FSS VSPLZ12 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (76 kr.)

Studenti získají 20 kreditů za diplomovou práci. Dále 32 kreditů za povinné předměty společné části. Započteny jsou 4 kredity za jazykovou přípravu. Zbytek kreditů studenti získají za povinně volitelné předměty.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce O. Horaz 2/0/04 2P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4403Ekonomie G. Vacekovázk 1/1/08 1Z
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum O. Horazk 1/1/012 3Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik P. Horákzk 1/1/011 1Z
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti získají minimálně 20 kreditů za povinně volitelné předměty společné části, z toho minimálně 12 kreditů za předměty z bloku 1. Z každého ze dvou bloků PV předmětů společné části musí studenti absolvovat minimálně jeden předmět.

Blok 1

Studenti musí zvolit minimálně jeden předmět tohoto bloku. Studenti musí získat minimálně 12 kreditů za předměty obsažené v tomto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle I. Zelenkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
36 kreditů
Blok 2

Studenti musí zvolit minimálně jeden předmět tohoto bloku. Studenti musí získat minimálně 8 kreditů za předměty obsažené v tomto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4472Kariérové poradenství M. Nečasovázk 1/1/06 4-
FSS:SPRn4484Pokročilé kvalitativní metody pro SPR P. Navrátilzk 2/2/08 2-
FSS:VPLb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů M. Horákováz 0/1/02 --
FSS:VPLn4462Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů I. Zelenkováz 0/1/12 100 hodin praxe.8 3-
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 3-
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
42 kreditů

Specializační část (44 kr.)

Studenti získají 36 kreditů za povinné předměty specializační části. Studenti musí získat minimálně 8 kreditů za povinně volitelné předměty specializační části.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování V. Hedijazk 1/1/08 2P
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení I. Zelenkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 1P
36 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti získají minimálně 8 kreditů za povinně volitelné předměty specializační části.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 3-
FSS:PUPn4457Gender and labour market in different European contexts B. Plasovázk 1/1/012 2-
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 1/2/010 3-
FSS:SPRn4473Vedení týmů a jednotlivců J. Navrátilovázk 1/1/08 3-
FSS:SPRn4482Social Inclusion and Disability L. Musilzk 1/1/08 --
FSS:SPRn4485Social Enterprises and Poverty Alleviation P. Navrátilzk 1/1/08 --
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 1-
FSS:VPLn4472Nástroje a dovednosti k řízení lidských zdrojů I. Zelenkovázk 1/1/010 2-
83 kreditů