FSS EVS81 Evropská studia
Název anglicky: European Studies
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-EVS Evropská studia

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS408Diplomový seminář P. Kaniokz 0/2/014 4P
14 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS409Evropa po roce 1989 V. Hloušekzk 1/1/010 2P
FSS:EVS403Organizované zájmy v EU M. Pitrovázk 1/1/08 2Z
FSS:EVS401Politický systém EU P. Kaniokzk 1/1/012 3Z
FSS:EVS402Evropeizace politických systémů V. Hloušekzk 1/1/012 1P
FSS:EVS405Analýza a metody výzkumu evropské politiky P. Kaniokz 0/2/06 2P
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Pozn.: uvedené semestry u jednotlivých předmětů jsou pouze orientační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:EVS465Brexit: Politics, Policies and Processes P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5012Ústavní revize EU M. Pitrováz 1/1/06 1-
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5035Měnově integrační koncepty v EU Z. Sychrazk 1/1/06 3-
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 4-
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 3-
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 1-
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 2-
FSS:EVSn5061Česká evropská politika P. Kaniokzk 1/1/04 4-
FSS:MEBn5015Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU V. Zapletalovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5033Introduction to quantitative data analysis P. Ocelíkzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5076Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MEB434Social Network Analysis in R B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5013Ústavní spory u ESD M. Pitrovázk 1/1/06 --
FSS:EVSn5020Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5024Economic, Political and Social Identity in the European Union P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5029Mezivládní Unie M. Pitrovázk 1/14 --
FSS:EVSn5036Lisabonská smlouva krok za krokem M. Pitrováz 0/2/04 --
FSS:EVSn5042Maďarsko-slovenské vztahy M. Pitrovázk 1/1/06 --
FSS:EVSn5043Evropská studia: akademické psaní M. Pitrováz 1/1/02 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU M. Pitrovázk 1/1/05 --
FSS:EVSn5057Kariérní plánování a rozhodování M. Pitrováz 0/2/02 --
FSS:EVSn5058Theoretical Approaches to the Study of the European Union M. Pitrovázk 2/0/06 --
FSS:EVSn5059Israel and the EU P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5060European refugee crisis M. Pitrováz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5065Brexit: Politics, Policies and Processes P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:MEB425 -- 0/0- 2-
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/16 --
179 kreditů

Blok 2 - Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5900Stáž P. Suchýz 0/0/05 --
FSS:EVSn5901Zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
32 kreditů

Blok 3 - Minimální jazyková kompetence

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 2-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů