FF FNMNGKpV Management v kultuře
Název anglicky: Culture Management
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-MNGK_ Management v kultuře

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student musí během studia absolvovat povinné předměty (23 kreditů) a kredity za povinně volitelné předměty (nejméně 17 kreditů).

Povinné předměty (P+PV 40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 2P
ESF:MPV_EKKUEkonomika kultury F. Svobodazk 2/1/05 1Z
FF:MVKU_04Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) F. Svobodak 2/0/04 1P
FF:MVKU_05Metody, systémy a organizace uměleckého provozu F. Svobodak 2/0/04 2P
FF:MVKU_07Příprava projektu a projektové dokumentace V. Pantůčekk 0/2/04 3P
23 kreditů

Povinně volitelné předměty (tuetuifc)

Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do čtyř tematických bloků. Předměty z jednotlivých bloků je možné libovolně kombinovat. Doporučujeme především předměty z bloku: Management v kultuře.

Management v kultuře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPV_ERNOEkonomika a řízení nestátních neziskových organizací V. Hyánekzk 2/2/08 --
ESF:MPR_ORKHOchrana a regenerace kulturních hodnot v území Z. Šilhanzk 2/1/05 --
ESF:BPV_ZVFSZáklady veřejných financí a veřejné správy R. Jahodazk 2/2/08 --
FF:MVK_06Kulturní politika P. Macekk 2/0/03 4-
FF:MVK_13Autorské právo pro management kultury V. Pantůčekz 0/1/03 2-
FF:MVK_14Marketingová komunikace I. V. Pantůčekz 0/2/03 3-
FF:MVK_15Marketingová komunikace II. V. Pantůčekk 0/2/04 2-
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 --
FF:MVK_23Sociologický výzkum v umění a kultuře M. Bekk 1/1/04 1-
FF:MVK_25Kapitoly z dějin kulturních institucí F. Svobodak 1/1/03 2-
FF:mvk_28Kulturní krajina F. Svobodak 1/1/03 3-
ESF:MPP_PRPRPracovní právo P. Dvořákovázk 2/0/04 --
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 1-
ESF:BPH_ZMANZáklady managementu P. Pirožekzk 2/1/05 1-
FF:IM144Public Relations – teorie pro praxi M. Flašarz 1/1/04 1-
FF:IM147Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 1-
FF:IM148Digitální marketing a PR – teorie pro praxi J. Horákovázk 1/1/04 1-
FF:MVK_29Zpracování dat a jejich vizualizace F. Svobodak 0/1/03 --
FF:US_183Falešné uskutečňování umění: plakát a reklamní grafika do poloviny 20. století D. Koudelkovák 2/0/03 2-
81 kreditů

Dějiny umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM027Vysvobození zvuku z pout hudby J. Horákováz 2/03 --
FF:IM081Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM111Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM145Záznam - partitura - instrukce V. Pantůčekz 1/1/05 --
FF:IM156Počítačová hudba P. Haasz 0/2/05 --
FF:IM157Videology J. Horákováz 2/0/04 --
FF:US_60aZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_60bZnamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_61Kapitoly z dějin české jazzové hudby D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_66Romantika a její dědicové D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_68Co postmoderna je - a co není D. Koudelkovák 2/03 --
FF:US_98Proměny současného výtvarného umění I. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:US_99Proměny současného výtvarného umění II. D. Koudelkovák 2/0/03 --
FF:VH_308Česká hudební kultura po roce 1972 V. Pantůčekk 1/13 --
FF:VH_62 -- 0/0- --
57 kreditů

Teorie a metodologie dějin umění a kultury

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM090Kritická analýza digitálních her J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM137Aplikovaná herní studia – výzkum a design J. Horákovázk 0/2/04 --
FF:IM142Metody studia audiokultur: teorie a praxe M. Flašarz 1/1/04 --
FF:IM149Prototypování digitálních her J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM154Documents of Presence and Experience I: Process and Structure J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM155Documents of Presence and Experience: Resistant Strains J. Horákováz 1/1/04 --
FF:UEV_23Kulturní andragogika J. Špačekzk 1/1/04 --
FF:VH_702aTeorie a dějiny rockové hudby I. V. Maňask 2/0/03 --
FF:VH_702bTeorie a dějiny rockové hudby II. V. Maňask 2/0/03 --
34 kreditů

Výjezdní konference a exkurze

Pravidelně je pořádána výjezdní konference pro studenty studijního programu Management v kultuře v jarním semestru. Průběžně budou doplňovány aktuální exkurze a konference.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MVK_26Výjezdní konference - Management v kultuře V. Pantůčekz 0/0/0 konference.2 --
FF:MVK_31Literární exkurze F. Svobodaz 0/0/22 --
FF:MVK_32Exkurze Soudobé trendy v paměťových institucích F. Svobodaz 0/0/22 --
6 kreditů