FF FDTDDFkJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-TDDF_ Divadelní a filmová studia

Úvodní informace / Pokyny

Studijní plán je tvořen modulem povinných předmětů představujících základ doktorského studia, moduly povinně volitelných předmětů, které si student vybírá podle tématu své disertační práce: zde pak volí mezi modulem zaměřeným na "dramatickou kulturu a performativitu" a modulem zaměřenými na "audiovizuální kulturu a společnost".

Povinné předměty

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF01Disertační seminář 1 - 4 D. Drozdz 0/2/040*4 1-
FF:DAF02Disertační seminář 5 - 8 D. Drozdz 0/2/080*4 5-
FF:DAF03Metodologický seminář P. Skopalz 0/2/05 1-
FF:DAF04Akademické dovednosti D. Drozdz 0/2/05 1-
FF:DAF05Publikační praxe - článek v časopise P. Skopalz 0/2/02 3-
FF:DAF06Publikační praxe - odborná studie P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF07Publikační praxe ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF08Prezentace na konferenci ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF09Pedagogická asistence D. Drozdz 0/2/03 3-
FF:DAF10Pedagogická praxe D. Drozdz 0/2/05 3-
FF:DAF11Praxe v oboru P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 2-
FF:DAF12Zahraniční stáž P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 3-
FF:DAF13Státní závěrečná zkouška D. DrozdSDzk 0/2/010 6-
FF:DAF14Disertační práce D. Drozdzk 0/2/010 8-
555 kreditů

Dramatická kultura a performativita

Student(ka) musí v předmětech těchto tří bloků splnit celkem 45 kreditů, přičemž z každého bloku musí absolvovat alespoň jeden předmět - viz další pokyny k jednotlivým blokům.

Kurzy vyučované odborníky z praxe a kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach) D. Drozdz 1/1/04 --
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibińska) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 (Lisa Peschel) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISQ023Kurz odborníka z praxe 01 D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ024Kurz odborníka z praxe 02 D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ025Kurz odborníka z praxe 03 D. Drozdk 0/0/05 --
FF:DISQ026Kurz odborníka z praxe - Dokumentace terénního výzkumu veřejné události D. Drozdk 0/0/05 --
40 kreditů

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAF17Organizační praxe D. Drozdz 0/2/05 --
15 kreditů

Tematické přednášky a semináře

V rámci tohoto bloku si student(ka) po dohodě se školitelem zapisuje fakultou aktuálně nabízené kurzy, které prohlubují teoreticko-metodologické zázemí oboru. Student(ka) volí předměty ze svého či příbuzného oboru. Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Audiovizuální kultura a společnost

Student(ka) musí v předmětech těchto dvou bloků splnit celkem 45 kreditů, přičemž z každého bloku musí absolvovat alespoň jeden předmět - viz další pokyny k jednotlivým blokům.

Kurzy vyučované odborníky z praxe a kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz079Film, Politics and Propaganda in the Second World War P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAV223Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAV303 -- 0/0- --
35 kreditů

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAFf15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf17Organizační praxe P. Skopalz 0/2/05 --
15 kreditů