Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. PIPÍŠKA, Tomáš, Marek NOCIAR, Pavel KRÁL, Jozef RÁHEĽ, Pavlo BEKHTA, Roman RÉH, Ľuboš KRIŠŤÁK, Miroslav JOPEK, Barbora PIJÁKOVÁ, Rupert WIMMER a Milan ŠERNEK. Characterization of randomly oriented strand boards manufactured from juvenile wood of underutilized wood species. European Journal of Wood and Wood Products. Springer, 2024, 15 s. ISSN 0018-3768. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00107-024-02080-4.
  2. PIJÁKOVÁ, Barbora, Adam ELBATAIOUI, Lidija RAFAILOVIC, Angus Daniel BAUTISTA, Sandra SCHLÖGL, Eva DVOŘÁKOVÁ, Inge MÜHLBACHER a Jozef RÁHEĽ. PLASMA MODIFICATION OF POLYACRYLONITRILE POWDER OR SOLUTION PRIOR ELECTROSPINNING. Online. 2024, s. 154-159. ISBN 978-80-88365-15-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37904/nanocon.2023.4779.
  3. RAFAILOVIĆ, Lidija D., Tomislav TRIŠOVIĆ, Monika STUPAVSKÁ, Pavel SOUČEK, Peter VELICSANYI, Sonja NIXON, Adam ELBATAIOUI, Stanislav ZAK, Megan J. CORDILL, Anton HOHENWARTER, Christoph KLEBER a Jozef RÁHEĽ. Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier B.V., 2024, roč. 992, July 2024, s. 1-11. ISSN 0925-8388. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.174569.

  2023

  1. RUDOLF, Pavel, František POCHYLÝ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH a Blahoslav MARŠÁLEK. DEVICE FOR TREATMENT OF LIQUIDS AND THE METHOD OF TREATMENT OF LIQUIDS WITH USE OF THIS DEVICE. 2023. Patent. Číslo: IL293579. Vydavatel: State of Israel Patent Office. Místo vydání: Israel. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR. Datum registrace: 2. 6. 2022. Datum přijetí: 2. 8. 2023.

  2022

  1. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
  2. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr LUKEŠ a Zdenko MACHALA. CAVIPLASMA – THE NEW TOOL FOR ENERGY-EFFICIENT LARGE-SCALE TREATMENT OF LIQUIDS. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium (HAKONE). 2022.
  3. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
  4. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Petr LUKEŠ, Aleksandra LAVRIKOVA, Zdenko MACHALA a Jaroslav LEV. CaviPlasma: A large-throughput technology for plasma treatment of contaminated water using peroxide chemistry. In 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC9). 2022.
  5. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
  6. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Lubomír PROKEŠ, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR, Filip RŮŽIČKA, Ivana PAPEŽÍKOVÁ a Jan MENDEL. CaviPlasma: A plasma source capable of application-scale generation of plasma treated water for agriculture, aquaculture, and medicine. In Workshop COST Action CA19110 Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri). 2022.
  7. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.
  8. ČECH, Jan, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jan FLODR a Filip RŮŽIČKA. CAVIPLASMA: TECHNOLOGIE PRO DEKONTAMINACI ELEKTRICKÝM VÝBOJEM V HYDRODYNAMICKÉ KAVITACI V APLIKAČNÍM MĚŘÍTKU. In HAZMAT PROTECT 2022. 2022.

  2021

  1. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ a Samuel KRAMÁR. Agregovaný materiál na bázi dřeva s plazmatem upravenými PET částicemi. 2021.
  2. KRAMÁR, Samuel, Tomáš PIPÍŠKA, Pavel SŤAHEL, Barbora PIJÁKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Anna OBERLE, Pavel KRÁL a Jozef RÁHEĽ. Effect of plasma sizing on basalt fibers adhesion with wood-working resins. European Journal of Wood and Wood Products. New York: Springer, 2021, roč. 79, č. 4, s. 873-885. ISSN 0018-3768. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00107-021-01673-7.
  3. RAFAILOVIĆ, L. D., Monika STUPAVSKÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, G. POLT, O. ROHR, S. NIXON a Jozef RÁHEĽ. Impact of atmospheric pressure plasma treatment on surface metallization of CFRP composites. Surface and Coatings Technology. Elsevier Science SA, 2021, roč. 412, April, s. "127046", 8 s. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127046.
  4. KOŠELOVÁ, Zuzana, Jozef RÁHEĽ a Oleksandr GALMIZ. Plasma Treatment of Thermally Modified and Unmodified Norway Spruce Wood by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Coatings. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2079-6412. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/coatings11010040.
  5. ILČÍKOVÁ, Martina, Samuel KRAMÁR, Ladislav HUSTÝ a Jozef RÁHEĽ. Shaftless screw dielectric barrier discharge conveyor for treatment of recycled PET flakes. Online. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. 23rd SAPP, Book of Contributed Papers. Bratislava: DEP FMPI, Comenius University in Bratislava, 2021, s. 61-67. ISBN 978-80-8147-101-8.
  6. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid I. 2021.
  7. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid II. 2021.
  8. RÁHEĽ, Jozef, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Pavel SŤAHEL. Výzkumná zpráva smluvního výzkumu Nanohybrid III. VÚB a.s., 2021.

  2020

  1. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on surface characteristics of wood and thermally modified wood. Wood Science and Technology. New York: Springer, 2020, roč. 54, č. 3, s. 651-665. ISSN 0043-7719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00226-020-01175-4.
  2. ŠŤASTNÁ, Eva, Klára ČÁSTKOVÁ a Jozef RÁHEĽ. Influence of Hydroxyapatite Nanoparticles and Surface Plasma Treatment on Bioactivity of Polycaprolactone Nanofibers. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 9, s. 1-16. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/polym12091877.
  3. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Lubomír PROKEŠ, Pavel RUDOLF, Eliška MARŠÁLKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-18. ISSN 2073-4441. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/w12113167.
  4. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ, Jan ČECH a Ladislav HUSTÝ. Plazmový dopravník pro úpravu sypkých materiálů. 2020.
  5. MARŠÁLEK, Blahoslav, Eliška MARŠÁLKOVÁ, Klára ODEHNALOVÁ, František POCHYLÝ, Pavel RUDOLF, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Simona FIALOVÁ a Štěpán ZEZULKA. Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 2073-4441. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/w12010008.
  6. RUDOLF, Pavel, František POCHYLÝ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH a Blahoslav MARŠÁLEK. Zařízení pro čištění kapalin a způsob čištění kapalin s využitím tohoto zařízení. 2020. Patent. Číslo: 308532. Název vlastníka: Vysoké učení technické v Brně; Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR. Datum přijetí: 16. 9. 2020.

  2019

  1. ILČÍKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ a Lubomír PROKEŠ. Ageing effect of DBD activated ceramic powders: the impact of storage humidity on the electrophoretic deposition rate. In APMAS2019 (9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition). 2019.
  2. ILČÍKOVÁ, Martina a Jozef RÁHEĽ. Ageing effect of plasma treated Al2O3 and ZrO2 ceramic powders with respect to electrophoretic deposition. In V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. Book of Contributed Papers : 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Štrbské Pleso, Slovakia, 18-24 January 2019. Bratislava: Comenius University Bratislava, Library and Publishing Centre CU, 2019, s. 278-281. ISBN 978-80-8147-089-9.
  3. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
  4. RÁHEĽ, Jozef, Petr SAUL, Lumír VOJTA, Jaromír HAŠANA, Miroslav ZEMÁNEK, Tomáš SAUL a Martina ILČÍKOVÁ. Automatizovaný plazmový aktivátor jemné práškové suroviny pomocí koplanárního bariérového výboje. 2019.
  5. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK, Daniel DRDLÍK a Václav POUCHLÝ. Ceramic processing of DBD plasma activated powders: the analysis of surface changes. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
  6. PIJÁKOVÁ, Barbora, Zbyněk VORÁČ, Jozef RÁHEĽ, Tomáš ZIKMUND, Ladislav ČELKO, Jozef KAISER a Milan ALBERTI. EFFECT OF CERAMIC ADDITIVES ON HYDROPHOBIC LAYER ELECTRODEPOSITION. In XII. CONFERENCE ON PIGMENTS AND BINDERS. 2019. ISBN 978-80-906269-4-2.
  7. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on thermally modified beech. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
  8. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Radan PANÁČEK, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD Plasma Treatment on Surface Properties of Thermally Modified Wood. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  9. ILČÍKOVÁ, Martina, Barbora PIJÁKOVÁ, L. D. RAFAILOVIC, A. STANKOVIC, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jozef RÁHEĽ. Electrodeposited metal matrix composite layers reinforced by plasma activated Al2O3 and WC ceramic powders. In PROCESSING AND PROPERTIES OF ADVANCED CERAMICS AND GLASSES : Book of extended abstracts. Bratislava: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, s. 139-142, 5 s. ISBN 978-80-971648-8-1.
  10. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
  11. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Fast Surface Hydrophilization via Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Biological and Technical Applications. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-15. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/polym11101613.
  12. ILČÍKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ a David PAVLIŇÁK. Impact of Storage Conditions on Electrophoretic Deposition Performance of Plasma Pre-treated Al2O3 Ceramic Powders — A Study of Ageing Effect. In WDS'19 Proceedings of Contributed Papers — Physics. Prague: MATFYZPRESS, 2019, s. 24–29. ISBN 978-80-7378-409-6.
  13. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Improved microstructure of alumina ceramics prepared from DBD plasma activated powders. In NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2019, s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
  14. POUCHLÝ, Václav, Jozef RÁHEĽ, Tomáš SPUSTA, Martina ILČÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK, Tomáš MORÁVEK a Karel MACA. Improved microstructure of alumina ceramics prepared from DBD plasma activated powders. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 39, č. 4, s. 1297-1303. ISSN 0955-2219. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.11.022.
  15. VORÁČ, Zbyněk, Maja KOROUS, Barbora PIJÁKOVÁ a Jozef RÁHEĽ. Increasing the efficiency of plasma jet treatment by the precursor addition. In V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. SAPP XXII, Book of Contributed Papers. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2019, s. 174-176. ISBN 978-80-8147-089-9.
  16. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA SURFACE MODIFIED ALUMINIUM OXIDE NANOPOWDER BY THERMAL DESORPTION SPECTROSCOPY. Online. In 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2018 (R)). OSTRAVA: TANGER LTD, 2019, s. 682-687. ISBN 978-80-87294-89-5.
  17. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of float glass by atmospheric pressure plasma as a pre-treatment phase of functional glass manufacturing process. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
  18. RÁHEĽ, Jozef, Miroslav ZEMÁNEK, Martina ILČÍKOVÁ, Radek ZISCHKA a Jaromír HAŠANA. Manipulation of powdery materials by a sequentially pulsed coplanar barrier discharge. In V. Medvecká, J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík. Book of Contributed Papers : 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing, Štrbské Pleso, Slovakia, 18-24 January 2019. Bratislava: Comenius University Bratislava, Library and Publishing Centre CU, 2019, s. 181-185. ISBN 978-80-8147-089-9.
  19. VORÁČ, Zbyněk, Jozef RÁHEĽ, Barbora PIJÁKOVÁ a Maja KOROUS. Využití plazmových trysek pro čištění a opracování plazmatem. In doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. Ing. Jan Kudláček, Ph.D. Technologie čištění a předúpravy povrchů. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, Ph.D., 2019, s. 19-21. ISBN 978-80-87583-29-6.

  2018

  1. KÚDELA, Jozef, Pavel KRÁL, Petr KLÍMEK a Jozef RÁHEĽ. Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních částic. 2018. Patent. Číslo: 307273. Název vlastníka: Mendelova univerzita v Brně; Masarykova univerzita, Brno. Datum přijetí: 28. 3. 2018.
  2. PIJÁKOVÁ, Barbora, Jozef RÁHEĽ, Maja KOROUS a Zbyněk VORÁČ. Aparatura na opracování práškových aditiv ve formě disperzí. 2018.
  3. KOVÁČIK, Dušan, Veronika MEDVECKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-Pressure Plasma Treatment of Fibrous Materials: Low- Cost, High-Speed Finishing of Nonwoven Fabrics and Low- Temperature Calcination of Inorganic Submicron Fibers. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
  4. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Oliver BEIER, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma treatment of float glass as surface cleaning and activation procedure prior to coating. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
  5. DRDLÍK, Daniel, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, Jaroslav CIHLÁŘ, Katarína DRDLÍKOVÁ a Karel MACA. Electrophoretic deposition of plasma activated sub-micron alumina powder. Ceramics International. 2018, roč. 44, č. 8, s. 9787-9793. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.02.215.
  6. RÁHEĽ, Jozef, Barbora PIJÁKOVÁ a Martina ILČÍKOVÁ. Elektrolyticky připravená kompozitní ochranná vrstva obsahující plazmově upravenou složku keramických částic. 2018.
  7. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Investigation of atmospheric pressure plasma surface modified zirconium dioxide nanopowder by thermal desorption spectroscopy. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018, 2 s.
  8. PIJÁKOVÁ, Barbora, Jozef RÁHEĽ, Maja KOROUS a Zbyněk VORÁČ. Modifikovaná plazmová štěrbinová tryska se zvýšenou chemickou a teplotní odolností. 2018.
  9. PIJÁKOVÁ, Barbora, Jozef RÁHEĽ, Maja KOROUS a Zbyněk VORÁČ. Modifikovaná štěrbinová plazmová tryska s integrovaným přizpůsobovacím členem. 2018.
  10. RÁHEĽ, Jozef, Miroslav ZEMÁNEK, Radek ZISCHKA a Martina ILČÍKOVÁ. Multi-electrode sequentially pulsed coplanar barrier discharge for the transport of bulk materials. In SPPT 2018 in Plasma Physics and Technology; vol. 5, no. 1 - Abstracts, Fast tracking. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018, s. 64. ISSN 2336-2626.
  11. NAVRÁTIL, Zdeněk, Jan ČECH, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Optical diagnostics of helium coplanar barrier discharge: pre-breakdown light and electric field measurement. In ESCAMPIG XXIV, Glasgow, Scotland. 2018.
  12. KOROUS, Maja, Zbyněk VORÁČ, Barbora PIJÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ, Miroslava BANÝROVÁ, František VOJÍŘ, Stanislav DVOŘÁK, Vladimír ŠPAČEK, Miroslav VEČEŘA a Luboš PROKŮPEK. Robotická aplikace plazmových technologií. 2018.
  13. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Ruční zařízení pro povrchovou úpravu pevných, neporézních, rovinných materiálů ze skupiny sklo, kovy, polymery, plazmatem povrchového DBD výboje vedeného s vysokou přesností v efektivní vzdálenosti od substrátu. 2018.
  14. BAAR, Jan, Hynek DOMINIK, Tomáš DOSTÁL, Jozef RÁHEĽ a Luděk DVOŘÁK. Surface roughness of hand-tool and machine planed spruce boards. In World Conference on Timber Engineering. Seoul: National Institute of Forest Science, 2018, 7 s. ISBN 979-1-160-19235-3.
  15. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ, Ján DUGÁČEK, David PAVLIŇÁK a Daniel DRDLÍK. The role of physisorbed species on electrophoretic deposition of Al2O3 and YSZ powders. Online. In Erika Múdra, Alexandra Kovalčíková. Conference Proceedings of Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses. 1. vyd. Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic, 2018, s. 72-76. ISBN 978-80-89782-10-9.
  16. RÁHEĽ, Jozef, Martina ILČÍKOVÁ, Ján DUGÁČEK, Daniel DRDLÍK a Václav POUCHLÝ. The use of DBD plasma activated powders in ceramic processing. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
  17. DUGÁČEK, Ján, Lubomír PROKEŠ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Martina ILČÍKOVÁ. Thermal desorption spectroscopy investigation of DBD plasma modified aluminium oxide submicron powders. In APMAS2019 (9th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition). 2018.
  18. AMBRICO, Marianna, Tomáš MORÁVEK, Paolo AMBRICO a Jozef RÁHEĽ. Tuning the water-alumina nanofluids impedance and dielectric relaxation by the diffuse coplanar dielectric barrier discharge. Powder Technology. 2018, roč. 340, December 2018, s. 570-577. ISSN 0032-5910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2018.09.036.
  19. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Unique atmospheric-pressure plasma technology for low-cost industrial surface treatments of materials. In 13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium (13. - 15. März). 2018. ISBN 978-3-00-058187-8.
  20. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL a Jozef RÁHEĽ. 2D high-resolution measurement of E/N temporal evolution of coplanar helium DBD. In 28th Symposium on Plasma Physics and Technology. 2018.
  21. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL a Jozef RÁHEĽ. 2D high-resolution measurement of E/N temporal evolution of coplanar helium DBD. In 28th Symposium on Plasma Physics and Technology; vol. 5, no. 1 - Abstracts, Fast tracking. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018, s. 21. ISSN 2336-2626.
  22. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Michal ŠTIPL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. 2D-resolved electric field development in helium coplanar DBD: spectrally filtered ICCD camera approach. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., 2018, roč. 27, č. 10, s. 105002-105014. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/aade41.

  2017

  1. HODER, Tomáš, Petr SYNEK, Dusan CHORVAT, Jozef RÁHEĽ, Ronny BRANDENBURG a Mirko ČERNÁK. Complex interaction of subsequent surface streamers via deposited charge: a high- resolution experimental study. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 59, č. 7, s. "07400101"-"07400111", 11 s. ISSN 0741-3335. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/aa6ea2.
  2. RÁHEĽ, Jozef. Dávkový plazmový aktivátor práškové suroviny na bázi koplanárního bariérového výboje. 2017.
  3. NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Jan ČECH, Ondřej LALINSKÝ a David TRUNEC. Diagnostics of pre-breakdown light emission in a helium coplanar barrier discharge: the presence of neutral bremsstrahlung. Plasma Sources Science and Technology. Bristol, England: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6595/aa66b5.
  4. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Fast measurement of 2D resolved E/N in helium coplanar dielectric barrier discharge. In PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“. 2017.
  5. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Anna ZAHORANOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Low-cost, high-speed hydrophilic finishing of lightweight polypropylene nonwovens by ambient air plasma. In Horizons in World Physics. New York: Nova Science Publishers, New York, 2017, s. 85-103. 288. ISBN 978-1-63485-882-3.
  6. RÁHEĽ, Jozef, Barbora PIJÁKOVÁ, Maja KOROUS, Eva DVOŘÁKOVÁ a Zbyněk VORÁČ. Modifikovaná plazmová štrbinová tryska s aktívnym chladením. 2017.
  7. RÁHEĽ, Jozef, Barbora PIJÁKOVÁ, Maja KOROUS, Eva DVOŘÁKOVÁ a Zbyněk VORÁČ. Modifikovaná štrbinová plazmová tryska so zúženou vlastnou štrbinou. 2017.
  8. SŤAHEL, Pavel, Lubomír PROKEŠ, Lubomír ZÁPOTOCKÝ, Radim ŽEBRÁK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. Optimalizovaná plazmová jednotka pro dekompozici amoniaku. 2017.
  9. MORÁVEK, Tomáš, P. F. AMBRICO, M. AMBRICO, L. SCHIAVULLI a Jozef RÁHEĽ. Parametric study of plasma-mediated thermoluminescence produced by Al2O3 sub-micron powders. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, 2017, roč. 50, č. 41, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 0022-3727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aa82e1.
  10. RÁHEĽ, Jozef, Miroslav ZEMÁNEK, Martina ILČÍKOVÁ a Radek ZISCHKA. Powder transport using sequentially pulsed coplanar barrier discharge. In Workshop Proceedings: Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glass. 2017, s. 41-47. ISBN 978-80-8075-786-1.
  11. ČECH, Jan, Zdeněk NAVRÁTIL, Tomáš MORÁVEK, Tomáš HODER a Jozef RÁHEĽ. Spatio-temporally resolved electric field measurement in homogeneous helium coplanar DBD using a phase-resolved 2D spectral imaging. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
  12. RÁHEĽ, Jozef, Barbora PIJÁKOVÁ, Maja KOROUS, Eva DVOŘÁKOVÁ a Zbyněk VORÁČ. Štěrbinová plazmová tryska se zlepšenou energetickou účinností. 2017.
  13. MRKVIČKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ a Pavel DVOŘÁK. TALIF measurement of atomic nitrogen concentration in a coplanar surface dielectric barrier discharge. In 12th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics, Zlatibor, Serbia. 2017. ISBN 978-86-84539-19-1.
  14. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Mirko ČERNÁK, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK a Jozef RÁHEĽ. Technologie bezkontaktního vedení DCSBD výbojové jednotky v přesné vzdálenosti od rovinného skla. 2017.
  15. VORÁČ, Zbyněk, Vladimír ŠPAČEK, Maja KOROUS, Barbora PIJÁKOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Milan ALBERTI. Technologie nástřiku prekurzorů v přítomnosti plazmatu zlepšující adhezi epoxidů. 2017.
  16. RÁHEĽ, Jozef, Tomáš MORÁVEK a Martina ILČÍKOVÁ. The use of thermally stimulated luminescence for rapid assessment of plasma treated particulate materials. In Luís Lemos Alves, Antonio Tejero-del-Caz. Proceedings of the XXXIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHENOMENA IN IONIZED GASES. Lisboa: Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 2017, s. 342-342.

  2016

  1. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. A TREATISE ON THE DIFFUSIVENESS OF DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, s. 92-96. ISBN 978-80-210-8318-9.
  2. KRŠKOVÁ, Jana, Dana SKÁCELOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Jozef PREŤO a Mirko ČERNÁK. Enhancement of carbon-steel peel adhesion to rubber blend using atmospheric pressure plasma. The European Physical Journal Applied Physics. Francie: EDP Sciences, 2016, roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 8 s. ISSN 1286-0042. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/epjap/2016150593.
  3. TUČEKOVÁ, Zlata, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZAHORAN, Jozef RÁHEĽ a Anna ZAHORANOVÁ. Field enhancement in triple point of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge electrode system. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. ESCAMPIG 2016: Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases, 23rd, Bratislava, 12.-16.7.2016. Bratislava: European Physical Society, 2016, s. 143-144. ISBN 979-1-09-638902-5.
  4. DVOŘÁK, Pavel, Marek TALÁBA, Martina MRKVIČKOVÁ, Adam OBRUSNÍK, Jozef RÁHEĽ, Jiří DĚDINA a Jan KRATZER. Fluorescence measurements of atomic hydrogen radicals in active environments ignited at atmospheric pressure. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. 23rd Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - proceedings. Bratislava: European Physical Society, 2016, s. 76 - 77. ISBN 979-1-09-638902-5.
  5. MRKVIČKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ, Pavel DVOŘÁK, David TRUNEC a Tomáš MORÁVEK. Fluorescence (TALIF) measurement of atomic hydrogen concentration in a coplanar surface dielectric barrier discharge. Plasma Sources Science and Technology. IOP Pub., 2016, roč. 25, č. 5, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 0963-0252. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0963-0252/25/5/055015.
  6. NAVRÁTIL, Zdeněk, Tomáš MORÁVEK, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. OES Diagnostics of Pre-Breakdown Light Emission in Coplanar APGD in Helium. Online. In Dragana Maric, Aleksander Milosavljevic, Bratislav Obradovic and Goran Poparic. 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Contributed Papers. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Physics, Belgrade, Studentski trg 12, P. O. Box 44, 11000 Belgrade, Serbia, 2016, s. 256-259. ISBN 978-86-84539-14-6.
  7. RÁHEĽ, Jozef, Zsolt SZALAY, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. On spatial stabilization of dielectric barrier discharge microfilaments by residual heat build-up in air. The European Physical Journal D. 2016, roč. 70, č. 4, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 1434-6060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2016-70061-5.
  8. ČECH, Jan, Tomáš MORÁVEK, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown luminous wave in coplanar barrier discharge. In SPPT 2016, Prague (Plasma Physics and Technology, vol.3, no.1/2016, Fast tracking). 2016. ISSN 2336-2626.
  9. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge in helium. The European Physical Journal Applied Physics. 2016, roč. 75, č. 2, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 1286-0042. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/epjap/2016150538.
  10. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. PRE-TOWNSEND PHASE OF COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistrywith joint COST TD1208 workshop Non-Equilibrium Plasmas with Liquids for Water and Surface Treatment. Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita; Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, s. 63-65. ISBN 978-80-210-8318-9.
  11. ČECH, Jan, Jozef RÁHEĽ, Zsolt SZALAY a Tomáš MORÁVEK. Residual heat contribution to the memory effect of DBD microdischarges: numerical and experimental study. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. Proceedings of the 23rd  Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Bratislava, Slovakia, 12‐16 July 2016. 1. vyd. Bratislava: European Physical Society, 2016, s. 102-103. ISBN 979-1-09-638902-5.
  12. RAFAILOVIĆ, L. D., C. GAMMER, J. SRAJER, T. TRIŠOVIĆ, Jozef RÁHEĽ a H. P. KARNTHALER. Surface enhanced Raman scattering of dendritic Ag nanostructures grown with anodic aluminium oxide. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, roč. 6, č. 40, s. 33348-33352. ISSN 2046-2069. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c5ra26632g.
  13. MRKVIČKOVÁ, Martina, Jozef RÁHEĽ, Pavel DVOŘÁK, David TRUNEC a Tomáš MORÁVEK. TALIF MEASUREMENT OF ATOMIC HYDROGEN DENSITIES IN A COPLANAR SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE. In Mirko Černák, Tomáš Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016, s. 130-133. ISBN 978-80-210-8318-9.
  14. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. The study of pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge on various surfaces. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. Proceedings of the 23rd  Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases, Bratislava, Slovakia, 12‐16 July 2016. 1. vyd. Bratislava: European Physical Society, 2016, s. 86-87. ISBN 979-1-09-638902-5.
  15. KLÍMEK, Petr, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, David FRIEDECKÝ, Pavel KRÁL, Jozef KÚDELA a Rupert WIMMER. Utilization of air-plasma treated waste polyethylene terephthalate particles as a raw material for particleboard production. Composites Part B. 2016, roč. 90, April, s. 188-194. ISSN 1359-8368. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.12.019.
  16. RÁHEĽ, Jozef a Radovan TIŇO. Wood Surfaces: Plasma Activation. In J. Leon Shohet. Encyclopedia of Plasma Technology. 1. vyd. neuveden: CRC Press, 2016, s. 1541-1551. ISBN 978-1-4665-0059-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1081/E-EPLT-120049575.

  2015

  1. MORÁVEK, Tomáš a Jozef RÁHEĽ. A luminescence study of plasma treated alumina powders. In NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials, Conference Proceeding. Ostrava: TANGER Ltd., 2015, s. 327-330. ISBN 978-80-87294-63-5.
  2. MORÁVEK, Tomáš a Jozef RÁHEĽ. A LUMINESCENCE STUDY OF PLASMA TREATED ALUMINA POWDERS. In Conference Frontiers in Material and Life Sciences: Creating life in 3D. 2015.
  3. VORÁČ, Jan, Pavel DVOŘÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Tomáš MORÁVEK a Jozef RÁHEĽ. Dependence of laser-induced fluorescence on exciting-laser power: partial saturation and laser – plasma interaction. The European Physical Journal - Applied Physics. EDP Sciences, 2015, roč. 71, č. 2, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 1286-0042. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/epjap/2015150022.
  4. ČECH, Jan, Jozef RÁHEĽ a Tomáš MORÁVEK. Discovery of anode-directed recombination emission wave in coplanar dielectric barrier discharge. In 11th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics. 2015.
  5. MORÁVEK, Tomáš a Jozef RÁHEĽ. Investigation of plasma treated alumina powders by chemiluminescence. In XXXII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. 2015.
  6. MORÁVEK, Tomáš, Monika FIALOVÁ, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Nonthermal plasma modification of polypropylene fibres for cementitious composites. Open Chemistry. 2015, roč. 13, č. 1, s. 236-244. ISSN 2391-5420. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0029.
  7. MORÁVEK, Tomáš a Jozef RÁHEĽ. Pre-breakdown phase of coplanar dielectric barrier discharge in helium. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  8. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. Striated Patterns in Coplanar Barrier Discharge. Online. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 55-59. ISBN 978-80-210-8053-9.
  9. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH, Zdeněk NAVRÁTIL a Jozef RÁHEĽ. Surface charge recombination wave in coplanar DBD. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
  10. KELAR, Jakub, Tomáš HOMOLA, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Treatment of flexible surfaces using diffuse coplanar surface barrier discharge. In 17. Fachtagung fur Plasmatechnologie. 2015.
  11. KRÁL, Pavel, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, Jan ŠRAJER, Petr KLÍMEK, Mishra Pawan KUMAR a Wimmer RUPERT. XPS depth profile of plasma-activated surface of beech wood (Fagus sylvatica) and its impact on polyvinyl acetate tensile shear bond strength. WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2015, roč. 49, č. 2, s. 319-330. ISSN 0043-7719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00226-014-0691-7.
  12. RÁHEĽ, Jozef, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Zařízení pro povrchovou plazmovou úpravu materiálu ze skupiny fólie, papír, textilie, netkaná textilie. 2015.

  2014

  1. PRYSIAZHNYI, Vadym, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Christoph KLEBER, Mirko ČERNÁK a Lidija RAFAILOVIĆ. A comparison of chemical and atmospheric plasma assisted copper plating on carbon fiber reinforced epoxy polymer surfaces. Surface and Coatings Technology. 2014, roč. 258, November, s. 1082-1089. ISSN 0257-8972. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2014.07.026.
  2. SZALAY, Zsolt, Katarína BODIŠOVÁ, Helena PÁLKOVÁ, Peter ŠVANČÁREK, Pavol ĎURINA, Jozef RÁHEĽ, Anna ZAHORANOVÁ a Dušan GALUSEK. Atmospheric pressure air plasma treated alumina powder for ceramic sintering. Ceramics International. 2014, roč. 40, č. 8, s. 12737-12743. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.124.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Tomáš MORÁVEK a Zsolt SZALAY. Coplanar dielectric barrier discharge on a high-permittivity dielectric surface. IEEE Transactions on Plasma Science. IEEE, 2014, roč. 42, č. 10, s. 2334-2335. ISSN 0093-3813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TPS.2013.2294360.
  4. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jozef RÁHEĽ a Jan ČECH. OPTICAL DIAGNOSTICS OF DIFFUSE HELIUM COPLANAR DBD. Spig 2014. Belgrade (Serbia): Institute of Physics, Belgrade, 2014, s. 371-374. ISBN 978-86-7762-600-6.
  5. RÁHEĽ, Jozef, Mirko ČERNÁK a Miroslav ZEMÁNEK. Plazmový generátor DCSBD s integrovaným vysokonapěťovým transformátorem. 2014.
  6. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. STRIATED MICROFILAMENTS IN COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014, s. 103-107.
  7. RÁHEĽ, Jozef, Jan ČECH a Tomáš MORÁVEK. STRIATED MICROFILAMENTS IN COPLANAR BARRIER DISCHARGE. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
  8. MORÁVEK, Tomáš, Zdeněk NAVRÁTIL, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. TOWNSEND BREAKDOWN ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE OF COPLANAR GEOMETRY. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Contributions. Zinnowitz: Institute of Physics at the University of Greifswald and the Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), 2014, s. 98-102.
  9. MORÁVEK, Tomáš, Jan ČECH a Jozef RÁHEĽ. TOWNSEND BREAKDOWN ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE OF COPLANAR GEOMETRY. In HAKONE XIV, 2014 Zinnowitz Germany, Book of Abstracts. 2014.
  10. MORÁVEK, Tomáš, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Zařízení pro povrchovou plazmovou úpravu umělých a přírodních vláken. 2014.
  11. SŤAHEL, Pavel, Mirko ČERNÁK a Jozef RÁHEĽ. Zařízení pro zlepšení adheze polypropylenových vláken pomocí plazmové úpravy. 2014.

  2013

  1. SZALAY, Zsolt, Jozef RÁHEĽ a Anna ZAHORANOVÁ. Atmospheric pressure air plasma modification of wood fibers for fiberboard manufacturing. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, M. Danko. 19th SAPP - Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. 1. vyd. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2013, s. 291-295. ISBN 978-80-8147-004-2.
  2. RÁHEĽ, Jozef, Zsolt SZALAY a Tomáš MORÁVEK. DBD breakdown voltage at elevated temperatures. In Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Book of abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2013, s. 115-116. ISBN 978-615-5270-04-8.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Tomáš MORÁVEK, Zsolt SZALAY, Jan VORÁČ a Monika FIALOVÁ. Dielectric barrier discharge activation and aging of polypropylene fibers for concrete reinforcement. In J. Országh, P. Papp, Š. Matejčík, M. Danko. 19th SAPP - Symposium on Application of Plasma Processes, Book of Contributed Papers. 1. vyd. Bratislava: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava (Slovakia); Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, Slovakia, 2013, s. 281-285. ISBN 978-80-8147-004-2.
  4. MEČL, Zdeněk, Karel ADÁMEK, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Einrichtung zur Behandlung eines Vliesstoffs. 2013.
  5. KOVÁČIK, Dušan, Mirko ČERNÁK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK a Anna ZAHORANOVÁ. Industrial ambient air plasma sources for in-line large area surface treatments. In Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Book of abstracts. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2013, s. 34. ISBN 978-615-5270-04-8.
  6. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Pavel SLAVÍČEK, Jana KUBINCOVÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Milan MIKULA. Low-cost high-quality plasma cleaning and activation of large size flat surfaces. In Uta Fügmann. pmTUC series. Advances in print and media technologies. Proceedings zum 11. Bahnlaufseminar 2011. Berlin: Institut fuer Print- und Medientechnik der TU Chemnitz, 2013, s. 43-49. ISBN 978-3-89700-195-4.
  7. NESVORNÁ, Marta, Jan HUBERT a Jozef RÁHEĽ. Ošetření textilií a fólií na bázi stříbra adsorbovaného chitosanem eliminuje skladištní roztoče a ukazuje potenciál pro výrobu antiroztočových obalů. Rostlinolékař. 2013, roč. 2013, č. 3, s. 25-27. ISSN 1211-3565.
  8. MORÁVEK, Tomáš, Jozef RÁHEĽ a Zsolt SZALAY. Plasma Surface Treatment of Polypropylene Reinforcing Fibres by Dielectric Barrier Discharge. In J. Šafránková, J. Pavlů. WDS´13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS. Vydání první. Prague: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 161-164. ISBN 978-80-7378-252-8.
  9. RAFAILOVIC, Lidija, C NOWAK, Jozef RÁHEĽ a Christoph KLEBER. SERS on Ag dendrites fabricated on porous aluminium oxide during anodizing of electrodeposited aluminum on silver. Online. In 224th ECS Meeting Abstracts, MA2013-02. The Electrochemical Society, 2013, s. A2-0177, 1 s.
  10. VANĚREK, Jan, Anna BENEŠOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy-Based Adhesive for Structural Timber Bonding. In Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Neuveden: Trans Tech Publications, Switzerland, 2013, s. 37-42. ISBN 978-3-03785-679-6.
  11. KLUBAL, Radek, Marta NESVORNÁ, Jan HUBERT a Jozef RÁHEĽ. Toxický efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií na textilní roztoče. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 4, s. 239-242. ISSN 1212-3536.
  12. RÁHEĽ, Jozef a Pavel SLAVÍČEK. Zařízení pro zapálení a udržení hoření nízkoteplotního dielektricky izolovaného vyfukovaného plazmatu. 2013.

  2012

  1. SZALAY, Zsolt, Jozef RÁHEĽ, Zdenko MACHALA a Karol HENSEL. Assesing the Self-Cleaning Capability of a Coplanar Barrier Discharge with Different Barrier Surface Coatings and Electrode Geometries. Acta Universitatis Carolinae : Mathematica et Physica. Praha: Karolinum, 2012, roč. 53 (2012), č. 2, s. 69-77, 8 s. ISSN 0001-7140.
  2. ERBEN, Dan, Veronika HOLÁ, Josef JAROŠ a Jozef RÁHEĽ. Bacterial Growth on Chitosan-Coated Polypropylene Textile. ISRN Microbiology. Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, č. 1, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 2090-7486. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5402/2012/749694.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Hana POLÁŠKOVÁ, Eva JONÁŠOVÁ, Markéta HUDCOVÁ, Miroslav ZAHORAN a Petr NASADIL. DBD Plasma Assisted Silver Functionalization of Surgical Meshes. In Plasma for Bio-Decontamination, Medicine and Food Security (NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology). 1. vyd. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2012, s. 417-429. ISBN 978-94-007-2851-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2852-3_32.
  4. RÁHEĽ, Jozef a Tomáš MORÁVEK. Laboratorní zařízení pro definované dělení polypropylenových vláken přidávaných do betonu. 2012.
  5. CHOVANEC, Jozef, Dusan GALUSEK, Jozef RÁHEĽ a Pavol ŠAJGALÍK. Low loss alumina dielectrics by aqueous tape casting: The influence of composition on the loss tangent. Ceramics International. Elsevier, 2012, roč. 38, č. 5, s. 3747-3755. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.01.020.
  6. PAVLIŇÁK, David, Milan ALBERTI a Jozef RÁHEĽ. Plasma-chemical treatment of cellulose materials. In Book of Abstract IDMS 2012 ReAdMat. 2012. ISBN 978-80-7395-524-3.
  7. FIALOVÁ, Monika, Tomáš MORÁVEK, Daniel KOPKÁNĚ, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. POLYPROPYLENE FIBERS MODIFIED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA AS REINFORCEMENT FOR CONCRETE. Online. In Conference proceedings NANOCON 2012. Brno: TANGER spol s.r.o., 2012, s. 174-178. ISBN 978-80-87294-35-2.
  8. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Vilma BURŠÍKOVÁ. SILVER IONS BONDING ON POLYPROPYLENE BY UNDERWATER DOUBLE DIAPHRAGM DISCHARGE FOR ANTIMICROBIAL APPLICATIONS. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, č. 106, s. S1465-S1467, 3 s. ISSN 0009-2770.
  9. RÁHEĽ, Jozef, Tomáš MORÁVEK, Pavel SŤAHEL a Monika FIALOVÁ. Technika pro určení sorpčních vlastností polypropylenových vláken přidávaných do betonu využívající Washburnovu metodu. 2012.
  10. CHOVANEC, Jozef, Katarína GHILLÁNYOVÁ, Jozef RÁHEĽ, Pavol ŠAJGALÍK a Duśan GALUSEK. The influence of dopants on loss tangent of polycrystalline alumina ceramics. Ceramics International. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 38, č. 3, s. 2043–2049. ISSN 0272-8842. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.10.040.
  11. RÁHEĽ, Jozef, Eva JONÁŠOVÁ, Marta NESVORNÁ, Radek KLUBAL, Tomáš ERBAN a Jan HUBERT. The toxic effect of chitosan/metal-impregnated textile to synanthropic mites. Pest Management Science. Chichester: JOHN WILEY & SONS LTD, 2012, roč. 2012, NOV, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 1526-498X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ps.3428.
  12. NEAGOE, Gabriela, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Anna ZAHORANOVÁ. UNDERWATER DIAPHRAGM DISCHARGE, A NEW TECHNIQUE FOR POLYPROPYLENE TEXTILE SURFACE MODIFICATION. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, č. 106, s. 1471-1474. ISSN 0009-2770.
  13. ČERNÁK, Mirko, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Využití difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje pro fixaci hydrofilní aviváže na povrchu polypropylenové netkané textilie. 2012.
  14. ADÁMEK, Karel, Zdeněk MEČL, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro úpravu netkané textilie. 2012.
  15. MEČL, Zdeněk, Karel ADÁMEK, Jaroslav KOHUT, Pavlína KAŠPÁRKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Zařízení pro úpravu netkané textilie. 2012.

  2011

  1. RÁHEĽ, Jozef, Hana POLÁŠKOVÁ, Eva JONÁŠOVÁ a Markéta HUDCOVÁ. DBD plasma assisted silver functionalization of surgical meshes. In Karol Hensel, Zdenko Machala. Book of Abstracts, NATO Advanced Research Workshop: Plasma for bio-decontamination, medicine and food security. Bratislava: UK Bratislava, 2011, s. 113.
  2. ČERNÁK, Mirko, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEĽ, Pavel SŤAHEL, Anna ZAHORANOVÁ, Jana KUBINCOVÁ, A. TÓHT a Ľudmila ČERNÁKOVÁ. Generation of a high-density highly non-equilibrium air plasma for high-speed large-area flat surface processing. Plasma Physics and Controlled Fusion. Bristol,UK: Institute of Physics Publishing, 2011, roč. 2011, č. 53, s. 1-8. ISSN 0741-3335.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Pavel SŤAHEL a Mária ODRÁŠKOVÁ. WOOD SURFACE MODIFICATION BY DIELECTRIC BARRIER DISCHARGES AT ATMOSPHERIC PRESSURE. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, roč. 105, CHLSAC 105, s. 125 - 128. ISSN 0009-2770.

  2010

  1. RÁHEĽ, Jozef, Hana POLÁŠKOVÁ, Ondřej ŠEVELA, Kristína ŘEHÁKOVÁ a Tomáš BAŇOCH. Basic bio-physical properties of zeolite compounds used for the arterial hemorrhage control. In Contributed Papers of the 5th Seminar in New Trends in Plasma Physics and Solid State Physics. Bratislava: Library and Publishing Centre Comenius Univeristy, Bratislava Slovakia, 2010, s. 51-54. ISBN 978-80-89186-62-4.
  2. RÁHEĽ, Jozef a Dušan KOVÁČIK. Zařízení pro objemovou úpravu porézních materiálů elektrickou plazmou při atmosférickém tlaku. 2010.

  2009

  1. ČECH, Jan, Tomáš HODER, Andrej BUČEK, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. On the vertical properties of diffuse coplanar surface barrier discharge. In Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovský Ján, Slovakia January 17-22. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009, s. 145-146. ISBN 978-80-89186-45-7.
  2. HEBEDOVÁ, Lucie, Jozef RÁHEĽ, Mirko ČERNÁK, Milan ALBERTI, Jan HOUŠKA, Josef HAVEL a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Plasma Assisted Immobilization of Flame Retardants. In WDS 09 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 9-14, 2009. Praha: Matfyzpress, 2009, s. 260 - 263. ISBN 978-80-7378-102-6.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Vojtěch PROCHÁZKA, Dan ERBEN, Ondřej ŠEVELA a Hana POLÁŠKOVÁ. Plasma assisted preparation of chitosan-based materials and their applications. In Book of Contributed Papers: 17th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2009, s. 35-38. ISBN 978-80-89186-45-7.
  4. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Silver coating of PP textile by underwater diaphragm discharge. In ICPIG 2009 Poster presentation. 2009.
  5. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Study of silver coating of polypropylene fabrics using underwater diaphragm discharge. In CAPPSA 2009 Contributed papers. Ghent, Belgium: University of Ghent, Belgium, 2009, s. 103-106.
  6. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Study of underwater diaphragm discharge method for silver coating of polypropylene textile. In FSO 2009 Poster presentation. Brno: University of Technology, Brno, 2009, s. 268-271. ISBN 978-80-214-3793-7.
  7. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Study of underwater diaphragm discharge method for silver coating of propylene fabrics. In FLTPD 2009 Poster presentation. 2009. ISBN 978-80-214-3875-0.
  8. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Underwater diaphragm discharge for PP treatment. In Meeting of Doctoral Students, oral presentation. 2009.
  9. BRABLEC, Antonín, Gabriela NEAGOE, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Underwater diaphragm discharge for PP treatment. In III CESPC, oral presentation. 2009.
  10. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Underwater diaphragm discharge for textile treatment. In SAPP 2009 Poster presentation. Bratislava: Comenius University, 2009, s. 217-218. ISBN 978-80-89186-45-7.
  11. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZAHORAN. Underwater Diaphragm Discharge for Textile Treatment. In WDS 2009 Proceedings of Contributed Papers Part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Prague, Czech Republic: Charles University, Prague, Czech Republic, 2009, s. 83-88. ISBN 978-80-7378-102-6.

  2008

  1. HEBEDOVÁ, Lucie, Jozef RÁHEĽ, Milan ALBERTI a Lenka ZAJÍČKOVÁ. Lamination of Inorganic Flame Retardant Powders on Plasma Activated Nonwoven Polypropylene Fabric. In 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008, s. 53 - 54.
  2. LAZOVIĆ, Saša, Nevena PUAČ, Nina RADIĆ, Tomáš HODER, Malović GORDANA, Jozef RÁHEĽ, Mirko ČERNÁK a Zoran Lj. PETROVIC. Mass spectrometry of diffuse coplanar surface barrier discharge. 2008.
  3. RADIĆ, Nina, Nevena PUAČ, Tomáš HODER, Saša LAZOVIĆ, Jozef RÁHEĽ, Gordana MALOVIC, Zoran Lj. PETROVIC a Mirko ČERNÁK. Mass Spectrometry Study of the Coplanar Barrier Discharge Operating in Ambient Air at Atmospheric Pressure. 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.
  4. ODRÁŠKOVÁ, Mária, Jozef RÁHEĽ, Anna ZAHORANOVÁ, Radovan TIŇO a Mirko ČERNÁK. Plasma Activation of Wood Surface by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2008, roč. 28, č. 2, s. 203-211. ISSN 0272-4324.
  5. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Pavel SLAVÍČEK. Plasma diagnostics of underwater electrical diaphragm discharge for fabrics treatment. In HAKONE XI Contributed papers. Oleron Island, France: Universite Paul Sabatier, 2008, s. 139-142.
  6. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Pavel SLAVÍČEK. Plasma Diagnostics of Underwater Electrical Diaphragm Discharge for FabricsTreatment. In 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology. 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.
  7. RÁHEĽ, Jozef, Vojtěch PROCHÁZKA, Miroslav ZAHORAN a Dan ERBEN. Removal of copper metal ions from aqueous solutions by plasma made chitosan filter. Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 16, s. 1432-1435. ISSN 0009-2770.
  8. NEAGOE, Gabriela, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ, Pavel SLAVÍČEK a Miroslav ZÁHORAN. Study of Polypropylene Nonwoven Fabrics Treatment in Underwater Electrical Diaphragm Discharge. Chemické listy. 2008, roč. 2008, č. 102, s. 1490-1493. ISSN 0009-2770.
  9. RADIĆ, Nina, Bratislav OBRADOVIĆ, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Surface Modification of Polypropylene in Atmospheric Pressure Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. 2008.

  2007

  1. ODRAŠKOVÁ, Mária, Pavel SŤAHEL, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. Determination of Qw on wooden samples after plasma treatment. In Moderné trendy vo fyzike plazmy a tuhých látok. Bratislava: UK Bratislava, 2007, s. 275-279. ISBN 80-89186-09-2.
  2. RÁHEĽ, Jozef, Vojtěch PROCHÁZKA a Dan ERBEN. Immobilization of Polysaccharides onto Atmospheric Plasma Activated Polypropylene Surfaces. In Book of abstracts of 16th Symposium on Application on Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics at Comenius University Bratislava AND Union of Slovak Mathematicians and Physicists, 2007, s. 247-248. ISBN 978-80-89186-13-6.
  3. RÁHEĽ, Jozef, Martin ŠÍRA, Pavel SŤAHEL a David TRUNEC. The Transition Between Different Discharge Regimes in Atmospheric Pressure Air Barrier Discharge. Contributions to Plasma Physics. Akademie-Verlag, 2007, roč. 47, 1-2, s. 34-39. ISSN 0005-8025.

  2006

  1. HODER, Tomáš, Dušan CHORVÁT, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. High-speed camera study of coplanar barrier discharge in air, nitrogen and argon. In Proceedings of 3rd International Workshop on Microplasmas. Greifswald: Institut für Niedertemperatur-Plasmaphysik e.V., 2006, s. 105. ISBN 3-00-018723-5.
  2. ČERNÁK, Mirko, Ľudmila ČERNÁKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. High-speed, Low-cost Plasma Activation of Web Materials. In Book of Abstracts of First Central European Symposium on Plasma Chemistry. 1. vyd. Gdansk Poland: Polish Academy of Science, 2006, s. 21.
  3. HODER, Tomáš, Dušan CHORVÁT, Jozef RÁHEĽ a Mirko ČERNÁK. ICCD measurements of the coplanar barrier discharge at atmospheric pressure. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: Antonín Brablec, David Trunec, 2006, s. 201-205. ISBN 80-210-4195-1.

  2005

  1. ČERNÁKOVÁ, Ludmila, Dušan KOVÁČIK, Jozef RÁHEL', Mirko ČERNÁK a P TSAI. Low-cost High-speed Plasma Activation and Post-plasma Grafting of Polymer Materials. In Proc. of 5.International Symposium on Polymer Surface Modification. 1. vyd. Toronto: Univ. Toronto, 2005, s. 42-46, 4 s.
  2. ČERNÁKOVÁ, Ľudmila, Jozef RÁHEL', Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Low-cost Manufacturing of Battery Separators on the Base of Polypropylene Nonwoven Fabrics. In Proc.of 6th Advanced Batteries and Accumulators International Conference. 1. vyd. Brno: Brno, 2005, s. 139-141. ISBN 80-214-2944-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2024 02:05