FF FNOJpH Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty povinné (všechny), povinně volitelné (viz šablona) a předměty k diplomovému ukončení, volitelné předměty předepsány nejsou.

Povinné předměty

Je nutné absolvovat všechny předměty této sekce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMA01Základy indoevropské srovnávací jazykovědy I V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA02Základy indoevropské srovnávací jazykovědy II V. Blažekzk 1/1/05 2Z
FF:LgMA03Experimentální syntax a sémantika I. M. Dočekalzk 2/0/05 2Z
FF:LgMA04Experimentální syntax a sémantika II M. Dočekalzk 2/0/05 3Z
FF:LgMA05Antropolingvistika V. Blažekzk 1/1/05 1Z
FF:LgMA06Fonetika a fonologie - seminář A. Bičank 0/2/05 1P
FF:LgMA07Fonotaktika A. Bičank 0/2/05 2P
FF:LgMA08Gramatika, logika, mysl M. Dočekalk 2/0/05 3Z
FF:LgMB01Kapitoly z české lingvistiky 19. a 20. století O. Šefčíkk 1/1/05 2P
FF:LgMB02Metodologie lingvistiky 19. a 20. století O. Šefčíkk 1/1/05 1P
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Je třeba absolvovat předměty nejméně za deset kreditů, tj. dva z této sekce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMB03Negace M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgMB04Stylistika a poetika B. Fořtk 1/1/05 --
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 --
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 --
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 --
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 --
FF:LgV12Indoevropeistický seminář V. Blažekk 1/1/05 --
60 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgMS01Seminář k přípravě magisterské diplomní práce I M. Dočekalz 0/2/05 3P
FF:LgMS02Seminář k přípravě magisterské diplomní práce II V. Blažekz 0/2/015 4P
FF:LgMS03Magisterská diplomová práce M. Dočekalz 0/0/0- 4P
20 kreditů