Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Iva MARKOVÁ. Možnosti léčby artrózy v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2018, roč. 15, č. 4, s. 215-220. ISSN 1214-8687.
 2. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Richard CHALOUPKA a Tomáš ANDRAŠINA. Spondylodiscitida z pohledu neurologa. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2018, roč. 81, č. 1, s. 86-92. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn201786.
 3. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Jan KOCANDA. Vertebrogenní algický syndrom ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 162-166. ISSN 1805-4684.
 4. 2017

 5. ROZKYDAL, Zbyněk a Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 70 s. ISBN 978-80-210-8606-7.
 6. 2016

 7. RYBA, Luděk, Jan CIENCIALA, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Robert VYSKOČIL. Poranění horní krční páteře. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 61, č. 2, s. 20-25. ISSN 1210-7875.
 8. 2015

 9. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA a Jiří NEUBAUER. Combined one anesthesia surgery in cervical spondylogenic myelopathy. Čína. Čína: Čína, 2015. s. 41.
 10. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Jan CIENCIALA. Dlouhodobé výsledky operačního řešení cervikální spondylogenní myelopatie pomocí open-door laminoplastiky. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2015, roč. 82, č. 3, s. 209-215. ISSN 0001-5415.
 11. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA a Pavel ŽENČICA. Nestabilita po operacích krční páteře ze zadního přístupu - experiment. In Česká a Slovenská spondylochirurgická společnost. Sborník abstrakt. nové. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2015. s. 41. ISBN 978-80-87562-41-3.
 12. ADAMOVÁ, Blanka, Stanislav VOHÁŇKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Richard CHALOUPKA a Josef BEDNAŘÍK. Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal. New York: Springer, 2015, roč. 24, č. 2, s. 369-380. ISSN 0940-6719. doi:10.1007/s00586-014-3411-y.
 13. 2014

 14. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Jaroslav MOTYČKA a Pavel ŽENČICA. Dlouhodobé výsledky po operacích zlomenin TL páteře a L5. nové. Bratislava, 2014. s. 41.
 15. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Chyby a omyly ve spondylochirurgii. nové. Velké Bílovice, 2014. s. 25.
 16. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Krční epidurální absces - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2014, roč. 77, č. 2, s. 240-242. ISSN 1210-7859.
 17. PEŠEK, Jan, Jan CIENCIALA, Richard CHALOUPKA a Vladimír TICHÝ. Srovnání různých typů operací u pacientů s dysplastickou spondylolistézou. In XII. Spondylochirurgický kongres. 2014. ISBN 978-80-87562-23-9.
 18. 2013

 19. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 1022-1026. ISSN 0042-773X.
 20. CHALOUPKA, Richard, Milan DVOŘÁK, František TICHÝ, Jiří VESELÝ a Alois NEČAS. Development of the spine following pinealectomy or sensorimotor cortical area damage. Acta Veterinaria Brno. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2013, roč. 82, č. 4, s. 411-414. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201382040411.
 21. CHOCHOLÁČ, Dalimil, Miroslav NETVAL a Richard CHALOUPKA. Kloubní tuberkulóza v ČR v číslech a grafech. Respiro. Bardejov: TB-Tlačiareň Bardejov, 2013, roč. 11, č. 2, s. 18-26. ISSN 1335-3985.
 22. CHOCHOLÁČ, Dalimil a Richard CHALOUPKA. Ortopedická tuberkulóza v ČR v letech 2005-2012. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: TRIOS, 2013, roč. 73, č. 2, s. 57-62. ISSN 1213-810X.
 23. CHOCHOLÁČ, Dalimil, Miloslav NETVAL a Richard CHALOUPKA. Senzitivita QuantiFERON-TB Gold (In Tube) testu u kloubních forem tuberkulozy. Respiro. Bardejov: TB-Tlačiareň Bardejov, 2013, roč. 11, č. 1, s. 30-37. ISSN 1335-3985.
 24. CHOCHOLÁČ, Dalimil, Bedřich KALA, Jiří GALLO, Miroslav NETVAL a Richard CHALOUPKA. Srovnání výsledků léčby tuberkulózy kolene a kyčle z období 2005-2012. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2013, roč. 80, č. 4, s. 256-262. ISSN 0001-5415.
 25. 2012

 26. VALIŠ, Petr, Jan KOMÁREK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Aseptic necrosis of capitulum of humerus (Panner disease) solved by transplantation of autolog chondrocytes. Slovenia, Portorož, 2012. s. 181-182, 189 s.
 27. MÁCA, Karel a Richard CHALOUPKA. C-páteř - Kazuistiky. In VI. Spinal Cadaver Workshop. 2012.
 28. MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL, Luděk RYBA a Stanislav VOHÁŇKA. Lumbální spinální stenóza. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7262-945-9.
 29. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Jan CIENCIALA. Nádory páteře. In B. Rudinský. Spinálna chirurgia II. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2012. s. 133-147. ISBN 978-80-89607-02-0.
 30. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ a Radim GROSMAN. Nádory páteře. Ortopedie. Praha: Medakta, 2012, roč. 6, č. 2, s. 79-83. ISSN 1802-1727.
 31. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Martin REPKO a Jiří NEUBAUER. Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 14-50. ISSN 1802-1727.
 32. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Poznámky k aseptickému uvolnění totální endoprotézy kyčle. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 31-67. ISSN 1802-1727.
 33. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře. ORTOPEDIE. Praha: Medakta, 2012, roč. 6/2012, č. 4, s. 14-50. ISSN 1802-1727.
 34. CHALOUPKA, Richard a Luděk RYBA. Řešení aseptického uvolnění totální endoprotézy kyčle. nové. Brno: FN USA, 2012. s. 25.
 35. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Vladimír TICHÝ, Milan LEZNAR a Martin KRBEC. Srovnání výsledků dvou typů operačního léčení idiopatických hrudních křivek - přední versus zadní výkon. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2012, roč. 79, č. 5, s. 422-428. ISSN 0001-5415.
 36. ROZKYDAL, Zbyněk a Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii. 2012. vyd. Brno: LF MU Brno, 2012. 70 s. ISBN 978-80-210-5902-3.
 37. 2011

 38. CHALOUPKA, Richard. Influence of sensorymotor cortical area damage on spine development. 1.vydání. Saarbrucken, Německo: Lambert Academic Publishing, 2011. 128 s. Theses. ISBN 978-3-8443-0524-1.
 39. ŠŤASTNÝ, Eduard, Tomáš TRČ, Richard CHALOUPKA, Ivan ŠPIČKA a Milan HANDL. Mnohočetný myelom - léčba osteolytických lézí dlouhých kostí. Ortopedie. Praha: Medakta, 2011, roč. 5, č. 1, s. 22-28. ISSN 1802-1727.
 40. TOMÁŠEK, Jiří, Miroslav TOMIŠKA, Jana HALÁMKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Igor KISS. Náhlé stavy v onkologii. In Vnitřní lékařství. 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 260-262. ISBN 978-80-247-2110-1.
 41. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 42. CHALOUPKA, Richard a Martin REPKO. Revmatochirurgie. In Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 850-855. ISBN 978-80-247-2110-1.
 43. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie 2011. 2011. ISBN 978-80-7392-156-9.
 44. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Z. ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří PRÁŠEK, Richard CHALOUPKA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589. ISSN 0042-773X.
 45. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 46. 2010

 47. ŽENČICA, Pavel, Richard CHALOUPKA, Jana HLADÍKOVÁ a Martin KRBEC. Degenerace přilehlého pohybového segmentu po lumbosakrální fúzi u spondylolistéz: retrospektivní radiologická a klinická analýza. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 2, s. 124-130. ISSN 0001-5415.
 48. NĚMEC, Filip, Luděk RYBA, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Kvalita života u pacientů po operaci degenerativní spinální stenózy bederní páteře po 3 letech sledování. Acta Chirurgiae orthopaedicae Traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 6, s. 484-488. ISSN 0001-5415.
 49. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
 50. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Petr VALIŠ a Filip NĚMEC. Laminoplastika open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Ortopedie. Praha, 2010, roč. 2010, s. 52. ISSN 1802-1727.
 51. KOMÁREK, Jan, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Martin KRBEC. Léčba osteochondrálních defektů kolenního kloubu metodou implantace solidního chondrograftu - dlouhodobé výsledky. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 4, s. 291-295. ISSN 0001-5415.
 52. CIENCIALA, Jan, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Martin KRBEC. Ošetření degenerativního onemocnění bederní páteře metodou dynamické neutralizace systémem Dynesys. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA. Praha: Galén, 2010, roč. 77, č. 3, s. 203-208. ISSN 0001-5415.
 53. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA, B KUBEŠOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z ligamentum patellae. In Brno Bioimplantologie. 2010.
 54. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA a Barbara KUBEŠOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverózního štěpu z ligamentum patellae. 2010. ISBN 978-80-7392-124-8.
 55. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, M REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
 56. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In VII. národní kongres SSTA, Brno. 2010.
 57. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. Ortopedie. Praha, 2010, s. 54. ISSN 1802-1727.
 58. SMRČKA, Martin a Richard CHALOUPKA. Spektrum operací pro onemocnění páteře ve FN Brno. In Operační léčba onemocnění páteře ve FN Brno. 2010.
 59. 2009

 60. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Luděk RYBA a Jiří NEUBAUER. Dětská páteř. In Dětská ortopedie, Poul, Jan et al. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. s. 57-77. ISBN 978-80-7262-622-9.
 61. NĚMEC, Filip, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Petr MESSNER. Hodnocení kvality života pacientů s degenerativním onemocněním bederní páteře. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechosl. Praha: Galén, 2009, roč. 76, č. 1, s. 20-24. ISSN 0001-5415.
 62. VALIŠ, Petr, Miloslav MARŠÁLEK, Richard CHALOUPKA, M REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a A KUBEŠOVÁ. Implantace solidního chondrgráftu při řešení osteochondrálních defektů nosných kloubů a sledování kvality vhojení. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 63. BRINDZA, Patrik, Richard CHALOUPKA a Radim GROSMAN. Naše zkušenosti s léčbou chordomu. Acta Chir. orthop. Traum. čech. Praha: Galén, 2009, roč. 76, č. 5, s. 382-387. ISSN 0001-5415.
 64. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Osterreichischen und Schseizerischen Gesselschaften fur Hamatologie und Onkologie. 2009. ISBN 0378-584X.
 65. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 66. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Perkutánní kyfoplastika v léčbě osteolytického postižení obratlů u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 67. VALIŠ, Petr, Jan NOVÁK, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Luděk RYBA. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z lig. Patellae. In Kongres slovenské společností pro sportovní traumatologii a artroskopii. 2009.
 68. PEŠEK, Jan, Martin REPKO, Radim GROSMAN a Richard CHALOUPKA. Zhodnocení neurologických nálezů u pacientů operovaných pro metastatické postižení páteře. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2009, roč. 76, č. 2009, s. 501-504. ISSN 0001-5415.
 69. 2008

 70. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Petr MESSNER a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Diagnostic and treatment methods of spondylolisthesis in young athletes. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2008, roč. 17, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-5481.
 71. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Jan BURDA, Jan PEŠEK, Richard CHALOUPKA, Vladimír TICHÝ a Milan LEZNAR. Léčení vrozených deformit páteře. Česko-Slovenská Pediatrie. 2008, roč. 63, č. 6, s. 299-305. ISSN 0069-2328.
 72. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Vladimír TICHÝ. Neuromuskulární deformity pánve a jejich možné operační řešení. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čhechoslovakia. 2008, roč. 75, č. 2, s. 117-122. ISSN 0001-5415.
 73. REPKO, Martin. Neuromuskulární deformity páteře. Praha: Galén, 2008. 123 s. ISBN 978-80-7262-536-9.
 74. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Martin KRBEC, Miroslav NÝDRLE a Richard CHALOUPKA. Operační řešení avulzního poranění tibiálního úponu zadního zkříženého vazu. Acta chir. orthop. traum. čechosl. Praha: Galén, 2008, s. 34-39, 75 s. ISSN 0001-5415.
 75. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Jan BURDA, Jan PEŠEK, Richard CHALOUPKA, Vladimír TICHÝ a Jiří NEUBAUER. Prostá kostěná fúze versus instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2008, roč. 75, č. 3, s. 180-184. ISSN 0001-5415.
 76. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Pavel ŠEVČÍK. The effects of cyclooxygnasis-2 inhibition to acut and chronic pain after spinal fusion. In 9th EFORT Congress. 2008.
 77. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Martin REPKO, Filip NĚMEC, Adam SVOBODNÍK a Petr VALIŠ. Three year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. In Spineweek 2008, Geneva, Switzerland. 2008.
 78. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Martin REPKO, Filip NĚMEC, Adam SVOBODNÍK a Petr VALIŠ. Three year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005. Geneva, Switzerland, 2008.
 79. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Vladimír TICHÝ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Výsledky operační léčby neuromuskulárních deformit páteře. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 2008, č. 4, s. 472-477. ISSN 1802-4041.
 80. 2007

 81. MUSIL, Josef, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, V. TICHÝ a Richard CHALOUPKA. Aneurysmatická kostní cysta v oblasti L1 u 16-letého nemocného. In Sborník abstrakt - II. výročný kongres Slovenskej a českej spondylochirurgickej spoločnosti. Poprad, 2007. s. 29-30.
 82. VALIŠ, Petr, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Chondrograft quality monitoring in the surgical treatment of the osteochondral defects. In 8. EFFORT kongres, Florencie, Itálie. 2007.
 83. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 84. SMRČKA, Martin, Richard CHALOUPKA a Leoš KŘEN. Neurofibrom C3-C6 ventrálně od míchy u 18 měsíčního dítěte. Kasuistika. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2007. s. 48-49. ISBN 978-80-239-8990-0.
 85. ŠŤASTNÝ, Eduard, Richard CHALOUPKA, Tomáš TRČ a M. HANDL. Ortopedická léčba osteolytických lézí dlouhých kostí při mnohočetném myelomu. Časopis lékařů českých. Praha, 2007, roč. 146, č. 1, s. 35-39.
 86. CHALOUPKA, Richard. Principy konzervativní terapie u spondylolistézy z pohledu chirurga. In Spondylolistéza. Diagnostika a terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 61 - 63. ISBN 978-80-7262-477-5.
 87. VALIŠ, Petr, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Luděk RYBA. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In 3. mezinárodní kongres Slovenské společnosti artroskopie a sportovní traumatologie. Nový Smokovec, Slovenská republika. 2007.
 88. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 89. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. In 15th European SICOT Trainees Meeting, Prague. 2007.
 90. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2007, s. 24 – 25, 74 s. ISSN 0001-5415.
 91. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Richard CHALOUPKA. Solidní chondrograft v řešení defektu chrupavky nosných kloubů. In XVI. ortopedické sympozium s mezinár. účastí, Hradec Králové. 2007.
 92. VALIŠ, Petr, Jan BURDA a Richard CHALOUPKA. Solidní chondrograft v řešení defektu chrupavky nosných kloubů. Program, souhrny přednášek. 2007.
 93. REPKO, Martin a Richard CHALOUPKA. Spondylolistéza u sportovců. In Spondylolistéza. Diagnostika a terapie. Praha: Galén, 2007. s. 147-149.
 94. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 95. RYBA, Luděk, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Výsledky laminoplastiky open door při řešení spondylogenní cervikální radikulopatie a myelopatie. Kniha abstrakt. Brno: Galén, 2007.
 96. REPKO, Martin, Drahomír HORKÝ, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Irena LAUSCHOVÁ. What is the role of autonomic nerve system in etiology of idiopathic scoliosis? - a prospective electronmicroscophic and morphometric study. 2007.
 97. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Jiří NEUBAUER. Zobrazovací metody při vyšetření skoliotických deformit páteře. Česká Radiologie. Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 1, s. 74-79. ISSN 1210-7883.
 98. CHALOUPKA, Richard a Jiří NEUBAUER. Zobrazovací metody u spondylolistézy. In Spondylolistéza. Diagnostika a terapie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 23-27. ISBN 978-80-7262-477-5.
 99. 2006

 100. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Petr MESSNER, Ivan MÜLLER, Jana PÁTKOVÁ a Simona ROZPRYMOVÁ. Artroskopická přední stabilizace ramene a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, SR, 2006, 1-2, s. 5-8. ISSN 1210-0366.
 101. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Petr MESSNER, Ivan MÜLLER, Jaroslava PÁTKOVÁ a Simona ROSPRYMOVÁ. Artroskopická přední stabilizace ramene a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, 2006. ISSN 1210-0366.
 102. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Adam SVOBODNÍK, Martin REPKO, Filip NĚMEC a Petr VALIŠ. Dvouleté klinické výsledky 360 st. fúze bederní spondylolistézy ošetřené transpedikulární fixací a technikou PLIF nebo ALIF. In VII. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti a 1. výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ostrava. 2006.
 103. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Kadaverózní štěp z ligamentum patellae při revizních operacích u selhání plastiky zkřížených vazů. In Ortopedické sympozium, Liberec. 2006.
 104. ČUNDRLE, Ivan, Martina MOKRÁ, Martin NĚMEC, Josef BEDNAŘÍK a Richard CHALOUPKA. Monitorování míchy a operační výkony na páteři. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2006, roč. 17, č. 4, s. 187-192. ISSN 1214-2158.
 105. REPKO, Martin, Richard CHALOUPKA, Radim GROSMAN, Martin KRBEC, Vladimír TICHÝ a Jiří NEUBAUER. Možnosti operačního řešení myelomového postižení páteře. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, S2, s. 32-40. ISSN 0042-773X.
 106. VALIŠ, Petr a Richard CHALOUPKA. Nejčastější příčiny selhání štěpu po plastice LCA a řešení revizních operací pomocí kadaverózního štěpu. In Moravské ortopedické dny Přerov. 2006.
 107. CHALOUPKA, Richard, Luděk RYBA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Possibilities of surgical management of cervical spondylotic myelopathy. In 38. Mezinárodní Dunajské sympozium. 2006.
 108. CHALOUPKA, Richard, L RYBA, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Possibilities of surgical management of cervical spondylotic myelopathy. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2006, s. B 44. ISSN 1213-1814.
 109. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. 2006.
 110. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Abstrakt book. Praha, 2006, s. 63.
 111. MESSNER, Petr, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Solid autologous chondrograft in the treatment of articular cartilage defects of the talus. Historical abstracts. Part A, Modern history abstracts 1450-1914. Innsbruck, Rakousko: ABC-CLIO, 2006. ISSN 0363-2717.
 112. VALIŠ, Petr, Jan BURDA, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Solidní chondrograft v řešení defektů – střednědobé výsledky. In II. Beskydské ortopedické dny – sympozium s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek. 2006.
 113. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC a Jiří ADLER. Treatment of patellar chondral defects with autologous chondrocyte implantation. Historical abstracts. Part A, Modern history abstracts 1450-1914. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2006, 350 s. ISSN 0363-2717.
 114. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Adam SVOBODNÍK, Martin REPKO, Filip NĚMEC a Petr VALIŠ. Two year clinical results of 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2006. ISSN 0940-6719.
 115. BURDA, Jan, Petr VALIŠ, Richard CHALOUPKA a Martin REPKO. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. In II. Beskydské ortopedické dny – sympozium s mezinárodní účastí. Frýdek-Místek. 2006.
 116. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. In IV. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, Praha. 2006.
 117. VALIŠ, Petr, Petr MESSNER, Martin REPKO a Richard CHALOUPKA. Zadní artroskopické přístupy do kolene a jejich využití. Bolest-sborník abstrakt. Brno, 2006. ISSN 1212-0634.
 118. 2005

 119. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Vladimír TICHÝ, Martin NĚMEC a Jiří NEUBAUER. Jednoroční radiologické výsledky 360stupňové fúze bederní spondylolistézy ošetřené transpedikulární fixací a PLIF nebo ALIF technikou. Acta Spondylologica. Nitra, SR: Sloven spondylochir spol., ČSCHS, 2005, roč. 4, č. 1, s. 40-44. ISSN 1336-121X.
 120. CHALOUPKA, Richard a Pavel ŠTOURAČ. Ortopedická léčba nádorové kostní nemoci. In Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 113-121, 11 s. ISBN 80-247-1357-8.
 121. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Ošetření defektu chrupavky hlezna solidním chondrograftem – první informace. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2005, s. 52 – 56, 72 s. ISSN 0001-5415.
 122. KADANKA, MARES, BEDNARIK, SMRCKA, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Ladislav DUŠEK. Predictive factors for mild forms of spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2005, roč. 12, č. 1, s. 16-24.
 123. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Ladislav DUŠEK. Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. European Journal of Neurology. Margate, Kent, UK: Thanet Press, 2005, roč. 12, č. 1, s. 55-63. ISSN 1351-5101.
 124. KADANKA, MARES, BEDNARIK, SMRCKA, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Ladislav DUŠEK. Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2005, roč. 12, č. 1, s. 55-63.
 125. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Principy konzervativní léčby spondylolistézy. In Seminář Spondylolistéza – diagnostika, léčba. Liberec. 2005.
 126. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Principy konzervativní léčby spondylolistézy. In Seminář Spondylolistéza – diagnostika, léčba. Liberec. 2005.
 127. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC a Richard CHALOUPKA. Prognostické faktory výsledků léčby mírných forem spondylogenní cervikální myelopatie. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 28.
 128. 2004

 129. ŽENČICA, Pavel, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA, Petr MESSNER a Vladimír TICHÝ. Dlouhodobé výsledky 360 stupňové fúze technikou PLIF a transpedikulární fixace u spondylolistéz. Acta Spondylologica. Nitra, SR: Slovenská spondylochirurg. společnost, 2004, roč. 3, č. 1, s. 33-37. ISSN 1336-121X.
 130. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Ivan MULLER, Jiří ADLER a Jana PÁTKOVÁ. Komplexní ošetření instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocytů a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, SR, 2004, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-0366.
 131. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Ivan MÜLLER, Jiří ADLER a Jaroslava PÁTKOVÁ. Komplexní ošetření instability kolenního kloubu a chrupavčitého defektu tibie pomocí kultivovaných chondrocytů a fyzioterapie. EuroRehab. Bratislava, 2004, s. 9-12. ISSN 1210-0366.
 132. REPKO, Martin. Možnosti léčení vrozené skoliózy s diastematomyelií. Acta Spondylologica. Nitra, SR: Sloven spondylochir spol., ČSCHS, 2004, č. 2, s. 10-14. ISSN 1336-121X.
 133. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky patelly solidním chondrograftem - první zkušenosti. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2004, roč. 71, č. 6, s. 339-344. ISSN 0001-5415.
 134. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky pately solidním chondrograftem - první zkušenosti. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2004, roč. 71, č. 6, s. 339-344. ISSN 0001-5415.
 135. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin KRBEC, Martin REPKO, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Náhrada defektu chrupavky solidním chondrograftem – první zkušenosti. Acta chir. orthop. traum. čech. Praha: Galén, 2004. ISSN 0001-5415.
 136. NEČAS, Alois, James P. TOOMBS a Richard CHALOUPKA. Nemoci krční páteře. 1. vyd. Brno: VFU Brno, 2004. 88 s. ISBN 80-7305-497-3.
 137. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 448-451. ISBN 80-7262-255-2.
 138. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Syndrom míšní komprese. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 437-440. ISBN 80-7262-255-2.
 139. 2003

 140. KADAŇKA, Zdeněk, Stanislav PEŠKA, René JURA, Josef BEDNAŘÍK a Richard CHALOUPKA. Atherosclerosis of precerebral arteries in cervical spondylotic myeloapthy. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university Brno, 2003. s. 138-144. ISBN 80-7013-394-5.
 141. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA a Vladimír TICHÝ. Comparison of surgery extent in 360 degree fusion of lumbar spondylolisthesis managed by transpedicular fixation and PLIF or ALIF technique. European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2003, roč. 12, Suppl.1, s. S63, 1 s. ISSN A42718.
 142. ČOUPKOVÁ, Věra, Otto VLACH a Richard CHALOUPKA. Neobvyklý případ nestrukturální skoliózy (kazuistika). Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 2003, roč. 70, č. 5, s. 306-308. ISSN 0001-5415.
 143. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Jan CIENCIALA a Vladimír TICHÝ. Srovnání operační zátěže u 360 stupňové fúze u spondylolistéz bederního obratle ošetřených zadní instrumentací a technikou PLIF nebo ALIF. Acta Spondylologica. Nitra, Slovenská republika: A.Nehezová,Polygrafie Dominant, Nitra, 2003, roč. 2, č. 2, s. 69-72. ISSN 1336-121X.
 144. CHALOUPKA, Richard, Jana ROUBALOVÁ, Martin KRBEC, Martin REPKO a Jana PÁTKOVÁ. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2003. 186 s. ISBN 80-7013-375-9.
 145. CHALOUPKA, Richard, Martin KRBEC, Vladimír TICHÝ a Jiří NEUBAUER. Výskyt istmické spondylolistézy L5 v rodině. Acta Spondylologica. Nitra: A. Nehezová, Polygrafia Dominant, 2003, roč. 2, č. 1, s. 32-36. ISSN 1336-121X.
 146. 2002

 147. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar ŠURELOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. . Approaches to Spondylotic Cervical Myelopathy: Conservative vs Surgical Results in a Three-year Follow-up Study. Spine. Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2002, roč. 27, č. 20, s. 2205-2211. ISSN 0362-2436.
 148. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Petr MESSNER. Možnosti operační léčení cervikální spondylogenní myelopatie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2002, s. 13 – 16. ISSN 1213-1814.
 149. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Petr MESSNER. Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní myelopatie. Neurologie pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2002, roč. 3, č. 1, s. 13-16. ISSN 1213-1814.
 150. CHALOUPKA, Richard, Vladimír TICHÝ a Petr VALIŠ. Poznámky k hodnocení nestability v oblasti lumbosakrálního přechodu. In XXII. Červeňanského dny, Bratislava, SR. 2002.
 151. CHALOUPKA, Richard, Vladimír TICHÝ a Petr VALIŠ. Poznámky k hodnocení nestability v oblasti lumbosakrálního přechodu. In XXII. Červeňanského dny, Bratislava, SR. 2002.
 152. CHALOUPKA, Richard a Radim GROSMAN. Zásady operační ošetření maligních nádorů páteře. Acta spondylologica. Nitra: Anna Nehezová, Polygrafia Dominant, 2002, roč. 1, č. 1, s. 39-41. ISSN 1336-121X.
 153. 2001

 154. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Petr VALIŠ a Jan ŠLECHTA. Influence of brace treatment on thoracic adolescent idiopathic scoliosis curve evolution (prognosis evaluated by Perdriolle algorithm). In Eurospine 2001, Gothenburg, Švédsko. 2001.
 155. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO a Petr VALIŠ. Možnosti prognózy vývoje idiopatické hrudní skoliózy. Sborník X. ortopedického sympozia s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2001, 35 s. ISSN 1211-4286.
 156. CHALOUPKA, Richard, Martin REPKO, Petr VALIŠ a Jan ŠLECHTA. Možnosti prognózy vývoje idiopatické hrudní skoliózy. In X. ortopedické sympozium, Hradec Králové. 2001.
 157. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jiří MAYER a Richard CHALOUPKA. Ortopedické léčení hrozících či dokonaných patologických fraktur. In Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. s. 591-599. ISBN 80-247-0116-2.
 158. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ a Otto VLACH. Víceetážová somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí, České Budějovice. 2001.
 159. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA a Otto VLACH. Víceetážová subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. Kniha abstrakt Onemocnění páteře. Hradec nad Moravicí, 2001, s. 38.
 160. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA a Otto VLACH. Víceetážová subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In Kongres s mezinárodní účastí Onemocnění páteře, Hradec nad Moravicí. 2001.
 161. CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. první. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 186 s. ISBN 80-7013-341-4.
 162. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ a Otto VLACH. Výsledky víceetážové subtotální somatektomie v léčení cervikální myelopatie. In III. mezinárodní kongres Slovenské spondylochirurgické společnosti, Piešťany, SR. 2001.
 163. ROZKYDAL, Zbyněk a Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii. 2001. vyd. Brno: LF MU Brno, 2001. 66 s. ISBN 80-210-2655-3.
 164. 2000

 165. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Dagmar ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Martin NĚMEC, Vladimír SMRČKA a Igor URBÁNEK. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. European Spine Journal. Německo: Springer-Verlag, 2000, roč. 9, č. 6, s. 538-544. ISSN 0940-6719.
 166. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH, Petr MESSNER, Luděk RYBA, Vladimír TICHÝ a Martin KRBEC. Long-term results of simultaneous two-team surgery in the correction of posttraumatic thoracolumbar kyphosis. European Spine Journal. Berlin Heidelberg: Springer, 2000, roč. 9, č. 4, s. 320-321. ISSN A42718.
 167. VALIŠ, Petr a Richard CHALOUPKA. Our contribution to the surgical management of tuberculous spondylitis. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2000, roč. 73, č. 3, s. 165-168. ISSN 1211-3395.
 168. REPKO, Martin. Subtalární artrodéza – metoda řešení planovalgózní deformity nohy u spastiků. Acta chir. orthop. et traum. čechosl. Praha, 2000, roč. 67, č. 6, s. 387-393. ISSN 0001-5415.
 169. REPKO, Martin a Richard CHALOUPKA. Surgical management of planovalgosity of the foot in cerebral palsy. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, 2000, roč. 73, č. 3, s. 173-178. ISSN 1211-3395.
 170. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Radim GROSMAN. Surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. Sborník přednášek Kongresu s mezinárodní účastí. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2000, s. 33-2032. ISSN 1022-3398.
 171. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, O VLACH a Radim GROSMAN. Surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. In Kongres s mezinárodní účastí. 2000.
 172. GROSMAN, Radim a Richard CHALOUPKA. The long-term results of surgical management of spine metastatic tumours from breast cancer. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, 2000, roč. 73, č. 3, s. 169-172. ISSN 1211-3395.
 173. REPKO, Martin. The Surgical Management of Pes Planovalgus in Cerebral Palsy. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2000, roč. 73, č. 3, s. 173-178. ISSN 1211-3395.
 174. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Otto VLACH a Radim GROSMAN. The surgical management of spine tumors in childhood and adolescence. In 20. Červeňanského dny s mezinárodní účastí. 2000.
 175. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Jaroslav MOTYČKA a Martin KRBEC. Víceetážová spondylolistéza. 2000.
 176. 1999

 177. CHALOUPKA, Richard. Complete rotational burst fracture of the third lumbar vertebra managed by posterior surgery. A case report. Spine. Hagerstown: Lippincott Williams a Wilkins, 1999, roč. 24, č. 3, s. 302-305. ISSN 0362-2436.
 178. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ a Jana JANKOVÝCH. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy:prospective randomised study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46, 1 s. ISSN 013-4694.
 179. CHALOUPKA, Richard, Petr VALIŠ, Jaroslav MOTYČKA a Milan LEZNAR. Contribution to the radiological evaluation of stability in spondylolisthesis. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology. Sofia, 1999, roč. 35, č. 1, s. 9-15.
 180. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Diagnostické a léčebné ortopedické postupy. In Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 209-211. ISBN 80-210-2034-2.
 181. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH, Petr MESSNER a Radim GROSMAN. Long-term results of surgical treatment of metastatic spine tumors. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology. Sofia, Bulharsko, 1999, roč. 35, č. 4, s. 283-289. ISSN 0473-4373.
 182. MÜLLER, Ivan, Otto VLACH, Jan CIENCIALA a Richard CHALOUPKA. Low back pain and osteoid osteoma of the spine in childhood. Case study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1999, roč. 72, č. 4, s. 131-135. ISSN 1211-3395.
 183. CHALOUPKA, Richard a Otto VLACH. The strategy of surgical treatment of spine tumors of unknown origin. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology. Sofia, 1999, roč. 35, č. 1, s. 25-28. ISSN 0473-4373.
 184. 1998

 185. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH, Petr MESSNER, Milan BAYER a Miroslav NÝDRLE. bulharsky-viz angl.překlad. Bulgarian Journal of Orthopaedics and Traumatology. Sofia, 1998, roč. 34, č. 3, s. 104-107. ISSN 0473-4373.
 186. CHALOUPKA, Richard. Diagnostické ortopedické výkony. Ami-Report. Brno, 1998, roč. 6, 29-30, s. 56-57. ISSN 1211-3530.
 187. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH a Radim GROSMAN. Dlouhodobé výsledky po operační léčbě maligních nádorů krční páteře. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, Suppl. 5, s. 157-159. ISSN 1211-3395.
 188. CHALOUPKA, Richard a Otto VLACH. Dlouhodobé výsledky po operační léčbě maligních nádorů krční páteře. Brno: LF MU Brno, 1998. Scripta Medica, tomus 71, Suppl. 5. ISBN 1211-3395.
 189. VLACH, Otto a Richard CHALOUPKA. Failed back syndrom a první zkušenosti s aplikací preparátu ADCON - L. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha, 1998, roč. 65, č. 2, s. 105-106. ISSN 0001-5415.
 190. CHALOUPKA, Richard. Ortopedická léčba metastatického postižení skeletu. Ami Report. Brno, 1998, roč. 6, 29-30, s. 64-66. ISSN 1211-3530.
 191. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH, Petr MESSNER a Milan BAYER. Srovnání jednotlivých instrumentárií používaných při stabilizaci zlomenin torakolumbální páteře. In Sborník abstrakt odborných přednášek. 1. vyd. Hradec Králové: ZETKA TISK s.r.o., 1998. s. 21-22. Postgraduální kurz v neurochirurgii. ISBN 80-238-1635-7.
 192. VLACH, Otto a Richard CHALOUPKA. Zásady operačního ošetření metastáz páteře. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca. Praha, 1998, roč. 65, č. 4, s. 199-201. ISSN 0001-5415.
 193. ČUNDRLE, Ivan, H. ONDRÁŠKOVÁ, Otto VLACH, Richard CHALOUPKA a M. MOKRÁ. Zvláštnosti anestezie u revmatoidní artrititdy a ankylozující spondylitidy. Anest. neodkl. péče. Praha, 1998, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN 0862-4968.
 194. 1997

 195. CHALOUPKA, Richard, Otto VLACH a Radim GROSMAN. Dlouhodobé výsledky po operační léčbě maligních nádorů krční páteře. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 71, Suppl 5, s. 158-160. ISSN 1211-3395.
 196. CHALOUPKA, Richard a Otto VLACH. Operační řešení tumorů krční páteře. Scripta medica. 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 373-375. ISSN 1211-3395.
 197. VLACH, Otto a Richard CHALOUPKA. Principy ošetření následků úrazů páteře. Acta chir. orthop. traum. Praha: Galén, 1997, roč. 64, č. 4, s. 232-236. ISSN 0001-5415.
 198. VLACH, Otto a Richard CHALOUPKA. Zásady ošetření úrazů páteře. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Galén, 1997, roč. 64, č. 3, s. 227-231. ISSN 0001-5415.
 199. 1996

 200. CHALOUPKA, Richard a Otto VLACH. Operační řešení tumorů krční páteře. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 70, Suppl 4, s. 373-375. ISSN 1211-3395.
 201. CHALOUPKA, Richard, Jaroslav MOTYČKA a Petr VALIŠ. Ošetření degenerativní spondylolistézy. Scripta Medica. Brno: Masarykov univerzita, 1996, roč. 67, Suppl 2, s. 201-204. ISSN 1211-3395.
 202. 1990

 203. CHALOUPKA, Richard a Otto VLACH. Současný výskyt skoliózy a spondylolistézy. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Avicenum, 1990, roč. 57, č. 1, s. 60-64. ISSN 0001-5415.
 204. 1988

 205. SKLEPEK, Jan, Richard CHALOUPKA, Jaroslav MOTYČKA a Otto VLACH. Operační léčení neuromuskulárních deformit páteře. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Avicenum, 1988, roč. 55, č. 2, s. 111-115. ISSN 0001-5415.
 206. VLACH, Otto, Richard CHALOUPKA a Jaroslav MOTYČKA. Repozice olistetického L5 zadní instrumentací. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Avicenum, 1988, roč. 55, č. 1, s. 27-31. ISSN 0001-5415.
 207. VLACH, Otto, Richard CHALOUPKA a Vítězslav HORN. Zásady chirurgického ošetření tumorů páteře. Acta Chir orthop Traum čech. Praha: Avicenum, 1988, roč. 55, č. 5, s. 407-417. ISSN 0001-5415.
 208. 1983

 209. CHALOUPKA, Richard a Tomáš ROTH. Possibilities for determination of the degree of hydrocephalus of lateral cerebral ventricles in adults. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, 1983, roč. 56, č. 4, s. 223-228. ISSN 1211-3395.
 210. CHALOUPKA, Richard a Stanislav VOHÁŇKA. The effect of ipsisegmental contralateral motor innervation (called Babinski manoeuvre) on normal postural finger tremor. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita, 1983, roč. 57, č. 1, s. 15-22. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 19:34