Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Možnosti distanční výuky

Možnosti distanční výuky

Tipy, nástroje a návody pro distanční výuku, doplněné o praktické zkušenosti Vašich kolegů.

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2022

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2022 | Starší

Inspirace

E-learning na MU

Strategie, metodiky a ukázky multimédií ve výuce na Masarykově univerzitě.

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Open space konference o e-learningu IS MU 2022
  Open space konference o e-learningu IS MU, 7. září 2022
 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 29. 6. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Manuel linguistique pratique. Tato cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique představuje soubor cvičení zaměřených na zlepšení porozumění mluveného a psaného jazyka, ale také na procvičování teoretických poznatků.
 • 12. 4. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Teorie a metodika výchovy. Tato interaktivní publikace seznamuje čtenáře s aktuálními výzvami a problémy, kterým čelí český vzdělávací systém a učitelé. Jsou to právě na jedné straně teorie, které náročnou pedagogickou práci mohou proměnit v porozumění každodenních fenoménů a pak metodika, která může nastínit, jak postupovat při jejich zvládání a optimálním řešení.
 • 28. 1. 2022
  V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.
  Výuková publikace Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes představuje základní poznatky katalánské fonetiky a fonologie. Studijní materiál obsahuje audioukázky výslovnosti hlásek, slov a intonačních linií, artikulační schémata a množství praktických autokorektivních cvičení.
  Druhé vydání učebnice Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky pak přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek.
 • 23. 12. 2021
  V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.
  Výukový text Spectacle technique and technology je věnován jednotlivým typům brýlových čoček, jejich centrování a technologickým parametrům brýlových čoček a brýlových obrub.
  Multimediální publikace Kapitoly z lékařské etiky pak podává stručný úvod do vybraných etických problémů současné medicíny. Je určena především studentům medicíny, může však sloužit i pro studenty dalších zdravotnických programů jako doplňující učební text předmětů zaměřených na etiku ve zdravotnictví nebo bioetiku.
 • 10. 12. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. Tato výuková publikace doplňuje nově vzniklé protokoly laboratorním cvičením z fyziologie a konktrétní vysvětlení probíhajících fyziologických jevů s důrazem na klinický přesah.
 • 1. 12. 2021
  V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

  Multimediální učebnice Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas zahrnuje učební text a k němu příslušející obrazovou databázi patologických stavů na sliznicích dutiny ústní. Úvodní kapitoly zahrnují obecné poznatky o ústních sliznicích. Dále následují kapitoly týkající se jednotlivých onemocnění včetně diferenciálně diagnostických poznámek.
  Výuková publikace Pohyb v životě dítěte pak zachycuje a představuje motorický vývoj dítěte v raném období života. Obsahuje videoukázky se zaměřením na motorický vývoj dítěte a praktické příklady pohybových aktivit v MŠ.

 • 2. 11. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Tento učební text pokrývá princip normálních forem lokálních bifurkací rovnováh, ale zabývá se i nelokálními bifurkacemi, zobrazeními na kružnici a samozřejmě chaosem a jeho vznikem nejen v jedné dimenzi. Obsahuje téměř celý důkaz slavné Šarkovského věty a věnuje se kromě chaosu také fraktálům.
 • 21. 7. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II. Tento multimediální text předkládá základní znalosti nezbytné pro práci porodní asistentky. Obsahuje informace o fyziologickém reprodukčním procesu, fyziologickém těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně kojení.
 • 21. 6. 2021
  Byla zveřejněna nová publikace Fonetika a fonologie ruštiny. Tento elektronický výukový materiál uvádí studenty do problematiky fonetiky a fonologie ruštiny v porovnání s češtinou. Učebnice obsahuje množství nahrávek (video a audio) obsahujících jak praktické tipy, tak i teoretické základy. Učebnice zahrnuje také témata, která mají uplatnění v praxi, např. transliterace z/do ruštiny, vývoj ruské grafiky a abecedy, ruský pravopis.

 Všechny novinky