FF FBPHpH Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBC558Moderní a postmoderní román Z. Fišerk 2/0/0 0.5 1-
5 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie pro nefilozofické obory. Studenti programu Filozofie musí nahradit tuto část Společného univerzitního základu buď 4 kredity z dalších Akademických předmětů anebo 4 kredity za zkoušku z dalšího cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci na úrovni B2 dle ERR.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 1-
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 2-
8 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9.
Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p903Physical Education – Volleyball R. Vychodilováz 0/2/01 1-
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 2-
2 kredity

Předměty k bakalářské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBPPProjekt bakalářské diplomové práce M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBSSSeminář k bakalářské diplomové práci M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.10 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBUÚvod do filozofie D. Pichovázk 2/0/05 1Z
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBL2Logika II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminář M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3Z
FF:PHBEEtika R. Bělohradzk 0/2/05 3Z
FF:PHBOOntologie J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBGEpistemologie M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5Z
FF:PHBFFilozofie vědy Z. Jastrzembskázk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6Z
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBD3Dějiny filozofie III D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBD4Dějiny filozofie IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
FF:PHBD5Dějiny filozofie V R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBD6Dějiny filozofie VI R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
80 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů katedry filozofie. Jsou povinni získat minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV241Logika I: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV242Logika II: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV226Dějiny filozofie I: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV227Dějiny filozofie II: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.3 6P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2/04 6P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV132Úvod ke knihám, které máte znát, ale ... M. Pichaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
182 kreditů