Bi3060 Obecná genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Rozvrh
Út 10:00–12:50 aula_Vinařská
Předpoklady
Znalosti základních zákonitostí genetiky ze střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní kurz genetiky zaměřený na nejdůležitější oblasti. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět základním genetickým principům na všech organizmálních úrovních a budou schopni absolvovat navazující specializované předměty. Historie genetiky, Mendelovy pokusy. Modelové objekty v genetice. Principy segregace a kombinace. Mnohonásobný alelismus. Genové interakce. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. Dědičnost genů vázaných na pohlaví. Vazba genů, crossing-over. Rekombinační mapování u haploidních a diploidních organizmů. Mitotická segregace a rekombinace. Mikrostruktura chromozomů,karyotypy. Změny v počtu chromozomů. Změny ve struktuře chromozomů. Genové mutace, mutageny. Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. Základy lékařské genetiky, genetické poradenství. Základy genetiky populací.
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace. 2. Vztahy mezi alelami. 3. Genové interakce. 4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. 5. Dědičnost genů vázaných na pohlaví. 6. Vazba genů. 7. Rekombinační mapování u haploidních a diploidních organizmů. 8. Mitotická segregace a rekombinace. 9. Mikrostruktura chromozomů,karyotypy. 10.Změny v počtu chromozomů. 11.Změny ve struktuře chromozomů. 12.Genové mutace a mutageny. 13.Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. 14.Základy genetiky populací.
Literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y.: John Wiley & Sons, 2006. xx, 866. ISBN 047169939X. info
  • WEAVER, R.F. a P-W. HEDRICK. Genetics. Third Edition. Wm. C. Brown Publishers, 1997. info
  • NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
Metody hodnocení
Přednáška se koná každý týden, zkouška je písemná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.