FF FBKJkJ Katalánský jazyk a literatura
Název anglicky: Catalan Language and Literature
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-KJ_ Katalánský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci 1 L. Kuzmováz 0/0/74 5P
FF:KJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci 2 L. Kuzmováz 0/0/84 6P
FF:KJ1A054Bakalářská diplomová práce L. Kuzmováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1A001XJazykový seminář katalánštiny 1 L. Kuzmovázk 1/1/107 1P
FF:KJ1A002XJazykový seminář katalánštiny 2 L. Kuzmovázk 1/1/8 26 prezenčních hodin za semestr.8 2P
FF:KJ1A003XJazykový seminář katalánštiny 3 L. Kuzmovázk 1/0/2 13 prezenčních hodin za semestr.2 3P
FF:KJ1A004XJazykový seminář katalánštiny 4 P. Javorová Švandovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.3 4P
FF:KJ1A005XJazykový seminář katalánštiny 5 L. Kuzmovázk 1/0/4 13 prezenčních hodin za semestr.3 5P
FF:KJ1A006XJazykový seminář katalánštiny 6 P. Javorová Švandovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.4 6P
FF:KJ1A011XÚvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 L. Kuzmovázk 1/0/65 1P
FF:KJ1A012XÚvod do katalánských dějin, kultury a reálie 2 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 2P
FF:KJ1A013XÚvod do katalánských dějin, kultury a reálie 3 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 3Z
FF:KJ1A014XÚvod do katalánských dějin, kultury a reálie 4 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 4P
FF:KJ1A021XKatalánská literatura 1 L. Kuzmovázk 2/0/4 13 prezenčních hodin za semestr.5 1P
FF:KJ1A022XKatalánská literatura 2 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 2Z
FF:KJ1A023XKatalánská literatura 3 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 3P
FF:KJ1A024XKatalánská literatura 4 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 4Z
FF:KJ1A031XKatalánská lingvistika 1 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 3Z
FF:KJ1A032XKatalánská lingvistika 2 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 4Z
FF:KJ1A033XKatalánská lingvistika 3 L. Kuzmovázk 1/0/5 13 prezenčních hodin za semestr.4 5Z
FF:KJ1A034XKatalánská lingvistika 4 L. Kuzmovázk 1/0/5 13 prezenčních hodin za semestr.4 6Z
FF:KJ1A053Závěrečná práce z jazyka a literatury L. Kuzmovázk 1/1/0- 6-
FF:KJ1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská L. KuzmováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student programu musí absolvovat minimálně 42 kreditů v povinně volitelných předmětech. Z toho, 15 kreditů z bloku lingvistických předmětů a 6 kreditů z předmětů Kultury a literatury.

Další románské jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
72 kreditů

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B001XJazyková cvičení 1 L. Kuzmovázk 0/1/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 3-
FF:KJ1B002XJazyková cvičení 2 L. Kuzmovázk 0/1/5 13 prezenčních hodin za semestr.5 4-
FF:KJ1B003XJazyková cvičení 3 L. Kuzmovázk 1/0/6 13 prezenčních hodin za semestr.5 5-
FF:KJ1B004XJazyková cvičení 4 L. Kuzmovázk 0/1/5 13 prezenčních hodin za semestr.5 6-
FF:KJ1B007XPráce s katalánskými texty L. Kuzmováz 0/1/2 13 prezenčních hodin za semestr.3 3-
FF:KJ1B008XKatalánská dialektologie L. Kuzmovázk 0/1/3 13 prezenčních hodin za semestr.3 5-
FF:KJ1B010XPřeklad katalánských textů 1 L. Kuzmovázk 1/0/3 13 prezenčních hodin za semestr.2 5-
FF:KJ1B011XPřeklad katalánských textů 2 L. Kuzmovázk 0/1/4 13 prezenčních hodin za semestr.3 6-
31 kreditů

Kultura a literatura

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B005XKatalánská kinematografie P. Javorová Švandovázk 0/1/3 13 prezenčních hodin za semestr.2 3-
FF:KJ1B006XKatalánský modernismus L. Kuzmovázk 0/1/3 13 prezenčních hodin za semestr.5 4-
FF:KJ1B009XPostmoderní katalánská povídková tvorba L. Kuzmováz 0/1/4 13 prezenčních hodin za semestr.4 6-
11 kreditů

Různé

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 --
38 kreditů

Volitelné předměty

Student může absolvovat 20 kreditů ve volitelných předmětech z celouniverzitní nabídky.