LF BFYZIO01 Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: LF B-FYZI Fyzioterapie

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

povinné předměty

1.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFAP0121cAnatomie pohybového systému I - seminář M. Joukalz 0/2/0 30.1 1P
LF:BFAP0121pAnatomie pohybového systému I - přednáška K. Vymazalováz 2/0/0 30.1 1P
LF:BFAP0222cAnatomie pohybového systému II - seminář M. Joukalz 0/2/0 30.1 2P
LF:BFAP0222pAnatomie pohybového systému II - přednáška M. Joukalzk 2/0/0 30.3 2P
LF:BFFI0121pBiofyzika, Informatika I V. Mornsteinz 3/0/0 45.1 1Z
LF:BFFI0222cBiofyzika, Informatika II V. Mornsteinzk 0/4/0 60.4 2Z
LF:BFLT0251cZáklady léčebné rehabilitace - cvičení M. Pohankaz 0/4/0 60.2 2P
LF:BFLT0251pZáklady léčebné rehabilitace - přednáška M. Pohankazk 1/0/0 15.2 2P
LF:BFMT0151cMetodika tělesné výchovy I - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 1P
LF:BFMT0151pMetodika tělesné výchovy I - přednáška P. Dobšákk 1/0/0 15.2 1P
LF:BFMT0252Metodika tělesné výchovy II P. Dobšákz 0/2/0 30.1 2P
LF:BFPP011cZdravotnická první pomoc P. Janíčekz 0/1/0 15.2 1P
LF:BFPX023tPrázdninová praxe I P. Dobšákz 0/0/0 120.1 2P
LF:BFRP0221cPropedeutika v rehabilitaci I - cvičení M. Sosíkováz 0/3/0 45.2 2P
LF:BFRP0221pPropedeutika v rehabilitaci I - přednáška M. Sosíkovák 2/0/0 30.2 2P
LF:BFUL0121cÚvod do fyz. léčby I - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.2 1P
LF:BFUL0121pÚvod do fyz. léčby I - přednáška J. Siegelováz 1/0/0 15.1 1P
LF:BFUL0222cÚvod do fyzikální léčby II - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.2 2P
LF:BFUL0222pÚvod do fyzikální léčby II - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.2 2P
LF:BFUR011Úvod do rehabilitace J. Vacekzk 2/0/0 30.3 1P
LF:BKBC011pBiochemie - přednáška H. Paulovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKBI011Biologie I. Slaninovázk 2/0/0 30.3 1Z
LF:BKFY0121cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 1Z
LF:BKFY0121pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 2/0/0 30.1 1Z
LF:BKFY0222cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKFY0222pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BKHI021cHistologie - cvičení V. Sedlákováz 0/1/0 15.1 2Z
LF:BKHI021pHistologie - přednáška V. Sedlákovázk 2/0/0 30.3 2Z
LF:BKLT011Lékařská latina L. Švandazk 0/2/0 30.2 1Z
LF:BKPA021pPatologie M. Hermanovák 2/0/0 30.2 2Z
LF:BKZA011pZáklady anatomie M. Joukalzk 3/0/0 45.3 1Z
60 kreditů

2.ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFFT0341cFyzikální terapie I - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFFT0341pFyzikální terapie I - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 15.1 3P
LF:BFFT0442cFyzikální terapie II - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 4P
LF:BFFT0442pFyzikální terapie II - přednáška P. Dobšákzk 1/0/0 15.2 4-
LF:BFFZ031Fyziologie tělesné zátěže P. Dobšákzk 1/0/0 15.2 3P
LF:BFAJ0121Angličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFAJ0222Angličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.2 4P
LF:BFCH031Chirurgie M. Mašekzk 2/0/0 30.3 3Z
LF:BFKF041cKlinická fyziologie - cvičení J. Siegelováz 0/2/0 30.2 4P
LF:BFKF041pKlinická fyziologie - přednáška J. Siegelovázk 1/0/0 15.2 4P
LF:BFKI031Kineziologie P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 3P
LF:BFLN0352cLéčebná rehabilitace v neurologii - cvičení M. Tarasováz 0/2/0 30.2 3P
LF:BFLN0352pLéčebná rehabilitace v neurologii - přednáška M. Tarasovázk 1/0/0 15.3 3P
LF:BFLT0352cLéčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - cvičení L. Vymazalováz 0/2/0 30.2 3P
LF:BFLT0352pLéčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství - přednáška L. Vymazalovázk 1/0/0 15.3 3P
LF:BFLT0453cLéčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - cvičení P. Dobšákz 0/4/0 60.2 4P
LF:BFLT0453pLéčebná rehabilitace v chirurgii, traumatologii a ortopedii - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 4P
LF:BFMT0353Metodika tělesné výchovy III P. Dobšákz 0/2/0 30.1 3P
LF:BFMT0454Metodika tělesné výchovy IV P. Dobšákz 0/2/0 30.1 4P
LF:BFNE0321Neurologie a neurofyziologie I M. Balážz 1/0/0 15.1 3Z
LF:BFNE0422cNeurologie a neurofyziologie II - cvičení M. Balážz 0/1/0 15.1 4Z
LF:BFNE0422pNeurologie a neurofyziologie II - přednáška M. Balážzk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BFOR041Ortopedie P. Janíčekzk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BFPL031pPsychologie M. Světlákzk 2/0/0 30.2 3Z
LF:BFPX044tPrázdninová praxe II P. Dobšákz 0/0/0 160.2 4P
LF:BFRP0322cPropedeutika v rehabilitaci II - cvičení M. Sosíkováz 0/3/0 45.1 3P
LF:BFRP0322pPropedeutika v rehabilitaci II - přednáška M. Sosíkovázk 2/0/0 30.3 3P
LF:BFTR041pTraumatologie M. Mašekzk 1/0/0 15.2 4Z
LF:BFVL0321Vnitřní lékařství včetně revmatologie I B. Kianičkaz 2/0/0 30.1 3Z
LF:BFVL0422Vnitřní lékařství včetně revmatologie II B. Kianičkazk 2/0/0 30.3 4Z
LF:BFZD0431cZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - cvičení A. Havelkováz 0/4/0 60.2 4P
LF:BFZD0431pZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy I - přednáška J. Vacekzk 2/0/0 30.3 4P
LF:BKET031Zdravotnická etika J. Kuřek 1/0/0 15.1 3P
LF:BKPF031Klinická fyziologie obecná P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 3P
LF:BKZF031cZáklady farmakologie - cvičení B. Říhováz 0/0.5/0 7,5.1 3Z
LF:BKZF031pZáklady farmakologie - přednáška B. Říhovák 0.5/0/0 7,5.1 3Z
70 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFBP0521Bakalářská práce I J. Siegelováz 0/3/0 45.2 5P
LF:BFEP051pEpidemiologie M. Kolářovák 1/0/0 15.1 5Z
LF:BFER051cErgoterapie - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 15.1 5P
LF:BFER051pErgoterapie - přednáška P. Dobšákzk 2/0/0 30.3 5P
LF:BFFT0543cFyzikální terapie III - cvičení P. Dobšákz 0/2/0 30.2 5P
LF:BFFT0543pFyzikální terapie III - přednáška P. Dobšák- 1/0/0 15.- 5P
LF:BFGY051Gynekologie M. Pohankak 2/0/0 30.2 5P
LF:BFLT0554cLéčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - cvičení J. Siegelováz 0/6/0 90.3 5P
LF:BFLT0554pLéčebná rehabilitace v psychiatrii, geriatrii a pediatrii - přednáška J. Siegelová- 2/0/0 30.- 5P
LF:BFPD051Pediatrie H. Hrstkovázk 2/0/0 30.3 5Z
LF:BFPY051pPsychiatrie T. Kašpárekzk 1/0/0 15.2 5Z
LF:BFPZ051Právo ve zdravotnictví M. Koščíkz 2/0/0 30.1 5P
LF:BFZD0532cZáklady diagn. a terapie funkč. poruch pohybové soustavy II - cvičení A. Havelkováz 0/4/0 60.2 5P
LF:BFZD0532pZáklady diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy II - přednáška J. Vacekzk 2/0/0 30.3 5P
LF:BFZM051pZobrazovací metody J. Vaníčekk 2/0/0 30.2 5Z
27 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:BFBP0622Bakalářská práce II - cvičení J. Siegelováz 0/3/0 45.10 6P
LF:BFFT0644pFyzikální terapie IV - přednáška P. Dobšákz 1/0/0 10.5 6P
LF:BFLT0655cLéčebná rehabilitace - Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové - cvičení J. Siegelováz 0/6/0 60.2 6P
LF:BFLT0655pLéčebná rehabilitace Lewit, Kabatova technika, Vojtova technika, metodika Mojžíšové- přednáška J. Siegelováz 2/0/0 20.5 6P
LF:BFPO061cProtetika a ortetika - cvičení P. Dobšákz 0/1/0 10.1 6P
LF:BFPO061pProtetika a ortetika - přednáška M. Repkozk 2/0/0 20.3 6P
LF:BFSS066tSouvislá stáž v LTV J. Siegelováz 0/14/0 200.5 6P
LF:BFZD0633cZáklady diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy III - cvičení A. Havelkováz 0/4/0 40.4 6P
LF:BFZD0633pZáklady diagnostiky a terapie funkčích poruch pohybové soustavy III - přednáška J. Vacekz 2/0/0 20.5 6P
40 kreditů