FF FBMUpJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_023Seminář k bakalářské diplomové práci O. Kirschz 0/2/010 5P
FF:MUB_024Bakalářská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Teoretická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 2/0/04 1Z
FF:MUB_006Základy práce s prameny a literaturou O. Kirschz 1/1/04 2Z
FF:MUB_010Sbírkotvorná činnost muzeí O. Kirschzk 2/0/04 3Z
FF:MUB_015Teorie muzejní prezentace I. Loskotovák 2/0/04 3Z
FF:MUB_018Muzea a publikum V. Jůvazk 2/0/04 6Z
20 kreditů

Historická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_002Obecné dějiny muzejnictví I. O. Kirschz 2/0/04 1P
FF:MUB_003Obecné dějiny muzejnictví II. O. Kirschzk 2/0/04 2P
FF:MUB_004Dějiny muzejnictví v českých zemích I. O. Kirschz 2/0/04 1P
FF:MUB_005Dějiny muzejnictví v českých zemích II. O. Kirschzk 2/0/04 2P
16 kreditů

Aplikovaná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_007The Special Topics of Museology I. O. Kirschz 2/0/02 3Z
FF:MUB_008The Special Topics of Museology II. O. Kirschz 2/0/02 4P
FF:MUB_009Právní normy v muzejnictví I. Loskotovázk 2/0/03 3P
FF:MUB_011Seminář ke sbírkotvorné činnosti muzeí I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_012Základy muzejní konzervace I. Loskotovázk 2/0/04 3P
FF:MUB_013Konzervační praktikum I. Loskotovák 0/2/05 4P
FF:MUB_014Ochrana a bezpečnost sbírek I. Loskotovázk 2/0/04 3Z
FF:MUB_016Muzejně výstavní praktikum I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_019Lektorské praktikum J. Macháčekz 0/2/04 5Z
FF:MUB_020Muzejní marketing a management I. Loskotovázk 2/0/04 6Z
38 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_017Výstavní projekt I. Loskotovák 0/2/06 5P
FF:MUB_021Praxe v muzeu I. Loskotováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).6 4P
FF:MUB_022Studijní exkurze O. Kirschz 0/0/0 2 až 3 dny.3 4P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 47 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:ETMA115Muzea v přírodě D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:MUB_B001Hmotná kultura a každodenní život I. L. Valáškovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B002Hmotná kultura a každodenní život II. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B003Hmotná kultura a každodenní život III. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B004Hmotná kultura a každodenní život IV. O. Kirschzk 2/0/04 --
FF:MUB_B005Encyklopedie Brna I. J. Macháčekz 0/1/04 --
FF:MUB_B006Encyklopedie Brna II. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUB_B007Základy památkové péče I. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B008Základy památkové péče II. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B009Prameny k dějinám muzeí T. Zapletalk 0/2/03 --
FF:MUB_B010Vybrané problémové okruhy ekonomiky muzeí a galerií O. Kirschz 2/0/03 --
FF:MUB_B011Mobilita sbírek P. Obrovskáz 2/0/03 --
FF:MUB_B012Ediční činnost v muzeích I. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B013Ediční činnost v muzeích II. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B014Dějiny slovenského muzejnictví P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B015Německé muzejnictví na Moravě O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B016Dějiny vědy a techniky I. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B017Dějiny vědy a techniky II. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B018UMPRUM – umění, průmysl a muzeum v dlouhém 19. století T. Zapletalk 1/1/03 --
FF:MUB_B019Móda 20. století I. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B020Móda 20. století II. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B021Muzeum a médium fotografie D. Hlinkovák 2/0/03 --
FF:MUB_B022English for museology purpose J. Macháčekk 1/1/03 --
FF:MUB_B023Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/04 --
FF:MUB_B024Prožitek v muzejní edukaci B. Svátkováz 0/2/03 --
FF:MUB_B027Materiálové průzkumy sbírkových předmětů M. Hložekz 1/1/03 --
FF:MUB_B028Základy vizuální komunikace v muzejní praxi T. Rybníčekz 1/1/03 --
FF:MUB_B029Forum of museology P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUB_B030Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B031Historické vědy v muzeu P. Tišliarz 1/1/03 --
105 kreditů

Volitelné předměty

Student/ka z volitelných předmětů splní alespoň 18 kreditů. Doporučujeme výběr z nabídky povinně volitelných předmětů programu muzeologie, případně předmětů z celofakultní nabídky.