MPON091 Onkologie

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Bučková (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Ostřížková (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
MUDr. Vladimír Rak (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
Anna Kleinbauerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Čechmanová
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (72,00 %), Klinika nemocí plicních a tuberkulózy – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (7,00 %), Klinika radiační onkologie – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta (14,00 %), Klinika operační onkologie – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta (7,00 %)
Rozvrh
St 14. 9. 13:00–14:40 B11/114, St 21. 9. 13:00–14:40 B11/114, St 5. 10. 13:00–14:40 B11/114, St 12. 10. 13:00–14:40 B11/114, St 19. 10. 13:00–14:40 B11/114, St 26. 10. 13:00–14:40 B11/114
Předpoklady
MFVL0832 Vnitřní lékařství II || MFVL0822 Vnitřní lékařství II || ( MPVL0822 Vnitřní lékařství II && MPCH0822 Chirurgie II && MPPT081 Základy přístrojové techniky && MPIM081 Imunologie ) || MNAF081p Aplikovaná farmakologie-p
MFVL0832 || ( MPVL0822 && MPCH0822 && MPPT081 && MPIM081 ) || MNAF081p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zná základy onkologie a zná základní informace o výzkumu, diagnostice, léčbě a prevenci nádorových onemocnění. Výuka je rozčleněna standardně na obecnou onkologii, která pojednává o obecný problémech onkogeneze, epidemiologie a obecných problémech léčby, včetně léčby komplikací, které souvisejí s maligním onemocnění či s jeho léčbou.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- má představu o komplexní problematice oboru onkologie. Jde o výuku
- zná příznaky onkologických onemocnění a potenciální žádoucí účinky ale i nežádoucí účinky onkologické léčby.
- je schopen porozumět obtížím a specifikům onkologických pacientů
- chápe spojitost základního onemocnění s postižením oka a jeho adnex
Osnova
  • Etiopatogeneze maligních onemocnění, nejčastější nádory, stanovení diagnózy maligního onemocnění. Farmakologická léčba maligních chorob. Radioterapie. Transplantace krvetvorné tkáně. Psychologie nemocných se zhoubnými chorobami, příbuzných a ošetřujícího personálu. Základní informace o nejčastějších nádorech: nádory plic, zažívacího traktu, urologické a gynekologické tumory. Přehled maligních krevních chorob. Psychologie nemocných se zhoubnými chorobami, příbuzných a ošetřujícího personálu. Informování pacientů o maligní diagnóze. Vznik nádorů, vliv nutrice na vznik nádorů a problémy výživy onkologicky nemocných. Farmakologická léčba maligních onemocnění a její nežádoucí účinky. Možnosti radioterapie při léčbě maligních onemocnění a její nežádoucí účinky. Základní informace o nejčastějších nádorech. Urologické tumory. Zhoubné nádory zažívacího traktu. Zhoubné nádory plic. Gynekologické tumory. Transplantace krvetvorné tkáně, indikace, metody a současné výsledky. Přehled maligních krevních chorob.
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
V magisterském studiu předmětu onkologie je zápočet dáván při splnění účasti na přednáškách.
Informace učitele
Výuka probíhá v posluchárna uvedené v akutální rozvrhu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
vhodné pro studenty zdravovědné specializace učitelství na 1. stupni ZŠ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.