Bi3060 Obecná genetika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:00–14:50 B22/116 aula
Předpoklady
Znalosti základních zákonitostí genetiky ze střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět základním principům genetiky na všech organizmálních úrovních, budou schopni vysvětlit aplikace genetiky a metody využívané v lékařství, šlechtění rostlin a živočichů a budou schopni absolvovat navazující specializované předměty.
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace. 2. Vztahy mezi alelami. 3. Genové interakce. 4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. 5. Dědičnost genů vázaných na pohlaví. 6. Vazba genů. 7. Rekombinační mapování u haploidních a diploidních organizmů. 8. Mitotická segregace a rekombinace. 9. Mikrostruktura chromozomů,karyotypy. 10.Změny v počtu chromozomů. 11.Změny ve struktuře chromozomů. 12.Genové mutace a mutageny. 13.Genetické založení kvantitativních znaků a jejich analýza. 14.Základy genetiky populací.
Literatura
  • SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2. URL info
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y.: John Wiley & Sons, 2006. xx, 866. ISBN 047169939X. info
  • WEAVER, R.F. a P-W. HEDRICK. Genetics. Third Edition. Wm. C. Brown Publishers, 1997. info
  • NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Obecná genetika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Přednáška se koná každý týden, zkouška je písemná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.