Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
PrF B0421A220001 VYJU_ Senior Officer of Justice
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Jan Holas, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J20005 VYJU05 Senior Officer of Justice
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
Bachelor's combined single-subject
PrF J20006 CZVVYJU06 Senior Officer of Justice
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
PrF B0421A220002 MPS_ International Commercial Law Studies
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
bachelor's distance single-subject
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
PrF B0421A220003 OPS_ Commercial Law Studies
Name in Czech: Obchodněprávní studia
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: JUDr. Michala Špačková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J20205 OPS05 Commercial Law Studies (closing out)
Name in Czech: Obchodněprávní studia
Bachelor's combined single-subject
PrF J20206 CZVOPS06 Commercial Law Studies (closing out)
Name in Czech: Obchodněprávní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
PrF B0421A220005 VESP_ Administrative Law
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J20406 VESP06 General Public Administration
Name in Czech: Všeobecná veřejná správa
Bachelor's combined specialized
PrF J20407 VESP07 Financial Administration
Name in Czech: Finanční správa
Bachelor's combined specialized
PrF J20408 VESP08 Social Security Administration
Name in Czech: Správa sociálního zabezpečení
Bachelor's combined specialized
PrF J20409 VESP09 Land Registry Administration
Name in Czech: Katastrální správa
Bachelor's combined specialized
PrF J20411 VESP10 Financial Administration
Name in Czech: Finanční správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, specialized
PrF J20412 VESP11 Land Registry Administration
Name in Czech: Katastrální správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, specialized
PrF J20413 VESP12 Social Security Administration
Name in Czech: Správa sociálního zabezpečení
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, specialized
PrF J20414 VESP13 General Public Administration
Name in Czech: Všeobecná veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, specialized
PrF J20410 CZVVESP10 Administrative Law
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
PrF N0421A220005 VESP_ Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/6/2021 – 21/6/2031
Guarantor: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J10105 VESP05 Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
master's combined single-subject
PrF J10106 CZVVESP06 Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, single-subject
PrF M0421A220001 PR_ Law
Name in Czech: Právo a právní věda
Master's degree programme, 5 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J10101 PR01 Law
Name in Czech: Právo a právní věda
Master's long-cycle full-time
PrF J10103 CZVPPV Law
Name in Czech: Právo a právní věda
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject
PrF J10102 rigo Law
Name in Czech: Právo a právní věda
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral full-time
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral combined
Name in Czech: Law of Information and Communication Technologies
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Law Information and Communication Technologies
doctoral full-time
Name in Czech: Law Information and Communication Technologies
doctoral combined
PrF P0421D220020 INTPA_ Intellectual Property Law
Name in Czech: Intellectual Property Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025
Guarantor: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J01801 INTPA01 Intellectual Property Law
Name in Czech: Intellectual Property Law
doctoral full-time
PrF J01806 INTPA06 Intellectual Property Law
Name in Czech: Intellectual Property Law
doctoral combined
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025
Guarantor: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doctoral full-time
Name in Czech: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doctoral combined
PrF P0421D220022 LTPA_ Legal Theory and Public Affairs
Name in Czech: Legal Theory and Public Affairs
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025
Guarantor: doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J02001 LTPA01 Legal theory and Public Affairs
Name in Czech: Legal theory and Public Affairs
doctoral full-time
PrF J02005 LTPA05 Legal theory and Public Affairs
Name in Czech: Legal theory and Public Affairs
doctoral combined
PrF P0421D220023 CCL_ Comparative Constitutional Law
Name in Czech: Comparative Constitutional Law
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2025
Guarantor: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF J02101 CCL01 Comparative Constitutional Law
Name in Czech: Comparative Constitutional Law
doctoral full-time
PrF J02102 CCL02 Comparative Constitutional Law
Name in Czech: Comparative Constitutional Law
doctoral combined
PrF P0421D220032 TRPR_ Criminal Law
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/11/2019 – 18/11/2033
Guarantor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Study plans:
Study plans:
PrF J00601 TRPR01 Criminal Law
Name in Czech: Trestní právo
doctoral full-time
PrF J00605 TRPR05 Criminal Law
Name in Czech: Trestní právo
doctoral combined
PrF P0421D220033 USPS_ Constitutional Law and Theory of State
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/11/2019 – 18/11/2033
Guarantor: prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral full-time
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral combined
PrF P0421D220035 MS International Legal Studies
Name in Czech: Mezinárodněprávní studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/9/2022 – 19/9/2029
Guarantor: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF D0003 MSprez International Legal Studies
Name in Czech: Mezinárodněprávní studia
doctoral full-time
PrF D0002 MSkombi doplnit
Name in Czech: Mezinárodněprávní studia
doctoral combined
PrF P0421D220036 SPCPP Private law and civil procedural law
Name in Czech: Soukromé právo a civilní právo procesní
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/9/2022 – 19/9/2029
Guarantor: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF D0003 SPaCPPprez Private law and civil procedural law
Name in Czech: Soukromé právo a civilní právo procesní
doctoral full-time
PrF D0002 SPaCPP doplnit
Name in Czech: Soukromé právo a civilní právo procesní
doctoral combined
PrF P0421D220037 TDP Theory and history of law
Name in Czech: Teorie a dějiny práva
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/9/2022 – 19/9/2029
Guarantor: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF D0004 TDPprez Theory and history of law
Name in Czech: Teorie a dějiny práva
doctoral full-time
PrF D0003 TDPkombi Theory and history of Law
Name in Czech: Teorie a dějiny práva
doctoral combined
PrF P0421D220038 VPS Public Law Studies
Name in Czech: Veřejnoprávní studia
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/9/2022 – 19/9/2029
Guarantor: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PrF D0005 VPSprez Public Law Studies
Name in Czech: Veřejnoprávní studia
doctoral full-time
PrF D0004 VPSkombi Public Law Studies
Name in Czech: Veřejnoprávní studia
doctoral combined
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Study plans:
Study plans:
PrF PR01301 CZVMPSXX International Commercial Law Studies
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
v akred. studijním programu, distance
PrF C1042102 PRA_C Law
Name in Czech: Právo
lifelong learning

Study plans:
Study plans:
PrF PR02105 PPSE Law for the elderly
Name in Czech: Právo pro seniory
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Vzdělávání znalců v právních dovednostech
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Časté chyby při ukončování pracovního poměru a jak se jim vyhnout
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Efektivní využití elektronických dokumentů (elektronické podpisy, elektronická identifikace, důkazní spolehlivost, archivace, digitální peněženky aj.)
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Právní minimum pro překladatele a tlumočníky
profesní vzdělávání, distance
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B6804 B-PSP Legal Specializations
Name in Czech: Právní specializace
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PrF 6804R034 VYJU Senior Officer of Justice
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
PrF 6804R038 OPS Commercial Law Studies
Name in Czech: Obchodněprávní studia
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
PrF 6804R034 CZVVYJU Senior Officer of Justice
Name in Czech: Vyšší justiční úředník
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Name in Czech: Mezinárodněprávní obchodní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
PrF 6804R038 CZVOPS Commercial Law Studies
Name in Czech: Obchodněprávní studia
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
B6807 B-VS Public Policy
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
PrF 6804R022 VESP Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Specialization: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Specialization: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Specialization: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Specialization: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
Name in Czech: Teorie a praxe trestního a správního procesu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
PrF 6804R022 CZVVESP Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/8/2011 – 31/12/2024
Specialization: FINS Finanční správa (Financial Administration)
Specialization: KATS Katastrální správa (Land Registry Administration)
Specialization: SSZ Správa sociálního zabezpečení (Social Security Administration)
Specialization: VVS Všeobecná veřejná správa (General Public Administration)
N6807 N-VS Public Policy
Name in Czech: Veřejná správa
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PrF 6804T022 VESP Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
PrF 6804T022 CZVVESP Public Administration
Name in Czech: Veřejná správa
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
M6805 M-PPV Law and Legal Science
Name in Czech: Právo a právní věda
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PrF 6805T003 PR Law
Name in Czech: Právo
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
PrF 6805T003 PR Law
Name in Czech: Právo
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
P6810 D-TPV4 Theoretical Legal Sciences (4-years)
Name in Czech: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V042 MEEP International and European Law
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
PrF 6801V009 MEPS Private International Law
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
PrF 6801V011 OBCP Civil Law
Name in Czech: Občanské právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
PrF 6801V014 OBPR Commercial Law
Name in Czech: Obchodní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
PrF 6801V015 PRAC Labour Law
Name in Czech: Pracovní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
PrF 6801V025 TEPR Theory of Law
Name in Czech: Teorie práva
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
PrF 6801V028 TRPR Criminal Law
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (pol.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Polish Polish
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V009 MEPSA Private International Law (Eng.)
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V009 MEPS Private International Law
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
PrF 6801V011 OBCP Civil Law
Name in Czech: Občanské právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
PrF 6801V014 OBPR Commercial Law
Name in Czech: Obchodní právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
PrF 6801V015 PRAC Labour Law
Name in Czech: Pracovní právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
PrF 6801V025 TEPR Theory of Law
Name in Czech: Teorie práva
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
PrF 6801V028 TRPR Criminal Law
Name in Czech: Trestní právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Name in Czech: Ústavní právo a státověda
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V042 MEEP International and European Law
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Name in Czech: Správní právo a právo životního prostředí
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Name in Czech: Dějiny práva a římské právo
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (pol.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Polish Polish
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
PrF 6801V009 MEPSA Private International Law (Eng.)
Name in Czech: Mezinárodní právo soukromé (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/10/2012 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Name in Czech: Právo informačních a komunikačních technologií (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Name in Czech: Finanční právo a finanční vědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Name in Czech: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
lifelong learning, 4 y.

Fields:
Fields:
PrF IBP IBP Information security
Name in Czech: Informační bezpečnost
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, language of instruction: Czech Czech
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
PrF LLM LLMO LL.M. in Corporate Law
Name in Czech: LL.M. v obchodním právu
mezinárodně uznávaný kurs, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
mezinárodně uznávaný kurs, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií
mezinárodně uznávaný kurs, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: LL.M. Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech
mezinárodně uznávaný kurs, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávání pro překladatele a tlumočníky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PrF ELK ELK E-learning Courses
Name in Czech: E-learningové kurzy
e-course, language of instruction: Czech Czech
U1111 UKR Study for Ukrainian students in need
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi na Právnické fakultě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
R6805 Rig-PPV Law and Legal Science
Name in Czech: Právo a právní věda
Advanced Master's state examination, 2 y., JUDr.

Fields:
Fields:
PrF 6805T003 PR Law
Name in Czech: Právo
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Specialization: DESP Dějiny státu a práva (History of the State and Law)
Specialization: FIPR Finanční právo (Financial Law)
Specialization: MPS Mezinárodní právo soukromé (International Private Law)
Specialization: MPV Mezinárodní právo veřejné (International Public Law)
Specialization: OBCP Občanské právo (Civil Law)
Specialization: OBPR Obchodní právo (Commercial Law)
Specialization: PIKT Právo informačních a komunikačních technologií (Law of information and communication technologies)
Specialization: PRAC Pracovní právo (Labour Law)
Specialization: PREU Právo Evropské unie (Law of the European Union)
Specialization: PZIP Právo životního prostředí (Environmental Law)
Specialization: RIPR Římské právo (Roman Law)
Specialization: SPPR Správní právo (Administrative Law)
Specialization: TEPR Teorie práva (Theory of Law)
Specialization: TRPR Trestní právo (Criminal Law)
Specialization: ÚSPS Ústavní právo a státověda (Constitutional Law and Theory of State)
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 19/7/2024 10:39