FF FDLMkSZJ Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-LM_ Latinská medievistika

Úvodní informace / Pokyny

Student je povinen získat během studia celkem 240 kreditů.

Povinné předměty

Student je povinen získat kredity ze všech povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMDPSPramenné studium, výzkum I P. Mutlováz 0/0/05 1-
FF:LMDPS2Pramenné studium, výzkum II P. Mutlováz 0/0/05 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 1-
FF:LMD_DSZJ1Doktorský seminář I P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 1-
FF:LMD_DSZJ2Doktorský seminář II J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 2-
FF:LMD_DSZJ3Doktorský seminář III P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:LMD_DSZJ4Doktorský seminář IV J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 4-
FF:LMD_DSZJ5Doktorský seminář V P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 5-
FF:LMD_DSZJ6Doktorský seminář VI J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 6-
FF:LMD_DSZJ7Doktorský seminář VII P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 7-
FF:LMD_DSZJ8Doktorský seminář VIII J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 8-
FF:LMD_OR1Odborný referát I D. Stehlíkováz 0/0/05 3-
FF:LMD_OR2Odborný referát II J. Nechutováz 0/0/05 5-
FF:LMD_OP1Odborná publikace I D. Stehlíkováz 0/0/010 4-
FF:LMD_DZDoktorská zkouška P. Mutlovázk 0/0/010 5-
FF:LMD_ZS1Zahraniční studijní stáž I D. Stehlíkováz 0/0/05 6-
FF:LMDTDTeze disertační práce P. Mutlováz 0/0/05 8-
FF:LMD15Disertační práce P. Mutlováz 0/0/025 8-
125 kreditů

Povinné specializační předměty

Student je povinen získat všech 30 kreditů z obou povinných specializačních předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 3-
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 4-
30 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Student je povinen získat 5 kreditů z uvedených předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:LMDCJ1Cizí jazyk P. Mutlováz 0/0/05 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student je povinen získat 60 kreditů z nabízených předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 4-
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 4-
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 5-
90 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si studenti volí dle odborné profilace a vlastního zájmu, doporučuje se primárně vybírat z nabídky předmětů nabízených ve specializacích Intermediální a mezikulturní komunikace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:LMD02Medievistický interpretační seminář D. Stehlíkovák 0/2/015 --
FF:LMD_010Cultural Approaches to Medieval Latin Manuscripts P. Mutlovák 2/0/015 --
FF:ROMDJKVícejazyčnost a kulturní rozhraní P. Kyloušekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_JCJiná činnost v oboru P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_OP2Odborná publikace II D. Stehlíkováz 0/0/010 --
FF:LMD_OR3Odborný referát III P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_TPTextová příprava P. Mutlováz 0/0/020 --
FF:LMD_ZS2Zahraniční studijní stáž II P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_ZS3Zahraniční studijní stáž III P. Mutlováz 0/0/010 --
FF:LMD_ZS4Zahraniční studijní stáž IV P. Mutlováz 0/0/015 --
160 kreditů