Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learning na Masarykově univerzitě

Katalog e-learningu

Katalog e-learningu

Katalog používání e-learningu na MU. Jakou elektronickou podporu výuky mají studenti MU právě teď? Které předměty a kteří vyučující e-learning využívají?

Katalog e-learningu       PDF verze

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace

Výukové publikace a e-knihy ISSN 1802-128X

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2020

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2020 | Starší

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 11. 12. 2020
  Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Bodystyling. Tento online výukový materiál se zaměřuje na aerobní cvičební program. Teoretické kapitoly jsou věnovány charakteristice aerobních programů, držení těla, funkčním poruchám pohybového aparátu, didaktice posilovacích lekcí. Praktická část publikace nabízí komplexní zásobník cviků pro posilování jednotlivých svalových skupin s vlastní vahou a s využitím uvedených posilovacích pomůcek.
 • 26. 11. 2020
  Z důvodu, že stávající epidemiologická situace neumožňuje přímý kontakt, připravili kolegové ze Servisního střediska návody pro práci v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) ve formě videí. Videa jsou určena novým studentům a učitelům, kteří si ještě neví rady při práci se systémem a nechtějí se prokousávat celou Nápovědou. Ve srovnání s prezenčně konaným školením je výhodou to, že informace ve videích lze zhlédnout opakovaně.
  Videa jsou pro studenty i pro učitele dostupná na webu MU. Pod videi jsou uživatelům k dispozici také další užitečné odkazy.
 • 22. 7. 2020
  V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

  Multimediální učebnice Studenti se specifickými nároky ve výuce poskytuje učitelům Masarykovy univerzity komplexní informace o studentech s postižením a jejich komunikačních i jiných nárocích ve výuce. Slouží jako další zdroj informací a doporučení pro výuku, který doplňuje seminář pro učitele pořádaný Střediskem Teiresiás na začátku výukového období každého semestru.
  Výuková publikace Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče klade důraz především na deskripci zkušeností z inkluzivních volnočasových pohybových aktivit na ZŠ. Obsahuje stručná teoretická východiska a dále se zaměřuje na pohybové kroužky, jejich obsah, konkrétní práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 • 13. 7. 2020
  Byla zveřejněna nová publikace Sbírka příkladů o nekonečných řadách. Jejím hlavním cílem je dát možnost procvičovat si své znalosti a mít u toho k dispozici podrobný návod či řešení. K tomu slouží její hlavní část, obsahující více než 300 kompletně vyřešených příkladůo nekonečných řadách čísel a funkcí od jednoduchých až po obtížné. Sbírka je tak vhodná pro distanční výuku.
 • 5. 6. 2020
  Byla zveřejněna nová publikace Paliativní péče. Tato multimediální publikace v deseti lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče.
 • 18. 5. 2020
  Byla zveřejněna nová publikace Les crises économiques du capitalisme et leurs conséquences sociales et politiques. Tento interaktivní výukový materiál představuje čtyři hlavní krize kapitalismu – krize z let 1873, 1929, 1973 a 2008. Je tedy rozdělena do čtyř částí, z nichž každá se zabývá příčinami krize, popisuje její vývoj a představuje její sociální, ekonomické a politické důsledky. K textům jsou připojena videa shrnující pojednávaná témata. Na konci každé kapitoly si student může prostřednictvím interaktivního cvičení ověřit své porozumění problému. Vedle webové verze byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.
 • 17. 3. 2020
  Nově zveřejněná a průběžně aktualizovaná online pomůcka Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku si klade za cíl pomoci pedagogům (nejen) v těchto komplikovaných časech bez možnosti kontaktní výuky. Naleznou zde jak návody na užívání různých programů usnadňujících distanční výuku, tak také zkušenosti dalších učitelů z celé Masarykovy univerzity či odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace.
 • 31. 1. 2020
  Byla zveřejněna nová publikace Právo duševního vlastnictví. Tento elektronický výukový materiál zpracovává problematiku práv průmyslových, autorských práv, jejich ochrany a licencování. Publikace je také doplněna seznamem potřebných zdrojů.
 • 5. 12. 2019
  Byla zveřejněna nová publikace Senioři tančí. Tato výuková publikace prezentuje tance jako vhodné pohybové aktivity pro udržování zvyšování úrovně funkční zdatnosti a kognitivních funkcí u osob seniorského věku. Obsahuje videodokumetnaci několika tanců, podrobný popis metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

 Všechny novinky