FF FDAJkSPAC Překladatelství angličtiny a češtiny
Název anglicky: English - Czech Translation Studies
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-AJ_ Anglická jazykověda

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32020Filozofie jazyka R. Bělohradk 0/0/010 --
FF:AJ32030Odborná přednáška v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32031Odborná publikace v angličtině I J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32034Odborná přednáška v češtině J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32041Historická lingvistika J. Chamonikolasovák 0/0/010 --
FF:AJ32042Moderní lingvistika L. Urbanovák 0/0/010 --
FF:AJ32055Metodologie vědecké práce J. Chovaneck 0/0/010 --
FF:AJ32061Seminář k disertační práci I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32062Seminář k disertační práci II J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32063Seminář k disertační práci III J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32064Seminář k disertační práci IV J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32065Seminář k disertační práci V J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32066Seminář k disertační práci VI J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32067Seminář k disertační práci VII J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32068Seminář k disertační práci VIII J. Chamonikolasováz 0/2/05 --
FF:AJ32070Zahraniční stáž I J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32350Doktorská zkouška J. ChamonikolasováSDzk 0/0/0- --
FF:AJ38000Teze disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ39000Disertační práce J. Chamonikolasováz 0/0/035 --
145 kreditů

Povinné předměty – cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32035Cizí jazyk – uznání jazykové kompetence J. Chamonikolasováz 0/0/0 uznání.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
25 kreditů

Povinné předměty specializační

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32071Metody výzkumu v translatologii R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32072Aktuální translatologický výzkum R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
75 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32033Odborná publikace v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/2/010 --
FF:AJ32036Odborná přednáška v angličtině II J. Chamonikolasováz 0/0/05 --
FF:AJ32040Dějiny lingvistiky L. Urbanovák 0/0/015 --
FF:AJ32050Vybrané kapitoly z funkční syntaxe J. Chamonikolasovák 0/0/015 --
FF:AJ32051Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32052Vybrané kapitoly ze sémantiky N. Kudrnáčovák 0/0/015 --
FF:AJ32054Vybrané kapitoly z anglické stylistiky J. Pelclovák 0/0/015 --
FF:AJ32056Vybrané kapitoly z překladu R. Kamenickák 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:AJ32073Zahraniční stáž II J. Chamonikolasováz 0/0/010 --
FF:AJ32074Zahraniční stáž III J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:AJ38520Textová příprava J. Chamonikolasováz 0/0/020 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
245 kreditů