Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Věra Janíková
Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: udělení vědeckého titulu „vysokoškolský profesor“ v oboru Cizí jazyky a kultura na Filozofické fakultě UKF v Nitře 2004: udělení vědeckého titulu "docent" v oboru pedagogika na PdF MU
 • 2001: udělení titulu Ph.D na PedF UK v Praze
 • 1985: udělení titulu PhDr. na základě státní rigorózní zkoušky na FF MU
 • 1975-1980: studium na FF MU (dříve UJEP) v Brně, obor učitelství pro školy II.cyklu - aprobace ruština a němčina.
 • 1971-1975: studium na gymnáziu s rozšířenou jazykovou výukou v Jevíčku.
Přehled zaměstnání
 • 1990 - dosud: katedra německého jazyka a literatury PdF MU
 • 2001 - dosud: vedoucí pracoviště
 • 1980-1990: Střední odborné učilistě elektrotechnické s maturitou v Brně, učitelka cizích jazyků.
Pedagogická činnost
 • didaktika německého jazyka, specializace v oblastech: didaktika literatury, didaktika osvojování cizojazyčné slovní zásoby, testování, hodnocení a sebehodnocení v cizojazyčné výuce
 • jazyková cvičení a reálie
 • produktivní řečové dovednosti
 • vedení pedagogických praxí
 • vedení diplomových prací
 • školitel v doktorském studijním programu: pedagogika (se zaměřením na didaktiku cizích jazyků) na PdF MU
 • školitel v doktorském studijním oboru: didaktika cizího jazyka na PdF MU.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vybrané vědeckovýzkumné a rozvojové projekty
 • Evropský projekt Erasmus+:2014-2-TR01-KA205-014437 - "EMLT Module Distance Education System as a New Product for Reducing the Education Job Mismatch in European Area". Turecko, ČR, Německo, Velká Británie. 2015-2017. Koordinátorka za ČR.
 • Mezinárodní bilaterální projekt: "Vytvoření diagnostických nástrojů pro zjištění úrovně znalostí odborné němčiny jako druhého a cizího jazyka v oblasti jazykového vzdělávání". Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 7AMB16AT031/ Pädagogische Hochschule Wien. 2016-2017. Spoluřešitelka.
 • Bilaterální mezinárodní projekt: Odborná exkurze „Učíme se učit čtením v němčině jako druhém a cizím jazyce“. MŠMT, AKTION Česká republika-Rakousko, 75p15. 2016. Vedoucí projektu.
 • GAP407/11/0321 „Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině". Hlavní řešitelka.
 • GAP407/11/0234 „Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)“. Spoluřešitelka.
 • Mezinárodní projekt "MIVAL – Migration, Values, Language": LLP Grundtvig – Projekty partnerství. ČR, Rakousko, Itálie, Řecko, Německo, Finsko. 2011-2013. Spoluřešitelka.
 • Mezinárodní projekt: "Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen". Česko-německý fond budoucnosti, 1040/2012. 2013.
 • GACR 406/05/2107 „Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka“. Hlavní řešitelka.
 • GACR 406/05/0246 „Obsahová dimenze kurikula základní školy“. Spoluřešitelka.
 • GAČR 406/03/1349 "Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole". Spoluřešitelka.
 • AKTION Česká republika Rakousko. "Elektronický paralelní korpus současné češtiny a němčiny". Kód projektu: 32P4. Financující program: Program spolupráce ve vědě a vzdělávání.Trvání: 2001 - 2002
 • FRVŠ "Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výuka německého jazyka na ZŠ". Kód projektu: 0632/2002.Financující program: IS - Fond rozvoje vysokých škol MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 - 2002.
 • FRVŠ "Evropské jazykové portfolio v lingvodidaktické přípravě učitelů němčiny". Kód projektu: 418/2004.Financující program: IS - Fond rozvoje vysokých škol MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2004 - 2004.
 • AKTION Česká republika Rakousko. "E-learning a blended learning ve výuce němčiny - odborný seminář a workshop". Hlavní řešitel.Trvání: 3/2006 - 3/2006.
 • FRVŠ "Úvod do didaktiky cizích jazyků v integrovaném pojetí" Hlavní řešitel. Trvání: 2006 - 2006.Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Fond rozvoje vysokých škol)
 • Vybrané rozvojové a transformační projekty
 • "Nové přístupy ve vysokoškolské lingvodidaktice (didaktická laboratoř učitelů cizích jazyků AJ, NJ, FJ, RJ)" Kód projektu:1cN/103/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2003 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 1/2003 - 12/2005. Hlavní řešitel.
 • "Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ" Kód projektu: 1cP81/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2000 2005.Hlavní řešitel.
 • "Překladatelský a tlumočnický kurz pro učitele německého jazyka" Kód projektu: 1cP104/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 2003. Hlavní řešitel.
 • "Dvoustupňové studium učitelství na Pedagogické fakultě MU" Kód projektu: 1cP130/2003.Financující program: Transformační a rozvojové programy na rok 2002 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) Trvání: 2002 2003. Hlavní řešitel: doc. RNDr. Josef Trna, CSc. Další projekty: Mezinárodní projekty v rámci dalšího vzdělávání učitelů němčiny vzdělávací cykly
 • Lehrgang zur Ausbildung der BetreungslehrInnen für Studierende des Faches Deutsch als Fremdsprache Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko Vedoucí: Mgr. Harald Hanzer (vzdělávací středisko Vídeň) Spoluřešitelé: Věra Janíková, Renate Faistauer (Univerzita Vídeň, katedra Deutsch als Fremdsprache) Termín: 1995/1996
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen in der Tschechischen Republik.Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: W.Groffmann (DAAD Německo), dr. Thomas Fritz (Univerzita Vídeň,katedra Deutsch als Fremdsprache).Termín: 1996/1998.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen in der Tschechischen Republik Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo).Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: B. Mehlmauer-Larcher (Univerzita Vídeň, katedra anglistiky), Monika Michels Mc-Govern (PdF MU Brno) Termín: 1998/2000.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen am Gymnasium in der Tschechischen Republik Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Německo), Goethe-Institut (Německo).Vedoucí: PhDr. Věra Janíková.Spoluřešitelé: Rainer Wicke (ZfA - Německo) Termín: 2000/2002.
 • Lehrgang zur Ausbildung von Deutsch-MultiplikatorInnen für die Fachsprache und den fachsprachlichen Unterricht in der Tschechischen Republik.Garant: Centrum dalšího vzdělávání učitelů MU, Brno.Katedra německého jazyka a literatury PdF MU Brno.Zadavatel: Kulturkontakt/BMUK Rakousko, Bundesverwaltungsamt: Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut (Německo) Vedoucí: PhDr. Věra Janíková, Ph.D..Spoluřešitelé: dr. Roland Fischer(Univerzita Linz/Rakousko),Rosemarie Buhlmann, Bernd Schneider(Goethe-Institut/Německo).Termín: 2003/2004.
Akademické stáže
 • Akademické stáže, studijní nebo přednáškové pobyty
 • 1995: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 1995: Univerzita Kastel (Německo)
 • 1997: Goethe-Institut München/Nürnberg, (Německo)
 • 1999: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2000: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2001: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2001: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2001: Pedagogická akademie Graz, Rakousko
 • 2001: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2002: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2002: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2003: Univerzita Tübingen (Německo)
 • 2004: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2005: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2006: Univerzita Greifswald (Německo)
 • 2007: PH Nordwestschweiz Zofingen (Švýcarsko)
 • 2008: PH Solothurn (Švýcarsko)
 • 2009: Univerzita Wien (Rakousko)
 • 2009: Univerzita Hildesheim (Německo)
 • 2009: Univerzita Magdeburg (Německo)
 • 2009: PH Solothurn (Švýcarsko)
 • 2010: Univerzita Wroclaw (Polsko)
 • 2011: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2012: Univerzita Regensburg (Německo))
 • 2013: Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2014:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2015:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2016:Univerzita Regensburg (Německo)
 • 2017:Univerzita Regensburg (Německo)
Univerzitní aktivity
 • Vedoucí katedry německého jazyka a literatury PdF MU v Brně.
 • Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkousky oboru německý jazyk a literatury s didaktikou na PdF MU v Brně.
 • Školitelka a přednášející v rámci doktorského studijního oboru "Didaktika cizího jazyka" na PdF MU.
 • Členka Vědecké rady PdF MU (od 2010 - dosud).
 • Předsedkyně Oborové rady DSP "Didaktika cizího jazyka" (od 2015 - dosud)
 • Šéfredaktorka odborného časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", PdF MU (2008 - dosud)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka Kruhu moderních filologů ČR se sídlem na Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.
 • Členka Fachverband für Deutsch als Fremdsprache se sídlem na Univerzitě Göttingen (Německo).
 • Členka The International Academy for the Humanization of Education se sídlem na Univerzitě Hildesheim, Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim (Německo).
 • Členka České pedagogické společnosti
 • Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia"Filologie (pgs.) germánské jazyky a literatura"na FF UK v Praze.
 • Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia "Germánské jazyky na FF UK v Praze (2014 - dosud).
 • Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. (2007 – dosud).
 • Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (2008 – dosud).
 • Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem (od 2011 - dosud)
 • Členka Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem (od 2011 - dosud) 7. Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem
 • Členka zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na oddělení německého jazyka Fakulty humanitních studií UTB Zlín
 • Členka Nezávislé odborné komise pro posuzování maturitních didaktických testů z německého jazyka (MŠMT)
 • Členka diskusního fóra k Akčnímu plánu rozvoje výuky cizích jazyků pro období 2014 – 2020 (MŠMT)
 • Členka hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2SHVb) pro hodnocení výsledků ve vědě 2015/2016 při Úřadu vlády.
 • Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) (od 2017)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora MU (2016) – Stříbrná medaile
 • Jako spoluautorka za publikaci: PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. Uděleno: 1) Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013-2014) – udělila ČAPV, 2) Cena děkana PdF MU (2015)
 • Členka výboru Svazu germanistů České republiky (od 2008 - dosud)
 • Členka vědecké komise redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education, Univerzita Maribor, Slovinsko (od 2009 – dosud)
 • Členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge, FF UJEP Ústí nad Labem (od 2011)
 • Členka vědecké komise redakční rady odborného časopisu Lingua viva (od 2006 - dosud).
 • Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen (od 2016 - dosud)
 • Členka komise F5 - grantové agentury FRVŠ (MŠMT ČR) (do 2013) Přednášková činnost na tuzemských a zahraničních univerzitách.
 • Vedení pracovní skupiny v rámci 2 týdenního - mezinárodního sympozia pro lingvodidaktiky a učitele němčiny pořádaného organizací Goethe-Institut a Univerzitou Kassel (Německo) zaměřeného na problematiku vytváření moderních cizojazyčných učebnic, Kassel 16.-29.6.1995.
 • Vedení sekce ''Landeskunde'' na XII. Celosvětové mezinárodní konferenci učitelů němčiny (IDT) pořádaného ve Svýcarsku (Luzern) ve dnech 30.7. - 4.8.2001.
 • Organizátorka mezinárodního sympozia ''Curriculaentwicklung und Ausbildung der Germanistik in der Tschechischen Republik'' pořádaného Univerzitou Regensburg a katedrou německého jazyka a literatury PdF MU v Brně ve dnech 3.-5.12.2001.
 • Vedení sekce ''Interkulturelle Kommunikation'' na mezinárodní konferenci ''Linguistik-Tage'' v Hradci Králové ve dnech 19.-21.2003 pořádané Společností pro jazyky (GESUS-Německo) a katedrou německého jazyka a literatury PdF Univerzity Hradec Králové.
 • Vedení sekce ''Implementierung und Auswirkungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens im Bereich Deutsch als Femdsprache'' na XIII. Celosvětové mezinárodní konferenci učitelů němčiny (IDT) pořádané v roce 2005 v Rakousku (Graz).
 • Uspořádání mezinárodní konference z pověření vedení Internationale Academy for Humanization and Education: „Kvalita vysokoškolské výuky a školního vyučování před novými výzvami! Kompetence – standardy – moduly“. 4.–8.9.2006.
 • Organizátorka mezinárodní konference Svazu germanistů ČR: „Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre“. Telč, 22.5.-23.5.2008.
 • Organizace mezinárodní konference ve spolupráci s PH Wien: "Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa". PdF MU Brno, 13-14.6.2013.
 • Spoluorganizátor mezinárodní konference "„Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen“. Univerzita Lipsko, 5.-7.9.2013.
 • Organizátorka mezinárodní konference z pověření GeSuS (Gesellschaft für Sprache und Sprachen): "24. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN BRNO/ TSCHECHISCHE REPUBLIK: SPRACHEN VERBINDEN". PdF MU Brno, 22.-24.6.2016.
 • Organizátorka mezinárodní konference z pověření IAHE (Internationale Academy for Humanization and Education) „Effects of migration movements on educational institutions“ / „Auswirkungen der Migrationsbewegungen auf Bildungseinrichtungen“ / „Последствия миграционных движений для образовательных учреждений“. PdF MU Brno, 28.-29.9.2017.
 • Pozvání k přednáškám v letech 2008-2017 (Univerzita Regensburg a Greifswalsd, Univerzita KF v Nitře)
Vybrané publikace
 • JANÍKOVÁ, Věra. Hochschulgermanistik in der Tschechischen Republik - Bilanz und Perspektiven. Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes. Německo: Brill, roč. 70, č. 2, s. 120-129. ISSN 0418-9426. 2023. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Lehrkräftebildung DaF an der Masaryk-Universität in Brno: pädagogisch-psychologisches Modul und Praktika. KONTEXTE. Internationales Journal zur Professionalisierung in Deutsch als Fremdsprache. roč. 1, č. 1, s. 41-59. ISSN 2941-1408. doi:10.24403/jp.1297032. 2023. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachdidaktik im Wandel der Zeit. Wie verwirklichen wir Träume des J. A. Comenius. In Polášková, Eva / Pišl, Milan. Form und Funktion im didaktischen Kontext. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 25-46. ISBN 978-80-7599-424-0. doi:10.15452/FuFD2023.03. 2023. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturní složka ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, roč. 2019-2020, č. 63, s. 5-14. ISSN 1210-0811. 2020. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlicher Ansatz im Fach Deutsch als Fremdsprache am Beispiel des Konzepts Linguistic Landscapes. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, roč. 13, č. 2019, s. 81-98. ISSN 1802-6419. 2019. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků 2019. 2019. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlich orientierter DaF-Unterricht: Ansatz der Linguistic Landcapes. In ASIATISCHE GERMANISTENTAGUNG Einheit in der Vielfalt? Germanistik zwischen Divergenz und Konvergenz, Sapporo, Japonsko. 2019. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes aus fremdsprachendidaktischer Perspektive. In Camilla Badstübner-Kizik, Věra Janíková. Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik. 1. vyd. Berlin et al.: Peter Lang. s. 137-172. Possener Beiträge zur Angewandten Linguistik, svazek 10. ISBN 978-3-631-77028-3. 2018. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Positiver Transfer und Text(sorten)kompetenz beim Schreiben in mehreren Sprachen. In Zhu, Jianhua, Zhao, Jin, Szurawitzki, Michael. Germanistik zwischen Tradition und Innovation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 179-183. ISBN 978-3-631-70764-7. doi:10.3726/b10792. 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Auswirkungen der Migrationsbewegungen auf Bildungseinrichtungen (Frühkindliche Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung, Erwachsenenbildung). 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht. In 16. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes Germanistik in Lateinamerika: Neuorientierungen – Neue Perspektiven. 2017. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches Potential. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Wien: Univerzita J.E. Purkyně, roč. 11, č. 1, s. 123-140. ISSN 1802-6419. 2017. info
 • ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109. 2016. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků a identita. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 26, č. 1, s. 24-50. ISSN 1211-4669. 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Stříbrná medaile MU. Rektor MU, 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. 24. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN BRNO/ TSCHECHISCHE REPUBLIK: SPRACHEN VERBINDEN. 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenlernen und Identität in der Fremdsprachenforschung und -didaktik. In Internationale Konferenz: Zentrum und Peripherie. 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen 2016. ÖDaF-Mitteilungen. ISSN 2196-9167. 2016 - 2016. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení se více cizím jazykům ve výzkumu:na příkladu němčiny (L3) po angličtině (L2). XLinguae. SVO, roč. 2015, č. 2, s. 54-71. ISSN 1337-8384. doi:10.17846/XL.2015.08.02.54-71. 2015. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Janíková, Věra; Andrášová Hana. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU. s. 145-164. ISBN 978-80-263-0932-1. 2015. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachige Schreib- und Text(sorten)kompetenz in curricularen Vorgaben, Sprachprüfungen, Sprachlehrwerken und im Sprachunterricht. Teilergebnisse einer Vorstudie. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, roč. 8, č. 1, s. 2-14. ISSN 1803-4411. 2015. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Foreign language teachers: what are we specific in? In LLCE 2014, Nitra. 2014. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků. XLinguae European Scientific Language Journal. Nitra: Filozofická fakulta UKF, roč. 7, č. 1, s. 29-45. ISSN 1337-8384. 2014. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Věra JANÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Determinanty rozvoje a udržování expertnosti učitelů cizích jazyků. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. ISBN 978-80-86768-91-5. 2014. URL info
 • TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review. roč. 36, č. 2, s. 289-299. ISSN 1732-6729. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Sandra REIBRECHT. Textkompetenz in mehreren Sprachen. Forschungsergebnisse und weiterführende Forschungsansätze. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, roč. 2014, č. 15, s. 73-88. ISSN 1803-408X. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Langsam und trotzdem erfolgreich Deutsch lernen. In 6. Internationale Konferenz DaF. Kleine Lerner, große Lehrer, wirksamer Unterricht. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Anregungen zu einem differenzierten Unterricht. 2014. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Differenzierung als Prinzip eines Sprachunterrichts bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. In Martin Lachout. Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. 1. vyd. Hamburg: Dr Kovač-Verlag. s. 129-140. 25. ISBN 978-3-8300-7104-4. 2013. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Brigitte SORGER, Simona KORYČÁNKOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Petra SUQUET a Radek VOGEL. Vícejazyčná lingvistická terminologie. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání. 78 s. ISBN 978-80-86956-70-1. 2013. info
 • SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT a Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU. 358 s. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Sandra REITBRECHT. Transfer und mehrsprachige Text(sorten)kompetenz. In Sorger, Brigitte, Káňa,Tomáš, Janíková, Věra, Reitbrecht, Sadra, Brychová, Alice. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU. s. 127-135. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, František TŮMA a Petr NAJVAR. Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag. s. 121-130. ISBN 978-3-643-50505-7. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Motivation und Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache: Teilergebnisse einer Pilotstudie. In Janíková, Věra; Sorger, Brigitte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik-Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 77-85. ISBN 978-80-263-0377-0. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Studie I: Einladungsschreiben für einen Freund. In Sorger, Brigitte; Káňa, Tomáš; Janíková, Věra; Reitbrecht, Sandra, Brychová, Alice (Hrsg.). Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 136-163. ISBN 978-80-263-0558-3. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Anatoli RAKHKOCHKINE. Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen. 2013. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. 2013. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press. 127 s. neurčeno. ISBN 978-80-210-6683-0. 2013. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 233 s. ISBN 978-80-210-6681-6. 2013. info
 • BRYCHOVÁ, Alice, Věra JANÍKOVÁ a Kamila SLADKOVSKÁ. Evropské jazykové portfolio v praxi. 1. vydání. Praha: NÚV. 113 s. ISBN 978-80-87063-70-5. 2012. URL URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit. Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, roč. 8, č. 15, s. 45-54, 9 s. ISSN 1801-1489. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a žáci se specifickými poruchami učení. In Grenarová, R., Vítková, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 54-87. ISBN 978-80-210-6024-1. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Miroslav JANÍK. Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht. In Oliver Holz, Renate Seebauer. Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht/ Interactive and Competence-Orientated Education. 1. vyd. Hamburg: Kovač. s. 180-190. ISBN 978-3-8300-6422-0. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts. In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. 1. vyd. Sankt Petersburg: SPB APPO. s. 96-100. ISBN 978-5-7434-0614-2. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido. s. 245-256. ISBN 978-80-7315-235-2. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. K současným směrům výzkumu didaktiky cizích jazyků v německém kontextu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 21-31. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Prinzipien eines Sprachunterrichts im Wandel der Zeit. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: MU, roč. 5, č. 2, s. 109-118. ISSN 1803-4411. 2012. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In Janíková, V. a kol. Výuka cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Grada. s. 50-77, 27 s. ISBN 978-80-247-3512-2. 2011. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 205-218. ISBN 978-80-7315-220-8. 2011. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 11 - 25. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Poradenství a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků v kontextu inkluzivního vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. / Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 219-232, 13 s. ISBN 978-80-210-5709-8. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Expertnost učitele cizích jazyků se zřetelem k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Pokrivčáková, Silvia (ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 9-42, 33 s. ISBN 978-80-210-5608-4. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenpolitik und Fremdsprachenunterricht in der Tschechischen Republik. In Sorger, B., Janíková, V. (Hrsg.) Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1. vyd. Brno: Tribun EU. s. 21-28. ISBN 978-80-263-0203-2. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Leistungsbeurteilung im DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. In Grenarová, R., Vítková, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 84-113, 29 s. ISBN 978-80-210-5664-0. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, VII, č. 13, s. 54-62. ISSN 1801-1489. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Heterogenität in einer Fremdsprachenklasse: unterschiedliche Lernausgangslagen. PEDAGOGIJA: Teorija un prakse.VI. Liepaja: Liepajas Universitate, VI, č. 02, s. 288-305. ISSN 1407-9143. 2011. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Pavel ZLATNÍČEK. Unterrichtsqualität und Professionalisierung von Fremdsprachenlehrern. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. MUNSTER: Lit Verlag. s. 120-127. ISBN 978-3-643-50153-0. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Bologna-Prozess und die Lehrerbildung in Tschechien. In Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chancen und Risiken neuer Entwicklungen. 1. vyd. Baltmannsweiler: Schneider Verlag. s. 347-358. ISBN 978-3-8340-0745-2. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Zu Neurowissenschaften im Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenlehren. Lingua Viva. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, VI, č. 11, s. 55-62. ISSN 1801-1489. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. High level language proficiency and language talent in pedagogical research. In Šimoník, O. (ed.): School and talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 27-37. ISBN 978-80-210-5350-2. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut! Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen. Frühes Deutsch - Fachzeitschrift für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Bielefeld: Bertelsmann Verlag, roč. 19, 21/2010, s. 8-14. ISSN 1866-3451. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. In Seebauer, R. (Hrsg.): Europäische Perspektiven 3. 1. vyd. Wien: LIT Verlag. s. 117-126. Europäische Kooperationen, Band 3. ISBN 978-3-643-50204-9. 2010. info
 • JANÍKOVÁ, Věra (ed.) a Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 225 s. x1. ISBN 978-80-87192-04-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita. 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinki University Press, roč. 7, č. 7, s. 425-442. ISSN 1796-0150. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Auf dem Weg zur Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung. In Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 1. vyd. Wien: LIT Verlag. s. 104-113. ISBN 978-3-643-50024-3. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učení se cizím jazykům a řešení úloh řečového typu. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, roč. 52, č. 4, s. 111-114. ISSN 1210-0811. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita. 11 s. ISBN 978-80-555-0002-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Bewegtes Lernen und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1. vyd. Brno: ACADEMICUS. s. 104-113. ISBN 978-80-87192-04-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education. Maribor: Pedagoška fakulteta, roč. 2, 2-3, s. 43-54. ISSN 1855-4431. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachliche Lehrwerke und lernschwache Schüler. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, roč. 5, č. 9, s. 56-64. ISSN 1801-1489. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU. s. 311-320. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Lernpotential der dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen. In GRENAROVÁ, René a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU /DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 75-95, 20 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. 2009. info
 • GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. In Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU. s. 163-176. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1. vydání, Brno, 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag. s. 119-125. ISBN 978-3-8258-1274-4. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učíme se učit cizí jazyky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, PdF. 161 s. Pd-18/08-02/58. ISBN 978-80-210-4620-7. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Teilleistungsstörungen beim Fremdsprachenlernen. Inozemni movi. Kyiev: Kyjevská národní univerzita, X, č. 2, s. 14-18. ISSN 1817-8510. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido. s. 211- 226. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. s. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrer- und Schülerrolle im Kontext der Förderung von Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1. vyd. München: LINCOM. s. 413-424. Sprachen. ISBN 978-3-89586-261-8. 2008. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a autonomní učení. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, roč. 50, č. 4, s. 130-134, 4 s. ISSN 1210-0811. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelle Kompetenz und soziokulturelle Normen im fremdsprachlichen Deutschunterricht. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1. vyd. München: LINCOM. s. 531-537, 8 s. ISBN 978-3-89586-503-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. In KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 81-92, 13 s. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido. s. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, x, č. 5, s. 44-53. ISSN 1801-1489. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. s. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrerrolle auf dem Weg zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 54-62. ISBN 978-80-210-4501-9. 2007. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Modernisierung als Kernbegriff gesellschaftlicher Veränderungen auch in der Schule. In Modernisierung der Bildung - Modernisierung durch Bildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. s. 128-141. ISBN 3-8340-0060-0. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Hermann FUNK, Christine KUHN a Silke DEMME. studio d A2. Lekce 1-6. Učebnice němčiny pro jazykové a střední školy. (V.Janíková - odborná konzultace českého vydání)). 1. vyd. Plzeň: Fraus. 148 s. ISBN 80-7238-546-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 364 s. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 19-39. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Phraseologismen aus sprachdidaktischer Sicht. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave. s. 387-399. ISBN 80-89220-41-X. 2006. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikative Grammatik aus sprachdidaktischer Sicht. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europa. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave. s. 35-38. ISBN 80-89034-81-0. 2005. info
 • FUNK, Hermann, Christiana KUHN, Silke DEMME a Věra JANÍKOVÁ. Studio d. In JANÍKOVÁ, Věra. Studio d. první. Plzeň: Fraus. 280 s. ISBN 80-7238-440-6. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum Selbststudium. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. x1. ISBN 80-210-3782-2. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové vzdělávání v České republice na počátku 21.století a základní škola. In Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 250-259. ISBN 80-210-3870-5. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, roč. 49, č. 2, s. 51-53. ISSN 1210-0811. 2005. info
 • JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1. 2005. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelles Lernen und eine multikulturell werdende Gesellschaft. In Schule in der Fremde- Fremde in der Schule. 1. vyd. Münster: LIT Verlag. s. 304-313. ISBN 3-8258-7302-1. 2004. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch skol. 1. vyd. Bratislava: Lingos. s. 85-93. ISBN 80-89113-10-9. 2004. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Pluriregionale, projektorientierte und interkulturelle Landeskunde in der Deutschlehrerausbildung mit einem Beispiel Landeskunde Österreich. In Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové. s. 135-142. ISBN 80-7041-125-2. 2003. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta. 120 s. ISBN 80-210-3135-2. 2003. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Konkrétní poezie a rozvoj komunikativní kompetence ve výuce německého jazyka. Cizí jazyky. Praha: Fraus, roč. 45, č. 4, s. 123-124. ISSN 1210-0811. 2002. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Zum Stand der Curriculumsdiskussion in den verschiedenen Ausbildungsprofilen der Germanistik an Universitäten der Tschechischen Republik. In Mitte. 1. vyd. Regensburg: Armin Wolff,Univerzita Regensburg. s. 20-22. ISBN 1618-9248. 2002. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. 2000. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Proměny pojetí předmětových didaktik -didaktika cizích jazyků ve vzdělávání učitelů primární školy. In Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha. s. 193-196. Sborník vybraných referátů z vědecké konference. ISBN 80-86039-76-5. 1999. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. In der und mit der Landeskunde spielen. Fremdsprache Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, roč. 1998, č. 19, s. 40-42. ISSN 0937-3160. 1998. info

27. 7. 2017


Životopis: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (učo 1445), verze: čeština(10), změněno: 27. 7. 2017 20:42, V. Janíková