FF FDTDDFpJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-TDDF_ Divadelní a filmová studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF01Disertační seminář 1 - 4 D. Drozdz 0/2/040*4 - P
FF:DAF03Metodologický seminář P. Skopalz 0/2/05 - P
FF:DISQ023Kurz odborníka z praxe 01 D. Drozdk 0/0/05 - PV
FF:DISQ027Kurz odborníka z praxe - Redakční práce D. Drozdk 0/0/05 - PV
175 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF04Akademické dovednosti D. Drozdz 0/2/05 - P
FF:DAF11Praxe v oboru P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 - P
FF:DISQ024Kurz odborníka z praxe 02 D. Drozdk 0/0/05 - PV
FF:DISQ028Kurz odborníka z praxe - Překlad odborného textu D. Drozdk 0/0/05 - PV
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF05Publikační praxe - článek v časopise P. Skopalz 0/2/02 - P
FF:DAF09Pedagogická asistence P. Skopalz 0/2/03 - P
FF:DAF10Pedagogická praxe D. Drozdz 0/2/05 - P
FF:DAF12Zahraniční stáž P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 - P
FF:DISQ025Kurz odborníka z praxe 03 D. Drozdk 0/0/05 - PV
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF06Publikační praxe - odborná studie P. Skopalz 0/2/05 - P
FF:DAF17Organizační praxe D. Drozdz 0/2/05 - PV
FF:DISQ026Kurz odborníka z praxe - Dokumentace terénního výzkumu veřejné události D. Drozdk 0/0/05 - PV
15 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF02Disertační seminář 5 - 8 D. Drozdz 0/2/080*4 - P
FF:DAF07Publikační praxe ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 - P
FF:DAF15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 - PV
330 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF08Prezentace na konferenci ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 - P
FF:DAF13Státní závěrečná zkouška D. DrozdSDzk 0/2/010 - P
FF:DAF16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 - PV
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAF14Disertační práce D. Drozdzk 0/2/010 - P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DAFf15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 - PV
FF:DAFf16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 - PV
FF:DAFf17Organizační praxe P. Skopalz 0/2/05 - PV
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 - PV
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 - PV
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach) D. Drozdz 1/1/04 - PV
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibinska) D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 D. Drozdz 1/1/02 - PV
FF:FAV223Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/05 - PV
FF:FAV303Filmové právo M. Večeřazk 2/0/05 - PV
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 - PV
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 - PV
FF:FAVz079Film, Politics and Propaganda in the Second World War P. Skopalzk 2/0/05 - PV
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 - PV
75 kreditů