FSS MSZU03 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Úvodní informace / Pokyny

Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce je potřeba získat celkem minimálně 60 kreditů a 1 předmět katedry mediálních studií a žurnalistiky v angličtině. Z celkových 60 kreditů je nutno splnit 51 kreditů za povinné předměty a 9 kreditů za povinně volitelné předměty (včetně jednoho předmětu v angličtině).

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1102Mediální a komunikační studia K. Kirkosovázk 2/0/05 3Z
FSS:ZURb1103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1104Teorie masové komunikace M. Tkaczykzk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1106Zpravodajství M. Malázk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZURb1108Audiovizuální žurnalistika J. Motalzk 1/1/05 4Z
FSS:ZURb1109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 2/0/05 6P
FSS:ZURb1113Metody novinářské práce R. Burgrzk 1/2/04 2Z
FSS:ZURb1115Základy profesionálního projevu I. Jansováz 0/2/02 1Z
FSS:ZURb1116Technologické kompetence novináře I. Jansováz 0/2/02 1Z
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující si z nabídky tematických balíků povinně-volitelných předmětů volí tak, aby získali dostatečný počet kreditů. Minimálně musí absolvovat povinně-volitelné předměty v rozsahu 9 kreditů. Povinně si volí minimálně jeden předmět v anglickém jazyce.

Předměty v ČJ

Žurnalistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1210Žurnalistika zaměřená na řešení M. Maláz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1229Reportáž R. Burgrz 0/2/03 --
FSS:ZURb1230Audio dokument J. Motalz 1/1/03 --
FSS:ZURb1231Rozhlasové zpravodajství J. Motalz 1/1/02 --
FSS:ZURb1233Marketing na sociálních sítích J. Čuříkz 1/1/03 --
FSS:ZURb1234Zvuková technologie a tvorba v mediální praxi J. Motalz 1/1/02 --
FSS:ZURb1235Televizní zpravodajství (dílna) J. Motalz 1/1/03 --
FSS:ZURb1236Mobilní žurnalistika J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1240Lokální paměť v rozhovoru: Zlín B. Vackováz 0/1/03 --
FSS:ZURb1241Audiovizuální publicistika J. Motalz 0/2/03 --
FSS:ZURb1242Rozhlasová žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 0/2/03 --
FSS:ZURb1244Názorová žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 --
FSS:ZURb1245Sportovní žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 --
FSS:ZURb1247Sociální sítě ve zpravodajství J. Motalz 0/2/02 --
71 kreditů
Mediální studia
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 --
FSS:ZURb1203Sociologie médií B. Vackováz 2/0/03 --
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice R. Burgrz 1/1/04 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a (krize) demokracie M. Tkaczykz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1237Diskurzívní analýza médií K. Kirkosováz 1/1/03 --
FSS:ZURb1246Předvolební výzkumy a interpretace dat pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURb1267Kyberkultura J. Macekz 2/0/03 --
40 kreditů
Metody a měkké dovednosti
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1201Metodologie mediálního výzkumu M. Urbánikovázk 2/0/05 --
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice L. Waschková Císařováz 2/1/03 1-
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 6-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1232Český jazyk pro slovenské studenty K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1238Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURb1239Úvod k tvorbě systematické přehledové statě M. Tkaczykz 1/1/03 --
24 kreditů
Dílny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1403Dílna III: Radio R J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1404Dílna IV: Studex.tv a MUNI TV L. Waschková Císařováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 --
FSS:ZURb1406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 --
FSS:ZURb1407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 --
FSS:ZURb1411Audiocafé (dílna) J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1412Dílna VI: Dramaturgické praktikum J. Motalz 0/2/03 --
FSS:ZURb1413Dílna VII: Festivalová žurnalistika J. Motalz 0/0/42 --
FSS:ZURb1416Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1417Střih v televizním zpravodajství J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1418Audio střih (dílna) J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURb1420Data pro žurnalisty II R. Burgrz 0/1/03 --
FSS:ZURb1421Osudové osmičky L. Waschková Císařováz 1/0/03 --
FSS:ZURb1422Příběhové psaní v žurnalistice K. Kirkosováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1423Žurnalistika zaměřená na změnu klimatu L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURb1424Blok absolventů: žurnalistika pohledem praxe J. Čuříkk 0/2/02 --
FSS:ZURb1425Komunikace obcí s občany R. Burgrz 0/2/03 --
50 kreditů

Předměty v AJ

Studující si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PMCb1106Media representation of marginalized identities I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:PMCb1119The Mediated Politics of Everyday Life I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURb1614Current Issues in research of media and audiences I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURb1615Media representation of marginalized identities I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURb1616Digital Trends and New-Smart-AI Media I. Jansovázk 1/1/04 --
FSS:ZURb1618The Mediated Politics of Everyday Life I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURb1621Video journalism I. Jansováz 0/2/02 --
FSS:ZURb1622Politics of Representation: Remembering and Forgetting In Contemporary Europe L. Waschková Císařováz 0/0/0 blokové semináře.4 --
FSS:ZURb1628Contemporary Study in Photography I. Jansováz 0/2/02 --
32 kreditů