Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MELOUNOVÁ, Markéta. Creta Iovis magni medio iacet insula ponto. Recepce ostrova Kréty ve vybraných raně novověkých česky psaných cestopisech. In Peregrinare, scribere, docere. Setkání k poctě Janě Kepartové. Praha, PedF UK, 11. 6. 2021. 2021.
 2. MELOUNOVÁ, Markéta. Samnitské vojny: Rím na začiatku cesty k ovládnutiu Itálie. In Historická revue. Bratislava: Petit Press, a.s., 2021. s. 38-43. ISSN 1335-6550.
 3. 2020

 4. MELOUNOVÁ, Markéta. Jeden den ve starém Římě II - hygiena v římském městě. In Čtvrté setkání učitelů latiny a dějepisu (2019/2020), ÚKS FF MU, 5. září 2020. Brno: Přednáška, ÚKS, Masarykova univerzita., 2020.
 5. 2019

 6. MELOUNOVÁ, Markéta. Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age. Some Cases from CIL VI Concerning Ethnic Origin. In Fourth International Workshop on Computational Latin Dialectology, Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics, Budapest, 28-29 March, 2019. 2019.
 7. MELOUNOVÁ, Markéta. Gillmeister, Andrzej (Ed.). (2018). Rerum Gestarum Monumentis et Memoriae: Cultural Readings in Livy. (208 p.). Warszawa: Uniwersytet warszawski. ISBN 978-83-943652-8-8. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 207-210. ISSN 1803-7402.
 8. MELOUNOVÁ, Markéta. Jeden den ve starém Římě. In První setkání učitelů latiny a dějepisu (2019/2020), ÚKS FF MU, 19. října 2019. 2019.
 9. MELOUNOVÁ, Markéta. Od Tiberu k najvzdialenejšej Thúlé. In ZAMAROVSKÝ, Vojtech. Putovanie do staroveku. Bratislava: Perfekt, 2019. s. 19-25. ISBN 978-80-8046-941-2.
 10. MELOUNOVÁ, Markéta. Publius Ovidius Naso v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: Jednota klasických filologů, 2019, roč. 61, č. 1, s. 132-147. ISSN 1211-3379.
 11. 2018

 12. MELOUNOVÁ, Markéta. Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age. Tituli Militum Praetorianorum : an Overview. In Third International Workshop on Computational Latin Dialectology, Hungarian Academy of Science, Research Institute for Linguistics, Budapest, 28-29 March, 2018. 2018.
 13. MELOUNOVÁ, Markéta. Jazyková výbava Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic : případ řečtiny. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 121-138. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2018-1-8.
 14. MELOUNOVÁ, Markéta. Město Řím a jeho památky očima dvou českých pozdně renesančních šlechticů. Studia historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, roč. 22, č. 2, s. 317-334. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2018.22.2.317-334.
 15. MELOUNOVÁ, Markéta. Město Řím a jeho památky očima dvou českých pozdně renesančních šlechticů. In Od mesta k ríši - od ríše k mestu, Nitra, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 26. - 27. 6. 2018. 2018.
 16. 2017

 17. MELOUNOVÁ, Markéta. Debtors and Decoctores in the Travelogue of Christopher Harant of Polžice and Bezdružice. Some Examples of How a Humanist Scholar Worked with Primary and Secondary Sources. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. Praha: Karolinum, 2017, Neuveden, č. 2, s. 283-292. ISSN 0567-8269.
 18. MELOUNOVÁ, Markéta. Introduction to the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age. How Does It Work? Some Case Studies of Data Collection Issues (CIL VI 2608, 2619, 2620 et al.). In Second International Workshop on Computational Latin Dialectology, Budapest, 30-31 March 2017. 2017.
 19. MELOUNOVÁ, Markéta. Jazyková výbava Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic: případ řečtiny. In Mezinárodní kolokvium Schola - ludus (Antika ...krát jinak), Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 15. - 16. 11. 2017. 2017.
 20. MELOUNOVÁ, Markéta. Konference Literárne pramene neskorej antiky, Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku, 23. - 24. 6. 2016. Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů, 2017. ISSN 1211-3379.
 21. BOČKOVÁ, Hana a Markéta MELOUNOVÁ. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Vydání první. Praha; Brno: Host, 2017. 1308 s. Česká knižnice, sv. 91-I, 91-II. ISBN 978-80-7491-942-8.
 22. MELOUNOVÁ, Markéta. P. Ovidius Naso a další římští básníci v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In ROMA AVREA MMXVII. Ovidiovské kontexty a inspirace (kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona). Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 30. 11. - 2. 12. 2017. 2017.
 23. MELOUNOVÁ, Markéta. Sekundární citace v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Hľadanie počiatkov (Štúdium staroveku na našich univerzitách), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 22. - 23. 6. 2017. 2017.
 24. MELOUNOVÁ, Markéta. Starověké autority a intertexty v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Přednáška pro Klub přátel českého jazyka, 20. prosince 2017, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2017.
 25. MELOUNOVÁ, Markéta. Svatý Jeroným jako pramen v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Kultúrne dejiny. Ružomberok: Verbum: vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2017, roč. 8, supplementum, s. 63-76. ISSN 1338-2209.
 26. MELOUNOVÁ, Markéta. Vybrané problémy práce na komentované edici cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Den s Českou knižnicí, 19. prosince 2017, Ústav české literatury Akademie věd ČR, Praha. 2017.
 27. MELOUNOVÁ, Markéta. Vyhnanství jako trest za zločiny proti římskému státu. In Asyl, exil, dobrodruzi. Workshop římského práva, Kaprálův mlýn 27. - 28. 11. 2017. 2017.
 28. 2016

 29. MELOUNOVÁ, Markéta. Crimen Maiestatis and the Poena Legis during the Principate. Acta Antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Académiai Kiadó, 2016, roč. 54, č. 4, s. 407-430. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2014.54.4.5.
 30. MELOUNOVÁ, Markéta. Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI 2421-2526). In First International Workshop on Computational Latin Dialectology (In Memoriam József Herman, 1924-2005), April 7-8 2016, Budapest. 2016.
 31. MELOUNOVÁ, Markéta. Magie, věštectví a politicky motivované soudní procesy za principátu. In Workshop: V. Podzimní škola římského práva 1.-2. 12. 2016, Brno. 2016.
 32. MELOUNOVÁ, Markéta. Princeps a jeho péče o "incolumitas rei publicae". Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: Jednota klasických filologů, 2016, roč. 58, č. 2, s. 5-25. ISSN 1211-3379.
 33. MELOUNOVÁ, Markéta. Princeps a maiestas populi Romani za principátu. In Klokner, Tomáš; Rybár, Lukáš. Bibliotheca Alexandrina III. 1. vyd. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra všeobecných dejín, 2016. s. 134-161. ISBN 978-80-8127-171-7.
 34. MELOUNOVÁ, Markéta. Quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestate? In KLOKNER, Tomáš a Lukáš RYBÁR. Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra všeobecných dejín, 2016. s. 152-163. ISBN 978-80-8127-156-4.
 35. MELOUNOVÁ, Markéta. Svatý Jeroným jako pramen v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Literárne pramene neskorej antiky, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 23. - 24. júna 2016, Ružomberok. 2016.
 36. 2015

 37. MELOUNOVÁ, Markéta. Exkurze do Říma 2015. FF MU: ELF - e-learning, 2015.
 38. MELOUNOVÁ, Markéta. Mireia Ryšková. Pavel z Tarsu a jeho svět. In Dějiny a současnost, roč. 37, č. 10, s. 45. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. s. 45. ISSN 0418-5129.
 39. MELOUNOVÁ, Markéta. "Political Murders" and Enemies of the State: The Crime of Lese-Majeste and Legitimacy under the Principate. In Bednaříková, Jarmila; Meško, Marek; Žáková, Anna. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 77-103. ISBN 978-80-210-7946-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 40. MELOUNOVÁ, Markéta. Princeps - vindex libertatis. In Roma Argentea MMXV. Kolokvium k římské literatuře, kultuře a dějinám raného císařství (k 1950. výročí Pisonova spiknutí), Praha, 24.-25. září 2015. 2015.
 41. MELOUNOVÁ, Markéta. Valachovič, Pavol. 2013. Latinská epigrafika na Slovensku. In Graeco-Latina Brunensia, roč. 20, č. 1, s. 182-183. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 182-183. ISSN 1803-7402.
 42. 2014

 43. MELOUNOVÁ, Markéta. Augustus a crimen maiestatis. In AVGVSTVS MMXIV, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, 10-11. 9. 2014. 2014.
 44. MELOUNOVÁ, Markéta. Crimen Maiestatis and the Poena Legis during the Principate. In Sapiens Ubique Civis II, University of Szeged, Szeged, Maďarsko, 27.-29. 8. 2014. 2014.
 45. MELOUNOVÁ, Markéta. Protection of the Imperial Majesty in the Roman Principate. In Laetae segetes IV, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 19.-21. 11. 2014. 2014.
 46. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-6955-8.
 47. 2013

 48. MELOUNOVÁ, Markéta. Crimen maiestatis a jeho trestání za principátu: problémy, spojitosti a perspektivy bádání. In Workshop studentů doktorských studií na ÚKS (Týden vědy MU 2013). 2013.
 49. MELOUNOVÁ, Markéta. Magie, věštectví a velezrada v římském právu do začátku 5. století po Kr. In Podzimní škola římského práva, Brno, 18.-19.11. 2013. 2013.
 50. MELOUNOVÁ, Markéta. Severitas and clementia in punishing the crimen maiestatis from the Principate to the Dominate. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 149-158. ISSN 1803-7402.
 51. 2012

 52. MELOUNOVÁ, Markéta. Augustovy reformy rodinného života. In Frýdek, Miroslav. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2012. s. 81-93. Právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
 53. MELOUNOVÁ, Markéta. Bibliografie Jarmily Bednaříkové za roky 1968–2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 7 s. Graeco-Latina Brunensia, roč. 17, č. 2, s. 9-16. ISSN 1803-7402.
 54. MELOUNOVÁ, Markéta. Násilí a krutost v latinských nemučednických textech počátku 4. a 5. století (De mortibus persecutorum, Psychomachia, Vita Ambrosii). In Patristická konference 2012, Olomouc, 20.-21. září 2012. 2012.
 55. FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
 56. MELOUNOVÁ, Markéta. Trials with religious and political charges from the Principate to the Dominate. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 117-130. ISSN 1803-7402.
 57. 2011

 58. MELOUNOVÁ, Markéta. Crimen maiestatis v rámci soudnictví principátu. In Historia nuntia vetustatis. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2021 11:25