LF BFYZIO01 Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-FYZI Fyzioterapie

povinné předměty

1.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFAP0121cAnatomie pohybového systému I - seminář M. Joukalz 0/2/0 30.1 1P
LF:BFAP0121pAnatomie pohybového systému I - přednáška K. Vymazalováz 2/0/0 30.1 1P
LF:BFAP0222cAnatomie pohybového systému II - seminář M. Joukalz 0/2/0 30.1 2P
LF:BFAP0222pAnatomie pohybového systému II - přednáška M. Joukalzk 2/0/0 30.3 2P
LF:BFFI0121pBiofyzika, Informatika I V. Mornsteinz 3/0/0 45.1 1Z
LF:BFFI0222cBiofyzika, Informatika II V. Mornsteinzk 0/4/0 60.4 2Z
LF:BFLT0251cZáklady léčebné rehabilitace - cvičení J. Siegelováz 0/4/0 60.2 2P
LF:BFLT0251pZáklady léčebné rehabilitace - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:BFMT0151cMetodika tělesné výchovy I - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 1P
LF:BFMT0151pMetodika tělesné výchovy I - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1P
LF:BFMT0252Metodika tělesné výchovy II P. Dobšákz 0/2/0 30.1 2P
LF:BFPP011cZdravotnická první pomoc P. Janíčekz 0/1/0 15.2 1P
LF:BFPX023tPrázdninová praxe I P. Dobšákz 0/0/0 120.1 2P
LF:BFRP0221cPropedeutika v rehabilitaci I - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.2 2P
LF:BFRP0221pPropedeutika v rehabilitaci I - přednáška P. Dobšákk 2/0/0 30.2 2P
LF:BFUL0121cÚvod do fyz. léčby I - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.2 1P
LF:BFUL0121pÚvod do fyz. léčby I - přednáška J. Siegelováz 1/0/0 15.1 1P
LF:BFUL0222cÚvod do fyzikální léčby II - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.2 2P
LF:BFUL0222pÚvod do fyzikální léčby II - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:BFUR011Úvod do rehabilitace J. Siegelovázk 2/0/0 30.3 1P
LF:BKBC011pBiochemie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKBI011Biologie I. Slaninovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BKFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BKHI021cHistologie - cvičení V. Sedlákováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKHI021pHistologie - přednáška V. Sedlákovázk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BKLT011Lékařská latina L. Švandazk 0/2/0 30.2 1Z
LF:BKPA021pPatologie M. Hermanovák 2/0/0 30.2 2Z
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1Z
60 kreditů

2.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFFT0341cFyzikální terapie I - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFFT0341pFyzikální terapie I - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 15.1 3P
LF:BFFT0442cFyzikální terapie II - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 4P
LF:BFFT0442pFyzikální terapie II - přednáška P. Dobšákzk 1/0/0 15.2 4-
LF:BFFZ031Fyziologie tělesné zátěže P. Dobšákzk 1/0/0 15.2 3P
LF:BFAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BFCH031Chirurgie M. Mašekzk 2/0/0 30.3 3Z
LF:BFKF041cKlinická fyziologie - cvičení J. Siegelováz 0/2/0 30.2 4P
LF:BFKF041pKlinická fyziologie - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.2 4P
LF:BFKI031Kineziologie P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 3P
LF:BFLN0352cLéčebná rehabilitace v neurologii - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 3P
LF:BFLN0352pLéčebná rehabilitace v neurologii - přednáška P. Dobšákzk 1/0/0 15.3 3P
LF:BFLT0352cLéčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení J. Siegelováz 0/2/0 30.2 3P
LF:BFLT0352pLéčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.3 3P
LF:BFLT0453cLéčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení P. Dobšákz 0/4/0 60.2 4P
LF:BFLT0453pLéčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 4P
LF:BFMT0353Metodika tělesné výchovy III P. Dobšákz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFMT0454Metodika tělesné výchovy IV P. Dobšákz 0/2/0 30.1 4P
LF:BFNE0321Neurologie a neurofyziologie I M. Balážz 1/0/0 15.1 3Z
LF:BFNE0422cNeurologie a neurofyziologie II - cvičení M. Balážz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BFNE0422pNeurologie a neurofyziologie II - přednáška M. Balážzk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BFOR041Ortopedie P. Janíčekzk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BFPL031pPsychologie M. Světlákzk 2/0/0 30.2 3Z
LF:BFPX044tPrázdninová praxe II P. Dobšákz 0/0/0 160.2 4P
LF:BFRP0322cPropedeutika v rehabilitaci II - cvičení P. Dobšákz 0/3/0 45.1 3P
LF:BFRP0322pPropedeutika v rehabilitaci II - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 3P
LF:BFTR041pTraumatologie M. Mašekzk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BFVL0321Vnitřní lékařství včetně revmatologie I M. Součekz 2/0/0 30.1 3Z
LF:BFVL0422Vnitřní lékařství včetně revmatologie II M. Součekzk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BFZD0431cZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení P. Dobšákz 0/4/0 60.2 4P
LF:BFZD0431pZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 4P
LF:BKET031Zdravotnická etika J. Kuřek 1/0/0 15.1 3P
LF:BKPF031Klinická fyziologie obecná J. Siegelovázk 2/0/0 30.3 3P
LF:BKZF031cZáklady farmakologie - cvičení B. Říhováz 0/0.5/0 7,5.1 3Z
LF:BKZF031pZáklady farmakologie - přednáška B. Říhovák 0.5/0/0 7,5.1 3Z
70 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFBP0521Bakalářská práce I J. Siegelováz 0/3/0 45.2 5P
LF:BFEP051pEpidemiologie M. Kolářovák 1/0/0 15.1 5Z
LF:BFER051cErgoterapie - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 15.1 5P
LF:BFER051pErgoterapie - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 5P
LF:BFFT0543cFyzikální terapie III - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 5P
LF:BFFT0543pFyzikální terapie III - přednáška P. Dobšák- 1/0/0 15.- 5P
LF:BFGY051Gynekologie A. Belkovk 2/0/0 30.2 5P
LF:BFLT0554cLéčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení J. Siegelováz 0/6/0 90.3 5P
LF:BFLT0554pLéčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška J. Siegelová- 2/0/0 30.- 5P
LF:BFPD051Pediatrie H. Hrstkovázk 2/0/0 30.3 5Z
LF:BFPY051pPsychiatrie T. Kašpárekzk 1/0/0 15.2 5Z
LF:BFPZ051Právo ve zdravotnictví M. Koščíkz 2/0/0 30.1 5P
LF:BFZD0532cZáklady diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení P. Dobšákz 0/4/0 60.2 5P
LF:BFZD0532pZáklady diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 5P
LF:BFZM051pZobrazovací metody J. Vaníčekk 2/0/0 30.2 5Z
27 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFBP0622Bakalářská práce II - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.10 6P
LF:BFFT0644pFyzikální terapie IV - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 10.5 6P
LF:BFLT0655cLéčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení J. Siegelováz 0/6/0 60.2 6P
LF:BFLT0655pLéčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška J. Siegelováz 2/0/0 20.5 6P
LF:BFPO061cProtetika a ortetika - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 10.1 6P
LF:BFPO061pProtetika a ortetika - přednáška M. Repkozk 2/0/0 20.3 6P
LF:BFSS066tSouvislá stáž v LTV J. Siegelováz 0/14/0 200.5 6P
LF:BFZD0633cZáklady diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení P. Dobšákz 0/4/0 40.4 6P
LF:BFZD0633pZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška P. Dobšákz 2/0/0 20.5 6P
40 kreditů