Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS MSZU02 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/05 5-
FSS:ENS203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 5-
11 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 4-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p935Tělesná výchova - Kick box L. Medoz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB113Metody novinářské práce L. Waschková Císařovázk 1/2/06 2Z
FSS:ZUB114Metodologie mediálního výzkumu D. Šmahelzk 2/1/06 3P
FSS:ZUB117Seminář k bakalářské práci I. R. Burgrz 0/0/04 5P
FSS:ZUB118Seminář k bakalářské práci II. R. Burgrz 0/0/04 6P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZUB102Mediální a komunikační studia L. Waschková Císařovázk 2/1/06 1Z
FSS:ZUB103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZUB104Teorie masové komunikace L. Waschková Císařovázk 2/0/05 5Z
FSS:ZUB106Zpravodajství J. Čuříkzk 1/2/06 2Z
FSS:ZUB107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZUB108Audiovizuální žurnalistika R. Burgrzk 1/1/05 2Z
FSS:ZUB109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 1/1/05 2P
FSS:ZUB111Cvičné médium J. Čuříkzk 0/2/06 3P
FSS:ZUB112Odborná praxe J. Čuříkz 0/0/40 3 semináře + 12 týdnů (á 40 hodin) odborné praxe v redakci.20 4P
FSS:ZUB115Základy profesionálního projevu L. Waschková Císařováz 0/2/02 1Z
FSS:ZUB116Technologické kompetence novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 1Z
73 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZUB205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZUB206Rozhlasová a televizní žurnalistika J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZUB207Online žurnalistika J. Macekz 1/1/03 4-
FSS:ZUB208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/04 4-
FSS:ZUB210Mobilní žurnalistika J. Macekz 1/1/03 5-
FSS:ZUB211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZUB212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZUB227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZUB228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
37 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 5-
FSS:ZUB203Sociologie médií J. Macekz 1/1/03 3-
FSS:ZUB213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZUB214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZUB215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/03 6-
FSS:ZUB216Mediální výchova L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB217Vybraná témata mediálního práva M. Škopz 1/1/03 3-
FSS:ZUB218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZUB219Média a demokracie K. Kirkosováz 1/1/03 2-
FSS:ZUB220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
30 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB221Data v žurnalistice K. Škařupováz 2/1/04 1-
FSS:ZUB222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/03 6-
FSS:ZUB223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZUB224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZUB225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
16 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZUB602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZUB603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZUB604Intercultural communication T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZUB605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZUB606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZUB607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 2-
FSS:ZUB402Dílna II: Stylistika K. Kirkosováz 0/2/02 3-
FSS:ZUB403Dílna III: Rádio R L. Waschková Císařováz 0/2/02 3-
FSS:ZUB404Dílna IV: MUNI TV L. Waschková Císařováz 0/2/02 5-
FSS:ZUB405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 2-
FSS:ZUB406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 5-
FSS:ZUB407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZUB408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 3-
FSS:ZUB409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 5-
FSS:ZUB410Vybraná témata současného vývoje médií R. Burgrz 1/1/02 3-
25 kreditů

Další aplikace