Přihlášení do IS MU
Umělá inteligence a výuka

Umělá inteligence a výuka

Otázky a odpovědi k využití a zneužití umělé inteligence a jazykových modelů (ChatGPT apod.) ve výuce.

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace ISSN 1802-128X

Výukové publikace a e-knihy

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2022

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2022 | Starší

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 10. 3. 2023
  Byla zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie. Tato elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy.
 • 3. 3. 2023
  Na Elportále je nově zveřejněna sekce, která se věnuje aktuálnímu tématu, které rezonuje společností - umělé inteligenci. Učitelé zde najdou základní informace a také otázky a odpovědi k využití a zneužití umělé inteligence a jazykových modelů (ChatGPT apod.) ve výuce. Postupně s využitím těchto nástrojů ve výuce bude doplněna i sekce zkušeností jednotlivých vyučujících.
 • 20. 2. 2023
  Byla zveřejněna nová publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny. Tato multimediální publikace je vhodná pro samostudium katalánského jazyka. Obsahuje gramatiku na úrovni A2-B1, základní slovní zásobu, množství audionahrávek a celou řadu autokorektivních cvičení.
 • 10. 2. 2023
  Byla zveřejněna série elektronických publikací pod společným názvem Etika výzkumu a vědecká integrita. Tento online materiál obsahuje původní práce zaměřené na tuto oblast, které vznikly v rámci řešení projektu INSURE: Interdisciplinary Support of Research Ethics / Interdisciplinární podpora etiky výzkumu. První z publikací je unikátní praktickou pomůckou pro hodnocení etických aspektů výzkumných projektů s lidskými účastníky v akademickém prostředí. Druhá publikace se věnuje hlavním zásadám mravní integrity ve vědecké práci a popisuje rizika jejího porušení. Tato série publikací je určena výzkumníkům, členům etických komisí i studentům všech předmětů zaměřených na etiku a metodologii vědecké práce.
 • 23. 9. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace První pomoc. Tato multimediální publikace shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021.
 • 19. 9. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Mechanika. Tato online cvičebnice obsahuje cca 400 úloh vztahujících se k nově vydané učebnici mechaniky (Jana Musilová. Mechanika, Brno: Masarykova univerzita, 2022). Sbírka zahrnuje uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, uzavřené úlohy s více správnými odpověďmi a otevřené úlohy, vše s řešeními.
 • 16. 8. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty. Tento výukový materiál nabízí krátký souhrn problematiky diagnózy onkologického - lymfoproliferativního onemocnění. V praktické části jsou uvedeny obecné principy stavby cvičební jednotky, obecné zásady cvičení a pohybových aktivit, zásobník cvičení v domácím prostředí s využitím pomůcek a outdoorové pohybové aktivity.
 • 22. 7. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Jak citovat: citační styly. Tato interaktivní publikace obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury. Pro vybrané typy dokumentů jsou uvedeny vzory bibliografických citací s příklady včetně vizualizace, ze kterých částí publikací se údaje do citace přebírají.
 • 29. 6. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Manuel linguistique pratique. Tato cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique představuje soubor cvičení zaměřených na zlepšení porozumění mluveného a psaného jazyka, ale také na procvičování teoretických poznatků.
 • 12. 4. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Teorie a metodika výchovy. Tato interaktivní publikace seznamuje čtenáře s aktuálními výzvami a problémy, kterým čelí český vzdělávací systém a učitelé. Jsou to právě na jedné straně teorie, které náročnou pedagogickou práci mohou proměnit v porozumění každodenních fenoménů a pak metodika, která může nastínit, jak postupovat při jejich zvládání a optimálním řešení.

 Všechny novinky