Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. NEŽIKOVÁ, Barbora, Céline DEGRENDELE, Pavel ČUPR, P. HOHENBLUM, W. MOCHE, Roman PROKEŠ, Lenka VAŇKOVÁ, Petr KUKUČKA, Jakub MARTINÍK, Ondřej AUDY, Petra PŘIBYLOVÁ, Ivan HOLOUBEK, P. WEISS, Jana KLÁNOVÁ a Gerhard LAMMEL. Bulk atmospheric deposition of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in Central Europe. Environmental Science and Pollution Research, Heidelberg: Springer Heidelberg, 2019, roč. 26, č. 23, s. 23429-23441. ISSN 0944-1344. doi:10.1007/s11356-019-05464-9.
 2. 2018

 3. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Viktor KANICKÝ, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Jan PREISLER, Antonín BEDNAŘÍK, Markéta HOLÁ, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Experimentální stanovení míry arginie u pacienta s hypersenzitivní reakci na topickou aplikaci sulfadiazinu stříbra. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2018. ISSN 2336-520X.
 4. MBENGUE, Saliou, Michal FUSEK, Jaroslav SCHWARZ, Petr VODICKA, Adela SMEJKALOVA HOLUBOVA a Ivan HOLOUBEK. Four years of highly time resolved measurements of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe. Atmospheric Environment, OXFORD (ENGLAND): Pergamon Press, 2018, roč. 182, June, s. 335-346. ISSN 1352-2310. doi:10.1016/j.atrnosenv.2018.03.056.
 5. 2017

 6. VILLA, Sara, Sonia MIGLIORATI, Gianna Serafina MONTI, Ivan HOLOUBEK a Marco VIGHI. RISK OF POP MIXTURES ON THE ARCTIC FOOD CHAIN. Environmental Toxicology and Chemistry, HOBOKEN: Wiley, 2017, roč. 36, č. 5, s. 1181-1192. ISSN 0730-7268. doi:10.1002/etc.3671.
 7. 2016

 8. BOOIJ, Petra, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Alice DVORSKÁ, Katarína MAGULOVÁ, Said AL-ZADJALI a Pavel ČUPR. Current implications of past DDT indoor spraying in Oman. Science of the Total Environment, AMSTERDAM: Elsevier, 2016, roč. 550, April, s. 231-240. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.12.044.
 9. ČUPR, Pavel, Roman PROKEŠ, Petra PŘIBYLOVÁ, Ondřej AUDY, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá a cementárny Radotín, Českomoravský cement, a.s. - dlouhodobý, kontinuální monitoring 2007 – 2015. Brno: Českomoravský cement, a.s., 2016. 30 s. RECETOX report č. 579.
 10. 2015

 11. ČUPR, Pavel, Roman PROKEŠ, Ondřej SÁŇKA, Petra PŘIBYLOVÁ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ, Mária CHROPEŇOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jana VÁCLAVÍKOVÁ, Lenka VAŇKOVÁ, Jiří KALINA, Ondřej AUDY, Tereza KALÁBOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Časové a prostorové hodnocení koncentrací perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší ČR. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). 2015.
 12. DIAMOND, Miriam L., Cynthia A. DE WIT, Sverker MOLANDER, Martin SCHERINGER, Thomas BACKHAUS, Rainer LOHMANN, Rickard ARVIDSSON, Ake BERGMAN, Michael HAUSCHILD, Ivan HOLOUBEK, Linn PERSSON, Noriyuki SUZUKI, Marco VIGHI a Cornelius ZETZSCH. Exploring the planetary boundary for chemical pollution. Environment International, OXFORD (ENGLAND): Pergamon Press, 2015, roč. 78, MAY, s. 8-15. ISSN 0160-4120. doi:10.1016/j.envint.2015.02.001.
 13. ROOTS, Ott, Tiit LUKKI, Petra PŘIBYLOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ, Petr KUKUČKA, Ondřej AUDY, Jiří KALINA, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Andrew SWEETMAN a Ole SCHLEICHER. Measurements of persistent organic pollutants in Estonian ambient air (1990-2013). PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES, TALLINN: ESTONIAN ACADEMY PUBLISHERS, 2015, roč. 64, č. 2, s. 184-199. ISSN 1736-6046. doi:10.3176/proc.2015.2.07.
 14. ČUPR, Pavel, Roman PROKEŠ, Petra PŘIBYLOVÁ, Mária CHROPEŇOVÁ, Lenka VAŇKOVÁ, Jiří KALINA, Kateřina ŠEBKOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Pasivní vzorkování volného ovzduší - certifikovaná metodika (Nmet). 2015.
 15. KUKUČKA, Petr, Ondřej AUDY, Jiří KOHOUTEK, Eva Mary Suzanne HOLT, Tereza KALÁBOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Source identification, spatio-temporal distribution and ecological risk of persistent organic pollutants in sediments from the upper Danube catchment. Chemosphere, OXFORD (ENGLAND): Elsevier Science, 2015, roč. 138, NOVEMBER, s. 777-783. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2015.08.001.
 16. HOLOUBEK, Ivan a Kateřina ŠEBKOVÁ. Závěrečná zpráva ke zpracování návrhu akčních plánů pro hexabromcyklododekan (HBCDD), pentachlorfenol, chlorované naftaleny a hexachlorbutadien. Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2015. 27 s. RECETOX report č. 552.
 17. 2014

 18. HOFMAN, Jakub, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Roman PROKEŠ, Anton KOČAN, Jan KUTA a Lucia ŠKULCOVÁ. Monitoring stavu životního prostředí - půda a monitoring znečištění ovzduší (POPs) v okolí cementáren - 13071110596. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Českomoravský cement. a.s., 2014. 320 s. RECETOX. REPORT No. 493, No. 495, No. 494.
 19. 2013

 20. HOLOUBEK, Ivan. Analýza PCB, PBDE a pesticidů ve vodě, ovzduší a usazeninách řeky Gangy v Indii - O-12038. Recetox, MU, Brno: Norwegian Institute for Water Research, 2013.
 21. ČUPR, Pavel, Jiří KOHOUTEK, Roman PROKEŠ, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Jan KUTA, Anežka NEČASOVÁ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Jihomoravský kraj, 2013. 68 s. RECETOX REPORT No. 485.
 22. DUŠEK, Ladislav, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR, Richard HŮLEK, Ivan HOLOUBEK a Jiří HŘEBÍČEK. Estimating Impacts of Environmental Interventions in Monitoring Programs Requires Conceptual Data Models and Robust Statistical Processing. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 204-221, 18 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_20.
 23. JARKOVSKÝ, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Richard HŮLEK, Jakub GREGOR, Jiří HŘEBÍČEK, Jana KLÁNOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. GENASIS: On-Line Data Browser for Environmental Monitoring and Associated Information Systems. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 253-261, 9 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_24.
 24. HŮLEK, Richard, Jiří JARKOVSKÝ, Miroslav KUBÁSEK, Jakub GREGOR, Jiří HŘEBÍČEK, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Kateřina ŠEBKOVÁ, Jana BORŮVKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. GENASIS System Architecture on the Way from Environmental Data Repository towards a Research Infrastructure. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 230-239, 10 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_22.
 25. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Jiří KOHOUTEK, Pavel ČUPR, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, T. FORY, Jiří NOVÁK a Jana KLÁNOVÁ. Pilotní studie stavu volného ovzduší v oblasti plánované výstavby spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Plzeňská teplárenská, a.s., 2013. 52 s. RECETOX-TOCOEN REPORT No. 461.
 26. BLÁHA, Luděk, Lucie BLÁHOVÁ, Jan KUTA a Ivan HOLOUBEK. Provedení chemických analýz na obsah cyklofosfamidu a platiny. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Masarykův onkologický ústav, 2013. 3 s. report dle smlouvy OVZ13/0034.
 27. ČUPR, Pavel a Ivan HOLOUBEK. Risk assessment for the use of Tosylchloramide sodium in Chloramine T. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: BOCHEMIE a.s., 2013. 45 s. May 2013.
 28. BEDNÁŘOVÁ, Zdenka, Jan KUTA, Lukáš KOHÚT, Jiří MACHÁT, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Klára HILSCHEROVÁ. Spatial patterns and temporal changes of heavy metal distributions in river sediments in a region with multiple pollution sources. Journal of Soils and Sediments, HEIDELBERG, GERMANY: Springer-Verlag, 2013, roč. 13, č. 7, s. 1257-1269. ISSN 1439-0108. doi:10.1007/s11368-013-0706-2.
 29. ČUPR, Pavel, Roman PROKEŠ, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Ústeckého kraje – 2013. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Ústecký kraj, 2013. 45 s. RECETOX REPORT No. 486.
 30. HOFMAN, Jakub, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Petra PŘIBYLOVÁ, Petr KUKUČKA, Roman PROKEŠ, Anton KOČAN, Jan KUTA a Lucia ŠKULCOVÁ. Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší - 13041910389, obj. 46704948. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: Českomoravský cement. a.s., 2013. 160 s. REPORT No. 460; No. 459.
 31. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Kateřina ŠEBKOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013. Masarykova univerzita, RECETOX, Brno: ČR - Ministerstvo životního přostředí, 2013. 78 s. RECETOX REPORT č. 380,381 a 382.
 32. 2012

 33. PŘIBYLOVÁ, Petra, Radovan KAREŠ, Jana BORŮVKOVÁ, Pavel ČUPR, Roman PROKEŠ, Jiří KOHOUTEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe. Atmospheric Pollution Research, IZMIR, TURKEY: TURKISH NATL COMMITTEE AIR POLLUTION RES, 2012, roč. 3, č. 4, s. 494–505. ISSN 1309-1042. doi:10.5094/APR.2012.057.
 34. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Jiří KALINA, Miroslav KUBÁSEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Ontology-Based Approach to the Discovery of Human Health and Environmental Risks Assessment. In R. Seppelt, A.A. Voinov, S. Lange, D. Bankamp. 6th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Leipzig: iEMSS, 2012. s. 500-507, 6 s. ISBN 978-88-903574-2-8.
 35. 2011

 36. KLÁNOVÁ, Jana, Luděk BLÁHA, Jiří DAMBORSKÝ, Petr KLÁN, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. CETOCOEN project: From the Laboratory to the Field and Beyond. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 491-499, 9 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
 37. DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří KALINA, Roman BAROŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 461-479, 19 s. ISBN 978-80-85763-60-7.
 38. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Petr DOBROVOLNÝ, Kateřina CHROMÁ, Rudolf BRÁZDIL, Ivan HOLOUBEK a Hošek JIŘÍ. Design monitorovací sítě pro sledování pozaďových hladin persistentních organických polutantů v Africe. In Ovzduší 2011. Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 149-150, 2 s. ISBN 978-80-210-5450-9.
 39. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Roman BAROŠ, Klára KOMPRDOVÁ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Richard HŮLEK a Jiří HŘEBÍČEK. GENASIS Information System: A Global Environmental Assessment of Persistent Organic Pollutants. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 480-485, 6 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
 40. BÁBEK, Ondřej, Martin FAMĚRA, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří KALVODA, Petr DOBROVOLNÝ, Jan SEDLÁČEK, Jiří MACHÁT a Ivan HOLOUBEK. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses. Catena, AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2011, roč. 87, č. 2, s. 281-290. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2011.06.014.
 41. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Ladislav DUŠEK, Jaroslav URBÁNEK a Ivan HOLOUBEK. Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg: Springer, 2011. s. 507-518, 12 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
 42. STAFILOV, T., B. SKRBIC, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, M. KOČOV a N. DURISIC-MLADENOVIC. Chemometric assessment of the semivolatile organic contaminants content in the atmosphere of the selected sites in the Republic of Macedonia. JOURNAL OF CHEMOMETRICS, MALDEN, MA USA: WILEY-BLACKWELL, 2011, roč. 25, č. 5, s. 262-274. ISSN 0886-9383. doi:10.1002/cem.1374.
 43. KLÁNOVÁ, Jana, Miriam DIAMOND, Kevin C. JONES, Gerhard LAMMEL, Rainer LOHMANN, Nicola PIRRONE, Martin SCHERINGER, Catia BALDUCCI, Terry BIDLEMAN, Karel BLÁHA, Luděk BLÁHA, Kees BOOIJ, Henk BOUWMAN, Knut BREIVIK, Sabine ECKHARDT, Heidelore FIEDLER, Philippe GARRIGUES, Tom HARNER, Ivan HOLOUBEK, Hayley HUNG, Matthew MACLEOD, Katarína MAGULOVÁ, Silvia MOSCA, Alberto PISTOCCHI, Simonich STACI, Foppe SMEDES, Euripides STEPHANOU, Andy SWEETMAN, Katerina ŠEBKOVÁ, Marta VENIER, Marco VIGHI, Branislav VRANA, Frank WANIA, Roland WEBER a Peter WEISS. Identifying the Research and Infrastructure Needs for the Global Assessment of Hazardous Chemicals Ten Years after Establishing the Stockholm Convention. Environmental Science & Technology, USA: The American Chemical Society, 2011, roč. 45, č. 18, s. 7617-7619. ISSN 0013-936X.
 44. TRNKOVÁ, Libuše, Ivan HOLOUBEK, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Interakce mezi chemickymi latkami, prostredim a biologickymi systemy a jejich dusledky na globalni, regionálni a lokalni urovni - INCHEMBIOL. In R. Kizek. V. Letni elektrochemicka skola. Brno: Mendelova univerzita, 2011. s. 42-48, 7 s. ISBN 978-80-7375-517-1.
 45. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Roman PROKEŠ. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - dichlordifenyltrichloretan a jeho metabolity (DDTs). 2011.
 46. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Roman PROKEŠ. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Hexachlorbenzen HCB. 2011.
 47. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Roman PROKEŠ. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - Izomery hexachlorcyklohexanu HCHs. 2011.
 48. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Roman PROKEŠ. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování -Polychlorované bifenyly PCBs. 2011.
 49. KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Semantics Annotations of Ontology for Scenario: Anthropogenic Impact and Climate Change Issues. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium. ISESS 2011. první. Heidelberg: Springer, 2011. s. 398-406, 9 s. ISBN 978-3-642-22284-9.
 50. 2010

 51. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT a Jaroslav URBÁNEK. Anthropogenic Impact and Global Climate Change. Description of Validation Scenario in TaToo Project. In Hřebíček J., Pitner T., Ministr J.. 7. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. Brno: nakladatelství Littera, 2010. s. 6-23, 18 s. ISBN 978-80-85763-59-1.
 52. KUTA, Jan, Jiří MACHÁT, Josef ZEMAN, Jitka BZŮROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej BÁBEK a Ivan HOLOUBEK. Arsenic distribution in sediments of complex catchment. In 20th SETAC Europe annual meeting. 2010.
 53. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel BRABEC, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav URBÁNEK. Assessment of Environmental Impact by Persistent Organic Pollutants. In SEGH 2010 International Conference and Workshops of the Society for Environmental Geochemistry and Health on Environmental Quality and Human Health. Galway, Ireland: National University of Ireland, 2010. s. 11.
 54. LAMMEL, Gerhard, Irene STEMMLER, Alice DVORSKÁ, Ivan HOLOUBEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ a Andreas STOHL. Atmospheric lifetime and global distribution and fate of DDT. In American Chemical Society Meeting. 2010.
 55. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jiří KOHOUTEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Roman PROKEŠ. Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny. In Atlas krajiny České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. s. 293. ISBN 978-80-85116-59-5.
 56. ROOTS, Otto, A. ROOSE, A. KULL, Ivan HOLOUBEK, Pavel ČUPR a Jana KLÁNOVÁ. Distribution pattern of PCBs, HCB and PeCB using passive air and soil sampling in Estonia. Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2010, roč. 17, č. 3, s. 740-749. ISSN 0944-1344.
 57. BRABEC, Karel, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Jiří HŘEBÍČEK, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav URBÁNEK. GENASIS national and international monitoring networks for persistent organic pollutants. In EGU General Assembly 2010. 2010.
 58. NEHYBA, Slavomír, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic). Environmental Geology (Environmental Earth Sciences), Springer, 2010, roč. 60, č. 3, s. 591-602. ISSN 1866-6280.
 59. BLÁHA, Luděk, Klára HILSCHEROVÁ, Tomáš ČÁP, Jana KLÁNOVÁ, Jiří MACHÁT, Josef ZEMAN a Ivan HOLOUBEK. Kinetic bacterial bioluminescence assay for the contact sediment toxicity testing - relationships with the matrix composition and contamination. Environmental Toxicology and Chemistry, 2010, roč. 29, č. 3, s. 507-514. ISSN 0730-7268. doi:10.1002/etc.81.
 60. NEHYBA, Slavomír, Marie ADAMOVÁ, Jiří FAIMON, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN a Ivan HOLOUBEK. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Drevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica, Bratislava: GÚ SAV, 2010, roč. 61, č. 2, s. 147-162. ISSN 1336-8052.
 61. URBÁNEK, Jaroslav, Karel BRABEC, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav KUBÁSEK. Monitoring and Assessment of Environmental Impact by Persistent Organic Pollutants. In Artificial Neural Networks -- ICANN 2010. Heidelberg: Springer, 2010. s. 483-488, 6 s. ISBN 978-3-642-15824-7.
 62. BARÁKOVÁ, Daniela, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Pine needles as passive sampler of air pollution. Standard operating procedure of their analysis and possible use for bioassay. In 20th SETAC Europe annual meeting. 2010.
 63. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Milan SÁŇKA, P. BARTUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. In Atlas krajiny České republiky. 1,. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. s. 272-273, 2 s. ISBN 978-80-85116-59-5.
 64. GASIC, Bojan, Matthew MACLEOD, Jana KLÁNOVÁ, Martin SCHERINGER, Predrag ILIC, Gerhard LAMMEL, Alexander PAJOVIC, Knut BREIVIK, Ivan HOLOUBEK a Konrad HUNGERBÜHLER. Quantification of sources of PCBs to the atmosphere in urban areas: A comparison of cities in North America, Western Europe and former Yugoslavia. Environmental Pollution, Oxford: Elsevier, 2010, roč. 158, č. 10, s. 3230-3235. ISSN 0269-7491.
 65. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ, Veronika JÁLOVÁ, Pavel ČUPR, John GIESY, Slavomír NEHYBA, Jiří JARKOVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments. Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA: SETAC, 2010, roč. 29, č. 3, s. 522 - 534. ISSN 0730-7268.
 66. ČUPR, Pavel, Tomáš BARTOŠ, Milan SÁŇKA, Jana KLÁNOVÁ, Ondřej MIKEŠ a Ivan HOLOUBEK. Soil burdens of persistent organic pollutants. Their levels, fate and risks. Part III. Quantification of the soil burdens and related health risks in the Czech Republic. Science of the Total Environment, Elsevier, 2010, roč. 408, č. 3. ISSN 0048-9697.
 67. ORAVEC, Michal, Zdeněk ŠIMEK a Ivan HOLOUBEK. The effect of humic acid and ash on enantiomeric fraction change of. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and, 2010, roč. 2010, č. 359, s. 60-65. ISSN 0927-7757.
 68. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT a Jaroslav URBÁNEK. Validation Scenario for Anthropogenic Impact and Global Climate Change for Tatoo. In Proceedings of the Workshop "Environmental Information Systems and Services - Infrastructures and Platforms". Aachen: CEUR-WS, 2010. 7 s. ISSN 1613-0073.
 69. 2009

 70. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Alice DVORSKÁ, Martin SCHERINGER, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in Central Europe. Journal of Environmental Monitoring, UK: Royal Society of Chemistry, 2009, roč. 11/2009, č. 2, s. 269-276. ISSN 1464-0325.
 71. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing. Environmental Pollution, Elsevier, 2009, roč. 157, č. 2, s. 704-706. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2008.09.032.
 72. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance test with Enchytraeus albidus: Is avoidance of individual worms comparable to avoidance of grouped worms? In SETAC Europe 19th Annual Meeting, from 31 May until 4 June 2009, Göteborg, Sweden. 2009.
 73. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Daniela BARÁKOVÁ, Zdeněk ŠEDA, Petr ANDĚL a Ivan HOLOUBEK. Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites? Environmental Pollution, Elsevier, 2009, roč. 2009, č. 157, s. 3248-3254. ISSN 0269-7491.
 74. KALVODA, Jiří, Milan NOVÁK, Ondřej BÁBEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Markéta HOLÁ, Ivan HOLOUBEK, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry, Nizozemí: Springer Netherlands, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 197-215. ISSN 0168-2563.
 75. CHROMÁ, Kateřina, Gerhard LAMMEL, Petr DOBROVOLNÝ, Alice DVORSKÁ, Rudolf BRÁZDIL, Ivan HOLOUBEK a Jiří HOŠEK. Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. Book of papers. Brno: Masaryk University, 2009. s. 167-171, 5 s. ISBN 978-80-210-5098-3.
 76. CHROMÁ, Kateřina, Gerhard LAMMEL, Petr DOBROVOLNÝ, Alice DVORSKÁ, Rudolf BRÁZDIL, Ivan HOLOUBEK a Jiří HOŠEK. Design of a network to monitor the continental and intercontinental background of persistent organic pollutants in Africa. In 10th International HCH and Pesticides Forum. 2009. ISBN 978-80-210-4941-3.
 77. BRABEC, Karel, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Ecosystem concept in assessment of running waters degradation. In Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Masaryk University, Brno, Czech Republic, March 2009. 2009. ISBN 978-80-210-4824-9.
 78. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Ecotoxicity of wastes in avoidance tests with Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus and Eisenia fetida (Oligochaeta). Waste Management, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2009, roč. 4, č. 30, s. 558-564. ISSN 0956-053X.
 79. BRABEC, Karel, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří HŘEBÍČEK, Ivan HOLOUBEK, Pavel ČUPR a Jana KLÁNOVÁ. GENASIS: System for the Assessment of Environmental Contamination by Persistent Organic Pollutants. In EnviroInfo 2009. Environmental Informatics and Industrial Environmental Protection: Concepts, Methods and Tools. 23. International Conference on Informatics for Environmental Protection. Aachen: Shaker Verlag, 2009. s. 369-376, 8 s. ISBN 978-3-8322-8397-1.
 80. BARÁKOVÁ, Daniela, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Zdeněk ŠEDA a Ivan HOLOUBEK. Jehlice jako pasivní vzorkovač atmosférického znečištění. Možnosti využití a jejich srovnání s jinými metodami vzorkování ovzduší. In Ovzduší 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 278 s. ISBN 978-80-210-4829-4.
 81. HOLÁ, Markéta, Jiří KALVODA, Ondřej BÁBEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan HOLOUBEK, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic). Environmental Geology, Berlin: Springer, 2009, roč. 59, č. 1, s. 141-151. ISSN 0943-0105.
 82. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. Long-range transport of persistent organic pollutants to Košetice observatory. In 20 years of Košetice observatory. Part II. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, 2009. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-86690-69-8.
 83. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. Long-range transport of persistent organic pollutants to the regional observatory Kosetice, Czech Republic. In 10th International HCH and Pesticides Forum. 2009. ISBN 978-80-210-4941-3.
 84. DUŠEK, Ladislav, Ivan HOLOUBEK a Jiří JARKOVSKÝ. Methodological approaches in ecological risk assessment (EcoRA). In Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Brno: Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4824-9.
 85. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Ondřej HÁJEK a Ivan HOLOUBEK. Model vytěkávání perzistentních polutantů z půdy na území ČR. In In Ovzduší 2009. Brno, Czech Republic, 2009. ISBN 978-80-210-4829-4.
 86. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Radovan KAREŠ, Tomáš TOMŠEJ a Tomáš OCELKA. Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 1: Passive air sampling across the continent in 2008. Journal of Environmental Monitoring, 2009, roč. 11, č. 11, s. 1952-1963. ISSN 1464-0325.
 87. LAMMEL, Gerhard, Petr DOBROVOLNÝ, Alice DVORSKÁ, Kateřina CHROMÁ, Rudolf BRÁZDIL, Ivan HOLOUBEK a Jiří HOŠEK. Monitoring of persistent organic pollutants in Africa. Part 2: Design of a network to monitor the continental and intercontinental background. Journal of Environmental Monitoring, 2009, roč. 2009, č. 11. ISSN 1464-0325.
 88. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ, Jiří KOHOUTEK, Alice DVORSKÁ, Tomas TOMSEJ, Tomas OCELKA a Jana BORŮVKOVÁ. Monitoring of persistent organic pollutants in ambient air of selected African countries and Fiji using passive air samplers. In Jahrestagung 2009 der Fachgruppe Umweltchemie und Oekotoxikologie der Gesellschaft deutscher Chemiker. 2009.
 89. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Jana KLÁNOVÁ, Petr DOBROVOLNÝ, Kateřina CHROMÁ, Rudolf BRÁZDIL, Ivan HOLOUBEK a Jiri HOSEK. Monitoring of POPs in Africa - Passive air sampling results and continental-scale network design. In Jahrestagung 2009 der Fachgruppe Umweltchemie und Oekotoxikologie der Gesellschaft deutscher Chemiker. 2009.
 90. BARÁKOVÁ, Daniela, Petr ANDĚL, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Pine needles and moss as passive samplers of polycyclic aromatic hydrocarbon. In 3rd International Passive Sampling Workshop and Symposium. Praha: Institute of Chemical Technology, 2009. 92 s. ISBN 978-80-7080-716-3.
 91. NEHYBA, Slavomír, Marie ADAMOVÁ, Jiří FAIMON a Ivan HOLOUBEK. Provenance study as a tool for evaluation of natural and anthropogenic origin of heavy metals in modern fluvial sediments. In Abstract of 27th IAS Meeting of Sedimentology 2009, Alghero. Sassari, Italy: IAS International Ass. of Sedimentologists, 2009. s. 147-162, 19 s. ISBN 978-88-6025-123-7.
 92. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. Recent trends of persistent organic pollutants in air in central Europe. Air monitoring in combination with air mass trajectory statistics as a tool to study the effectivity of regional chemical policy. Atmospheric Environment, Elsevier, 2009, roč. 43, č. 6, s. 1280-1287. ISSN 1352-2310.
 93. KUKUČKA, Petr, Jana KLÁNOVÁ, Milan SÁŇKA a Ivan HOLOUBEK. Soil burdens of persistent organic pollutants - Their levels, fate and risk. Part II. Are there any trends in PCDD/F levels in mountain soils? Environmental Pollution, UK: Elsevier, 2009, roč. 157, č. 12, s. 3255–3263. ISSN 0269-7491.
 94. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Jakub HOFMAN, Pavel ČUPR, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří ZBÍRAL a Jana KLÁNOVÁ. Soil burdens of persistent organic pollutants. Their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations. Environmental Pollution, 2009, roč. 12, č. 157, s. 3207-3217. ISSN 0269-7491.
 95. KOBLIŽKOVÁ, Martina, Petra RŮŽIČKOVÁ, Pavel ČUPR, Jiří KOMPRDA, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Soil Burdens of Persistent Organic Pollutants: Their Levels, Fate, and Risks. Part IV. Quantification of Volatilization Fluxes of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls from Contaminated Soil Surfaces. Environmental Science and Technology, 2009, roč. 43, č. 10. ISSN 0013-936X.
 96. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK a Ivan HOLOUBEK. Spatial model of persistent organic pollutants volatilization from soil: connection of deterministic and stochastic approach. In Book of abstracts; TIES 2009 – the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society, a Section of the ISI and GRASPA Conference 2009. Bologna, Italy: University of Bologna, 2009.
 97. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Milan SÁŇKA, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology, USA, 2009, roč. 43, č. 24, s. 9230–9236. ISSN 0013-936X.
 98. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií vzdušných mas pro regionální observatoř Košetice. In Ovzduší. 2009. ISBN 978-80-210-4829-4.
 99. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Veronika JÁLOVÁ, Michal BITTNER, Petra MACÍKOVÁ, Slavomír NEHYBA, John P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment. In NORMAN workshop - Mixtures and metabolites of chemicals of emerging concern. 2009.
 100. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Veronika JÁLOVÁ, Michal BITTNER, Petra MACÍKOVÁ, Slavomír NEHYBA, John P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Temporal changes of specific activities of pollutant mixtures in river compartments - consequences for risk assessment. In Abstract Book - SETAC Europe 19th Annual Meeting. Göteborg, Sweden: Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe, 2009. s. 142.
 101. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ, Jiří KOHOUTEK, Alice DVORSKÁ a Jiří KOMPRDA. Toward the Global Monitoring of POPs. Contribution of the MONET network. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 51 s. PřF-7/09-02/58. ISBN 978-80-210-4853-9.
 102. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ, Martin SCHERINGER, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Vliv atmosférických koncentrací PAHs na vývoj koncentrací v půdě: modelářský přístup na datech z observatoře v Košeticích 1996-2007. In In Ovzduší. 2009. Brno, Czech Republic, 2009. ISBN 978-80-210-4829.
 103. BARTOŠ, Tomáš, Pavel ČUPR, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Which compounds contribute most to elevated airborne exposure and corresponding health risks in the Western Balkans? Environment International, 2009, roč. 7/2009, 35/2009, s. 1066-1071. ISSN 0160-4120.
 104. VIJGEN, John, Ivan HOLOUBEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Lýdia TUPOVÁ. 10th International HCH and Pesticides Forum. "How many obsolete pesticides have been disposed of 8 years after signature of Stockholm Convention". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 134 s. ISBN 978-80-210-4941-3.
 105. 2008

 106. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Gerhard LAMMEL a Ivan HOLOUBEK. An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe. Environmental Science and Technology, Columbus, Ohio, USA: American Chemical Society, 2008, roč. 42, č. 42, s. 179-85. ISSN 0013-936X.
 107. KAREŠ, Radovan, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Analytické metody využívané v projektech VC RECETOX. In Zborník prednášok z prednášok XXXVIII. ročníka konferencie "HYDROCHÉMIA" s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody". Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, 2008. s. 110-115, 247 s. ISBN 978-80-89062-55-3.
 108. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ a Jiří KOHOUTEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part V: Pilot study for development of the monitoring network in the Cetral and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2007. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2008. 180 s. Př-9/08-02/58. ISBN 978-80-210-4697-9.
 109. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, Jana BORŮVKOVÁ, Petra PŘIBYLOVÁ, Radovan KAREŠ, Jiří KOHOUTEK, Alice DVORSKÁ, Tomáš TOMŠEJ a Tomáš OCELKA. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part VI: Pilot study for development of the monitoring network in the Africa (MONET_AFRICA), 2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2008. 130 s. Př-11/08-02/58. ISBN 978-80-210-4739-6.
 110. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jana BORŮVKOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Radovan KAREŠ, Petra PŘIBYLOVÁ, Roman PROKEŠ a Ivan HOLOUBEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air. IV. Model monitoring network in the Czech Republic (MONET_CZ 2007),. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 89 s. Př-8/08-02/58. ISBN 978-80-210-4696-2.
 111. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Atmospheric POP levels and trends in various geographic and climatic conditions derived from passive air sampling. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 610-613. ISSN 1026-4892.
 112. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Avoidance behaviour of Enchytraeus albidus induced by carbendazim in relation to exposure time and ageing of soil contamination. In SETAC Europe 18th Annual Meeting, 25-29 May 2008, Warshaw, Poland. In : Abstract Book, s. 201. 2008.
 113. WEBER, R., C. GAUS, M. TYSKLIND, P. JOHNSTON, M. FORTER, H. HOLLERT, E. HEINISCH, Ivan HOLOUBEK, M. LLOYD-SMITH, S. MASUNAGA, P. MOCARELLI, D. SANTILLO, N. SEYKE, R. SIMONS, J.P.M. TORRES, M. VERTA, G. VARBELLOW, J. VIJGEN, A. WATSON, P. COSTNER, J. WOELZ, P. WYCISK a M. ZENNEGG. Dioxin- and POP-contaminated sites-contemporary and future relevance and challenges. Environmental Science and Pollution Research, Heidelberg: Springer, 2008, roč. 15, č. 5. ISSN 0944-1344.
 114. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel ČUPR, Martina KOBLIŽKOVÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Petr KUKUČKA, Tomáš BARTOŠ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA a Jiří JARKOVSKÝ. Exploring the ways how contaminated soils affect a global fate and cycling of POPs -- conceptual approach. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 247-250. ISSN 1026-4892.
 115. CHAEMFA, Chakra, Jonathan L. BARBER, Tilman GOCHT, Tom HARNER, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ a Kevin C. JONES. Field calibration of polyurethane foam (PUF) disk passive air samplers for PCBs and OC pesticides. Environmental Pollution, UK: Elsevier, 2008, roč. 156, č. 3, s. 1290-1297. ISSN 0269-7491.
 116. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Anton KOČAN, Pavel ČUPR, Alexey DUDAREV, Jana BORŮVKOVÁ a Kateřina CHROMÁ. Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectiveness Evaluation. First Regional Monitoring Report Central and Eastern European and Central Asian Region. Brno: RECETOX MU Brno, 2008. 299 s. RECETOX_TOCOEN Reports No. 339.
 117. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Pavel ČUPR. How much do we know about the POPs in Africa? MONET_AFRICA - Development of the air monitoring of POPs. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 958-961. ISSN 1026-4892.
 118. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Chlorobenzenes. Still not well understood. In Neue Problemstoffe in der Umwelt. Erfassung. Wirkungen. Loesungen. Frankfurt am Main: GDCh GLB / SETAC Germany, 2008. s. 33-34, 2 s.
 119. HOLOUBEK, Ivan, Jiří HŘEBÍČEK a Ladislav DUŠEK. ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 2109-2117, 9 s. ISBN 978-84-7653-074-0.
 120. HŘEBÍČEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software. Workshop 12: ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. 2008.
 121. DVORSKÁ, Alice, Gerhard LAMMEL, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Kosetice, Czech Republic. Ten years of air pollution monitoring and four years of evaluating the origin of persistent organic pollutants. Environmental Pollution, 2008, roč. 156, č. 2, s. 403-408. ISSN 0269-7491.
 122. HOLÁ, Markéta, Jiří KALVODA, Ondřej BÁBEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan HOLOUBEK, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. LA-ICP-MS for heavy metal analysis of fish scales in sediment. In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. 2008.
 123. KUKUČKA, Petr, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. LEVELS AND FATE OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN MOUNTAIN SOILS. Organohalogen Compounds, 2008, roč. 2008, č. 70, s. 125-128. ISSN 1026-4892.
 124. MLILUKAITE, A., Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK, I. RIMSELYTE a K. KVIETKUS. PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS IN LITHUANIA: ASSESSMENT OF AIR AND SOIL CONTAMINATION. Lithuanian journal of physics, Vilnius: Lithuanian physical society, 2008, roč. 48, č. 4, s. 357-366. ISSN 1392-1932.
 125. KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic. In Abstract book. Warsaw: SETAC Europe, 2008. s. 162.
 126. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. Spatial and temporal trends of global, regional and local POPs distribution. In The fate of persistent organic pollutants in the environment. První. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2008. s. 219-228, 10 s. ISBN 978-1-4020-6641-2.
 127. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Testy únikového chování s půdními bezobratlými. In Zoologické dny České Budějovice 2008: Sborník abstraktů z konference 14.-15.února 2008. 2008. ISBN 978-80-87189-00-9.
 128. LAMMEL, Gerhard, Alice DVORSKÁ, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Ludwig RIES a Andreas STOHL. Trends, Ferntransport und atmosphaerischer Abbau von DDT in und ueber Mitteleuropa. In Neue Problemstoffe in der Umwelt. Erfassungen. Wirkungen. Loesungen. Frankfurt am Main: GDCh GLB / SETAC Germany, 2008. s. 83-83, 1 s.
 129. 2007

 130. ŠKAREK, Michal, Pavel ČUPR, Tomáš BARTOŠ, Jiří KOHOUTEK, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. A combined approach to the evaluation of organic air pollution - A case study of urban air in Sarajevo and Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Science ot the Total Environment, Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 384, č. 384, s. 182-193. ISSN 0048-9697.
 131. JANOŠEK, Jaroslav, Michal BITTNER, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, J.P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 67, č. 6, s. 1096-1101. ISSN 0045-6535.
 132. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part I: Model monitoring network in the Czech Republic (MONET_CZ), 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2007. 108 s. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 318. ISBN 978-80-210-4392-3.
 133. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Application of passive sampler for monitoring of POPs in ambient air - Part II: Pilot study for development of the monitoring network in the Cetral and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, Brno, 2007. 178 s. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 319. ISBN 978-80-210-4393-0.
 134. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 1: Air sampling in Croatia, Serbia, Bosnia & Hercegovina. Environment International, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 719-726. ISSN 0160-4120.
 135. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 2: Passive air sampling network. Environment International, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, roč. 33, č. 33, s. 727-735. ISSN 0160-4120.
 136. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Assessing the feasibility of employing the passive air samplers for the long-term air quality monitoring programs. Organohalogen Compounds, USA, 2007, roč. 69, č. 1, s. 259-262. ISSN 1026-4892.
 137. ZAHRADNÍČKOVÁ, Helena a Ivan HOLOUBEK. Determination of D- and L-amino acids produced by cyanobacteria using gas chromatography on Chirasil-Val after derivatization with pentafluoropropyl chloroformate. Analytical and Bioanalytical Chemistry, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2007, roč. 388, č. 288, s. 1815–1822. ISSN 1618-2642.
 138. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN, Ivan HOLOUBEK a Petr ANDĚL. Effect of traffic on survival and reproduction of enchytraeid Enchytraeus crypticus in soils near belt highways. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masaryk University, 2007. s. 211-220, 9 s. ISBN 978-80-210-4553-8.
 139. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans. Environment International, 2007, roč. 6, č. 33, s. 798-804. ISSN 0160-4120.
 140. ŠKAREK, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, A. NOVOTNÁ - RYCHETSKÁ a Ivan HOLOUBEK. Evaluation of genotoxic and non-genotoxic effects of organic air pollution using in vitro bioassays. Environment International, 2007, roč. 33/7/2007, 33/7/2007, s. 859-866. ISSN 0160-4120.
 141. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Vratislav KUBÍK a Ivan HOLOUBEK. Flood-related redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils. In SETAC GLB, Leipzig, Germany. 2007.
 142. BLÁHA, Luděk, Klára HILSCHEROVÁ, Edita MAZUROVÁ, J.P. GIESY, R. TRIEBSKORN a HOLOUBEK. "From field to lab" and "from lab to field": chemical analyses, in vitro and in vivo bioassays in the study of endocrine disruptive effects observed in situ. In 3rd NORMAN workshop - New tools for bio-monitoring of emerging pollutants, Vrije University, Institute for Environmental Studies, Amsterdam, Netherlands 29.-30.10.2007. 2007.
 143. BARTOŠ, Tomáš, Pavel ČUPR, Jana KLÁNOVÁ, Ivo KUNC a Ivan HOLOUBEK. Hodnocení časoprostorových trendů zdravotních rizik s využitím pasivního vzorkování volného ovzduší. In konference Ovzduší 2007. Brno: RECETOX, 2007. s. 35-38, 4 s. ISBN 978-80-86188-25-6.
 144. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Romana KOSTRHOUNOVÁ a Jiří KOHOUTEK. Konference OVZDUŠÍ 2007. 2007.
 145. HOFMAN, Jakub, jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Long-term monitoring of fluvisols in Zlín region, Czech Republic. In Risk assessment in European River Basin - State of the Art and Future Challlenges. 2007.
 146. ČUPR, Pavel, Jana KOPTÍKOVÁ, Jaroslav ŠANTROCH, Tomáš BARTOŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Jan MUŽÍK, Ivan HOLOUBEK a Ladislav DUŠEK. Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie, 2007, roč. 2007, č. 20, s. 190-196. ISSN 0862-495X.
 147. ČUPR, Pavel, Eva GELNAROVÁ, Jana OSTATNICKÁ, Tomáš BARTOŠ, Zdenka BEDNÁŘOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Ladislav DUŠEK. Metodologické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních dat a epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. In konference Ovzduší 2007. Brno: RECETOX, 2007. s. 39-42, 5 s. ISBN 978-80-86188-25-6.
 148. BARTOŠ, Tomáš, Zuzana FLEGROVÁ, Pavel ČUPR, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Passive air sampling for assessment of ecological and human health risk potential. In Abstract Book SETAC Europe 17th Annual Meeting. 2007.
 149. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. PCB amount and environmental contamination in Central and Eastern Europe. Organohalogen Compounds, USA, 2007, roč. 69, č. 1, s. 637-641. ISSN 1026-4892.
 150. RUSINA, Tatsiana, Foppe SMEDES, Jana KLÁNOVÁ, Kees BOOIJ a Ivan HOLOUBEK. Polymer selection for passive sampling: a comparison of critical properties. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2007, roč. 68, č. 7, s. 1344-1351. ISSN 0045-6535.
 151. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. POPs air studies in Central and Southeastern Europe (RECETOX Activities). In Persistent Organic Pollutants (POPs) in the European Atmosphere: An Updated Overview. 2007.
 152. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, Vratislav KUBÍK a Ivan HOLOUBEK. Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods. In Abstract Book SETAC Europe 17th Annual Meeting. 2007.
 153. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří KOHOUTEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, Vratislav KUBÍK a Alice DVORSKÁ. Regional integrated background monitoring of persistent organic pollutants (POPs) - the Central European trends and background levels based on the results of the long-term monitoring in Kosetice observatory, Czech Republic, 1988-2005. In Košetice observatory - 20 years. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, 2007. s. 109-136, 70 s. ČHMÚ. ISBN 978-80-86690-46-9.
 154. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Relating properties of PAHs and aza-PAHs to their toxic effects on Enchytraeus crypticus. In Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno: Masaryk University, 2007. s. 203-210, 7 s. ISBN 978-80-210-4553-8.
 155. SHEGUNOVA, Penka Hristova, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic. Environmental Pollution, UK: Elsevier, 2007, roč. 146, č. 1, s. 257-261. ISSN 0269-7491.
 156. ZENCAK, Zdenek, Orjan GUSTAFSSON, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Source aportionment of atmospheric PAHs in the western Balkans by natural abundance radiocarbon analysis. Environmental Science & Technology, USA: The American Chemical Society, 2007, roč. 41, č. 41, s. 3850-3855. ISSN 0013-936X.
 157. KOMPRDA, Jiří, Klára KUBOŠOVÁ a Ivan HOLOUBEK. The application of a steady and unsteady state environmental distribution models on environmental concentrations of PAHs measured in Košetice station between 1996 and 2004. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. 2007.
 158. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Pavel ČUPR. The case of Spolana Neratovice. Monitoring the effects of source and the impacts of site remediation. Organohalogen Compounds, USA, 2007, roč. 69, č. 1, s. 861-864. ISSN 1026-4892.
 159. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jiří KOHOUTEK. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part I. Ambient air and wet deposition 1988-2005. Journal of Environmental Monitoring, UK: Royal Society of Chemistry, 2007, roč. 9, č. 9, s. 557 – 563. ISSN 1464-0325.
 160. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Vratislav KUBÍK a Jan HELEŠIC. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestric environments 1988-2005. Journal of Environmental Monitoring, UK: Royal Society of Chemistry, 2007, roč. 9, č. 9, s. 564 – 571. ISSN 1464-0325.
 161. FLEGROVÁ, Zuzana, Michal ŠKAREK, Tomáš BARTOŠ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Usefulness of three SOS-response tests for genotoxicity detection. Fresenius Environmental Bulletin, 2007, roč. 16, č. 11, s. 1369-1376. ISSN 1018-4619.
 162. HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 64 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4492-0.
 163. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Vliv půdních vlastností na chování roupic (Enchytraeus albidus, Enchytraeus crypticus) v Avoidance testech. In Studentská vedecká konference, 18.4.2007. Bratislava, Slovensko: Sborník recenzovaných příspěvků, 1. svazek – biologická a environmentální sekce. Univerzita Komenského v Bratislave; Přírodovědecká Fakulta, 2007. s. 261-263, 3 s. ISBN 978-80-88870-64-7.
 164. DVORSKÁ, Alice a Ivan HOLOUBEK. Vyhodnocení dálkového transportu persistentních organických polutantů pro regionální observatoř Košetice. In Ovzduší 2007, Program a sborník konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 90-93, 303 s. ISBN 978-80-86188-25-6.
 165. HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. Workshop on EU 7th Framework Programme Projects, cooperation with Italy. 2007.
 166. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Luděk BLÁHA. Workshop on EU 7th Framework Programme Projects related to air contamination, modelling and toxicology. 2007.
 167. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Zdeněk ŠIMEK a Romana KOSTRHOUNOVÁ. 3rd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2007. 2007.
 168. 2006

 169. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, Ivan HOLOUBEK a Luděk BLÁHA. Activation of Ah receptor by pure humic acids. Environmental Toxicology, USA, 2006, roč. 21, č. 1, s. 338-342. ISSN 1520-4081.
 170. BLÁHA, Luděk, Klára HILSCHEROVÁ, Edita MAZUROVÁ, M. HECKER, P.D. JONES, J. L. NEWSTED, P. BRADLEY, T. GRACIA, Z. ĎURIŠ, I. HORKÁ, Ivan HOLOUBEK a J. GIESY. Alteration of steroidogenesis in H295R cells by organic sediment contaminants and relationships to other endocrine disrupting effects. Environment International, 2006, roč. 32, č. 1, s. 749-757. ISSN 0160-4120.
 171. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ, M. COELHAN a Ivan HOLOUBEK. Analytical method for the determination of chlorinated paraffins in environmental samples using GC-ECNI-ion trap-MS. Fresenius Environ. Bull., Germany, 2006, roč. 15, č. 1, s. 571-577. ISSN 1018-4619.
 172. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ, Mehmet COELHAN a Ivan HOLOUBEK. ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF CHLORINATED PARAFFINS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES USING GC-ECNI-ION TRAP-MS. Fresenius Environmental Bulletin, Berlin: Springer-Verlag, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 1-7. ISSN 1018-4619.
 173. BLÁHA, Luděk, Klára HILSCHEROVÁ, Edita MAZUROVÁ, Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ, Jiří NOVÁK, Ivona HORKÁ, Zdeněk ĎURIŠ, Rita TRIEBSKORN, John P. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Assessment of endocrine disrupto chemicals in contaminated sediments: integrations of in vitro, in vivo and in situ studies. In International Conference on Ecotoxicology, Trends and Prospectives. 2006.
 174. HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Ivan HOLOUBEK, Jiří JARKOVSKÝ a Danka NÉMETHOVÁ. Can we Monitor Biodiversity as Complex Endpoint for Ecological Risk Assessment? In TIES 2006, 17h International Conference on Qualitative Methods for the Environmental Sciences. Sweden: Linkoping University, Sweden, 2006. s. 37-38, 2 s. ISBN 978-80-7044-883-0.
 175. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of toxic effects of PAHs and their N-heterocyclic analogues to enchytraeid Enchytraeus crypticus. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 176. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of toxicity of selected organic pollutants on two soil nematode species. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 - Trends and Perspectives. 2006.
 177. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Comparison of two nematode species – Caenorhabditis elegans and Acoboloides nanus in tests in three media with acridine and hexachlorobenzene. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006. s. 133-134, 2 s. ISBN 83-89576-03-1.
 178. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins. Environmental Pollution, UK: Elsevier, 2006, roč. 144, č. 1, s. 248-254. ISSN 0269-7491.
 179. DUŠEK, Ladislav, Ivan HOLOUBEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Vratislav KUBÍK, Jaroslav RÁČEK a Jiří HŘEBÍČEK. Contribution of ICTs to the Environmental and Human Risk. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2006. s. 8-24, 17 s. ISBN 80-7355-070-9.
 180. HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a Ivan HOLOUBEK. Current Trends in Environmental Modelling with Uncertainties. In Proceedings of the iEMSs Third Biennial Meeting "Summit on Environmental Modelling&Software". Burlington: International Environmental Modelling and Software Society, 2006. s. 342-347. ISBN 1-4243-0852-6.
 181. MARŠÁLEK, Blahoslav a Ivan HOLOUBEK. "Cyanobacterial water blooms: effects, consequences and management" - satellite workshop to RESLIM 5. 2006.
 182. SOVADINOVÁ, Iva, Luděk BLÁHA, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, P.D. JONES a Ivan HOLOUBEK. Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships. Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA: SETAC, 2006, roč. 25, č. 1, s. 1291-1297. ISSN 0730-7268.
 183. BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, John, Paul GIESY a Ivan HOLOUBEK. Decrease of humic acids AhR mediated activity after irradiation. In Book of abstracts - International Conference on Ecotoxicology: Trends and Perspectives. 2006.
 184. SKYBOVÁ, M., J. LENICEK, A. RYCHTECKÁ, P. SÝKOROVÁ, V. BALASOVÁ, J. BILEK, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation. Fresenius Environ. Bull., Germany, 2006, roč. 15, č. 1, s. 1616-1623. ISSN 1018-4619.
 185. HOFMAN, Jakub, Klára KOZLOVÁ, Angela RHODES, Kirk SEMPLE a Ivan HOLOUBEK. Different fate, extractability, bioavailability and toxicity of phenanthrene in natural and artificial soils. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 186. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effect of traffic on survival and reproduction of enchytraeid Enchytraeus crypticus in soils near belt highways. In Abstract Book of 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006.
 187. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of selected organic pollutants to soil nematode Caenorhabditis elegans. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 188. HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ, Jan LÁNA a Ivan HOLOUBEK. Effects of selected priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In The Book of Abstracts of The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry EMEC7. 2006. ISBN 80-214-3320-5.
 189. KUBÍK, Vratislav, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of sewage sludge from Prague wastewater treatment plant on soil organisms. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 190. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Effects of toxaphene on soil microorganisms in laboratory incubation test. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 191. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Experimental studies of environmental processes: A practical course in environmental chemistry. Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2006, roč. 13, č. 1, s. 435-440. ISSN 0944-1344.
 192. FLEGROVÁ, Zuzana, Tomáš BARTOŠ, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Genotoxicity detection of urban air fractions. In SETAC Europe 16th Annual Meeting, Book of Abstracts. 2006.
 193. BARTOŠ, Tomáš, Štefan LETZSCH, Michal ŠKAREK, Zuzana FLEGROVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes. Environmental Toxicology, USA, 2006, roč. 21, č. 1, s. 343-348. ISSN 1520-4081.
 194. SCHERINGER, M., H. FIEDLER, N. SUZUKI, Ivan HOLOUBEK, C. ZETZSCH a A. BERGMAN. Initiative for an International Panel on Chemical Pollution (IPCP). Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2006, roč. 13, č. 1, s. 432-434. ISSN 0944-1344.
 195. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Monitoring of microbial parameters of fluvisols in the Czech Republic. In Abstract Book of SETAC Europe the 16th Annual Meeting. 2006.
 196. KLÁNOVÁ, Jana, Jiří KOHOUTEK, L. HAMPLOVÁ, P. URBANOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations. Environmental Pollution, Elsevier, 2006, roč. 144, č. 1, s. 393-405. ISSN 0269-7491.
 197. ČUPR, Pavel, Jana KLÁNOVÁ, Tomáš BARTOŠ, Zuzana FLEGROVÁ, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment. Environmental Pollution, Elsevier, 2006, roč. 144, č. 1, s. 406-413. ISSN 0269-7491.
 198. HARNER, T., M. BARTKOW, Ivan HOLOUBEK, Jana KLÁNOVÁ, F. WANIA, R. GIOIA, C. MOECKEL, A.J. SWEETMAN a K.C. JONES. Passive air sampling for persistent organic pollutants: Introductory remarks to the special issue. Environmental Pollution, Elsevier, 2006, roč. 144, č. 1, s. 361-364. ISSN 0269-7491.
 199. KLÁNOVÁ, Jana, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Passive air sampling technique as a tool for establishment of the long-term air monitoring network as well as for the assessment of the old burdens impact. Organohalogen Compounds, USA, 2006, roč. 68, č. 1, s. 1075-1078. ISSN 1026-4892.
 200. PŘIBYLOVÁ, Petra, Petr KUKUČKA, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. POLYCHLORINATED NAPHTHALENES AND CHLORINATED PARAFFINS IN THE AIR AND SOIL SAMPLES FROM THE CZECH REPUBLIC. Organohalogen Compounds, 2006, roč. 2006, č. 68, s. 37-40. ISSN 1026-4892.
 201. KOBETIČOVÁ, Klára, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Relating properties of PAHs and aza-PAHs to their toxic effects on Enchytraeus crypticus. In Abstract Book of 7th International Symposium on Enchytraeidae. 2006.
 202. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic. Environmental Pollution, Elsevier, 2006, roč. 2006, 144/1, s. 248-254. ISSN 0269-7491.
 203. PŘIBYLOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic. Environmental Pollution, Elsevier, 2006, roč. 144, č. 1, s. 248-254. ISSN 0269-7491.
 204. HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Klára KOBETIČOVÁ, Jan LÁNA a Ivan HOLOUBEK. SOILETOX - Effects of priority persistent organic pollutants (POPs) on soil organisms. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006. s. 63-64, 2 s. ISBN 83-89576-03-1.
 205. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Star plots to display and simplify evaluation of soil microbial properties for monitoring projects. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006. s. 60-62, 3 s. ISBN 83-89576-03-1.
 206. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR a Jiří KOHOUTEK. Study of the euroepan regional and local trends of Persistent organic pollutants in the ambient air using active and passive sampling. Organohalogen Compounds, USA, 2006, roč. 68, č. 1, s. 33-36. ISSN 1026-4892.
 207. BEZCHLEBOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Summary of available knowledge on POPs toxicity in earthworm ecotoxicology. In Book of Abstracts of Soil Protection strategy – needs and approaches for policy support. Pulawy, Poland: IUNG, 2006. s. 65-66, 2 s. ISBN 83-89576-03-1.
 208. MARŠÁLEK, Blahoslav a Ivan HOLOUBEK. The 5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality "Reservoirs - establishing the balance between human use and biotic integrity". 2006.
 209. BURÝŠKOVÁ, Blanka, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Toxicity and modulations of biomarkers in Xenopus laevis embryos exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives. Environmental Toxicology, USA, 2006, roč. 21, č. 1, s. 590-598. ISSN 1520-4081.
 210. KOBETIČOVÁ, Klára, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ivana SOCHOVÁ, Jan LÁNA, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Toxicity of four polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PANHs) to soil organisms. In Abstracts of International Conference on Ecotoxicology 2006 - Trends and Perspectives. 2006.
 211. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environment International, 2006, roč. 32, č. 3, s. 374-383. ISSN 0160-4120.
 212. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Using nematodes in soil ecotoxicology. Environment International, 2006, roč. 32, č. 1, s. 374-383. ISSN 0160-4120.
 213. ŠMÍD, Roman, Miroslav KUBÁSEK, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology, 2006, roč. 15, č. 8, s. 623-627. ISSN 0963-9292.
 214. ŠMÍD, Roman, Miroslav KUBÁSEK, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Web Portal for Management of Bioindication Methods and Ecotoxicological Tests in Ecological Risk Assessment. Ecotoxicology, Norwell, USA: Springer US, 2006, Volume 15, Number 8, s. 623-627. ISSN 0963-9292.
 215. 2005

 216. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John Paul GIESY. Activation of Ah-receptor by humic substances. In Advances and Trends in Ecotoxicology. 2005. vyd. Brno: MU, 2005. s. 115-115, 1 s. ISBN 80-210-3799-7.
 217. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John Paul GIESY. Activation of AH-receptor by humic substances. In Joint Conference of Scandinavian Society of Cell Toxicology and Estonian Society of Toxicology. Tallinn, Estonsko: ETS-SSCT, 2005. s. 102-102, 1 s. ISBN 9949-13-297-5.
 218. DUŠEK, Ladislav, Jakub HOFMAN, Jiří ŠVIHÁLEK, Petr PAVLIŠ a Ivan HOLOUBEK. An attempt to improve benchmarking of changes in biological potential of stressed soils. In Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, International Workshop of EU Centre of Excellence PROLAND, IUNG Institute of Soil Science and Plant Cultivation. 2005.
 219. ŠTEJNAROVÁ, Petra, Mehmet COELHAN, Romana KOSTRHOUNOVÁ, Harun PARLAR a Ivan HOLOUBEK. Analysis of Short Chain Chlorinated Paraffins in Sediment Samples from the Czech Republic by Short-Column GC/ECNI-MS. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2005, roč. 2005, č. 58, s. 253-262. ISSN 0045-6535.
 220. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John GIESY. APPLICATION OF IN VITRO BIOASSAY FOR STUDY OF DIOXIN-LIKE ACTIVITY OF HUMIC ACIDS. In 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 12-17/6/2005, Greece, Skiathos Island, Book of Abstracts. Skiathos, Greece: ISTA12, 2005. s. 65-65, 1 s. ISBN 960-88067-6-3.
 221. ČUPR, Pavel, Michal ŠKAREK, Tomáš BARTOŠ, Miroslav CIGANEK a Ivan HOLOUBEK. Assessment of Human Health Risk due to Inhalation Exposure in Cattle and Pig Farms in South Moravia. Acta Veterinaria Brno, 2005, roč. 2005, č. 74, s. 305-312. ISSN 0001-7213.
 222. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John, P. GIESY. Award of Excellence - Best Poster Presentation, in: 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 12-17/6/2005, Greece, Skiathos Island. : 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 2005.
 223. DUŠEK, Ladislav, Jiří JARKOVSKÝ, Petr ANDĚL, Milan GELNAR a Ivan HOLOUBEK. Biodiversity in environmental bioindication: model measures suitable for various biological communities under different type of stress. In International Bioindicators 2005. Prague: International Bioindicators 2005, 2005. s. 1-1, 1 s.
 224. SMUTNÁ, Marie, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. BIOCHEMICAL CHANGES IN AQUATIC ORGANISMS IN RESPONSE TO PAHS AND THEIR N-HETEROCYCLIC DERIVATIVES. In Book of Abstracts: SETAC-Europe 15th Annual Meeting, Book of Abstracts, Lille, France. 2005.
 225. FELDMANNOVÁ, Marie, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Biochemical changes in Daphia magna in response to PAHs and their N-heterocyclic derivatives. In ECOTOX 2005. Brno: Masatyk University, 2005. s. 72. ISBN 80-210-3799-7.
 226. BURÝŠKOVÁ, Blanka, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. BIOCHEMICAL RESPONSES IN XENOPUS LAEVIS EMBRYOS TO N-HETEROCYCLIC DERIVATIVES OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS. In Book of Abstracts: SETAC-Europe 15th Annual Meeting, Book of Abstracts, Lille, France. 2005.
 227. BURÝŠKOVÁ, Blanka, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Biochemical responses in Xenopus laevis embryos to N-heterocyclic derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons [poster]Biochemical responses in Xenopus laevis embryos to N-heterocyclic derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons [poster]. In Abstract book: 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 12-17/6/2005, Greece, Skiathos Island. Skiathos, Greece: ISTA12, 2005. s. 43-43, 1 s. ISBN 960-88067-6-3.
 228. MANDALAKIS, M., O. GUSTAFFSON, T. ALSBERG, A.L. EGEBACK, C.M. REDDY, L. XU, Jana KLANOVA, Ivan HOLOUBEK a E.G. STEPHANOU. Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites. Environmental Science & Technology, USA, 2005, roč. 39, č. 9, s. 2976-2982. ISSN 0013-936X.
 229. ZOUNKOVÁ, Radka, Klára HILSCHEROVÁ, Pavel ODRÁŠKA, Tomáš BARTOŠ, Luděk BLÁHA, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. In SETAC Europe 15th Annual Meeting. Lille, France: SETAC Europe, 2005. s. 126-127.
 230. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John Paul GIESY. Effect of Humic Substances on Intracellular Receptors. In SETAC Europe, 15th annual meeting. Francie: Lille, 2005. s. 277-277, 1 s.
 231. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Effects of aza-PAHs to soil nematode Caenorhabditis elegans. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7.
 232. MAZUROVÁ, Edita, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Zdeněk ĎURIŠ, Ivona HORKÁ, Ivan HOLOUBEK, P. D. JONES a J. P. GIESY. Effects of waste coal-poluted sediments and possible causes of intersex occurrence in freshwater crayfish. In SETAC-Europe 15th Annual Meeting. Lille, Francie: SETAC, 2005. s. 365.
 233. HŘEBÍČEK, Jiří, Ivan HOLOUBEK a Jan PEŠL. Environmental Modelling with Uncertainness Case Study of Air. In Proceedings of The International Environmetrics Society TIES2005. Being, China: The International Environmetrics Society TIES2005, 2005. s. 0-0, 10 s.
 234. JANOŠEK, Jaroslav, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA a Ivan HOLOUBEK. Environmental xenobiotics and nuclear receptors-Interactions, effects and in vitro assessment. Toxicology in vitro, 2005, roč. 20, č. 1, s. 18-37. ISSN 0887-2333.
 235. DVORSKÁ, Alice, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Evaluating the Long-Range Transport of Persistent Organic Pollutants Computation and Analysis of Air Mass Backward Trajectories. In EnviroInfo Brno 2005 Part 2. 1. vyd. Brno: MU v Brně, 2005. s. 979-982, 4 s. ISBN 80-210-3780-6.
 236. HOFMAN, Jakub, Jiří ŠVIHÁLEK, Martin NEČAS a Ivan HOLOUBEK. Evaluation the functional diversity of soil microbial communities using a BIOLOG method: in situ and laboratory studies. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005.
 237. BARTOŠ, Tomáš, Michal ŠKAREK, Pavel ČUPR, Petra KOSUBOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Genotoxic activity of a technical toxaphene mixture and its photodegradation products in the SOS genotoxicity tests. MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS, Amsterdam, Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, 2005, roč. 2005, č. 565, s. 113-120. ISSN 1383-5718.
 238. BARTOŠ, Tomáš, Stefan LETZSCH, Michal ŠKAREK, Zuzana FLEGROVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes. In SETAC Europe 15th Annual Meeting, Book of Abstracts. Lille: SETAC, 2005. s. 276.
 239. BARTOŠ, Tomáš, Stefan LETZSCH, Michal ŠKAREK, Zuzana FLEGROVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes. In ECOTOX 2005 Book of abstracts. 2005. vyd. Brno: RECETOX, 2005. s. 113. ISBN 80-210-3799-7.
 240. BARTOŠ, Tomáš, Stefan LETZCH, Michal ŠKAREK, Zuzana FLEGROVÁ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes. In 12th International Symposium on Toxicity Assessment (ISTA12). Skiathos, Greece: ISTA 12, 2005. s. 81. ISBN 960-88067-6-3.
 241. ČUPR, Pavel, M. ŠKAREK, Tomáš BARTOŠ, M. CIGÁNEK a Ivan HOLOUBEK. Health risk assessment case study: Workplace air in cattle and pig farms in the Czech Republic. ACTA Vet., 2005, roč. 74, č. 74, s. 0-0. ISSN 0001-7213.
 242. ŠKAREK, Michal, Pavel ČUPR, Tomáš BARTOŠ, Jana KLÁNOVÁ, Jiří KOHOUTEK a Ivan HOLOUBEK. Hodnocení organického znečištění ovzduší: případová studie městského ovzduší v Sarajevu a Tuzle (Bosna a Hercegovina). In Ovzduší 2005, Book of Abstracts. Brno: RECETOX, 2005. s. 287-294, 7 s. ISBN 80-210-3688-5.
 243. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Implementation of the Stockholm Convention (2001) on Persistent Organic Pollutants in the Czech Republic. In 12. Konference s mezinárodní účastí Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním hospodářství, Vodňany 2005. Sborník referátů. České Budějovice: JČU, 2005. s. 75-81, 6 s.
 244. ŠMÍD, Roman, Daniel KLIMEŠ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Blahoslav MARŠÁLEK, Jakub HOFMAN, Luděk BLÁHA, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Interactive Information System for Ecotoxicological Tests DATEST 2.0. In Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (Enviroinfo 2005). 2005. ISBN 80-210-3780-6.
 245. DVORSKÁ, Alice a Ivan HOLOUBEK. Investigation of air concentrations, trends and long-range transport of persistent organic pollutants. In The Changing Chemical Climate of the Atmosphere, First Accent Symposium, Programme and Abstracts. Urbino: ACCENT, 2005. s. 182.
 246. FLEGROVÁ, Zuzana, Tomáš BARTOŠ, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Methods for genotoxicological assessment. In 3rd. workshop on "Integrated sediment and soil assessment", Book of abstracts. Brno: RECETOX, 2005. s. 1-1, 1 s.
 247. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ, Jakub HOFMAN, Milan SÁŇKA, Roman VÁCHA a Jiří ZBÍRAL. POPs in soils in the Czech Republic temporal and spatial trends. In Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, International Workshop of EU Centre of Excellence PROLAND, IUNG Institute of Soil Science and Plant Cultivation. 2005.
 248. HOLOUBEK, Ivan. Relationships among environmental chemistry, ecotoxicology and ecological risk assessment - conceptual approach of RECETOX scientific work. In Proceedings of 3rd International Workshop of EU-DG. MU Brno, CR: 3rd International Workshop of EU-DG, 2005. s. 0-0, 10 s.
 249. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Jakub HOFMAN, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Results of the monitoring microbial biomass in different fluvisols from Zlín region in the Czech Republic. In Book of Abstracts of ECOTOX 2005. 2005. ISBN 80-210-3799-7.
 250. DVORSKÁ, Alice a Ivan HOLOUBEK. Určování zdrojů atmosférických polutantů problematika zpětných trajektorií vzdušných mas. In Ovzduší 2005: Program a sborník konference. 1. vyd. Brno, 2005. s. 220-223, 4 s. ISBN 80-210-3688-5.
 251. SOCHOVÁ, Ivana, Jakub HOFMAN a Ivan HOLOUBEK. Using nematodes in soil ecotoxicology. In Integrated sediment and soil assessment, the 3rd International Workshop of EU-DG Research Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology. 2005.
 252. 2004

 253. ŠMÍD, Roman, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Daniel KLIMEŠ, Blahoslav MARŠÁLEK, Luděk BLÁHA, Jakub HOFMAN, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Datest - verze 2.0 - výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. In In Ekotoxikologické Biotesty IV. Praha: VŠCHT, 2004. s. 189-192, 180 s. ISBN 80-86832-03-1.
 254. HOFMAN, Jakub, Jiří ŠVIHÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Evaluation of functional diversity of soil microbial communities - a case study. Plant Soil Environment, Praha, 2004, roč. 50, č. 4, s. 141-148. ISSN 1214-1178.
 255. DVORSKÁ, Alice, Ivan HOLOUBEK a Pavel ČUPR. Hodnocení regionálního zatížení ovzduší persistentními organickými látkami. Ochrana ovzduší, Praha: OS Ochrana kvality ovzduší, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 3-6. ISSN 1211-0337.
 256. BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John Paul GIESY. Humic Acids as Potential Activators of the Aryl Hydrocarbon Receptor. In First Biennial Central & Eastern European Environmental Health Conference. 1. vyd. USA: Texas A&M University, 2004. s. 22-23, 2 s.
 257. PICER, M., N. PICER, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK a V. KOBASIC. Chlorinated hydrocarbons in the atmosphere and surface soil in the areas of the city Zadar and Mt. Velebit, Croatia. Fresenius Environ. Bull., Germany, 2004, roč. 13, č. 8, s. 712-718. ISSN 1018-4619.
 258. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Legal aspects of protecting environment against releases of persistent organic pollutants. Chemické Listy, 2004, roč. 98, č. 1, s. 525. ISSN 0009-2770.
 259. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Legal aspects of protection against releases of persistent organic pollutants. In 56. sjezd chemických společností. Ostrava: 56. sjezd chemických společností, 2004. s. 1.
 260. HOFMAN, Jakub, Ladislav DUŠEK, Jana KLÁNOVÁ, Jitka BEZCHLEBOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech republic -a summary of results. Environment International, 2004, roč. 30, -, s. 19-30. ISSN 0160-4120.
 261. DOLINOVÁ, Jindřiška, Jana KLÁNOVÁ, Petr KLÁN a Ivan HOLOUBEK. Photodegradation of organic pollutants on the spruce needle wax surface under laboratory conditions. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2004, roč. 57, č. 10, s. 1399-1407. ISSN 0045-6535.
 262. HOLOUBEK, Ivan a Luděk BLÁHA. RECETOX (Brno, Czech Republic) - history, aims and activities. Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2004, roč. 11, -, s. 136-136. ISSN 0944-1344.
 263. HOLOUBEK, Ivan. 9th FECS CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT. 9th FECS CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT. 2004.
 264. 2003

 265. BLÁHA, Luděk, Miroslav MACHALA, Blahoslav MARŠÁLEK, Jiří PACHERNÍK, P. DVOŘÁK, J. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Applications of in vitro assays for characterization of non-acute toxic effects of organic environmental pollutants. In Advanced Methods and Problems in Environmental Sampling, Monitoring and Studies. Litva: ISTA, 2003. s. 451-453, 3 s. ISBN 0-324-00724-8.
 266. JANOŠEK, Jaroslav, Luděk BLÁHA, V. KOČÍ, Věra KOCHÁNKOVÁ, T. OCELKA, J. GIESY a Ivan HOLOUBEK. Assessment of dioxin-like toxicities of water-exposed SPMDs by in vitro reporter gene bioassay. In Persistent Toxic Substances Contamination of the European Region, RECETOX EU-Center of Excellence 1st Workshop. Brno: MU, 2003. s. 63-65, 3 s. ISBN 80-210-3256-1.
 267. KLÁNOVÁ, Jana, Petr KLÁN, Dominik HEGER a Ivan HOLOUBEK. Comparison of the Effects of Ultraviolet, H2O2/UV and Gamma-Irradiation Processes on Frozen and Liquid Water Solutions of Monochlorophenols. Photochemical and Photobiological Sciences, Cambridge, United Kingdom: Royal Society of Chemistry, 2003, roč. 2, č. 10, s. 1023-1031. ISSN 1474-905X.
 268. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Dioxin as unwanted product in manufacturing 2,4,5-T herbicides in Czechia: Health and environmental problems. In International Ecological Forum. St Petersburg: Proceedings Environment and Human Health, 2003. s. 628-629, 2 s. ISBN 5-299-00240-8.
 269. KLÁNOVÁ, Jana, Petr KLÁN, Jan NOSEK a Ivan HOLOUBEK. Environmental Ice Photochemistry: Monochlorophenols. Environmental Science and Technology, Columbus, Ohio, USA: American Chemical Society, 2003, roč. 37, č. 8, s. 1568-1574. ISSN 0013-936X.
 270. ALCOCK, R., V. BASHKIN, M. BISSON, R. W. BRECHER, L. VAN BREE, R. CHRAST, C. COLOSIO, H. DESQUEYROUX, E. EVSTAFJEVA, M. FEELEY, G. FILY, R. GUARDANS, H. HAKANSSON, T. HAUSMANN, Ivan HOLOUBEK, M. JAKUBOWSKI, N. JOHANSSON, B. KRAUTHACKER a M. KRZYZANOWSKI. Health risks of persistent organic pollutants from long-range transboundary air pollution. Point WHO/Convention Task Force on the health aspects o fair pollution. Bonn: WHO Europe, 2003. 252 s. Point WHO/Convention.
 271. ROOTS, O., V. ZITKO a Ivan HOLOUBEK. Chlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans patterns in the Baltic herring and sprat. Organohal. Compds, 2003, roč. 62, -, s. 140-143. ISSN 1026-4892.
 272. TANIYASU, S., K. KANNAN, Ivan HOLOUBEK, Alena ANSORGOVÁ, Y. HORII, N. HANARI, N. YAMASHITA a K. M. ALDOUS. Isomer-soecific analysis of chlorinated biphenyls, naphthalenes and dibenzofurans in Delor: polychlorinated biphenyl preparations from the former Czechoslovakia. Environmental polution, 2003, roč. 126, -, s. 169-176. ISSN 0269-7491.
 273. BLÁHA, Luděk, Miroslav MACHALA, Jan VONDRÁČEK a Ivan HOLOUBEK. Mechanisms of toxicity and carcinogenicity of POPs - characterization with in vitro techniques. In 11th International Symposium on Toxicity Assessment. Vilnius: ISTA, 2003. s. 45-47, 3 s. ISBN 0-324-00724-8.
 274. MUNTHE, J., A. PALM, G. PETERSEN, E. BRORSTRÖM-LUNDÉN, J. DUYZER, J. PACYNA a Ivan HOLOUBEK. MEPOP - The atmospheric cycling and Merkury and persistent organic pollutants. EUROTRAC-2 (A EUREKA Environmental Project). Munich, Germany, 2003, 102: A EUREKA Environmental Project, 2003. 102 s. GSF-NRCEH.
 275. PROKOP, Zbyněk, Pavel ČUPR, V. ZLEVOROVÁ-ZLÁMALÍKOVÁ, Josef KOMÁREK, Ladislav DUŠEK a Ivan HOLOUBEK. Mobility, bioavailability and toxic effects of cadmium in soil samples. Environmental Research, 2003, roč. 91, -, s. 119-126. ISSN 0013-9351.
 276. HOFMAN, Jakub, Jitka BEZCHLEBOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ludvík DOLEŽAL, Ivan HOLOUBEK, Petr ANDĚL, Alena ANSORGOVÁ a Stanislav MALÝ. Novel approach to monitoring of the soil biological quality. Environment International, 2003, roč. 28, č. 8, s. 771-778. ISSN 0160-4120.
 277. BLÁHA, Luděk, Jaroslav JANOŠEK, Jiří PACHERNÍK, P. DVOŘÁK, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Novel retinoid-specific luciferase reporter gene bioassay for screening of embryotoxic potential. Persistent Toxic Substances Contamination of the European Region. In RECETOX EU-Center of Excellence 1st Workshop. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2003. s. 155-158, 4 s. ISBN 80-210-3256-1.
 278. HEINISCH, A., A. KETTRUP, W. BERGHEIM, Ivan HOLOUBEK a S. WENZEL. PCB in aquatic ecosystems of the River Elbe and Berlin waters - source oriented monitoring. Fresenius Environmental Bulletin, Berlin: Springer-Verlag, 2003, roč. 12, -, s. 103-110. ISSN 1018-4619.
 279. PICER, M. a Ivan HOLOUBEK. PCBs in the karstic environment of Slovenia and Croatia as consequence of thein accidental release. Fresenius Environmental Bulletin, Berlin: Springer-Verlag, 2003, roč. 12, -, s. 86-93. ISSN 1018-4619.
 280. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, L. JECH, V. OCELKA, T. KUŽÍLEK, R. VÁCHA, Michal ŠKAREK, Jiří MATOUŠEK a Anton KOČAN. PCDDs/Fs contamination of the surroundings of Spolana Neratovice before and after floods 2002. Organohal. Compds. Organohalogen Compounds, 2003, roč. 61, -, s. 353-356. ISSN 1026-4892.
 281. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, L. JECH, T. OCELKA, V. KUŽÍLEK, R. VÁCHA, Michal ŠKAREK, Jiří MATOUŠEK a A. KOČAN. PCDDs/Fs contamination of the surroundings of Spolana Neratovice efore and after floods 2002. In International Conference Persistent Toxic Substances Contamination of the European Region, Brno 2003, Book of abstracts. Brno: International Conference Persistent Toxic Substances Contamination, 2003. s. 169-171, 3 s.
 282. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, L. JECH, T. OCELKA, V. KUŽÍLEK, R. VÁCHA, Michal ŠKAREK, Jiří MATOUŠEK a A. KOČAN. PCDDs/Fs contamionation of the surroundings of Spolana Neratovice efore and after floods 2002. In 7th HCH and Pesticide. Kyjev: 7th HCH and Pesticide, 2003. s. 1.
 283. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, I. JECH, Z. OCELKA, V. KUŽÍLEK, R. VÁCHA, Jiří MATOUŠEK, A. KOČAN a Michal ŠKAREK. PCDDs/Fs in the vicinity of Spolana Neratovice, Czech Republic. In SETAC Europe, 13th Annual Meeting, Book of Abstracts. Hamburg: Proceedings, 2003. s. 124.
 284. KLÁN, Petr, Jana KLÁNOVÁ, Ivan HOLOUBEK a Pavel ČUPR. Photochemical Activity of Organic Compounds in Ice Induced by Sunlight Irradiation: The Svalbard Project. Geophysical Research Letters, Washington, D. C., USA: American Geophysical Union, 2003, roč. 30, č. 5, s. 1313. ISSN 0094-8276.
 285. ROOTS, O., Ivan HOLOUBEK a V. ZITKO. Polychlorinated biphenyls and chlororganic pesticides in perch (Perca fluviatilis). Fresenius Environ. Bull., 2003, roč. 12, -, s. 883-900. ISSN 1018-4619.
 286. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, V. KUŽÍLEK, M. RIEDER, Jana KLÁNOVÁ, L. JECH, T. OCELKA a Michal ŠKAREK. Spatial and temporal trends in POPs sediment contamination in the Czech Republic. Organohal. Compds., 2003, roč. 62, -, s. 101-104. ISSN 1026-4892.
 287. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Stockholm Convention (2001) on persistent organic pollutants and problems of its implementation in the Central-East European Region. In Industrial Toxicology 03. Bratislava: Industrial Toxicology 03, 2003. s. 22-26, 5 s. ISBN 80-968011-5-5.
 288. JANOŠEK, Jaroslav, Luděk BLÁHA, Jiří PACHERNÍK, P. DVOŘÁK, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Studium mechanismů embryotoxicity - vliv organických polutantů na signálování kyselinou retinovou in vitro. In Sborník referátů 11. konference "Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním prostředí". České Budějovice: JČU České Budějovice, 2003. s. 56-58, 3 s.
 289. HOLOUBEK, Ivan, R. ALCOCK, E. BRÖRSTRÖM-LUNDÉN, V. PETROSJAN, O. ROOTS, V. SHATALOV, Anton KOČAN, Pavel ČUPR a Irena HOLOUBKOVÁ. UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - European Regional Report. Organohal. Compds, 2003, roč. 62, -, s. 436-439. ISSN 1026-4892.
 290. HOLOUBEK, Ivan, Pavel ČUPR, Jiří KOHOUTEK, Jiří MATOUŠEK, Irena HOLOUBKOVÁ, L. MACHÁLEK, L. JECHL, T. OCELKA, V. KUŽÍLEK, M. RIEDER, R. VÁCHA, J. ZBÍRAL, M. ČERNÁ a J. RUPRICH. UNIDO/GEF Project on the implementation of the Stockholm Convention on persistent organic pollutants (POPs Convention) in the Central and Eastern European Countries. In International Conference Persistent Toxic Substances Contamination of the European Region, Brno 2003, Book of abstracts. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 33-36, 4 s. ISBN 80-210-3256-1.
 291. 2002

 292. ŠATALOV, V., A. MALENICHEV, N. VULYKH, T. BERG, S. MANO, Ivan HOLOUBEK, A.-R. MILUKAITÉ, O. AFINOGENOVA a E. MANTSEVA. Assessment of POP transport and accumulation in the environment. EMEP Report 7/2002. Moscow: MSC-East, 2002. 145 s. EMEP Report 7.
 293. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, L. BLÁHA, B. MARŠÁLEK, Jakub HOFMAN, D. KLIMEŠ, P. ANDĚL, P. ČUPR, J. KOHOUTEK, I. HOLOUBKOVÁ, K. BLÁHA a I. HOLOUBEK. Ekotoxikologické Biotesty v expertním systému komplexního hodnocení ekologických rizik - Projekt IDRIS II. In Sborník pracovní konference - Ekotoxikologické Biotesty I, Seč u Chrudimi, 18-19/9/2002. Chrudim: Ekomonitor, 2002. s. 25-34. ISBN 80-238-9260-6.
 294. HOLUBEK, Ivan, Anton KOČAN, R. ALCOCK, A. SWEETMAN, K.C. JONES, Ott ROOTS, E. HEINISCH, Sergej DUTCHAK, V. SHATALOV a K. BREIVIK. European sources, regional distribution and environmental levels of PCBs. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 6. ISBN 80-210-2817-3.
 295. HILSCHEROVÁ, K., K. KANAAN, I. HOLOUBEK a J. GIESY. Characterization of estrogenic activity of riverine sediments from the Czech Republic. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, New York: SPRINGER-VERLAG, 2002, roč. 43, č. 2, s. 175-185. ISSN 0090-4341.
 296. KLÁN, Petr a Ivan HOLOUBEK. Ice (Photo)chemistry. Ice as a Medium for Long-Term (Photo)chemical Transformations - Environmental Implications. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 46, č. 8, s. 1201-1210. ISSN 0045-6535.
 297. TANIYASU, S., K. KANNAN, I. HOLOUBEK, A. ANSORGOVÁ, Y. HORII, N. HANARI a N. YAMASHITA. Isomer-specific analysis of PCN and dioxin-like compounds in DELORs, technical PCB mixtures from former Czechoslovakia. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 40. ISBN 80-210-2817-3.
 298. HEINISCH, E. a Ivan HOLOUBEK. PCBs in aquatic ecosystems of the river Elbe and Berlin waters. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 9. ISBN 80-210-2817-3.
 299. PICER, M. a Ivan HOLOUBEK. PCBs in the environment of Slovenia and Croatia as consequence of their accidental release. In Book of Abstracts - The 2nd PCB Workshop: Recent Advances in the Environmental Toxicology and Health Effects of PCBs Emphasis on the latest advances and the perspective of Central and Eastern Europe. Brno, CR, 07-11/05/2002. Brno: Masaryk University, Brno, 2002. s. 7. ISBN 80-210-2817-3.
 300. HOLOUBEK, Ivan a Jiří MATOUŠEK. Persistent organic pollutants in the global environment: Stockholm Convention (2002) and problems of its implementation. Chemické listy, Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 1, s. 500-501. ISSN 0009-2770.
 301. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Persistent organic pollutants in the global environment: Stockholm Convention (2001) and problems of its implementation. In 54. Sjezd chemických společností. Brno: Sjezd chemických společností, 2002. s. 1.
 302. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Persistent organic pollutants in the global environment:Stockholm Convention and problems of its implementation. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 1, s. 500-501. ISSN 000-2770.
 303. HOLOUBEK, Ivan. POPs Enabling activities to facilitate early action in the implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants in the Czech Republic. In SECOTOX East 2002, 7th Regional Meeting of the Central and Eastern European Section, Trends and Advances In Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Book of Abstracts. Brno: MU, 2002. s. 234-239. ISBN 80-210-2971-4.
 304. HOLOUBEK, I., R. ALCOCK, E. BRORSTROM-LUNDÉN, A. KOČAN, V. PETROSJAN, O. ROOTS, V. SHATALOV, Z. AMIROVA, A. MERGMAN, A. BEYER, Luděk BLÁHA, P. BUREAUL, P. COLEMAN, Pavel ČUPR, S. DUTCHAK, J. DUYZER, J. FALANDYSZ, C. FUELL, E. HEINISCH, Irena HOLOUBKOVÁ, K. JONES, A. KETTRUP, Jiří KOHOUTEK, S. KOROLYEVA, M. KRZYZANOWSKI, R. KUBIAK, G. LAMMEL, A. LECLOUX, Miroslav MACHALA, A. MALANICHEV, M. MCLACHLAN, J. LULEK, A. PALM, A. SWEETMAN, D. VAN DE MEENT, M. VAN DER BERG, J. VANDERBROGHT, J. VIJGEN, P. WEISS a S. WENZEL. Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substance - European Regional Report. USA: UNEP, 2002. 147 s. European Regional Report.
 305. MATOUŠEK, Jiří a Ivan HOLOUBEK. Stockholm Convention (2001) on persistent organic pollutants:problems of its implementation. Chemické Listy, 2002, roč. 96, S, s. 284-285. ISSN 0009-2770.
 306. KOSUBOVÁ, Petra, R. GRABIC a Ivan HOLOUBEK. Toxaphene congeners levels in various matrices from the Czech environment. In Conference SECOTOX East 2002, 7th Regional Meeting of the Central and Eastern European Section, Trends and Advances In Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Book of Abstracts appendix. Brno: MU, 2002. s. 7-9. ISBN 80-210-2971-4.
 307. HOFMAN, J., L. DUŠEK, A. ANSORGOVÁ, P. ANDĚL, S. MALÝ, J. BEZCHLEBOVÁ a I. HOLOUBEK. Vícerozměrné hodnocení biologické kvality půd: validace bioindikačních a diskriminačních schopností. In Sborník pracovní konference - Ekotoxikologické Biotesty I, Seč u Chrudimi, 18-19/9/2002. Chrudim: Ekomonitor, 2002. s. 69-85. ISBN 80-238-9260-6.
 308. 2001

 309. ŠATALOV, V., A. MALENICHEV, N. VULYKH, T. BERG, S. MANO, I. HOLOUBEK, A.-R. MILUKAITE a O. AFINOGENOVA. Assessment of POP transport and accumulation in the environment. Moscow: EMEP Report 4/2001, 2001. 131 s.
 310. HOLOUBEK, I. Background monitoring of POPs in ambient air in Czechia and comparison with model results. In Workshop Slowly degradable organics in the atmospheric environment and air-sea exchange. Max Planck Institute for Metheorology. 2001.
 311. ÄŚUPR, Pavel, ZbynÄ›k PROKOP, Alan GAVEL, Alena ANSORGOVá a I HOLOUBEK. Bioavailability and mobility of organic contaminants in soil and sediment samples: a three-step ecotoxicology evaluation. In 6th SECOTOX World Conagress and 6th European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety. Krakow : Art-Tekst, 2001. s. 253. ISBN 83-88316-10-9.
 312. MACHALA, Miroslav, Ladislav DUŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, Renata KUBÍNOVÁ, Petr JURAJDA, Jiří NEČA, Robert ULRICH, Milan GELNAR, Z. STUDNIČKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Determination and multivariate statistical analysis of biochemical responses to environmental contaminants in feral freshwater fish Leuciscus cephalus. Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA: SETAC, 2001, roč. 20, č. 5, s. 1141-1148. ISSN 0730-7268.
 313. HILSCHEROVÁ, Klára, Alena ANSORGOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Distribution of polcyclic aromatic hydrocarbons among different compartments of river system. Toxicological and Environmental Chemistry, 2001, roč. 80, č. 1, s. 95-111. ISSN 0277-2248.
 314. HOLOUBEK, I, J. ŠANTROCH, M. VÁŇA, S. DUTCHAK a V. SHATALOV. EMEP Superstanice - koncepční přístupy. In OVZDUŠÍ 2001 - Program a sborník konference. Brno: MU Brno, TOCOEN s.r.o., 2001. ISBN 80-210-2591-3.
 315. HOLOUBEK, Ivan, Jiří KOHOUTEK, P. MACHÁLEK, I. DVOŘÁKOVÁ, B. BRETSCHNEIDER, J. MITERA, V. BUREŠ a M. FARA. Emisní inventura POPs (PAHs, PCBs, PCDDs/Fs, HCB) v České republice. Ochrana ovzduší, Praha, 2001, roč. 13, č. 1, s. 17-19. ISSN 1211-0337.
 316. HOLOUBEK, I, J. KOHOUTEK, P. MACHÁLEK, I. DVOŘÁKOVÁ, B. BRETSCHNEIDER, J. MITERA, V. BUREŠ a M. FARA. Emisní inventura POPs (PAHs, PCBs, PCDDs/Fs, HCB) v České Republice. In OVZDUŠÍ 2001 - Program a sborník konference. Brno: MU Brno, TOCOEN s.r.o., 2001. ISBN 80-210-2591-3.
 317. HOLOUBEK, I, K. BLÁHA, I. HOLOUBKOVÁ, P. ČUPR a J. KOHOUTEK. GEF Regional based assessment on persistent toxic substances. In OVZDUŠÍ 2001 - Program a sborník konference. Brno: MU Brno, TOCOEN s.r.o., 2001. ISBN 80-210-2591-3.
 318. HOLOUBEK, Ivan, V. SHATALOV a Sergej DUTCHAK. Hexachlorocycklohexanes in the Central and Eastern European countries in the comparison with other part of the world - the results from European measurement and modelling programmes. In 6th International HCH and pesticides Forum. 2001.
 319. HILSCHEROVÁ, Klára, K. KANNAN, Y.-S. KANG, Ivan HOLOUBEK, Miroslav MACHALA, S. MASUNAGA, J. NAKANISHI a J.P. GIESY. Characterization of dioxin-like activity of riverine sediments from the Czech Republic. Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA: SETAC, 2001, roč. 20, č. 8, s. 2768-2777. ISSN 0730-7268.
 320. ANSORGOVÁ, A. a I. HOLOUBEK. Identifikace nového polychlorovaného polutantu ve vzorcích životního prostředí. In XIV. seminář s mezinárodní účastí Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. 2001.
 321. HOLOUBEK, I, A ANSORGOVÁ, V SHATALOV, Sergej DUTCHAK a Jiří KOHOUTEK. Long-term regional monitoring of PBT compounds - the contributions to the validation of global and regional transport models. In 6th SECOTOX World Congress and 6th European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety. 2001.
 322. VONDRÁČEK, Jan, Miroslav MACHALA, Kateřina MINKSOVÁ, Luděk BLÁHA, A.J. MURK, Alois KOZUBÍK, Jiřina HOFMANOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Robert ULRICH, Miroslav CIGANEK, Jiří NEČA, Daniela ŠVRČKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Monitoring river sediments contaminated predominantly with polyaromatic hydrocarbons by chemical and in vitro bioassay techniques. Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA: SETAC, 2001, roč. 20, č. 7, s. 1499-1506. ISSN 0730-7268.
 323. HOLOUBEK, I, L DUŠEK, A ANSORGOVÁ, J HOFMAN, V SHATALOV a S DUTCHAK. Occurence, levels and trends in PTS soil contamination. In Organic Soil Contamination 2001, SETAC Europe. 2001.
 324. HOLOUBEK, I., L. DUŠEK, A. ANSORGOVÁ, J. HOFMAN, V. SHATALOV a S. DUTCHAK. Occurence, levels and trends in PTS soil contamination in the Czech Republic. In International Workshop on Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEECú and New Independent States (NIS). 2001.
 325. HOLOUBEK, I., A. ANSORGOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK a J. KOHOUTEK. PBT látky v prostředí - modelování osudu vs. měření, trendy. In XIV. seminář s mezinárodní účastí Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. 2001.
 326. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří KOHOUTEK, J. FALANDYSZ a O. ROOTS. Persistent, Bioaccumulative and Toxic Compounds in the Central and Eastern European Countries - State-of-the-Art Report - hot spots. Arch. Industr. Hyg. Toxicol., 2001, roč. 52, č. 2, s. 239-251.
 327. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří KOHOUTEK, J. FALANDYSZ a O. ROOTS. Persistent, Bioaccumulative and Toxic Compounds in the Central and Eastern European Countries - State-of-the-Art Report - human exposure. Arch. Industr. Hyg. Toxicol., 2001, roč. 52, č. 2, s. 181-205.
 328. HOLOUBEK, I. Persistent, bioaccumulative and toxic chemicals - environmental levels and effects. In Seminar of Max Planck Institute for Metheorology. 2001.
 329. HOLOUBEK, I. Persistent organic pollutants in UNEP. In The EUROTRAC Subproject MEPOP Joint Workshop. 2001.
 330. KLÁN, Petr, David DEL FAVERO, Alena ANSORGOVÁ, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Photodegradation of Halobenzenes in Water Ice. Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2001, roč. 8, č. 3, s. 195-200. ISSN 0944-1344.
 331. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Miroslav MACHALA, Pavel ČUPR a Karel BLÁHA. Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - regional approaches. In Assessment and Management of Environmental Risks: Cost-Efficient Methods and Applications. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001. s. 283-293. ISBN 1-4020-0024-3.
 332. HOLOUBEK, Ivan. Project IDRIS: Identifying ecological risks in the Czech Republic, an expert system approach for ecological risk assessment. In Environmental Risk Colloquium: Risk-Based Strategies for Environmental Decessions. 2001.
 333. HOLOUBEK, I, L DUŠEK, Petr ANDĚL, Pavel ČUPR, Irena HOLOUBKOVÁ, Luděk BLÁHA, Jakub HOFMAN, Miroslav MACHALA a Karel BLÁHA. Project IDRIS II - The development of expert system for ecological risk assessment. In SETAC Europe Congress. 2001.
 334. VÁŇA, M., I. HOLOUBEK, A. PACL, J. PEKÁREK, V. SMRČKOVÁ, P. MACHÁLEK, Jan HELEŠIC, Zdeněk ŠEDA, V. ADAMEC, M. JANOUCH, J. HONZÁK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, V. SHATALOV, Sergej DUTCHAK, D. FOTTOVÁ, J. HRUŠKA, Jakub HOFMAN a Petr ANDĚL. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level. Results of the Košetice Observatory. Praha: ČHMÚ Praha, 2001. 189 s. ISBN 80-85813-88-2.
 335. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, V SHATALOV a S DUTCHAK. Regional background monitoring of PBT compounds - the comparison of the results from measurements and modelling. In SETAC Europe Congress. 2001.
 336. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, V. SHATALOV, S. DUTCHAK a Jiří KOHOUTEK. Regional background monitoring of PBT compounds. The comparison of the results from measurements and monitoring. Environmental Science and Pollution Research, Landsberg, Germany: Ecomed, 2001, roč. 8, č. 3, s. 201-211. ISSN 0944-1344.
 337. HOLOUBEK, I., V. SHATALOV, S. DUTCHAK, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK a Irena HOLOUBKOVÁ. Regional background monitoring of PBTs in Central Europe and comparison with model results. Workshop Slowly degradable organics in the atmospheric environment and air-sea exchange. Hamburg: Max Planck Institute for Meteorology, 2001. 6 s. Report No. 335.
 338. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Irena HOLOUBKOVÁ, M. VÁŇA, A. PACL, J. PEKÁREK a V. SMRČKOVÁ. Regional background monitoring of persistent, bioaccumulative and toxic compounds in Central Europe - I:Overview of 12 years of TOCOEN project. Meteorologický časopis, Praha, 2001, roč. 4, č. 2, s. 3-18. ISSN 1335-339X.
 339. HOLOUBEK, I, V. SHATALOV, S. DUTSCHAK, A. ANSORGOVÁ, J. KOHOUTEK a I. HOLOUBKOVÁ. Regionální pozaďový monitoring persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve střední Evropě - srovnání výsledků z měření a modelování. In OVZDUŠÍ 2001 - Program a sborník konference. Brno: MU Brno, TOCOEN s.r.o., 2001. ISBN 80-210-2591-3.
 340. TŘÍSK, J., J. PAASIVIRTA, I. HOLOUBEK a K. RŮŽIČKOVÁ. Rozdělení hexachlorbenzenu mezi půdu a atmosféru. Validace modelu a výpočtu pomocí SPME. In OVZDUŠÍ 2001 - Program a sborník konference. Brno: MU Brno, TOCOEN s.r.o., 2001. ISBN 80-210-2591-3.
 341. HOLOUBEK, I. R-T&A - MEPOP Activities: 1) monitoring of POPs - measurements and modelling, 2) Ice photochemistry of POPs. In The EUROTRAC Subproject MEPOP Joint Workshop. 2001.
 342. ANSORGOVÁ, A., M MAŠKOVÁ a I. HOLOUBEK. Stanovení pyrethroidů a jejich degradačních produktů ve volném ovzduší - možnosti monitoringu. In XIV. seminář s mezinárodní účastí Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. 2001.
 343. HOLOUBEK, I., K. BLÁHA, I. HOLOUBKOVÁ, P. ČUPR a J. KOHOUTEK. Stockholmská Konvence - regionální projekty. In XIV. seminář s mezinárodní účastí Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. 2001.
 344. HOLOUBEK, Ivan, J. ŠANTROCH, M. VÁŇA, Sergej DUTCHAK a V. SHATALOV. Superstanice EMEP - koncepční přístup. Ochrana ovzduší, Praha, 2001, roč. 13, č. 1, s. 11-19. ISSN 1211-0337.
 345. HOLOUBEK, I., A. KOČAN, I. HOLOUBKOVÁ, J. FALANDYSZ, O. ROOTS, J. KOHOUTEK a K. HILSCHEROVÁ. The level of soil contamination by persistent, toxic chemicals in the region of the Central and Eastern Europe. In International Workshop on Assessment of the Quality of Contaminated Soils and Sites in Central and Eastern European Countries (CEECú and New Independent States (NIS). 2001.
 346. HOLOUBEK, I. The problem of POPs contamination in CEE countries: from global convention to regional solutions. In ICS-UNIDO Expert Group Meeting on Remediation of Polluted Sites in CEE Countries: Current Status and Perspectives. 2001.
 347. PROKOP, Zbyněk a Ivan HOLOUBEK. The use of a microbial contact toxicity test for evaluating cadmium bioavailability in soil. J. Soils and Sediments, 2001, roč. 1, č. 1, s. 21-24.
 348. KOSUBOVÁ, P., A. ANSORGOVÁ a I. HOLOUBEK. Toxafen - opmíjený organochlorový pesticid v prostředí České Republiky. In XIV. seminář s mezinárodní účastí Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. 2001.
 349. HOLOUBEK, Ivan. UN/ECE and UNEP Chemicals POPs activities. The UNEP/GEF Project Regionally-Based Assessment of Persistent, Toxic Substnaces. In 6th International HCH and pesticides Forum. 2001.
 350. HOLOUBEK, I. UNEP GEF Project Regionally-Based Assesment of Persistent Toxic Substances. In Zweites UBA-Fachgesprach "Perzistenz und Ferntransport von POP-Stoffen". 2001.
 351. 2000

 352. CHROUST, Karel, Trevor JOWETT, Mustafa FARID-WAJIDI, Juan HUANG, Martina RYŠKOVÁ, Ronald WOLF a Ivan HOLOUBEK. Activation or detoxification of mutagenic and carcinogenic compounds in transgenic Drosophila expressing human glutathione S-transferase. Mutation Research, Amsterdam: Elsevier, 2000, roč. 2001, 498(1-2), s. 169-179. ISSN 0165-1218.
 353. HOLOUBEK, Ivan. Advances and trends in environmental chemistry - the case of persistent, bioaccumulative nad toxic compounds (PBTs) in the environment. Chemické listy, Praha, 2000, roč. 94, č. 6, s. 325-342.
 354. HOLOUBEK, Ivan. Ecological risk assessment - approaches and trends. In 7th Regional meeting of the Central and East European section of SECOTOX - Contributed papers. Bratislava: SECOTOX Press, 2000. s. 53-56. ISBN 80-227-1388-0.
 355. HOLOUBEK, Ivan a Lenka ČADOVÁ. Estrogeny v životním prostředí. Klinická onkologie, Brno, 2000, roč. 13, č. 1, s. 21-23.
 356. HILSCHEROVÁ, Klára, Ladislav DUŠEK, K. KANNAN, J.P. GIESY, Miroslav MACHALA a Ivan HOLOUBEK. Evaluation of cytotoxicity, dioxin-like toxicity and estrogenicity of complex environmental mixtures. Centr. Eur. J. Publ. Hlth., Budapest, 2000, roč. 8, č. 2, s. 28-29.
 357. PROKOP, Zbyněk, Pavel ČUPR a Ivan HOLOUBEK. Hodnocení biodostupnosti organických látek půdním mikroorganismům kontaktními testy toxicity. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 188-189. ISBN 80-210-2328-7.
 358. HOLOUBEK, Ivan. Hodnocení ekologických rizik - identifikace a hodnocení nebezbečnosti - formulace problému. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 41-54. ISBN 80-210-2328-7.
 359. ŠATALOV, V., A. MALENICHEV, T. BERG, R. LARSEN, I. HOLOUBEK, A.-R. MILUKAITE, O. AFINOGENOVA a O. ROZOVSKAYA. Investigation and assessment of POP transboundary transport and accumulation in different media. Moskow: EMEP Report, 2000. 90 s.
 360. HOLOUBEK, Ivan. PCBs and PCDDs/Fs in the Czech Republic and Central and Eastern European Countries. In Proceedings of the subregional workshop on identification and managemenet of PCBs and dioxins/furans. Dubrovnik: UNEP Chemicals, 2000. s. 47-72.
 361. HOLOUBEK, Ivan. Persistent, bioaccumulative and toxic chemicals in Central and Eastern Europe - levels and risks. Centr. Eur. J. Publ. Hlth., Budapest, 2000, roč. 8, č. 2, s. 3-4.
 362. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří KOHOUTEK a Jerzy FALANDYSZ. Persistent, bioaccumulative and toxic chemicals in Central and Eastern European countries - levels and trends. In 7th Regional meeting of the Central and East European Section of SECOTOX - Contributed papers. Bratislava: SECOTOX Press, 2000. s. 22-25. ISBN 80-227-1388-0.
 363. HOLOUBEK, Ivan, A. KOČAN, I. HOLOUBKOVÁ, K. HILSCHEROVÁ, J. KOHOUTEK, Jerzy FALANDYSZ a O. ROOTS. Persistent, bioaccumulative and toxic chemicals in the Central and Eastern European countries - state-of-the-art report. In Organohalogen Compounds 46. Monterey, CA, USA: University of California, CA, USA, 2000. s. 384-386. Dioxin 2000. ISBN 0-9703315-0-9.
 364. HOLOUBEK, Ivan. Persistentní, bioakumulativní a toxické látky v prostředí. Klinická onkologie, Brno, 2000, roč. 13, č. 2, s. 21-23.
 365. HOLOUBEK, Ivan. Persistentní, bioakumulativní a toxické sloučeniny - ekologická a humánní rizika vyplývající z jejich přítomnosti v prostředí. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 69-73. ISBN 80-210-2328-7.
 366. HOLOUBEK, Ivan, Šárka VOKOUNOVÁ a J. KOMPRDA. Persistentní organické polutanty v atmosféře a v půdě. Ochrana ovzduší, Praha, 2000, roč. 12, č. 32, s. 4-8. ISSN 1211-0337.
 367. KLÁN, Petr, Alena ANSORGOVÁ, David DEL FAVERO a Ivan HOLOUBEK. Photochemistry of Chlorobenzene in Ice. Tetrahedron Letters, Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2000, roč. 41, č. 40, s. 7785-7789. ISSN 0040-4039.
 368. MOLDAN, Bedřich a Ivan HOLOUBEK. Rizika pro životní prostředí a indikátory. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 33-40. ISBN 80-210-2328-7.
 369. ČUPR, Pavel, Zbyněk PROKOP, Michal ŠKAREK, Alan GAVEL, Blahoslav MARŠÁLEK, Karel CHROUST a Ivan HOLOUBEK. Screeningové hodnocení environmentálních rizik v sedimentech regionu Zlín. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 174-176. ISBN 80-210-2328-7.
 370. HOLOUBEK, Ivan. Současné přístupy k hodnocení ekologických rizik na lokální a regionální úrovni. In Hodnocení rizik pro životní prostředí - ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita & TOCOEN, s.r.o., 2000. s. 12-24. ISBN 80-210-2328-7.
 371. HOLOUBEK, Ivan, J. KOHOUTEK, P. MACHÁLEK, I. DVOŘÁKOVÁ, R. BRETSCHNEIDER, J. MITERA, V. BUREŠ a M. FARA. The emission inventory of POPs (PAHs, PCBs, PCDDs/Fs, HCB) in the Czrech Republic. In Organohalogen Compounds 46. Monterey, CA, USA: University of California, CA, USA, 2000. s. 51-55. Dioxin 2000. ISBN 0-9703315-0-9.
 372. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Jiří KOHOUTEK, P. KOŘÍNEK a I. HOLOUBKOVÁ. The regional background monitoring of POPs (PAHs, PCBs, OCPs) in the Czech Republic. Organohalogen Compounds, 2000, roč. 46, č. 1, s. 387-390. ISSN 1026-4892.
 373. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, P. KOŘÍNEK, J. KOHOUTEK, K. ŠTAFFOVÁ, Zuzana PASCHOVÁ, I. HOLOUBKOVÁ a J. MITERA. The spatial and temporal variations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental matrices in the Czech Republic. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 2000, roč. 20, č. 1, s. 67-77.
 374. 1999

 375. HOLOUBEK, Ivan, Antom KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ, Jiří KOHOUTEK, J. FALANDYSZ a O. ROOTS. Persisten, Bioaccumulative and Toxica Chemicals in Central and Eastern European Countries - State-of-the-Art Report. 1. vyd. Brno, Czech Republic: TOCOEN s.r.o., 1999. 155 s. TOCOEN REPORT No. 150.
 376. HOLOUBEK, Ivan. Persistent bioaccumulative and toxic chemicals in Central and Eastern Europe: Levels and Risks. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 1999, roč. 1999, č. 29, s. 179-185. ISSN 1040-8347.
 377. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Irena HOLOUBKOVÁ a Jiří KOHOUTEK. Perzistentní organické polutanty (POPs). 1. vyd. Brno, Czech Republic: TOCOEN s.r.o., 1999. 69 s. TOCOEN REPORT No. 149.
 378. HOLOUBEK, Ivan, Irena HOLOUBKOVÁ, Anton KOČAN, Jiří KOHOUTEK, P. MACHÁLEK, V. PEKÁREK a V. BUREŠ. Postup přípravy Strategie ČR při realizaci závazků Protokolu o persistentních organických polutantech v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. 1. vyd. Brno, Czech Republic: TOCOEN s.r.o., 1999. 209 s. TOCOEN REPORT No. 147.
 379. 1998

 380. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK a a kol. Analýza rizik pro životní prostředí - závěrečná zpráva projektu VaV 340/1/96 Ministerstva životního prostředí ČR. Brno, Česká Republika: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. 150 s. TOCOEN REPORT No. 136, TOCOEN-CES s.r.o.
 381. MACHALA, Miroslav, Jan VONDRÁČEK, Luděk BLÁHA, Klára ŠTAFFOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Alois KOZUBÍK, Jiřina HOFMANOVÁ, Kateřina MINKSOVÁ, Pavel ČUPR, Aleš HRDLIČKA, Jiří NEČA, R. ULRICH a Ivan HOLOUBEK. Cellular and Biochemical Indices for in Vitro Evaluation of Toxicity of Organic Extracts from River Sediments. In Abstracts Book of 8th Annual Meeting of SETAC-Europe. Brussels: SETAC-Europe, 1998. s. 221. ISBN SE091-MD80435.
 382. WALACK, H.W., D.J. BAKKER, I. BRANDT, E. BROSTROM-LUNDÉN, A. BROUWER, K.R. BULL, C. GOUGH, R. GUARDANS, Ivan HOLOUBEK, B. JANSSON, R. KOCH, J. KUYLENSTIERNA, A. LECLOUX, D. MACKAY, P. MCCUTCHEON, P. MOCARELLI a R.D.F. TAALMAN. Controlling persistent organic pollutants - what next ? Environmental Toxicology and Pharmacology, 1998, roč. 6, č. 1, s. 143-175.
 383. ROJÍČKOVÁ, Renata, Blahoslav MARŠÁLEK a Ivan HOLOUBEK. Evaluation of alternative and standard toxicity assays for screening of environmental samples: Selection of an optimal test battery. Chemosphere, Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 1998, roč. 37, č. 3, s. 495-507. ISSN 0045-6535.
 384. HOLOUBEK, Ivan, Jiří KOHOUTEK, P. MACHÁLEK, V. BUREŠ a P. JÍLEK. Návrh Protokolu o perzistentních organických polutantech - stávající verze, možná realizace závazků v podmínkách ČR. Ochrana ovzduší, Praha, 1998, roč. 1998, č. 10, s. 12-24. ISSN 1211-0337.
 385. HOLOUBEK, Ivan, Miroslav MACHALA, Klára ŠTAFFOVÁ, Jan HELEŠIC, Alena ANSORGOVÁ, K.-W. SCHRAMM, A. KETTRUP, J.P. GIESY, K. KANNAN a J. MITERA. PCDDs/Fs in sediments from Morava river catchment area. Organohalogenic Compounds, 1998, roč. 39, 1-12, s. 261-266.
 386. HOLOUBEK, Ivan, Alena ANSORGOVÁ, Pavel KOŘÍNEK, Jiří KOHOUTEK, Aleš HRDLIČKA, Kevin C. JONES, K.-W. SCHRAMM a A. KETTRUP. POPs in Ambient Air on the Regional and Local Levels in the Czech Republic. In Abstracts Book of 8th Annual Meeting of SETAC-Europe. Brussels: SETAC-Europe, 1998. s. 13. ISBN SE091-MD80435.
 387. HOLOUBEK, Ivan, Jan TŘÍSKA, Pavel CUDLÍN, Josef ČÁSLAVSKÝ, K.-W. SCHRAMM, A. KETTRUP, Jiří KOHOUTEK, Pavel ČUPR a E. SCHNEIDEROVÁ. Project TOCOEN (Toxic Organic Compounds in the Environment), Part XXXI. The occurence of POPs in high mountain ecosystems of the Czech Republic. Toxicological and Environmental Chemistry, 1998, roč. 66, 1-12, s. 17-25. ISSN 0277-2248.
 388. HOLOUBEK, Ivan, Jan TŘÍSKA, Pavel CUDLÍN, K.-W. SCHRAMM, A. KETTRUP, Michael STANLEY JONES, E. SCHNEIDEROVÁ, Jiří KOHOUTEK a Pavel ČUPR. The occurence of PCDDs/Fs in high-mountain ecosystems of the Czech Republic. Organohalogenic Compounds, 1998, roč. 39, 1-12, s. 137-144.
 389. ŠTAFFOVÁ, Klára, Ivan HOLOUBEK a Jiří KOHOUTEK. Zdroje znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky v povodí řeky Moravy. Ochrana ovzduší, Praha, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 2-16. ISSN 1211-0337.
 390. 1997

 391. DAMBORSKÝ, Jiří, Miroslav NĚMEC, Ivan HOLOUBEK, Munyaradzi NYANDOROH a Alan BULL. Biochemical properties and classification of a range of bacterial haloalkane dehalogenases. Biotechnol.Appl.Biochem., 1997, roč. 26, č. 1, s. 19-24.
 392. CHROUST, Karel, Petr KUGLÍK, Jiřina RELICHOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Josef ČÁSLAVSKÝ, Renata VESELSKÁ, Martina RYŠKOVÁ a Jaroslav BENEDÍK. Drosophila melanogaster, Vicia faba and Arabidopsis thaliana short-term bioassays in genotoxicity evaluation air and soil samples from sites surrounding two industrial factories in the Czech Republic. Folia Biologica, Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1997, roč. 43, č. 2, s. 71-78. ISSN 0015-5500.
 393. KUMMEROVÁ, Marie, Ladislav SLOVÁK a Ivan HOLOUBEK. Growth response of spring barley to short- or long-period exposures to fluoranthene. Rostlinná výroba - Plant Production, Česka republika, 1997, roč. 43, č. 5, s. 209-215. ISSN 0370-663X.
 394. HEINISCH, E., A. KETTRUP, Ivan HOLOUBEK, J. MATOUŠEK a E. PODLEŠÁKOVÁ. Persistente organische Verbindugen in Nahrugsketten 7 von Bayern und Tschechien. Teil 1: Terrestrische Systeme. Munich, FRG: GSF-Berichte, 1997. 280 s. 10. ISBN 0721-1694.
 395. HEINISCH, E., A. KETTRUP, Ivan HOLOUBEK, J. MATOUŠEK a E. PODLEŠÁKOVÁ. Persistente organische Verbindugen in Nahrugsketten 7 von Bayern und Tschechien. Teil 2. Aquatische Systeme. Munich, FRG: GSF-Berichte, 1997. 270 s. 11.
 396. HEINISCH, E., A. KETTRUP, Ivan HOLOUBEK a S. WENZEL. Persistente organische Verbindugen in Nahrugsketten 7 von Bayern und Tschechien. Teil 3: Persistente organische Verbindugen igen in Unteren Teil der Troposphare in Bayern und Tschechien - Zusammenhange von Emission und Kontamination. Munich, FRG: GSF-Berichte, 1997. 286 s. 12.
 397. DOKOUPILOVÁ, Hana, Ivan HOLOUBEK a Ladislav DUŠEK. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs). Ochrana ovzduší, Praha, 1997, roč. 3, č. 9, s. 8-24. ISSN 1211-0337.
 398. KUMMEROVÁ, Marie, L. SLOVÁK a Ivan HOLOUBEK. Růstová odezva jarního ječmene na krátkodobou i dlouhodobou expozici fluoranthenu. Rostlinná výroba, 1997, roč. 43, č. 5, s. 209-215.
 399. DAMBORSKÝ, Jiří, M. NYANDOROH, Miroslav NĚMEC, Ivan HOLOUBEK, Allan BULL a David HARDMAN. Some biochemical properties and the classification of a range of bacterial haloalkane dehalogenases. Biotechnology and Applied Biochemistry, 1997, roč. 26, č. 1, s. 19-25. ISSN 0885-4513.
 400. DUŠEK, Ladislav, Ludvík DOLEŽAL a Ivan HOLOUBEK. Současná mikrobiální ekotoxikologie půdy a její přínos pro hodnocení ekologických rizik. In ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno: TOCOEN-Centre of Environmen al Studies, s.r.o., 1997. s. 117-127. ISBN 80-210-1665-5.
 401. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, J. HOŘEJŠ a J. MITERA. Strategie ČR v oblasti persistentních organických polutantů (POPs). Ochrana ovzduší, Praha, 1997, roč. 2, č. 9, s. 4-6. ISSN 1211-0337.
 402. KUMMEROVÁ, Marie, L. SLOVÁK, Jana MAZÁNKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. The effect of fluoranthene on the germination of plants. Toxicol. Environ. Chem., 1997, roč. 60, č. 6, s. 235-244. ISSN 0730-7268.
 403. 1996

 404. HOLOUBEK, Ivan. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí. Praha: MŽP ČR / ČEÚ Praha, 1996. 230 s. ISBN 80-85087-44-8.
 405. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, A. KOČAN, J. PETRIK, J. CHOVANCOVÁ, B. DROBNÁ, P. KOŘÍNEK, Zbyněk BOHÁČEK, I. HOLOUBKOVÁ, Lea KALACKOVA, J. KALÁČEK, Roman VANČURA, Z. ŠEDA, Ladislav DUŠEK, J. MÁTLOVÁ, Jiří KOHOUTEK, K. ŠTAFFOVÁ a A. ZEMEK. Project TOCOEN. Archiwum Ochrony Srodowiska, Wrocalaw: WPAN, 1996, roč. 3, č. 4, s. 9-34. ISSN 0324-4861.
 406. KUMMEROVÁ, Marie, L. SLOVÁK, Jana MAZÁNKOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXVI. The effect of fluoranthene on the germination of plants. Toxicol. Environ. Chem., 1996, roč. 1996, č. 52, s. 1-10. ISSN 0730-7268.
 407. KUMMEROVÁ, Marie, L. SLOVÁK a Ivan HOLOUBEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXVII. The effect of fluoranthene on the growth of lettuce. In Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 53-58. 24.
 408. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Klára ŠTAFFOVÁ, Aleš HRDLIČKA a Roman VANČURA. Project TOCOEN, Fate of Selected Organic Compounds in the Environment. Part XXVII. Main Sources, Emission Factors and Input of PAHs in the Czech Republic. Polycyclic Aromatic Compounds, 1996, roč. 9, 1-4, s. 151-170. ISSN 1040-6638.
 409. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Pavel KOŘÍNEK, Klára ŠTAFFOVÁ a Aleš HRDLIČKA. Project TOCOEN, Fate of Selected Organic Compounds in the Environment. Part XXVIII. Levels of PAHs and Some Halogenated POPs in Ambient Air in the Czech Republic. Polycyclic Aromatic Compounds, 1996, roč. 9, 1-4, s. 159-172. ISSN 1040-6638.
 410. 1995

 411. HOLOUBEK, Ivan. Emise a emisní faktory persistentních organických polutantů. Ochrana ovzduší, Praha, 1995, roč. 1,2, č. 7, s. 6-1415. ISSN 1211-0337.
 412. KUMMEROVÁ, Marie, Ladislav SLOVÁK a Ivan HOLOUBEK. Phytotoxicity studies of benzo(a)pyrene with Lactuca sativa. Toxicol. Environ. Chem., 1995, roč. 51, č. 2, s. 197-203. ISSN 0730-7268.
 413. HOLOUBEK, Ivan. Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší. Ochrana ovzduší, Praha, 1995, roč. 4,5, 7,7, s. 3-6. ISSN 1211-0337.
 414. HOLOUBEK, Ivan. Project TOCOEN. Archivum Ochrany Srodowiska, Wroclaw: WPAN, 1995, roč. 1997, 3-4, s. 9-34. ISSN 0324-8461.
 415. HOLOUBEK, Ivan, Ladislav DUŠEK, Lenka MÁTLOVÁ, Josef ČÁSLAVSKÝ a D. PATTERSON. The fate of selected organic compounds in the environment. Part XXVI. The contents of PCBs and PCDDs/Fs in human fat in Czechand Slovak republics. Organohalogenic Compounds, 1995, roč. 26, 1-9, s. 257-259.
 416. 1994

 417. HOLOUBEK, Ivan. Atmosferický transport POPs vznikajících při spalovacích procesech. Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 1994, roč. 2, č. 44, s. 18-22. ISSN 1210-4191.
 418. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jiří KOHOUTEK, Anton KOČAN a J. PECH. Emisní faktory pro POPs. Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 1994, roč. 1, č. 44, s. 9-15. ISSN 1210-4191.
 419. HOLOUBEK, Ivan a B. POKORNÝ. Hazardous Wastes - Sources of harmful persistent organics. Central European Journal of Public Health, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 83-84. ISSN 1210-7778.
 420. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN a B. POKORNÝ. Možnosti snižování vstupů POPs do prostředí. Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 1994, roč. 3, č. 44, s. 22-24. ISSN 1210-4191.
 421. HOLOUBEK, Ivan. PCDDs/Fs - osud v atmosféře. Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 1994, roč. 4, č. 44, s. 28-30. ISSN 1210-4191.
 422. HOLOUBEK, Ivan a J. KICENIUK. Polycyclic aromatic compounds In: Analysis of contaminants in edible aquatic resources. In Analysis of contaminants in edible aquatic resources. New York: VCH Publishers Inc., 1994. s. 429-452. II. ISBN 1-56081-528-0.
 423. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Roman VANČURA a Jiří KOHOUTEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXI. The contents of PAHs, PCBs, PCDDs/Fs i/Fs in sediments from Danube river catchment area. Toxicol. Environ. Chem., 1994, roč. 1994, č. 43, s. 203-215. ISSN 0730-7268.
 424. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Roman VANČURA, Ladislav DUŠEK a Jiří KOHOUTEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXII. The contents of PAHs, PCBs, PCDDs/Fs s/Fs in soil from surroundings of Brno municipal waste incinerator. Toxicol. Environ. Chem., 1994, roč. 1994, č. 43, s. 217-228. ISSN 0730-7268.
 425. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Roman VANČURA, Anton KOČAN a J. CHOVANCOVÁ. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part XXIV. The content of PCBs and PCDDs/Fs in high mountain soils. Toxicol. Environ. Chem., 1994, roč. 1994, č. 45, s. 189-197. ISSN 0730-7268.
 426. CHOVANCOVÁ, J., J. PETRIK, Anton KOČAN a Ivan HOLOUBEK. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. XXIII. Sampling and analysis of PCBs, PCDDs/Fs iin ambient air in Bratislava. Toxicol. Environ. Chem., 1994, roč. 1994, č. 44, s. 73-80. ISSN 0730-7268.
 427. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ a Jan HELEŠIC. Project Tocoen. The fate of selected organic pollutants in the environment Part XXI. Chemical Time Bombs - the contentsof PAHs, PCBs, PCDDs/Fs in sediments from Danube river catchment. Toxicol. Environ. Chem., 1994, roč. 43, č. 1, s. 203-214. ISSN 0730-7268.
 428. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Zdeněk ŠEDA, Roman VANČURA a Jan HELEŠIC. Project TOCOEN (Toxic Organic Compounds i the ENvironment).The fate of selected organic compounds in the environment. Part XXrt XX. The pollution of environment in Czechoslovakia by selected organic pollutants. In: Environmental Contaminants in Eastern E. In Environmental contaminants in Eastern Europe. Landsberg: ECOMED, 1994. s. 302-315. ISBN 3-609-69540-4.
 429. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Anton KOČAN a J. PETRIK. TOCOEN Project. Central European Journal of Public Health, 1994, roč. 2, č. 2, s. 122-129. ISSN 1210-7778.
 430. 1993

 431. CHURÁČEK, J. a Ivan HOLOUBEK. Identifikace a stanovení cizorodých, toxikologicky významných organických látek v materiálech a prostředí. Kap. 3 - Osud vybr vybraných organických polutantů v prostředí. In Identifikace a stanovení cizorodých, toxikologicky významnýc. Pardubice: VŠCHT, 1993. s. 109-125.
 432. CHURÁČEK, J., Ivan HOLOUBEK, Josef ČÁSLAVSKÝ, Anton KOČAN a Jan PETRIK. Identifikace a stanovení cizorodých, toxikologicky významných organických látek v materiálech a prostředí. Kap. 5 - Problémy lémy stanovení PAHs a PCBs v environmentálních vzorcích. In Identifikace a stanovení cizorodých, toxikologicky významnýc. Pardubice: VŠCHT, 1993. s. 156-173.
 433. HOLOUBEK, Ivan. Návrh začlenění národního monitoringu potravních řetězců do systému ostatních aktivit sledování a ovlivňování složek životníhotního prostředí, vytvoření vnějších, zejména mezinárodních vazeb na globální projekty. Praha: MŽP ČR, 1993. 138 s.
 434. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Anton KOČAN, Jan PETRIK a J. CHOVANCOVÁ. PAHs, PCBs, PCDDs/Fs ve volném ovzduší v Československu - výsledky projektu TOCOEN. Ochrana ovzduší, Praha, 1993, roč. 1, č. 6, s. 8-15. ISSN 1211-0337.
 435. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, Jan HELEŠIC, Vladimír NOVOTNÝ a L. LONDEK. Persistentní organické polutanty v prostředí - dálkový transport a vstupy do prostředí a potravních řetězců. Ochrana ovzduší, Praha, 1993, roč. 5, č. 6, s. 123-128. ISSN 1211-0337.
 436. HOLOUBEK, Ivan, Anton KOČAN, Jan PETRIK, J. CHOVANCOVÁ a K. BÍLIKOVÁ. Project TOCOEN - The fate of selected organic compounds in the environment. Part XI. The PAHs, PCBs, PCDDs/Fs in ambient air at area of background GEMS station. Seasonal variations. Toxicol. Environ. Chem., 1993, roč. 1993, č. 36, s. 115-123. ISSN 0730-7268.
 437. HOLOUBEK, Ivan, Zdeněk ŠEDA, L. HOUŠKOVÁ, L. KALÁČEK a Z. ŠTROUFOVÁ. Project TOCOEN - The fate of selected organic pollutants in the environment. Part X. The PCBs, PCDDs and PCDFs in soils from from Czechoslovakia - preliminary study. Toxicol. Environ. Chem., 1993, roč. 1993, č. 36, s. 105-114. ISSN 0730-7268.
 438. HOLOUBEK, Ivan, Zdeněk ŠEDA, J. HOUŠKOVÁ, J. KALÁČEK a Anton KOČAN. Project TOCOEN. The fate of selected organic pollutants in the environment. Part IX. A model source of PCBs, PCDDs and PCDFs.CDFs. Toxicol. Environ. Chem., 1993, roč. 1993, č. 35, s. 175-183. ISSN 0730-7268.
 439. HOLOUBEK, Ivan. Soil and sediment contamination by persistent organic pollutants in the Moravian and Slovakian parts of the Danube catchment ment area and some Bohemian sites in the Elbe catchment area. Land Degradation and Rehabilitation, 1993, roč. 1993, č. 4, s. 333-337. ISSN 0898-5812.
 440. HOLOUBEK, Ivan, Josef ČÁSLAVSKÝ, L. NONDEK, Anton KOČAN a B. POKORNÝ. The compilation of emission factors for persistent organic pollutants. Brno: The compilation of emission factors for persistent organic p, 1993. 216 s.
 441. MACHALA, Miroslav, R. ULRYCH, Ivan HOLOUBEK, Josef ČÁSLAVSKÝ a Anton KOČAN. The effect of PAHs on the measurements of TCDD-like toxic potency in chick embryo livers. In: Polycyclic aromatic compounds: synthesis, properties, analytical measurements, oc curence and biological effects. In PAH XIII. London: Gordon and Breacg Sci Publishers, 1993. s. 1229-1237.
 442. HOLOUBEK, Ivan. TOCOEN Project - goals, state and prospects. Central European Journal of Public Health, 1993, roč. 2, č. 1, s. 107-109. ISSN 1210-7778.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2020 21:36