PdF BVV3Svp Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VV3S Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb003Dějiny umění 1 O. Navrátilz 2/0/02 1Z
PdF:VVb002Současné umění 1 R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
PdF:VVb001Malba 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVb022Kresba a grafika J. Nedomovázk 0/3/06 1P
PdF:VVb005Dějiny umění 2 O. Navrátilz 2/0/02 2Z
PdF:VVb007Malba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2P
PdF:VVb009Prostorová tvorba 1 J. Nedomováz 0/3/03 2P
PdF:VVb008Dějiny umění 3 O. Navrátilz 2/0/02 3Z
PdF:VVb010Grafický design J. Nedomováz 0/3/03 3P
PdF:VVb012Prostorová tvorba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 3P
PdF:VVb011Dějiny umění 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4Z
PdF:VVb013Nová média J. Francováz 0/3/03 4P
PdF:VVb014Současné umění 2 R. Horáčekz 2/0/02 5Z
PdF:VVb016Výtvarná akce M. Kovářováz 0/3/03 4P
PdF:VVb017Ateliér klauzura P. Kamenickýzk 0/1/04 5P
PdF:VVb023Komunikační aspekty tvorby B. Rozbořilz 0/2/02 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb020Výtvarná výchova v teorii a praxi H. Stehlíková Babyrádovák 0/2/03 6Z
PdF:VVb021Zprostředkování umění R. Horáčekz 0/2/02 5Z
5 kreditů