PdF NSPZP1p Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech Therapy and Hearing Impairment)
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2000Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2001Strategie podpory funkční gramotnosti V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP2002Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP2004Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 4Z
PdF:SP2173Komunikace osob se sluchovým postižením 1 L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 1P
PdF:SP2174Komunikace osob se sluchovým postižením 2 L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2P
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Student si volí předměty ze skupiny 1 nebo 2.

Skupina 2 je určena pro neslyšící studenty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2003Obor: Specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
PdF:SP2009Patopsychologie 2 V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2005Diagnostické domény V. Vojtovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 4P
13 kreditů

Skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2111Logopedie a surdopedie 1 – NKS I. Bytešníkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP2112Logopedie a surdopedie 2 - NKS J. Dezortzk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 3P
PdF:SP2171Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP2172Logopedie a surdopedie 2 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3P
16 kreditů

Skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2111Logopedie a surdopedie 1 – NKS I. Bytešníkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP2112Logopedie a surdopedie 2 - NKS J. Dezortzk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 3P
PdF:SP2175Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1 R. Horákovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.4 2P
PdF:SP2176Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2 R. Horákovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.4 3P
16 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2008Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.6 2Z
PdF:SP2006Podpůrná opatření P. Pitnerovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4P
PdF:SP2181Odborná praxe souvislá 1 – LS L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SP2182Odborná praxe souvislá 2 – LS L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SP2183Odborná praxe souvislá 3 – LS L. Vrbecká Doležalováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SP2981Reflektivní seminář 1 D. Zámečníkováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2-
PdF:SP2982Reflektivní seminář 2 L. Vrbecká Doležalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 3-
PdF:SP2983Reflektivní seminář 3 B. Bazalováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2110Balbutologie I. Bytešníkovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2113Získané neurogenní poruchy komunikace I. Bytešníkovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 4P
PdF:SP2114Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností I. Bytešníkovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
PdF:SP2170Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením L. Vrbecká Doležalovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů