PdF DHTEP02 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-HTEP Hudební teorie a pedagogika

Povinné předměty (222 kreditů)

Předmět "HVDRPDP1 Příprava disertační práce 1-8" studenti absolvují 8x (celkem získají 120 kreditů). Předmět "HVDROOO1 Odborná orientace v oboru 1-8" studenti absolvují 8x (celkem získají 40 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HTP001Odborná orientace v oboru M. Sedláčekk 0/0/05 1-
PdF:HTP002Příprava disertační práce M. Sedláčekk 0/0/015 1-
PdF:HTP003Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/106 1-
PdF:HTP004Hudebně folklorní tradice J. Kučerovázk 0/0/06 2-
PdF:HTP005Hudební historiografie pro pedagogy M. Sedláčekz 0/0/03 2-
PdF:HTP006Estetika a obecná teorie umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 3-
PdF:HTP007Estetika a obecná teorie umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 4-
PdF:HTP008Hudební pedagogika 1 M. Sedláčekz 0/0/04 3-
PdF:HTP009Hudební pedagogika 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 4-
PdF:HTP010Hudební psychologie 1 M. Košutz 0/0/04 3-
PdF:HTP011Hudební psychologie 2 E. Řehulkazk 0/0/06 4-
PdF:HTP012Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 1 M. Sedláčekz 0/0/03 5-
PdF:HTP013Aplikovaná hudební sémiotika a sémantika 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 6-
PdF:HTP014Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 1 M. Sedláčekz 0/0/03 5-
PdF:HTP015Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2 M. Sedláčekzk 0/0/06 6-
82 kreditů

Povinně volitelné předměty (18 kreditů)

V 5. semestru si student zapisuje jeden cizí jazyk v hodnotě 7 kreditů. Dále si student volí z uvedené nabídky 2 povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 6 kreditů. V 7. semestru si student zapisuje další cizí jazyk v hodnotě 5 kreditů nebo předmět Výtvarné umění dvacátého století.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HTP016Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium S. Hanušovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP017Cizí jazyk na úrovni B1 - Francouzský jazyk pro doktorské studium V. Bakešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 7-
PdF:HTP018Cizí jazyk na úrovni B1 - Německý jazyk pro doktorské studium V. Janíkovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP019Cizí jazyk na úrovni B1 - Ruský jazyk pro doktorské studium S. Koryčánkovázk 0/0/05 7-
PdF:HTP020Sémantická analýza hudebního díla 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HTP021Sémantická analýza hudebního díla 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HTP022Sociologické aspekty hudební kultury 1 M. Košutz 0/0/03 5-
PdF:HTP023Sociologické aspekty hudební kultury 2 M. Košutk 0/0/03 6-
PdF:HTP024Výtvarné umění dvacátého století R. Horáčekzk 0/0/05 7-
PdF:HTP025Anglický jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/2/07 5-
PdF:HTP026Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:HTP027Německý jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
PdF:HTP028Ruský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1 R. Heroutzk 0/0/0 konzultace.7 5-
65 kreditů