Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS MSZU03 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZUB102Mediální a komunikační studia L. Waschková Císařovázk 2/1/06 3Z
FSS:ZUB103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZUB104Teorie masové komunikace L. Waschková Císařovázk 2/0/05 5Z
FSS:ZUB106Zpravodajství J. Čuříkzk 1/2/06 2Z
FSS:ZUB107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZUB108Audiovizuální žurnalistika R. Burgrzk 1/1/05 4Z
FSS:ZUB109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 1/1/05 6P
FSS:ZUB113Metody novinářské práce L. Waschková Císařovázk 1/2/06 2Z
FSS:ZUB115Základy profesionálního projevu L. Waschková Císařováz 0/2/02 1Z
FSS:ZUB116Technologické kompetence novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 1Z
53 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZUB205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZUB206Rozhlasová a televizní žurnalistika J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZUB207Online žurnalistika J. Macekz 1/1/03 4-
FSS:ZUB208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/04 4-
FSS:ZUB210Mobilní žurnalistika J. Macekz 1/1/03 5-
FSS:ZUB211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZUB212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZUB227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZUB228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
37 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB202Studia nových médií J. Macekz 2/0/03 5-
FSS:ZUB203Sociologie médií J. Macekz 1/1/03 3-
FSS:ZUB213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZUB214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZUB215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/03 6-
FSS:ZUB216Mediální výchova L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZUB217Vybraná témata mediálního práva M. Škopz 1/1/03 3-
FSS:ZUB218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZUB219Média a demokracie K. Kirkosováz 1/1/03 2-
FSS:ZUB220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
30 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB221Data v žurnalistice K. Škařupováz 2/1/04 1-
FSS:ZUB222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/03 6-
FSS:ZUB223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZUB224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZUB225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
16 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUB601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZUB602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZUB603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZUB604Intercultural communication T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZUB605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZUB606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZUB607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů

Další aplikace