Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠERÝ, Ondřej a Pavel DOBOŠ. Programming of the Mezipatra Queer Film Festival: Between Western openness and Eastern opportunities. In 5th European Geographies of Sexualities Conference. 2019.
 2. ŠERÝ, Ondřej a Michal PITOŇÁK. „Queer podniky“ v Brně. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 79-102. ISSN 1214-813X.
 3. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ, Filip ALEXANDRESCU, Jiří MALÝ a Ondřej MULÍČEK. The establishment of inter-municipal cooperation: the case of a polycentric post-socialist region. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Copenhagen: ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOC, 2019, s. 1-17. ISSN 0016-7223. doi:10.1080/00167223.2019.1693903.
 4. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. V rytmu svého okolí / Geografie „lidí po ztrátě zaměstnání“. In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie (eds.). Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. s. 275-297, 23 s. ISBN 978-80-246-4255-0.
 5. SVOBODOVÁ, Vendula, Ondřej ŠERÝ, Irena HONSNEJMANOVÁ a Ondřej KREJČÍ. Věznice Světlá nad Sázavou: vlivy na město a postoj místních obyvatel. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2019.
 6. ŠERÝ, Ondřej, Irena HONSNEJMANOVÁ, Ondřej KREJČÍ a Vendula SVOBODOVÁ. Věznice Světlá nad Sázavou: vlivy na město a postoj místních obyvatel. In Klímová, V., Žítek, V.. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 763-771, 9 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
 7. SVOBODOVÁ, Vendula, Ondřej ŠERÝ, Irena HONSNEJMANOVÁ a Ondřej KREJČÍ. Vliv věznice Světlá nad Sázavou na město a postoj místních obyvatel. České vězeňství, Praha: Vězeňská služba České republiky, 2019, roč. 2019/1, s. 25-26. ISSN 1213-9297.
 8. 2018

 9. ŠERÝ, Ondřej, Robert OSMAN, Jakub TROJAN a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5. – 7. 9. 2018, Bratislava. Zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 10. ŠERÝ, Ondřej, Hana SVOBODOVÁ, Zdeněk ŠILHAN a Zdeněk SZCZYRBA. Shrinking of Cities in the Czech Republic and its Reflection on Society: Case Study of Karvina City. Geographica Pannonica, 2018, roč. 22, č. 1, s. 68-80. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/22-16622.
 11. ŠERÝ, Ondřej, Jiří DUJKA, Irena HONSNEJMANOVÁ a Ondřej KREJČÍ. Vliv věznice Světlá nad Sázavou na život obyvatel města. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5. – 7. 9. 2018, Bratislava. Zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 12. 2017

 13. ŠERÝ, Ondřej a Michal PITOŇÁK. Brno jako queer metropole? In (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“. 2017.
 14. ŠERÝ, Ondřej. Charvátské obce na jižní Moravě na počátku 21. století. In Kopřivová, Lenka; Leisserová, Eliška (eds.). Barvy chorvatské Moravy. Vydání první. Jevišovka: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR z.s., 2017. s. 116-120, 5 s. ISBN 978-80-270-3248-8.
 15. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Institut trvalého bydliště: domov jako rozhodnutí někde zůstat. In Konference České sociologické společnosti 2017. 2017.
 16. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Proměna teritoriality ve zkušenosti osob po ztrátě zaměstnání. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 566-573, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-73.
 17. ŠERÝ, Ondřej a Jiří DUJKA. Prostorové aspekty náboženských, národnostních a sexuálních komunit/menšin v Brně. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 937-944, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-123.
 18. DUJKA, Jiří a Ondřej ŠERÝ. Spatial aspects of religious, ethnic and sexual communities in Brno. In 9th International Student and Early Career Conference NEW WAVE, Praha. 2017.
 19. 2016

 20. ŠERÝ, Ondřej a Irena HONSNEJMANOVÁ. Rozmístění a specializace průmyslu na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období. In František Čapka, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Hospodářské dějiny Moravy a Slezska : vybrané kapitoly z 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 7-16, 10 s. Acta Musei technici Brunensis, sv. 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
 21. DUJKA, Jiří a Ondřej ŠERÝ. Strategické plánování v České republice na příkladu Libereckého kraje. In Workshop doktorandek a doktorandů 2016: Prostorová spravedlnost. 2016.
 22. HONSNEJMANOVÁ, Irena, Ondřej ŠERÝ a Robert OSMAN. Teplé Brno. In Workshop doktorandek a doktorandů 2016: Prostorová spravedlnost. 2016.
 23. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ a Tomáš ČERNÁK. Významy "hranice" pro meziobecní spolupráci v polycentrickém sídelním systému. In Klímová, V., Žítek, V.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 595-604, 10 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-76.
 24. ŠERÝ, Ondřej a Robert OSMAN. Změna časoprostorového chování osob po ztrátě zaměstnání. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice, 5. – 7. září 2016. 2016.
 25. 2015

 26. BINEK, Jan, Ondřej ŠERÝ, Hana SVOBODOVÁ a Zdeněk SZCZYRBA. Klasifikace zmenšujících se měst v České republice. In Klímová, V., Žítek, V.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 231-237, 7 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-31.
 27. ŠERÝ, Ondřej, Hana SVOBODOVÁ, Jan BINEK a Roman CHMELAŘ. Shrinking cities: strategie samospráv. In "Čas(y) měst": 100 let urbánních studií, V. brněnská urbánní konference. 2015.
 28. HONSNEJMANOVÁ, Irena a Ondřej ŠERÝ. Tam v Karviné: zmenšující se město. In Workshop doktorandek a doktorandů 2015: Vztahy mezi sociálním a materiálním. 2015.
 29. 2013

 30. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Český Springfield: velká firma na malém městě. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 120-139, 20 s. ISBN 978-80-210-6415-7.
 31. ŠERÝ, Ondřej a Václav TOUŠEK. Evaluation of Changes in the Branch and Educational Structure of the Labour Force in the Czech Republic with an Emphasis on Manufacturing and Services. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2013, roč. 22, č. 1, s. 133-146. ISSN 2080-1653.
 32. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Jan DIVÍŠEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ a Ondřej HERZÁN. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 2013.
 33. KONEČNÝ, Ondřej a Ondřej ŠERÝ. Global Crises - Local Impacts: Study of Different Approaches of Industrial Companies in the Czech Republic to Tackling the Global Negative Economic Situation. In Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013. Brno: Mendel University in Brno, 2013. s. 329-335, 7 s. ISBN 978-0-620-55419-0.
 34. BIOLEK, Jaroslav, Ivan ANDRÁŠKO, Ondřej ŠERÝ, Kamila KLEMEŠOVÁ, Pavlína ZRŮSTOVÁ a Václav TOUŠEK. Koncept kvality života v rozvojových strategiích mikroregionů Jihomoravského kraje. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 517-522, 6 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-65.
 35. ANDRÁŠKO, Ivan, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN, Jakub JAŇURA, Petr VODA a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2012. Brno: Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy univerzity, 2013. 91 s.
 36. ŠERÝ, Ondřej, Tatiana MINTÁLOVÁ, Zdeněk SZCZYRBA a Václav TOUŠEK. Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 109-119, 11 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-13.
 37. ŠERÝ, Ondřej. Vliv změn vzdělanostní struktury zaměstnaných na úroveň nezaměstnanosti v regionech České republiky v období let 2001 až 2011. In Robert Osman. Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 219-235, 17 s. ISBN 978-80-210-6230-6.
 38. TOUŠEK, Václav a Ondřej ŠERÝ. Změny v rozmístění českého zpracovatelského průmyslu v období let 1989 až 2011. In Hana Svobodová. Nové Výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti. 3.-7. září 2012, Brno. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 294-306, 13 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
 39. 2012

 40. ŠERÝ, Ondřej a Jan KUCHYŇKA. Aplikace modelu E-U-R v geografickém terciárním vzdělávání. In Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. 2012.
 41. TOUŠEK, Václav a Ondřej ŠERÝ. Bosch Diesel and Its Impact on the Socioeconomic Development of the Vysočina Region. Regionální disparity, Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, roč. 11, s. 5-19. ISSN 1802-9450.
 42. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum : společnost a příroda v období krize. 2012.
 43. HERCIK, Jan, Václav TOUŠEK a Ondřej ŠERÝ. La conversione dei siti militari nella Repubblica Ceca : i casi di Hodonín e Uherské Hradiště. Territorio, 2012, roč. 62, September 2012, s. 43-46. ISSN 1825-8689. doi:10.3280/TR2012-062008.
 44. ŠERÝ, Ondřej, Jan HERCIK a Václav TOUŠEK. Občané Slovenska v České republice téměř dvacet let po rozdělení ČSFR. In Robert Osman, Petr Daněk. Sborník z workshopu Geografický výzkum v České republice Brno 2011. Brno: Tribun EU, 2012. s. 160-175, 16 s. ISBN 978-80-263-0246-9.
 45. CHVÁTAL, Filip, Jan KUCHYŇKA, Ondřej ŠERÝ a Daniel SEIDENGLANZ. Traffic Service in South Moravian Region in the Context of the Use of Geographic Outcomes in Practice. In Hana Svobodová. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 349-358, 10 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 46. ŠERÝ, Ondřej, Veronika HUBÁČKOVÁ, Ivana ŠIŠPEROVÁ, Jan HERCIK a Václav TOUŠEK. Veselí nad Moravou - Part of the Uherské Hradiště or of the Hodonín District? In Hana Svobodová. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. 1st edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 96-103, 8 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 47. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Libor LNĚNIČKA, Kateřina HÖNIGOVÁ, Petr DANĚK, Petr KUBÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Filip CHVÁTAL, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.
 48. 2011

 49. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ a Ondřej KONEČNÝ. Divadlo Fórum v metodologickém kurzu. In Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
 50. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
 51. HERCIK, Jan, Ondřej ŠERÝ a Václav TOUŠEK. Post-Military Areas in the Czech Republic and their Revitalization - Examples of the Towns of Hodonín and Uherské Hradiště. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, roč. 42, č. 2, s. 107-119. ISSN 1212-2157.
 52. KUCHYŇKA, Jan a Ondřej ŠERÝ. Prostor ze sčítání. In Třetí město. 2011.
 53. KONEČNÝ, Ondřej a Ondřej ŠERÝ. The influence of the global economic crisis and local context on decision-making of industrial companies. In Mácha, P., Drobík, T.. The Scale of Globalization - Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: OSU, 2011. s. 150-156, 7 s. ISBN 978-80-7368-963-6.
 54. 2010

 55. ŠERÝ, Ondřej. Dopady globální ekonomické krize na průmysl v Jihomoravském kraji. In Ph.D. Workshop 2010 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2010. s. 66-73, 8 s. ISBN 978-80-86407-96-8.
 56. ŠERÝ, Ondřej. Impact of Economic Crisis on Regions Dominated by Motor Vehicles Industry (the Case of Vysočina Region). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2010, roč. 17, č. 1, s. 155-163. ISSN 2080-1653.
 57. TRÁVNÍČEK, Jan, Ondřej ŠERÝ a Andrea NOGOVÁ. Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod geografického výzkumu: analýza vztahů Tišnova a Předklášteří. In Mladí vedci 2010 - Zborník prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2010. s. 547-556, 10 s. ISBN 978-80-8094-742-2.
 58. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Ondřej ŠERÝ a Martin BRAUN. Lokální učebnice a atlas Deblínska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 408-412, 5 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
 59. ŠERÝ, Ondřej a Andrea NOGOVÁ. Řízení metropolitních oblastí v České republice s důrazem na město Brno a jeho zázemí. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 549-552, 4 s. ISBN 978-80-7368-903-2.
 60. KONEČNÝ, Ondřej a Ondřej ŠERÝ. Trh práce EU v období ekonomické krize: snižování/zvyšování regionálních rozdílů. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 93 - 100, 8 s. ISBN 978-80-210-5210-9.
 61. TOUŠEK, Václav, Václav NOVÁK a Ondřej ŠERÝ. Úroveň vzdělanosti české populace jako komparativní výhoda? In Sborník abstraktů. XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 2010.
 62. 2009

 63. TOUŠEK, Václav, Ondřej KONEČNÝ, Ondřej ŠERÝ, Ondřej MACHEK, Filip CHVÁTAL, Andrea NOGOVÁ, Miloš FŇUKAL, Vladan HRUŠKA a Michal VANČURA. Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU. Brno: Jihomoravský kraj, 2009. 162 s.
 64. CHVÁTAL, Filip, Ondřej KONEČNÝ, Ondřej ŠERÝ a Václav TOUŠEK. Srovnání regionů a měst EU v oblasti trhu práce s ohledem na Jihomoravský kraj. In Města a městská politika v zemích Evropské unie. Konkurenceschopnost, soudržnost a vládnutí. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 35-41, 7 s. ISBN 978-80-7043-858-9.
 65. TRÁVNÍČEK, Jan, Břetislav SVOZIL, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN a Barbora KREJČÍKOVÁ. Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu ´Deblínska´. In Mladí vedci 2009 - X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009. s. 1152-1160, 9 s. ISBN 978-80-8094-499-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2020 16:46