-
FSS:HEN910dPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 4-
FSS:HEN910ePříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 5-
FSS:HEN910fPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 6-
FSS:HEN910gPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 7-
FSS:HEN910hPříprava disertační práce - seminář K. Stibralk 0/0/020 8-
FSS:HEN911Badatelský seminář I. J. Činčeraz 0/0/06 1-
FSS:HEN912Badatelský seminář II. J. Činčeraz 0/0/06 2-
FSS:HEN913Badatelský seminář III. J. Činčeraz 0/0/06 3-
FSS:HEN914Badatelský seminář IV. J. Činčeraz 0/0/06 4-
FSS:HEN918Rozprava nad disertačním spisem K. Stibralzk 0/0/0- 3-
FSS:HEN920Soft skills pro environmentalisty B. Binkak 2/1/02 3-
FSS:HEN925Rozvoj pedagogických dovedností K. Stibralz 0/0/04 7-
242 kreditů

Povinně volitelné

Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Povinně volitelné dle zaměření

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů dle zaměření v rozsahu 5 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HEN921Sociální a ekologická ekonomie B. Binkazk 0/0/05 4-
FSS:HEN922Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy H. Librovázk 0/0/05 4-
FSS:HEN923Environmentální aspekty města a krajiny K. Stibralzk 0/0/05 4-
15 kreditů

Rozšiřující jazykové kompetence

Student/ka musí v průběhu studia z tohoto bloku získat alespoň 8 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:D_FJFrancouzský jazyk K. Sedláčkovázk 0/04 6-
FSS:D_NJNěmecký jazyk R. Heroutzk 0/0/04 6-
FSS:D_RJRuský jazyk M. Ševečkovázk 0/04 6-
FSS:D_SpJŠpanělský jazyk V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 6-
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 6-
FSS:HEN924Seminář zahraničního experta B. Binkak 0/0/04 6-
24 kreditů

Další aplikace