FF FNDUpH Dějiny umění
Název anglicky: Art History
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

I. Teoretický a metodologický základ

Povinné kurzy teoretického a metodologického základu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2001Seminář I: Historiografie dějin umění O. Jakubeck 0/2/05 1Z
FF:DU2002Seminář II: Metodologie dějin umění J. Kroupak 0/2/05 2Z
10 kreditů

II. "Kompetence"

Povinné kurzy k získání kompetencí s ohledem na potřeby praxe v galeriích, výstavnictví a památkové péči.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2003Seminář III: Teorie a praxe památkové péče -k 0/2/05 1P
FF:DU2004Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi L. Slavíčekk 0/2/05 1P
FF:DU2005Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe L. Kesnerk 0/2/05 1P
FF:DU2006Seminář VI: Umělecká kritika, žurnalistika a média L. Kesnerk 0/2/05 1P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty (profilující)

III. "Specializace"

Semináře k prohloubení vlastní specializace. Student si v průběhu studia volí alespoň dva semináře do požadované výše 10 kr. podle zaměření své diplomové práce. Tyto kurzy se vypisují pro každý akademický rok jednorázově.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2020Seminar: Medieval art in Czechoslovakia (1918-1989) I. Folettik 0/2/05 1P
FF:DU2021Seminář: Poutní cesty a středověká identita I. Folettik 0/2/05 1P
FF:DU2022Art sine scientia nihil: Teorie a praxe v architektuře 15. století J. Kroupak 2/0/04 1P
FF:DU2023Seminář: Evropské umění 18. století: nové přístupy a perspektivy P. Suchánekk 0/2/05 1P
FF:DU2024Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii R. Nokkala Miltovák 0/2/05 1P
FF:DU2025Seminář: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace M. Šeferisová Loudovák 0/2/05 1P
FF:DU2027Seminář: Vysoké a nízké v moderní kultuře A. Pomajzlovák 0/2/05 1P
FF:DU2028Seminář: Četba kritických a teoretických textů o současném umění L. Kesnerk 0/2/05 1P
FF:DU2029Seminář: České umění 1970-2000 M. Rusinkok 0/2/05 1P
FF:DU2030Seminář: Řím v době barokní J. Kroupak 0/2/05 1P
FF:DU2031Seminář: Forma, prostor, funkce: uměleckohistorické pojmy v architektuře O. Jakubeck 0/2/05 1P
FF:DU2032Seminář: Architektura od roku 1945 do současnosti J. Kroupak 0/2/05 1P
59 kreditů

Povinně volitelné předměty (neprofilující)

Kurzy k bonifikaci tvůrčí a odborné činnosti, odborných stáží a praxí, které se realizují individuálně mimo výuku. Tyto kurzy lze volit libovolně do požadované výše 10 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2100Publikační a konferenční praxe P. Suchánekk 0/2/010 4-
FF:DU2101Stáž v odborné instituci dlouhodobá O. Jakubeck 0/2/010 3-
FF:DU2102Stáž v odborné instituci krátkodobá O. Jakubeck 0/2/05 3-
FF:DU2103Zahraniční stáž dlouhodobá I. Folettik 0/2/010 3-
FF:DU2104Zahraniční stáž krátkodobá I. Folettik 0/2/05 3-
FF:DU2105Praxe v odborném periodiku P. Suchánekk 0/2/05 3-
FF:DU2106Odborná exkurze vícedenní I. Folettik 0/2/05 1-
FF:DU2107Odborná exkurze jednodenní O. Jakubeck 0/2/03 1-
53 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU2200Seminář k magisterské diplomové práci I. P. Suchánekk 0/2/015 2P
FF:DU2201Seminář k magisterské diplomové práci II. P. Suchánekk 0/2/015 4P
FF:DU2202Státní závěrečná zkouška magisterská R. Nokkala MiltováSZk 0/0/0- 4P
FF:DU2203Magisterská diplomová práce R. Nokkala Miltováz 0/0/0- 4P
30 kreditů