FF FNMNGKpV Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (23 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 17 kreditů).

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 2P
ESF:MPV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 2/1/05 1Z
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
23 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 --
ESF:MPR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území V. Pařilzk 2/1/05 --
ESF:BPV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 2/2/08 --
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 --
ESF:MPP_OPVZŽivnostenské právo F. Hamplzk 1/1/04 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 --
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 --
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 3-
ESF:MPP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 2/0/04 --
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 1-
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu J. Procházkazk 2/1/05 1-
FF:MVK_30Knižní kultura a praxe F. Svobodak 1/1/03 --
FF:MVK_33Teorie a praxe organizace festivalů F. Svobodak 2/0/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_042Základy online komunikace brandu na sociálních sítích J. Horákováz 1/1/03 --
FF:MVKU_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 80 hodin.6 --
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
72 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUS_122Kulturní historie českých zemí v letech 1890-1938 M. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_133Reprezentace šlechty - kultura a umění ve střední Evropě 18. století T. Jeřábekk 2/0/04 --
FF:SUS_179Mysterium opery D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_58Výtvarná kultura secese A. Filipk 2/0/03 --
FF:SUS_92Prerafaelité A. Filipk 2/0/03 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 --
FF:HV_755Kapitoly z hudební estetiky L. Spurnýzk 2/0/04 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_151aOsobnosti českého a světového designu I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_151bOsobnosti českého a světového designu II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:SUS_191Kapitoly z dějin uměleckého řemesla D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_192Kapitoly z dějin užitého umění a designu D. Koudelkovázk 2/0/04 --
FF:SUS_210Nové vlny v kinematografiích západní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_211Nové vlny v kinematografiích východní Evropy D. Koudelkovák 2/0/04 --
FF:SUS_220Hledání nových forem architektury D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_221Jaro století i architektury: secese a její stylové proměny D. Koudelkovák 0/0/04 --
FF:SUS_222Česká opera 19. století očima anglické a americké muzikologie M. Štědroňk 2/0/04 --
FF:SUS_223Vybrané kapitoly z dějin grafického designu D. Koudelkovák 2/0/02 --
FF:SUS_60Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození M. Štědroňk 2/0/03 --
FF:SUS_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby P. Macekk 2/0/03 --
FF:SUS_66Romantika a její dědicové J. Stříteckýk 2/0/04 --
FF:SUS_82Výtvarná kultura Brna I. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_94Výtvarná kultura Brna II. A. Filipk 2/0/04 --
FF:SUS_98Proměny současného výtvarného umění I. R. Horáčekk 2/0/03 --
FF:SUS_99Proměny současného výtvarného umění II. R. Horáčekk 2/0/03 --
98 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
FF:HV_732Operní dramaturgie J. Zahrádkak 1/1/03 --
FF:SUS_08Seminář kritiky a kulturní publicistiky J. Zahrádkak 0/2/04 --
FF:SUS_70Sociologie umění M. Bekzk 2/0/04 --
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/04 --
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 --
FF:TIM_M_020Umění na internetu J. Horákováz 2/0/03 --
FF:ZD_23Sound studies I (praktikum) F. Johánekz 0/2/03 --
FF:ZD_31Estetické teorie multimédií a synestezie I M. Flašarzk 1/1/04 --
FF:ZD_32Estetické teorie multimédií a synestezie II M. Flašarzk 1/1/04 --
58 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_31Literární exkurze F. Svobodaz 0/0/22 --
4 kredity