Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as routine parameter for description of ionic membrane current: is it always the best option? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 24-32. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.011.
 2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Distribution of data in cellular electrophysiology: Is it always normal? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 11-17. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2020.05.008.
 3. 2019

 4. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Srdeční inward rectifier draslíkové proudy: jejich protektivní úloha a metody analýzy. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.
 5. 2018

 6. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as quantity which is not always independent on membrane capacitance. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
 7. 2017

 8. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Roman KULA, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Nicotine at clinically relevant concentrations affects atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2017, roč. 390, č. 5, s. 471-481. ISSN 0028-1298. doi:10.1007/s00210-017-1341-z.
 9. 2016

 10. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acetylcholine-sensitive potassium channels in the heart and their interaction with addictive drugs. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research : France-New EU Members. 2016.
 11. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol and acetaldehyde at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current I-K1: Separate and combined effect. Journal of Physiology and Pharmacology. Krakow: Polish Physiological Society, 2016, roč. 67, č. 3, s. 339-351. ISSN 0867-5910.
 12. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2016, roč. 389, č. 10, s. 1049-1058. ISSN 0028-1298. doi:10.1007/s00210-016-1265-z.
 13. VEJMĚLEK, Adam, Roman KULA, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu a etanolu na acetylcholinem aktivovanou složku inward rectifier draslíkového proudu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 14. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na konstitutivně aktivní složku inward rectifier draslíkového proudu citlivého na acetylcholin: srovnání s působením etanolu a jeho primárního metabolitu acetaldehydu. In 66. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2016. ISBN 978-80-260-9782-2.
 15. KULA, Roman, Adam VEJMĚLEK, Peter MATEJOVIČ, Olga ŠVECOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Vliv nikotinu na síňový inward rectifier draslíkový proud citlivý na acetylcholin. In 44. konference Komise experimentální kardiologie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
 16. 2015

 17. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acetaldehyde at Clinically Relevant Concentrations Inhibits Inward Rectifier Potassium Current I-K1 in Rat Ventricular Myocytes. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, č. 6, s. 939-943. ISSN 0862-8408.
 18. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Cardiac inward rectifier potassium current IK1 is inhibited by acetaldehyde at clinically relevant concentrations: a role in arrhythmogenesis related to alcohol consumption? In EHRA Cardiostim 2015. 2015. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/europace/euv164.
 19. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Citlivost draslíkového proudu IK1 k působení ethanolu je nižší u síňových než u komorových srdečních buněk potkana. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 20. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Draslíkový proud citlivý na acetylcholin u síňových srdečních buněk potkana: změny vyvolané působením etanolu a nikotinu. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
 21. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol on inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine in rat atrial myocytes and on expressed Kir3.1/3.4 channels. In 39th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2015.
 22. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Ethanol and nicotine at clinically relevant concentrations affect acetylcholine-sensitive potassium current. In 20. konference patologické a klinické fyziologie. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.
 23. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Changes of action potential configuration under ethanol related to its effects on inward rectifier currents in rat and guinea-pig cardiomyocytes. In 20. konference patologické a klinické fyziologie. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.
 24. ŠIMURDOVÁ, Milena, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Jiří ŠIMURDA. Kvantitativní model účinku ethanolu na IK1 kanál u komorových srdečních buněk potkana. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 25. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ a Markéta BÉBAROVÁ. Ovlivnění draslíkového proudu citlivého na acetylcholin u síňových buněk potkana etanolem a nikotinem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 26. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. VLASTNOSTI DRASLÍKOVÉHO PROUDU INWARD RECTIFIER CITLIVÉHO NA ACETYLCHOLIN U SÍŇOVÝCH BUNĚK POTKANA A JEHO OVLIVNĚNÍ ETHANOLEM. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
 27. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv etanolu na konstitutivně aktivní složku draslíkového proudu citlivého na acetylcholin je srovnatelný u různých živočišných druhů. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
 28. 2014

 29. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Dual effect of ethanol on inward rectifier potassium current Ik1 in rat ventricular myocytes. Journal of Physiology and Pharmacology. Kraków: Polish Physiological Society, 2014, roč. 65, č. 4, s. 497-509. ISSN 0867-5910.
 30. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol affects inward rectifier potassium current in rat atrial myocytes and in expressed human Kir2.3 channels. In Physiology 2014. 2014.
 31. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol at clinically relevant concentrations affects inward rectifier potassium currents, IK1 and IK(Ach), in rat atrial myocytes. In 38th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2014.
 32. SKOPALÍK, Josef, Michal PÁSEK, Milan RYCHTARIK, Zdenek KORISTEK, Eva GABRIELOVA, Peter SCHEER, Peter MATEJOVIČ, Martin MODRIANSKY a Martin KLABUSAY. Formation of Cell-To-Cell Connection between Bone Marrow Cells and Isolated Rat Cardiomyocytes in a Cocultivation Model. Journal of Cell Science & Therapy. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2014, roč. 5, č. 5, s. 1-8. ISSN 2157-7013. doi:10.4172/2157-7013.1000185.
 33. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ethanolu a jeho primárního metabolitu acetaldehydu na draslíkový proud typu inward rectifier IK1 v komorových a síňových buňkách potkana. In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
 34. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Změny draslíkového proudu typu "inward rectifier" (IK1) vyvolané ethanolem a jeho primárním metabolitem acetaldehydem. In 90. Fyziologické dny, Bratislava. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.
 35. 2013

 36. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol and its principle metabolite acetaldehyde affect inward rectifier potassium current IK1 in rat ventricular myocytes. In 63. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2013. ISSN 1213-8118.
 37. 2010

 38. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dana OHLÍDALOVÁ, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol on action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes. Acta Physiologica. Oxford: Blackwell Publishing, 2010, roč. 200, č. 4, s. 301-314. ISSN 1748-1708. doi:10.1111/j.1748-1716.2010.02162.x.
 39. 2009

 40. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology. Německo: Springer, 2009, roč. 380, č. 2, s. 125-133. ISSN 0028-1298.
 41. 2008

 42. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Perphenazine-Induced block of sodium and transient outward potassium current: experimental and simulation study. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-5. ISSN 1211-412X.
 43. 2006

 44. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ a Jiří ŠIMURDA. A model of IKto-channel function in rat ventricular cardiomyocytes. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-5. ISBN 80-86246-27-2.
 45. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of haloperidol on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. European Journal of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 550, 1-3, s. 15-23. ISSN 0014-2999.
 46. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Bohuslava TARABOVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Ĺubica LACINOVÁ. Effects of sigma receptor ligand haloperidol on ionic currents in rat cardiomyocyte. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2006, roč. 40, č. 6, s. 981. ISSN 0022-2828.
 47. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ a Marie NOVÁKOVÁ. Interaction of haloperidol with IKto-channels in cardiac cells: a quantitative model. In Human Biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-5. ISBN 80-214-3232-2.
 48. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Gediminas RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The effect of perphenazine on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2006, roč. 18, č. 1, s. 364-366. ISSN 1211-412X.
 49. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, G. RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect Of Perphenazine On Transient Outward Potassium Current In Rat Ventricular Myocytes. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 18. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology, 2006. s. 364-366. ISBN 80-214-3152-0.
 50. 2005

 51. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Action potential voltage clamp analysis of rate-dependent changes of action potential in rat ventricular myocytes. In Physiological Research. 2005. ISSN 0862-8408.
 52. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Analýza frekvenčně závislých změn průběhu akčního napětí metodou vnuceného akčního napětí u komorových srdečních buněk potkana. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice (Slovensko): ZZ design studio - Ing. Zvonimír Záviš, 2005. s. 12-14. ISBN 80-969280-0-7.
 53. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on action potential and ionic currents in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. 2005, roč. 24, č. 3, s. 311-325. ISSN 0231-5882.
 54. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of Ajmaline on Action Potential and Ionic Currents in Rat Ventricular Myocytes with Focus on Transient Outward Current. In The 29th meeting of the European Working Group of Cardiac Cellular Electrophysiology, Antwerp (Belgium), 9. – 11. 9. 2005. 2005.
 55. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on course of action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes. In Scripta Medica. 2005. ISSN 1211-3395.
 56. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on transient outward current Ito in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 24, č. 1, s. 27-45. ISSN 0231-5882.
 57. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Transient Outward Potassium Current in Rat Cardiomyocytes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, U.K.: Academic Press, 2005, roč. 39, č. 1, s. 173. ISSN 0022-2828.
 58. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of sigma receptor ligand haloperidol on cardiac excitability. Physiological Research. Praha: Inst of Physiology, Academy of Sciences, 2005, roč. 54, č. 3, s. 36P, 1 s. ISSN 0862-8408.
 59. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Ĺubica LACINOVÁ. Účinky sigma ligandu haloperidolu na membránové proudy kardiomyocytů potkana. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: Universita J.P. Šafárika Košice, 2005. s. 139-140. ISBN 80-969280-0-7.
 60. 2004

 61. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Action potential voltage clamp method used in analysis of rate-dependent changes of action potential. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2004, roč. 17, č. 1, s. 375-377. ISSN 1211-412X.
 62. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Lubica LACINOVÁ. Effect of haloperidol on voltage dependent cardiac ion channels. In Membrane Channels, Transporters and Receptors. 1. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, 2004. s. 54.
 63. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Cardiac Excitability. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Montpellier, Francie: INSERM, 2004. s. 33.
 64. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Membrane currents underlying rate-dependent changes of action potential in rat ventricular myocytes. In Proceeding of Workshop in Cardiovascular Physiology: Signal transduction in Cardio-Vascular System. 2004.
 65. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Role of INa and Ito in rate-dependent effect of ajmaline: action potential voltage clamp analysis. In Physiological Research. 2004. ISSN 0862-8408.
 66. 2003

 67. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Analýza frekvenční závislosti působení antiarytmik na srdeční buňky metodou vnuceného akčního napětí. In Sborník abstrakt, Medifórum 2003. 2003. ISBN 80-86607-05-4.
 68. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Comparison of ajmaline- and propafenone-induced block of Ito in rat ventricular myocytes. In Abstract Book of 3rd FEPS Congress. 2003.
 69. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Frekvenční závislost blokády Ito a INa u komorových srdečních buněk: srovnání vlivu ajmalinu a propafenonu. In Program a sborník abstraktů, 79. Fyziologické dny. 2003.
 70. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Frequency dependence of Ito and INa block in ventricular cardiomyocytes: comparison of the effect of ajmaline and propafenone. In Physiological Research. 2003.
 71. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Rate dependent changes of action potential waveform in rat ventricular myocytes. Action potential voltage clamp experiments. In Proceedings of symposium: Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. Brno: neuveden, 2003. 7 s. ISBN 80-7013-394-5.
 72. 2002

 73. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ajmaline-induced block of potassium currents in rat ventricular myocytes. In Abstract book of the 4th international symposium on membrane channels, transporters and receptors. 2002. ISBN 978-80-87012-11-6.
 74. BAHNÍKOVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ajmaline-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. Scripta medica. Brno, 2002, roč. 75, č. 4, s. 169-177. ISSN 1211-3395.
 75. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. The effect of ajmaline on ionic currents of rat ventricular myocytes. In Physiological Research. 2002.
 76. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ajmalinu na elektrofyziologické vlastnosti membrány komorových kardiomyocytů potkana. In MediFórum. 2002. ISBN 80-86607-01-1.
 77. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ajmalinu na iontové proudy srdečních buněk potkana. In Program and abstracts. 2002.
 78. MATEJOVIČ, Peter, Markéta BAHNÍKOVÁ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Voltage and frequency dependent block of sodium current in cardiac cells: comparison of the effect of antiarrhythmic drugs. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002, roč. 16, č. 1, s. 214-216. ISSN 1211-412X.
 79. BAHNÍKOVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Voltage clamp analysis of ajmaline-induced block of potassium currents in rat ventricular myocytes. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002, roč. 16, č. 1, s. 217-219. ISSN 1211-412X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 02:51