FF FNDSpJ Divadelní studia
Název anglicky: Theatre Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-DS_ Divadelní studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (22 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM007Magisterský diplomový seminář I D. Drozdz 0/2/1110 3P
FF:DISM008Magisterský diplomový seminář II D. Drozdz 0/2/1110 4P
FF:DISM009Prezentace magisterského projektu D. Drozdz 0/0/22 4P
FF:DISM010Magisterská diplomová práce D. Drozdz 0/0/0- 4P
22 kreditů

Povinné předměty (30 kr.)

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISM001Metodologie divadelních studií D. Drozdzk 1/1/65 1Z
FF:DISM002Analýza inscenace M. Musilovázk 0/2/65 2Z
FF:DISM003Teorie dramatu a divadla I: Filozofie dramatické kultury D. Drozdzk 2/0/65 1Z
FF:DISM004Teorie dramatu a divadla II: Performativita M. Musilovázk 2/0/65 2Z
FF:DISM005Teorie dramatu a divadla III: Kognitivní teorie v teatrologii D. Drozdzk 2/0/65 3Z
FF:DISM006Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie D. Drozdzk 2/0/65 4P
FF:DISM011Státní závěrečná zkouška magisterská D. DrozdSZk 0/0/0- 4Z
30 kreditů

Povinně volitelné předměty (62 kr.)

Student(ka) musí splnit podmínky všech jednotlivých bloků studia.

Magisterské odborné semináře (24 kr.)

Magisterské odborné semináře: Student(ka) musí splnit alespoň čtyři z uvedených kurzů (celkem 24 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISMS01Filozofie tragédie D. Drozdzk 0/2/76 1P
FF:DISMS02Adaptace a inscenace antického dramatu E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS03Teoretické přístupy k inscenování opery Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS04Překlad a adaptace Shakespearových dramat P. Drábekzk 0/2/76 4P
FF:DISMS05Čas v dramatu M. Havlíčkovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS06Performativita baroka E. Kubartovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS07Donjuanovský seminář M. Havlíčkovázk 0/2/76 3P
FF:DISMS08Encyklopedické heslo K. Stehlíkovázk 0/2/76 4P
FF:DISMS09Divadelní obraz roku 1953 I. Mikulovázk 0/2/76 1P
FF:DISMS10Oblastní divadla I. Mikulovázk 0/2/76 2P
FF:DISMS11Nibelungův prsten jako inscenační výzva Š. Havlíčková Kysovázk 0/2/76 3P
66 kreditů

Tematické přednášky a semináře (28 kr.)

Tematické přednášky a semináře: Student(ka) musí splnit alespoň 7 z uvedených kurzů (celkem 28 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ001Divadelní myšlení PLK a jeho pokračovatelé D. Drozdzk 1/1/54 1-
FF:DISQ002Světová moderna a avantgarda M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ003Dialogické jednání s vnitřním partnerem (začátečníci) M. Musilovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ004Dialogické jednání s vnitřním partnerem (pokročilí) M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ005Texty o herectví M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ006Současné skandinávské drama K. Stehlíkovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ007Metafory, kterými hrajeme Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ008K. S. Stanislavský a MCH(A)T M. Musilovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ009B. Brecht a epické divadlo M. Musilovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ010Komedie dell arte M. Musilovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ011Opera na jevišti I Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ012Česká scénografie v kontextu světové tvorby Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ013Close-reading antické tragédie E. Kubartovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ014Close-reading antické komedie E. Kubartovázk 1/1/54 2-
FF:DISQ015Asijské divadelní formy Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 3-
FF:DISQ016Teatralita středověku E. Kubartovázk 1/1/54 4-
FF:DISQ017Drama a kritika období mezi dvěma světovými válkami Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 1-
FF:DISQ018Československé divadlo v 50. letech 20. století Š. Havlíčková Kysovázk 1/1/54 2-
72 kreditů

Kurzy zahraničních hostů a další extenze (10 kr.)

Kurzy zahraničních hostů a další extenze: Student(ka) musí v uvedených kurzech získat alespoň 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 1-
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 2-
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 3-
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach) D. Drozdz 1/1/04 4-
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibińska) D. Drozdz 1/1/02 1-
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 (Lisa Peschel) D. Drozdz 1/1/02 2-
FF:DISE007Guest Lecturer Course 7 (Yana Meerzon - Performing Nationalism) D. Drozdz 1/1/04 3-
FF:DISE008Guest Lecturer Course 8: Meeting Macbeth: A Close/Slow Reading (Zsolt Almási) D. Drozdz 1/1/02 4-
26 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Student(ka) musí získat alespoň 6 kreditů za volitelné kurzy.