FF FBMUpJ Muzeologie
Název anglicky: Museology
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-MU_ Muzeologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_023Seminář k bakalářské diplomové práci L. Jagošováz 0/2/010 5P
FF:MUB_024Bakalářská diplomová práce O. Kirschz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Teoretická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_001Úvod do studia muzeologie a muzeografie O. Kirschzk 2/0/04 1Z
FF:MUB_006Základy práce s prameny a literaturou L. Jagošováz 1/1/04 2Z
FF:MUB_010Sbírkotvorná činnost muzeí O. Kirschzk 2/0/04 3Z
FF:MUB_015Teorie muzejní prezentace P. Tišliark 2/0/04 3Z
FF:MUB_018Muzea a publikum L. Jagošovázk 2/0/04 6Z
20 kreditů

Historická muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_002Obecné dějiny muzejnictví I. P. Holmanz 2/0/04 1P
FF:MUB_003Obecné dějiny muzejnictví II. P. Holmanzk 2/0/04 2P
FF:MUB_004Dějiny muzejnictví v českých zemích I. O. Kirschz 2/0/04 1P
FF:MUB_005Dějiny muzejnictví v českých zemích II. O. Kirschzk 2/0/04 2P
16 kreditů

Aplikovaná muzeologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_007The Special Topics of Museology I. P. Tišliarz 2/0/02 3Z
FF:MUB_008The Special Topics of Museology II. P. Tišliarz 2/0/02 4P
FF:MUB_009Právní normy v muzejnictví J. Varhaníkzk 2/0/03 3P
FF:MUB_011Seminář ke sbírkotvorné činnosti muzeí I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_012Základy muzejní konzervace A. Seluckázk 2/0/04 3P
FF:MUB_013Konzervační praktikum K. Rapouchk 0/2/05 4P
FF:MUB_014Ochrana a bezpečnost sbírek I. Loskotovázk 2/0/04 3Z
FF:MUB_016Muzejně výstavní praktikum I. Loskotovák 0/2/05 4Z
FF:MUB_019Lektorské praktikum L. Jagošováz 0/2/05 5Z
FF:MUB_020Muzejní marketing a management P. Tišliarzk 2/0/04 6Z
39 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MUB_017Výstavní projekt I. Loskotovák 0/2/06 5P
FF:MUB_021Praxe v muzeu L. Jagošováz 0/0/0 blokově (celkem 100 hodin).6 4P
FF:MUB_022Studijní exkurze P. Tišliarz 0/0/0 2 až 3 dny.3 4P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student/ka z povinně volitelných předmětů splní alespoň 47 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AES_103Muzeologie pro archeology P. Vachůtk 1/1/03 --
FF:AES_109Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology D. Kalhousk 2/0/03 --
FF:ETMA115Muzea v přírodě D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:MUB_B001Hmotná kultura a každodenní život I. L. Valáškovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B002Hmotná kultura a každodenní život II. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B003Hmotná kultura a každodenní život III. I. Loskotovázk 2/0/04 --
FF:MUB_B004Hmotná kultura a každodenní život IV. O. Kirschzk 2/0/04 --
FF:MUB_B005Encyklopedie Brna I. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUB_B006Encyklopedie Brna II. I. Loskotováz 0/1/04 --
FF:MUB_B007Základy památkové péče I. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B008Základy památkové péče II. Z. Váchak 2/0/03 --
FF:MUB_B009Prameny k dějinám muzeí T. Zapletalk 0/2/03 --
FF:MUB_B010Vybrané problémové okruhy ekonomiky muzeí a galerií O. Kirschz 2/0/03 --
FF:MUB_B011Mobilita sbírek P. Obrovskáz 2/0/03 --
FF:MUB_B012Ediční činnost v muzeích I. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B013Ediční činnost v muzeích II. P. Stöhrováz 1/1/03 --
FF:MUB_B014Dějiny slovenského muzejnictví P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B015Německé muzejnictví na Moravě O. Kirschk 2/0/03 --
FF:MUB_B016Dějiny vědy a techniky I. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B017Dějiny vědy a techniky II. T. Kučerak 2/0/03 --
FF:MUB_B018UMPRUM – umění, průmysl a muzeum v dlouhém 19. století T. Zapletalk 1/1/03 --
FF:MUB_B019Móda 20. století I. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B020Móda 20. století II. A. Březinováz 2/0/03 --
FF:MUB_B021Muzeum a médium fotografie D. Hlinkovák 2/0/03 --
FF:MUB_B022English for museology purpose P. Tišliark 1/1/03 --
FF:MUB_B023Stáž z muzejní pedagogiky L. Jagošovák 0/2/04 --
FF:MUB_B024Prožitek v muzejní edukaci B. Svátkováz 0/2/03 --
FF:MUB_B027Materiálové průzkumy sbírkových předmětů M. Hložekz 1/1/03 --
FF:MUB_B028Základy vizuální komunikace v muzejní praxi T. Rybníčekz 1/1/03 --
FF:MUB_B029Forum of museology P. Tišliark 1/1/04 --
FF:MUB_B030Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky P. Tišliark 2/0/03 --
FF:MUB_B031Historické vědy v muzeu P. Tišliarz 1/1/03 --
105 kreditů

Volitelné předměty

Student/ka z volitelných předmětů splní alespoň 18 kreditů. Doporučujeme výběr z nabídky povinně volitelných předmětů programu muzeologie, případně předmětů z celofakultní nabídky.