angličtinaPřihlášení do IS MU

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Fakulta sportovních studií
„Vytvořená metodická publikace (e-kurz) předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky.“
Přihlásit se do kurzu
10 lekcí 16 hod. zdarma
Obrázek kurzu
Recenzováno

Lektoři

Osnova kurzu

 • Charakteristika dětského aerobiku
 • Charakteristika věkových období
 • Stavba lekce dětského aerobiku
 • Názvosloví základních kroků aerobiku
 • Hudební doprovod
 • Gymnastická příprava
 • Praktické náměty pro cvičení s dětmi
 • Ukázka cvičební jednotky
 • Zásady bezpečnosti při cvičení s dětmi
 • Přístup lektora/pedagoga

Více o kurzu

Literatura
 • Ciencialová, T. (2013). Zařazení cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému do výuky TV na ZŠ a SŠ. Bakalářská MU Brno práce. FSpS.
 • Cimflová, A. (2000). Charakteristika a zásady dětského aerobiku. Metodický materiál Šk olení dětského aerobiku. ČASPV Brno,
 • Dovalil, J. (2009). Výkon a trénink ve sportu. ((3rd ed.) Praha 5, Czechia, Olympia.
 • Dovalil, J., & Choutka, M. (2012). Výkon a trénink ve sportu (4. vyd., 331s.) Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia.
 • Hájková, J. (2006). Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem . (1. vyd., 183 s.) Praha: Grada.
 • Krištofič, J. (2004). Gymnastická průprava sportovce: 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. (1. vyd., 187 s.) Praha: Grada.
 • Kučera, M. et al. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1. vydání, 260 s., ISBN 80-7169-258-1.
 • Mužík, V. & Krejčí M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 144 s. ISBN 80-85783-17-7.
 • Mužík, V. & Tupý, J. (1999). Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ISBN 80-210-2246-9, s. 5 - 14.
 • Novotná, K. (2011). Hra jako elementární motivační prvek při výuce gymnast iky na 1. stupni ZŠ. D iplomová práce, Brno, MU FSpS.
 • Perič, T. (2012). Sportovní příprava dětí. Grada. ISBN 978-80-247-4218-2
 • Skopová, M., & Beránková, J. (2008). Aerobik: kompletní průvodce. (1. vyd., 208 s.)
 • Stodůlková, A. (2006). Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. (1. vyd., 30 s.) Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-4113-7.
 • Toufarová, H. (2001) Aerobik s dětmi. Olomouc: Hanex, 66 s., ISBN 80-85783-35.
 • Toufarová, H. (2005). Aerobik s dětmi Plus. (Vyd. 1., 76 s.) Olomouc: Hanex.
 • Vaculíková, P. (2004). Vliv tréninku aerobiku na rozvoj motorických schopností u dívek ve věku 10 - 14 let., Disertační práce., MU FSpS, Brno.
 • Vaňková, J. & Nečasová, L. (2002) Sborník námětů pro cvičení rodičů s dětmi. Centrum pro rodinu a sociální p éči, Brno, 2002.
 • Zvonař, M. & Duvač, I. (2011). Antropomotorika: pro magisterský program tělesná výchova a sport (1. vyd., 231 s.) Brno: Masarykova univerzita
 • http://www.fsps.muni.cz/hrou/?page=elearning&subpage=4_gymnastika
 • http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/
Výukové metody
E-learningový online kurz k samostudiu.

Informace o publikaci

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Pokorná, Alena | Střeštíková, Radka | Vaculíková, Pavlína

1. vydání, 22. února 2019
Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Recenzováno

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018–2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
ISBN 978-80-210-9291-4 (info)

Vybrat jiný kurz