FSS MSZU03 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1102Mediální a komunikační studia K. Kirkosovázk 2/0/05 3Z
FSS:ZURb1103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1104Teorie masové komunikace M. Tkaczykzk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1106Zpravodajství J. Čuříkzk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZURb1108Audiovizuální žurnalistika J. Motalzk 1/1/05 4Z
FSS:ZURb1109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 2/0/05 6P
FSS:ZURb1113Metody novinářské práce R. Burgrzk 1/2/05 2Z
FSS:ZURb1115Základy profesionálního projevu I. Jansováz 0/2/02 1Z
FSS:ZURb1116Technologické kompetence novináře I. Jansováz 0/2/02 1Z
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si z nabídky tematických balíků povinně-volitelných předmětů volí tak, aby získali dostatečný počet kreditů. Minimálně musí absolvovat povinně-volitelné předměty v rozsahu 7 kreditů. Povinně si volí minimálně jeden předmět v anglickém jazyce.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1210Žurnalistika zaměřená na řešení M. Maláz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
35 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 5-
FSS:ZURb1203Sociologie médií B. Vackováz 2/0/03 3-
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/04 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a (krize) demokracie M. Tkaczykz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
31 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1201Metodologie mediálního výzkumu M. Urbánikovázk 2/0/05 3-
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice L. Waschková Císařováz 2/1/03 1-
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 6-
FSS:ZURb1223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
19 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZURb1602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZURb1603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZURb1604Transnational Media and Culture T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZURb1605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZURb1606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZURb1607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů