Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FSpS B0915P360021 B-F Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 1. 2021 – 11. 1. 2026
Garant: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S20301 F Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářský prezenční jednooborový
FSpS S20302 F Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS B1014A280001 B-TVS Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S20101 BTVSh Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský prezenční hlavní
FSpS S20102 BTVSv Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
bakalářský prezenční se specializací
FSpS S20103 MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
bakalářský prezenční se specializací
FSpS S20109 T Trenérství
Název anglicky: Coaching
bakalářský prezenční se specializací
FSpS S20111 RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee in Team Sports
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
bakalářský kombinovaný se specializací
FSpS S20104 MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
bakalářský kombinovaný se specializací
FSpS S20110 T Trenérství
Název anglicky: Coaching
bakalářský kombinovaný se specializací
FSpS S20112 RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee in Team Sports
bakalářský kombinovaný se specializací
FSpS S20124 MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20128 RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20132 T Trenérství
Název anglicky: Coaching
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20125 MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S20129 RKH Rozhodčí kolektivních her
Název anglicky: Referee
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S20133 T Trenérství
Název anglicky: Coaching
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS B1014A280002 B-OKT Osobní a kondiční trenér
Název anglicky: Fitness and Personal Trainer
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2025
Garant: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S20201 OKT Osobní a kondiční trenér
Název anglicky: Fitness and Personal Trainer
bakalářský prezenční jednooborový
FSpS S20202 OKT Osobní a kondiční trenér
Název anglicky: Fitness and Personal Trainer
bakalářský kombinovaný jednooborový
FSpS S20203 OKT Osobní a kondiční trenér
Název anglicky: Fitness and Personal Trainer
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20204 OKT Osobní a kondiční trenér
Název anglicky: Fitness and Personal Trainer
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Physical Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Teacher Training in Physical Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Teacher Training in Physical Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Teacher Training in Physical Education
rigorózní řízení
FSpS N0413A280001 N-MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S10301 MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
navazující prezenční jednooborový
FSpS S10302 MS Management sportu
Název anglicky: Sports Management
navazující kombinovaný jednooborový
FSpS S10306 MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S10307 MS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S10305 RMS Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
rigorózní řízení
Název anglicky: Applied Sports Education of Security Bodies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Applied Sports Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Applied Sports Education of Security Forces
rigorózní řízení
Název anglicky: Strength and Conditioning Training and Applied Kinesiology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S10201 AK Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
navazující prezenční se specializací
FSpS S10203 KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
navazující prezenční se specializací
FSpS S10204 KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
navazující kombinovaný se specializací
FSpS S10209 KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S10211 AK Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S10210 KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Strength and Conditioning Training and Applied Kinesiology
rigorózní řízení
FSpS P1014D280001 D-K Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2029
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S00101 K Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorský prezenční
FSpS S00102 K Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorský kombinovaný
FSpS P1014D280002 D-SS Sports Sciences
Název anglicky: Sports Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2029
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FSpS S00201 SS Sports Sciences
Název anglicky: Sports Sciences
doktorský prezenční
FSpS S00202 SS Sports Sciences
Název anglicky: Sports Sciences
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Obory:
Obory:
FSpS 7504R299 ASAK Animátor sportovních aktivit
Název anglicky: Animator of Sport Activities
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
B1501 B-BI Biologie
Název anglicky: Biology
bakalářský, 3 r., Bc.
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Obory:
Obory:
FSpS 7504R299 ASAK Animátor sportovních aktivit
Název anglicky: Animator of Sport Activities
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Název anglicky: Specializations in Health Science
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
FSpS 5342R004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
FSpS 5342R004 FYZI Fyzioterapie
Název anglicky: Physiotherapy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
FSpS 7401R005 TVS Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
Směr: R Rozhodčí (Referee) – neotvírá se
Směr: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee)
Směr: RFL Rozhodčí florbalu (Floorball referee)
Směr: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee)
Směr: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – neotvírá se
Směr: T Trenérství (Coaching)
FSpS 7401R002 RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
FSpS 6208R179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Směr: MAN Management sportu (Management in Sport) – neotvírá se
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
Název anglicky: Special Education of Security Sections
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
FSpS 7504R299 ASAK Animátor sportovních aktivit
Název anglicky: Animator of Sport Activities
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
FSpS 7401R005 TVS Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 2. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
Směr: R Rozhodčí (Referee) – neotvírá se
Směr: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – neotvírá se
Směr: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – neotvírá se
Směr: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – neotvírá se
Směr: SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek (Special Education of Security Sections) – neotvírá se
Směr: T Trenérství (Coaching)
Název anglicky: Special Education of Security Sections
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 2. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
FSpS 7401R002 RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
FSpS 6208R179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Směr: MAN Management sportu (Management in Sport) – neotvírá se
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
FSpS 7401R002 RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
FSpS 6208R179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 24. 4. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education of Security Sections
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
FSpS 7401R005 TVS Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – neotvírá se
Směr: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – neotvírá se
Směr: T Trenérství (Coaching)
FSpS 7401R005 TVS Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Směr: MAN Management sportu – neotvírá se
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
Směr: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – neotvírá se
Směr: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – neotvírá se
Směr: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – neotvírá se
Směr: SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek (Special Education of Security Sections) – neotvírá se
Směr: T Trenérství (Coaching)
FSpS 6208R179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 24. 4. 2007 – 31. 12. 2024
Směr: MAN Management sportu (Management in Sport) – neotvírá se
Směr: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – neotvírá se
FSpS 7401R002 RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education of Security Sections
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
N1701 N-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 30. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Směr: KT Kondiční trenér (Training of condition) – neotvírá se
Směr: SE Sportovní edukace (Sports Education)
Směr: TI Coaching (Trenérství) – neotvírá se
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
FSpS 6208T179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
FSpS 7401T026 APKINA Aplikovaná kineziologie (angl.)
Název anglicky: Applied Kinesiology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
FSpS 7401T026 APKIN Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
FSpS 7401T028 KT Kondiční trenér
Název anglicky: Fitness Trainer
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 30. 9. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Směr: KT Kondiční trenér (Training of condition) – neotvírá se
Směr: SE Sportovní edukace (Sports Education)
Směr: TI Coaching (Trenérství) – neotvírá se
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
FSpS 6208T179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
FSpS 7401T028 KT Kondiční trenér
Název anglicky: Fitness Trainer
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FSpS 6208T179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 30. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Směr: KT Kondiční trenér (Training of condition) – neotvírá se
Směr: SE Sportovní edukace (Sports Education)
FSpS 7401T026 APKIN Aplikovaná kineziologie
Název anglicky: Applied Kinesiology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
FSpS 7401T028 KT Kondiční trenér
Název anglicky: Fitness Trainer
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
FSpS 6208T179 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 30. 12. 2005 – 31. 12. 2024
Směr: KT Kondiční trenér (Training of condition) – neotvírá se
Směr: SE Sportovní edukace (Sports Education)
FSpS 7401T028 KT Kondiční trenér
Název anglicky: Fitness Trainer
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
P7405 D-KI4 Kinantropologie (čtyřleté)
Název anglicky: Kinanthropology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Obory:
Obory:
FSpS 7403V001 KINA Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
FSpS 7403V001 KINAA Kinantropologie (angl.)
Název anglicky: Kinanthropology (Eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
FSpS 7403V001 KINA Kinantropologie
Název anglicky: Kinanthropology
doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
FSpS 7403V001 KINAA Kinantropologie (angl.)
Název anglicky: Kinanthropology (Eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Coach of Modern Gymnastics
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Sports massage - preparation for the exam
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRF TRF Trenér fotbalu UEFA B
Název anglicky: Football Coach UEFA B
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRB TRB Trenér biatlonu
Název anglicky: Biathlon Coach
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Cross-country skiing coach
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Instructor martial arts
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRA TRA Trenér atletiky
Název anglicky: Athletics coach
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRV TRV Trenér volejbalu
Název anglicky: Volleyball coach
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRK TRK Trenér krasobruslení
Název anglicky: Figure skating coach
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRBO TRBO Trenér boxu
Název anglicky: Boxing coach
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Trainer of alpine disciplines
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRCY TRCY Trenér cyklistiky
Název anglicky: Cycling coach
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Artistic Gymnastics Coach
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRLH TRLH Trenér ledního hokeje
Název anglicky: Ice Hockey Coach
rekvalifikační vzdělávání
FSpS TRP TRP Trenér plavání
Název anglicky: Swimming coach
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: The scientific basis of sports training
tematické vzdělávání
Název anglicky: CORE TRAINING using the rocker circle segment Bosu and Bosu
tematické vzdělávání
Název anglicky: Fitness Yoga, Power Yoga, Dynamic Yoga
tematické vzdělávání
Název anglicky: Proper exercise and nutrition against diseases of civilization
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Self-defense instructor - additional training
tematické vzdělávání
FSpS SD SD Škola dřepu
Název anglicky: School squat
tematické vzdělávání
Název anglicky: English language proficiency level test
tematické vzdělávání
Název anglicky: Medical recuperator
tematické vzdělávání
Název anglicky: Summer School – Team Psychology in Practice
tematické vzdělávání
Název anglicky: Summer School of Sport and Exercise Sciences - Current trends in assessment of human performance, regeneration and nutrition in sport
tematické vzdělávání
Název anglicky: Summer School of Combatives 2019 A - human performace and injury prevention in combat sports
tematické vzdělávání
Název anglicky: Summer School of Combatives 2019 B - human performace and injury prevention in combat sports
tematické vzdělávání
Název anglicky: Functional and interval training
tematické vzdělávání
Název anglicky: Health physical education
tematické vzdělávání
Název anglicky: English for Emergency Medical Team CZ
tematické vzdělávání
Název anglicky: STRETCHING and compensatory exercises in the training process and fitness
tematické vzdělávání
FSpS ELK ELK Online kurzy FSpS
Název anglicky: Online courses FSpS
e-kurz
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Sport Studies
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Study for Ukrainian doctoral students in need at the Faculty of Sport Studies
celoživotní vzdělávání mimořádné
R7401 Rig-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
rigorózní řízení
Akreditace: 18. 12. 2001 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied Sport Education of Security Bodies
rigorózní řízení
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
FSpS 7401T016 MAN Management sportu
Název anglicky: Management in Sport
rigorózní řízení
Akreditace: 16. 10. 2009 – 31. 12. 2024
FSpS 7401T028 KOT Kondiční trenér
Název anglicky: Fitness Trainer
rigorózní řízení
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
FSpS 89999 MUS Multidisciplinární studia
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 3. 10. 2023 02:43