FSS VSPLZ15 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn4403Ekonomie Z. Schwidrowskizk 1/1/08 Z P
FSS:VPLn4419Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 P P
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 Z P
31 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR401 -- 0/0- - PV
FSS:SPR406 -- 0/0- - PV
FSS:SPR478 -- 0/0- P PV
FSS:SPR504 -- 0/0- - PV
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 P PV
FSS:VPLn4404Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 1/1/012 P P
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 - PV
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 - PV
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení J. Winklerzk 1/1/010 P PV
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 - PV
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 - P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/04 P -
67 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR409 -- 0/0- - PV
FSS:SPR475 -- 0/0- - PV
FSS:SPR477 -- 0/0- - PV
FSS:SPR505 -- 0/0- - PV
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum pro VPLZ O. Horazk 1/1/012 Z P
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 - PV
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 - PV
FSS:VPLn4465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku J. Horňáčekz 0/1/12 100 hodin praxe.8 - PV
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 - PV
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 P PV
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 - PV
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 P -
78 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR458 -- 0/0- - PV
FSS:SPR472 -- 0/0- - PV
FSS:VPLn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 P -
8 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 - PV
FSS:VPLn4471Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 - PV
22 kreditů