FSS VSPLZ12 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn4403Ekonomie T. Sirovátkazk 1/1/08 Z P
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 Z P
19 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 - PV
FSS:SPR478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle K. Kubalčíkovázk 1/1/012 P PV
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 P PV
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování J. Winklerzk 0/2/68 P P
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 P P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení J. Winklerzk 1/1/010 P P
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 - PV
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 - P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/04 P -
73 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru R. Jahodazk 1/2/05 - PV
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 - PV
FSS:SPR469Sebezkušenostní skupina a rozvoj K. Kubalčíkováz 0/2/06 - PV
FSS:SPR473Vedení týmů a jednotlivců K. Kubalčíkovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPR475Vybrané problémy metod výzkumu - kvalitativní strategie J. Winklerz 1/1/01 - PV
FSS:SPR477Institucionalizace a organizace sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/012 - PV
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum pro VPLZ J. Winklerzk 2/2/012 Z P
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 P P
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 - PV
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 - PV
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 P PV
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 - PV
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/08 P -
106 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR472Kariérové poradenství K. Kubalčíkovázk 1/1/06 - PV
FSS:VPLn4462Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů J. Winklerz 0/1/12 150 hodin praxe.8 - PV
FSS:VPLn4519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/08 P -
22 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 - PV
FSS:VPLn4472Nástroje a dovednosti k řízení lidských zdrojů I. Vašečkazk 1/1/010 - PV
20 kreditů