FF FBIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I P. Diviziaz 0/0/04 5P
FF:IJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II P. Diviziaz 0/0/04 6P
FF:IJ1A053Bakalářská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Vurmz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 5P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 6P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 3P
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4P
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/05 5P
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 6P
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1P
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3P
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4P
FF:IJ1A035Aplikovaná lingvistika I E. Mocciarozk 2/0/05 3P
FF:IJ1A036Aplikovaná lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 4P
FF:IJ1A038Semantica e lessico I E. Mocciarozk 0/0/22 4P
FF:IJ1A040Semantica e lessico II E. Mocciarozk 0/0/22 6P
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
99 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054Závěrečná práce z jazyka E. Mocciarozk 0/0/0- 6-
FF:IJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská P. DiviziaSZk 0/0/0- 6-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

Italský jazyk a literatura

Ze skupiny povinně volitelných předmětů „Italský jazyk a literatura“ si student během 3. až 6. semestru studia postupně zvolí minimálně 5 předmětů (= 25 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1B001Jazyková cvičení I E. Mocciarozk 0/2/05 3-
FF:IJ1B002Jazyková cvičení II E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B003Jazyková cvičení III E. Mocciarozk 0/2/05 5-
FF:IJ1B004Jazyková cvičení IV E. Mocciarozk 0/2/05 6-
FF:IJ1B005Konverzační cvičení v italštině (film a kultura) E. Mocciarozk 0/2/05 3-
FF:IJ1B006Italské reálie a zeměpis E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B007Seminario del lettorato di lingua italiana (A) E. Mocciarozk 0/2/05 5-
FF:IJ1B008Seminario del lettorato di lingua italiana (B) E. Mocciarozk 0/2/05 6-
FF:IJ1B009Poesia italiana del Novecento P. Diviziazk 1/1/05 5-
FF:IJ1B013Letture di letteratura italiana contemporanea (A) P. Dytrtzk 1/1/04 5-
FF:IJ1B014Letture di letteratura italiana contemporanea (B) P. Diviziazk 0/2/05 6-
FF:IJ1B016Giornalismo e lettura di giornali E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B017Seminario di Letteratura Italiana (A) P. Diviziazk 2/0/05 5P
FF:IJ1B018Seminario di Letteratura Italiana (B) P. Diviziazk 2/0/05 6P
FF:IJ1B020Conversazione e letture in italiano E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B021Conversazioni in italiano E. Mocciaroz 0/4/03 --
FF:IJ1B022Conversazioni in italiano E. Mocciaroz 0/4/03 --
FF:IJ1B053Sintassi e testualità E. Mocciarozk 2/0/05 5-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 5P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 6P
89 kreditů

Další románské jazyky a kultury

Ze skupiny povinně volitelných předmětů „Další románské jazyky a kultury“ si student zvolí minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B134Ethnic Minorities of Central America A. Alchaziduk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I D. Almandoz Irigoyenz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II D. Almandoz Irigoyenzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III D. Almandoz Irigoyenz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura A. Amezaga Etxebarriazk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BRU01Rumunština I P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU02Rumunština II P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU03Rumunština III P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU04Rumunština IV P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
135 kreditů