PdF DHTEP02 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-HTEP_ Hudební teorie a pedagogika

Povinné předměty (222 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HVDR_ASS1Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1 M. Košutz 0/0/04 5-
PdF:HVDR_ASS2Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2 M. Košutzk 0/0/05 6-
PdF:HVDR_ETU1Estetika a obecná teorie umění 1 Z. Marekz 0/0/04 3-
PdF:HVDR_ETU2Estetika a obecná teorie umění 2 Z. Marekzk 0/0/05 4-
PdF:HVDR_HFTHudebně folklorní tradice J. Kučerovázk 0/0/06 2-
PdF:HVDR_HHPHudební historiografie pro pedagogy M. Sedláčekz 0/0/03 2-
PdF:HVDR_HPE1Hudební pedagogika 1 M. Košutz 0/0/04 3-
PdF:HVDR_HPE2Hudební pedagogika 2 M. Košutzk 0/0/05 4-
PdF:HVDR_HPS1Hudební psychologie 1 M. Košutz 0/0/04 3-
PdF:HVDR_HPS2Hudební psychologie 2 M. Košutzk 0/0/05 4-
PdF:HVDR_MVPPMetodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/106 1-
PdF:HVDR_VDU1Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1 M. Košutz 0/0/04 5-
PdF:HVDR_VDU2Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2 M. Košutzk 0/0/04 6-
PdF:HVDROOO1Odborná orientace v oboru 1-6 M. Sedláčekk 0/0/05 1-
PdF:HVDRPDP1Příprava disertační práce 1-6 M. Sedláčekk 0/0/015 1-
79 kreditů

Povinně volitelné předměty (18 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HVDR_AJB1Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium V. Richterzk 0/05 7-
PdF:HVDR_FJB1Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium V. Richterzk 0/05 7-
PdF:HVDR_NJB1Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium V. Richterzk 0/05 7-
PdF:HVDR_RJB1Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium V. Richterzk 0/05 7-
PdF:HVDR_SAN1Sémantická analýza hudebního díla 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HVDR_SAN2Sémantická analýza hudebního díla 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HVDR_SHK1Sociologické aspekty hudební kultury 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HVDR_SHK2Sociologické aspekty hudební kultury 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HVDR_VUVýtvarné umění dvacátého století M. Košutzk 0/0/05 7-
PdF:RCSZ_AJC1Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 D. Trčkovázk 0/2/07 5-
PdF:RCSZ_FJC1Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 K. Sedláčkovázk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:RCSZ_NJC1Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:RCSZ_RJC1Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 M. Ševečkovázk 0/0/0 konzultace.7 5-
65 kreditů