FF FBIJpJ Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student programu Italský jazyk a literatura (jednooborový) [F22601] získá 15 povinných kreditů za společný univerzitní základ, 10 povinných kreditů za předměty spojené s vypracováním bakalářské diplomové práce, 95 kreditů za povinné předměty a dalších 60 kreditů za předměty povinně volitelné (minimálně 42) a případně též volitelné (maximálně 18). Volitelnými předměty se rozumí předměty vypisované na Filozofické fakultě nebo na jiných fakultách Masarykovy univerzity, které si student zvolí nad rámec svého studijního programu.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I E. Mocciaroz 0/0/04 5P
FF:IJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II E. Mocciaroz 0/0/04 6P
FF:IJ1A053Bakalářská diplomová práce E. Mocciaroz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Doporučená posloupnost povinných předmětů: 1. semestr: IJ1A001 Jazykový seminář I, IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I, IJ1A031 Italská lingvistika I, ROM1A001 Úvod do jazykovědy; 2. semestr: IJ1A002 Jazykový seminář II, IJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II, IJ1A032 Italská lingvistika II, ROM1A002 Úvod do studia literatury; 3. semestr: IJ1A003 Jazykový seminář III, IJ1A021 Italská literatura I, IJ1A033 Italská lingvistika III, IJ1A035 Aplikovaná lingvistika I; 4. semestr: IJ1A004 Jazykový seminář IV, IJ1A022 Italská literatura II, IJ1A034 Italská lingvistika IV, IJ1A036 Aplikovaná lingvistika II, IJ1A038 Semantica e lessico; 5. semestr: IJ1A005 Jazykový seminář V, IJ1A023 Italská literatura III; 6. semestr: IJ1A006 Jazykový seminář VI, IJ1A024 Italská literatura IV, IJ1A025 Filologia d'autore, IJ1A054 Závěrečná práce z jazyka, IJ1A055 Státní závěrečná zkouška bakalářská.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 5P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 6P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4Z
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 5Z
FF:IJ1A025Filologia d'autore e Critica delle varianti P. Diviziaz 2/0/01 5Z
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 6Z
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1Z
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4Z
FF:IJ1A035Aplikovaná lingvistika I E. Mocciarozk 2/0/05 3Z
FF:IJ1A036Aplikovaná lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/04 4Z
FF:IJ1A038Semantica e lessico E. Mocciarozk 0/0/21 4Z
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054Závěrečná práce z jazyka E. Mocciarozk 0/0/0- 6-
FF:IJ1A055comStátní závěrečná zkouška bakalářská (completus) E. MocciaroSZk 0/0/0- 6-
0 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student programu Italský jazyk a literatura (jednooborový) [F22601] získá celkem 60 kreditů za předměty povinně volitelné (minimálně 42) a případně též volitelné (maximálně 18). V rámci nabídky povinně volitelných předmětů se primárně zaměří na předměty ze skupiny „Italský jazyk a literatura“, za něž by měl získat alespoň 25 kreditů.

Italský jazyk a literatura

Ze skupiny povinně volitelných předmětů „Italský jazyk a literatura“ si student během 3. až 6. semestru studia postupně zvolí minimálně 5 předmětů (= 25 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1B001Jazyková cvičení I E. Mocciarozk 0/2/05 3-
FF:IJ1B002Jazyková cvičení II E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B003Jazyková cvičení III E. Mocciarozk 0/2/05 5-
FF:IJ1B004Jazyková cvičení IV E. Mocciarozk 0/2/05 6-
FF:IJ1B005Konverzační cvičení v italštině (film a kultura) E. Mocciarozk 0/2/05 3-
FF:IJ1B006Italské reálie a zeměpis E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B007Seminario del lettorato di lingua italiana (A) E. Mocciarozk 0/2/05 5-
FF:IJ1B008Seminario del lettorato di lingua italiana (B) E. Mocciarozk 0/2/05 6-
FF:IJ1B009Poesia italiana del Novecento P. Diviziazk 1/1/05 5-
FF:IJ1B010Letteratura italiana moderna e contemporanea P. Diviziazk 2/0/05 6-
FF:IJ1B013Letture di letteratura italiana contemporanea (A) P. Dytrtzk 1/1/04 5-
FF:IJ1B014Letture di letteratura italiana contemporanea (B) P. Diviziazk 0/2/05 6-
FF:IJ1B016Giornalismo e lettura di giornali E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B017Seminario di Letteratura Italiana (A) P. Diviziazk 2/0/05 5P
FF:IJ1B018Seminario di Letteratura Italiana (B) P. Diviziazk 2/0/05 6P
FF:IJ1B019Conversazione e letture in italiano E. Mocciarozk 0/2/05 3-
FF:IJ1B020Conversazione e letture in italiano E. Mocciarozk 0/2/05 4-
FF:IJ1B021Conversazioni in italiano E. Mocciaroz 0/4/03 --
FF:IJ1B022Conversazioni in italiano E. Mocciaroz 0/4/03 --
FF:IJ1B053Sintassi e testualità E. Mocciarozk 2/0/05 5-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 5P
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 6P
97 kreditů

Další románské jazyky a kultury

Ze skupiny povinně volitelných předmětů „Další románské jazyky a kultury“ si student zvolí minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED15Románské literatury I P. Kyloušekk 1/1/04 --
FF:MED16Románské literatury II P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B134Ethnic Minorities of Central America A. Alchaziduzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 --
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BRU01Rumunština I P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU02Rumunština II P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU03Rumunština III P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BRU04Rumunština IV P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
143 kreditů