Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PILÍKOVÁ, Dagmar, Jan ŠIMŮNEK a Ondřej ZVĚŘINA. Selected Lifestyle Factors of Candidate Sperm Donors and Their Effect on Spermiogram Values in the Moravian Part of the Czech Republic. Adiktologie. Praha: SCAN z.s., roč. 4, č. 3, s. 251-254. ISSN 2570-8112. doi:10.35198/01-2023-003-0006. 2023.
  2. PILÍKOVÁ, Dagmar, Jan ŠIMŮNEK a David RUMPÍK. Selected Lifestyle Factors of Candidate Sperm Donors from the reproduction centre of the Zlín region in the Czech Republic and their effect on spermiogram values. In International Scientific Conference "Family - Health - Disease". 2023.

  2020

  1. ZVĚŘINA, Ondřej, Pavel COUFALÍK, Jan ŠIMŮNEK, Přemysl KACHLÍK, Radka CHLUPOVÁ a Jindra PAVELKOVÁ. Inorganic pollutants in the indoor environment of the Moravian Library: assessment of Cd, Pb, Cu, and Zn in total suspended particles and dust using HR-CS GF-AAS. Environmental Monitoring and Assessment. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, roč. 192, č. 12, s. 771-779. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-020-08748-7. 2020.

  2019

  1. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Ondřej ZVĚŘINA, Jana CHALOUPKOVÁ, Veronika CHUCHMOVÁ a Anna KŘIVSKÁ. Vyšetření pitné vody. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

  2018

  1. ŠMÍDOVÁ, Sylva, Jan ŠVANCARA, Lenka ANDRÝSKOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. ADOLESCENT BODY IMAGE: RESULTS OF CZECH ELSPAC STUDY. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, roč. 26, č. 1, s. 60-64. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4930. 2018.

  2017

  1. SUŠILOVÁ, Lenka, Eva ČEŠKOVÁ, David HAMPEL, Aleš SUŠIL a Jan ŠIMŮNEK. Changes in BMI in hospitalized patients during treatment with antipsychotics, depending on gender and other factors. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. ABINGDON: Informa Healthcare, roč. 21, č. 2, s. 112-117. ISSN 1365-1501. doi:10.1080/13651501.2017.1291818. 2017.
  2. ŠINDLER, Michal a Jan ŠIMŮNEK. Možné mikrobiální riziko spojené s pokrmy připravovanými technologií sous-vide. s. 29-33. ISBN 978-80-7509-476-6. 2017.

  2016

  1. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ a Jana CHALOUPKOVÁ. Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů. 2016.
  2. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Alena KUBÁTOVÁ, Karel PRÁŠIL, Vít HUBKA a Jindra PAVELKOVÁ. Mykologická studie v rámci projektu NAKI DF12P01OVV047. In Seminář hygieny výživy, Pardubice. 2016.
  3. ŠINDLER, Michal a Jan ŠIMŮNEK. Přežití mikroorganismů v mase při nízkoteplotním pečení a vaření ve vakuu metodou sous - vide. In Výživa a zdraví : 20. jubilejní celostátní konference s mezinárodní účastí v Teplicích. Ústí nad Labem: Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem, Zdravotní ústav ve sídlem v Ústí nad labem. s. 142-143. ISBN 978-80-905441-4-7. 2016.

  2015

  1. ŠIMŮNEK, Jan, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Kateřina VÍTŮ. Food wasting: A study among Central European four-member families. International Food Research Journal. Serdang: Universiti Putra Malaysia, roč. 22, č. 6, s. 2679-2683. ISSN 1985-4668. 2015.
  2. ŠINDLER, Michal a Jan ŠIMŮNEK. Měření teplotních výkyvů a mikrobiologické změny nízkoteplotně pečeného masa. s. 107-111. ISBN 978-80-905441-2-3. 2015.
  3. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ a Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 74 s. ISBN 978-80-210-8069-0. 2015.
  4. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ a Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 74 s. ISBN 978-80-210-8069-0. 2015.
  5. ZVĚŘINA, Ondřej, Rostislav ČERVENKA, Jan ŠIMŮNEK, Pavel COUFALÍK, Jan KUTA a Josef KOMÁREK. Trace mercury speciation in specific Antarctic soils. In Colloquium Spectroscopicum Internationale, CSI. 2015.

  2014

  1. ŠINDLER, Michal a Jan ŠIMŮNEK. Změny mikrobiologického obrazu potravin při vysokoteplotním a nízkoteplotním pečení. s. 24-29. ISBN 978-80-905441-0-9. 2014.

  2013

  1. ŠINDLER, Michal a Jan ŠIMŮNEK. Vliv technologie přípravy pokrmů na vybrané ukazatele potravin. s. 59-62. ISBN 978-80-905541-0-8. 2013.

  2012

  1. ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Vybrané kapitoly z první pomoci In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 8 s. ISBN 978-80-210-5763-0. 2012.

  2009

  1. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Hygienické a mikrobiologické parametry menz pro studenty MU, Brno. In Výživa a zdraví 2009 Alimentární nákazy a mikrobiologie ve výživě. Teplice: Zdravotní ústav Ústí nad Labem. s. 15 - 18, 112 s. ISBN 978-80-904206-2-5. 2009.

  2008

  1. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. A contribution to the research of obesity incidence among children of younger school age. In School and Health 21 - Topical issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 161 - 167. ISBN 978-80-210-4930-7. 2008.
  2. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Přírodní karcinogeny. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, roč. 12, č. 1, s. 11-14. ISSN 1214-5602. 2008.

  2007

  1. ŠIMŮNEK, Jan a Karla VEČEŘOVÁ. Citlivost mikroskopických hub z nemocničního prostředí k užívaným desinfekčním prostředkům. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, roč. 2007, č. 101, s. 50. ISSN 1213-5887. 2007.
  2. ŠIMŮNEK, Jan. Mikroskopické houby ve skladu starých tisků v průběhu stěhování do nových prostor. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, roč. 2007, č. 101, s. 60. ISSN 1213-5887. 2007.
  3. ŠIMŮNEK, Jan a Kateřina PRAŽÁKOVÁ. Termorezistentní houby z půd s různou mírou intenzity obdělávání. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, roč. 2007, č. 101, s. 46-47. ISSN 1213-5887. 2007.
  4. FOREJT, Martin, Jan ŠIMŮNEK, Zuzana BRÁZDOVÁ a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of regular consumption of kefir beverage on the incidence of Enterococcus faecalis in the human stool. SCRIPTA MEDICA. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, roč. 80, č. 6, s. 279-286. ISSN 1211-3395. 2007.

  2006

  1. JUŘÍKOVÁ, Jana a Jan ŠIMŮNEK. Ocena BMI i grubości fałdów skórno-tłuszczowych czeskich dzieci w wieku szkolnym ze szkół podstawowych w Brnie (Republika Czeska). Medycyna Środowiskowa. Legnica (Polsko): Wydawnictwo Edytor, roč. 9/2006, č. 2, s. 43 - 47, 2006.

  2005

  1. ŠIMŮNEK, Jan. Co vyučujeme budoucí výživáře o mikrobiologii GIT. In Mikrobiologie potravin. Praha: VŠCHT. s. 73 - 75. ISBN 80-7080-582-X. 2005.
  2. LEFNEROVÁ, Danuše, Jan ŠIMŮNEK, Jiří TOTUŠEK, Milan HOUŠKA, Jan STROHALM a Jana CHALOUPKOVÁ. Mikrobiologický obraz šťáv a salátů ošetřených vysokým tlakem. In Mikrobiologie potravin. Praha: VŠCHT. s. 76 - 82. ISBN 80-7080-582-X. 2005.

  2004

  1. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. Hodnocení BMI a množství podkožního tuku u vybraných skupin vojáků. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně, 2004.
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMNEK. Prevence zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - důležitý předpoklad zdravého životního stylu. In Sborník příspvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenní prosřtedí 2004 - Změny konkurenčního prostředí ped vstupem ČR do EU. Sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ. s. 32-56, 273 s. ISBN 80-7302-081-5. 2004.
  3. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK, Marcela BUDÍKOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Sledování vybraných disciplín v tělesné výchově v závislosti na stavbě těla. In Sborník příspěvků z XI. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univirzity v Hradci Králové. s. CD-ROM, CD-ROM. 2004.
  4. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  5. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno. 2004.

  2003

  1. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. 2003.
  2. JUŘÍKOVÁ, Jana, Jan ŠIMŮNEK a Marcela BUDÍKOVÁ. Hodnocení antropometrických parametrů vybraných skupin příslušníků Armády České republiky. In Marek Sokołowski. Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w wojsku. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. s. 276-279. Monografie nr 357. ISBN 83-88923-28-5. 2003.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Knižní fondy - Mikroklima a jeho ovlivňování. Brno: Moravská zemská knihovna. 60 s. ISBN 80-7051-150-8. 2003.
  4. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Prevence zneužívání návykových látek na základních školách. Projekt DDD: Drogy-Důvod-Dopad. Hygiena. Praha: ČLS JEP, roč. 48, Suppl. 1, s. S33-S37. ISSN 1210-7840. 2003.
  5. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu PPZ MZd ČR, identifikační číslo V-91/2002, "Prevence škodlivého užívání drog na ZŠ-3. etapa". 1. vyd. Brno: MU v Brně. 45 s. 2003.
  6. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela. s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5. 2003.

  2002

  1. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Eating habits of the marihuana smokers. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, roč. 2, S2002, s. 65-66. ISSN 1213-3841. 2002.
  2. JUŘÍKOVÁ, Jana, Pavel BŘEZINA a Jan ŠIMŮNEK. Hodnocení některých výživových faktorů u vybrané skupiny vojáků AČR před a v průběhu základní vojenské služby. In František Buňka, Jan Hrabě, Tomáš Béza. Sborník odborného semináře "Proviantní zabezpečení vojenských profesionálů AČR. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska. s. 40-43. ISBN 80-7231-102-6. 2002.
  3. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Program DDD (Drogy-Důvod-Dopad)-výsledky, zkušenosti a postřehy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 30. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: SZÚ Praha a KHS Ostrava. s. 254-258. ISBN 80-7329-011-1. 2002.
  4. KACHLÍK, Petr, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany. Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 1213-3841. 2002.

  2001

  1. BUDÍKOVÁ, Marcela, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. Internet a výchova ke zdraví. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin: JLF UK Martin, SR. s. 33-39. ISBN 80-88866-1. 2001.
  2. OURODA, Stanislav, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. K hodnotové orientaci žáků středních odborných škol a učilišť. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU Brno, roč. 49, č. 6, s. 211-215. ISSN 1211-8516. 2001.
  3. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313. 2001.
  4. KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Protidrogový preventivní program u žáků druhého stupně základní školy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí - Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: SZÚ Praha. s. 77-87. ISBN 80-86122-85-9. 2001.
  5. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.
  6. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313. 2001.

  2000

  1. KACHLÍK, Petr, Anna KLIMOVÁ, Halina MATĚJOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Co a jak se dozvídají posluchači Pedagogické fakulty Masarykopvy univerzity v Brně v předmětu "Základy zdravotních nauk". In XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava. s. 240-244. 1. ISBN 80 7071 149 3. 2000.
  2. MAROUNEK, Milan, Pavel BŘEZINA a Jan ŠIMŮNEK. Fyziologie a hygiena výživy. Vyškov: VVŠ PV. 132 s. 1. ISBN 80-7231-057-7. 2000.
  3. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ a Vladislava ZAVADILOVÁ. Hodnocení mikrobiologické čistoty v zařízeních společného stravování v rámci výuky studentů LF na ÚPL. In Aktuální problematika mikrobiologie potravin II. 1. vyd. Liblice-Byšice: Československá mikrobiologická společnost. s. 127-130. 1. 2000.
  4. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Konzumování alkoholu mladistvými. Zemědělská škola/Poľnohospodárska škola. roč. 62, č. 6, s. 6-7. ISSN 0044-3875. 2000.
  5. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Nikotinismus žáků středních zemědělských škol a učilišť. Zemědělská škola/Poľnohospodárska škola. roč. 62, č. 5, s. 10-11. ISSN 0044-3875. 2000.
  6. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Primární protidrogová prevence a její uplatňování na středních odborných školách a učilištích. Zpravodaj Drogového informačního centra SZÚ. Praha: SZÚ, s. 1-5, 2000.
  7. ŠIMŮNEK, Jan, Petr KACHLÍK a Stanislav OURODA. Začlenění primární protidrogové prevence do výchovného programu středních odborných škol a učiliť. In XXVIII Ostravské dny hygieny dětí a dorostu. Praha: KHS Ostrava. s. 167-170. 1. ISBN 80 7071 149 3. 2000.

  1999

  1. HUSÁKOVÁ, Martina, Monika KRČMÁŘOVÁ, Danuše LEFNEROVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Genotoxicita termorezistentních plísní izolovaných z čajů. In Aktuální problematika mikrobiologie potravin. 1. vyd. Liblice-Byšice: Československá mikrobiologická společnost. s. 132-134. 1. 1999.
  2. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko. In Sborník z 22.pracovních dnů společnosti pro mutagenezi v zevním prostředí:nové poznatky v genetické toxikologii. 1. vyd. Brno: IDVPZ. s. 19. 1999.
  3. LEFNEROVÁ, Danuše a Jan ŠIMŮNEK. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko,závěr.zptráva grantu FRVŠ. 1. vyd. Brno: LF MU. 12 s. 1999.
  4. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Jana VAŠINOVÁ. Protidrogová stránka WWW pro studenty MU. In Sborník z konference XXVII.Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav. s. 224-231. ISBN 80-7071-120-5. 1999.
  5. BALDERMANNOVÁ, Anna, Pavel BŘEZINA, Markéta HOŘÁKOVÁ, Helena SKALNÍKOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Termorezistentní plísně na léčivých bylinách a v půdě Centra pro pěstování léčivých bylin LF MU. In Aktuální problematika mikrobiologie potravin. 1. vyd. Liblice-Byšice: Československá mikrobiologická společnost. s. 137-142. 1. 1999.

  1998

  1. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici, návykové látky a protidrogové poradenství. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, roč. 1998, č. 3, s. 163-180. ISSN 0862-0350. 1998.
  2. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno Medical students, habitual substances, and anti-drug consulting service. In Mechanisms in drug abuse and addiction translation to treatment. 1. vyd. Brno: NIDA. s. 30. 1998.
  3. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno-Medical students, habit-forming substances, and anti-drug consulting service. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, roč. 1971, č. 5, s. 305-320. ISSN 1211-3395. 1998.
  4. ŠIMŮNEK, Jan a J.A. POLÁK. Cimmeřan a ohňodárce. 1. vyd. Brno: Návrat. 219 s. ISBN 80-7174-035-7. 1998.
  5. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Jana VAŠINOVÁ a Ivan PETLAN. Internetová WWW stránka s primární protidrogovou tématikou na serveru rektorátu MU s adresou http://www.rect.muni.cz/drogy. Brno: MU LF. 30 s. 1998.
  6. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Martin KRUŠINA, Martina HUSÁKOVÁ, Monika KRČMÁŘOVÁ, Kristýna SOPOUCHOVÁ, Dita KELLNEROVÁ, Markéta HOŘÁKOVÁ, Helena SKALNÍKOVÁ a Anna BALDERMANNOVÁ. Plísně v potravinách a jejich genotoxické riziko. 1. vyd. Brno: FRVŠ. 30 s. 1998.
  7. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Prevence drogových a jiných závislostí u mládeže na SOŠ a SOU. Brno: MU LF. 40 s. 1998.
  8. ŠIMŮNEK, Jan, Aleš PEŘINA, Pavla FOLTÝNOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Kamila BEZDÍČKOVÁ. Prevence salmonelóz u dětí mladšího školního věku. 1. vyd. Brno: FRVŠ. 30 s. 1998.
  9. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Příznaky zneužívání vybraných ilegálních drog,,jejich rizika a první pomoc. Brno: MU LF. 48 s. 1998.
  10. ŠIMŮNEK, Jan, Renata SLÉHOVÁ, Lenka MAŇASOVÁ, Hana PORUBOVÁ, Monika LEITNEROVÁ, Dagmar INGROVÁ a Michaela SVOBODOVÁ. Učitel a prevence drogových závislostí u žáků prvního stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: FRVŠ. 30 s. 1998.
  11. BAUEROVÁ, Jana a Jan ŠIMŮNEK. Výuka hygieny výživy na Pedagogické fakultě MU Brno. In Ostravské dny hygieny dětí a dorostu. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ČLS JPE. s. 227-232. 1998.
  12. ŠIMŮNEK, Jan, Pavel BŘEZINA a Milan MAROUNEK. Základy biologie II. 1. vyd. Vyškov: VVŠPV. 182 s. ISBN 80-7231-028-3. 1998.
  13. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně. 1. vyd. Brno: MU LF. 37 s. 1998.
  14. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně. In Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP. s. 177-180. 1998.

  1997

  1. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici a návykové látky. In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS j. E. Purkyně. s. 233-245. 1997.
  2. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici, návykové látky a protidrogové poradenství. Semperfit : drogy, alkohol, závislosti. Krasová: Sdružení A-klubů ČR, roč. 7, č. 10, s. 16-17. ISSN 1211-1147. 1997.
  3. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno medical students, habit - forming substances and anti - drug consulting service. In The 3rd Regional Meeting USA/Central European Countries on D. Brno: The 3rd Regional Meeting USA. s. 9. 1997.
  4. ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Dosavadní zkušenosti s výchovou studentů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ke zdravému způsobu života. Semperfit. roč. 7, č. 2, s. 6. ISSN 1211-5632. 1997.
  5. ŠIMŮNEK, Jan a Pavel BŘEZINA. Kyselina cyklopiazonová - méně známá kontaminanta potravin. In Sborník Vysoké školy pozemních vojsk. Vyškov: VŠPV. s. 5-16. 1. 1997.
  6. KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Mají brněnští medici problémy s návykovými látkami? Zpravodaj DIC SZÚ. č. 13, s. 7, 1997.
  7. ŠIMŮNEK, Jan. Studium metod sledování a rizika výskytu mykotoxinů v potravinách. Vyškov: VŠPV. s. 1-116. 1997.
  8. ŠIMŮNEK, Jan a Pavel BŘEZINA. Základy biologie I. Vyškov: VŠ PV, 1997.

  1996

  1. ŠIMŮNEK, Jan a J POLÁK. Conan a nefritový amulet. Brno. ISBN 80-7174-159-0. 1996.
  2. ŠIMŮNEK, Jan. Katastrofa na Pernu. Nemesis. roč. 3, 11-12, s. 8. ISSN 1211-3093. 1996.
  3. ŠIMŮNEK, Jan, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Pavel BŘEZINA. The risk of ingestion of cyclopiazonic acid in consuments of white mold ripened cheese. In Chemical Reactions in Foods III. 1. vyd. Praha: Czech Chemical Society, Division of Food and Agricultural Chemistry. s. 318-321. 1996.

  1993

  1. ŠIMŮNEK, Jan. Determination of cyclopiazonic acid in dairy products. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, roč. 65, 7 - 8, s. 419-422. ISSN 1211-3395. 1993.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 20:05