FF FBDUpJ Dějiny umění
Název anglicky: Art History
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kreditů)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1737Seminář k bakalářské diplomové práci I. Folettik 0/2/010 6P
FF:DU1739Bakalářská diplomová práce I. Folettik 0/2/010 6P
20 kreditů

Propedeutický ročník

Všechny předměty propedeutického ročníku jsou povinné, student si tyto předměty zapisuje v prvním roce studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 1P
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 1P
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 2P
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Moderní umění A. Pomajzlovázk 2/4/010 2P
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 1P
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 1P
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- 2-
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 1P
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 2P
60 kreditů

Povinné předměty

Blok 1: Architektura, Historiografie, Archiv

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1722Úvod do dějin Architektury J. Kroupazk 2/0/03 3Z
FF:DU1723Historiografie dějin umění J. Kroupazk 2/0/04 4Z
FF:DU1738Seminář: Historik umění v archivu (od 14. do 20. století) T. Valešk 0/2/03 3Z
10 kreditů

Blok 2: Jazyky

Student musí absolvovat všechny jazyky z uvedeného bloku. Výuku je možné nahradit doložením certifikátu o jazykové znalosti na úrovni B1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1724Italština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1725Francouzština pro historiky umění I. Folettik 0/2/03 3-
FF:DU1726Němčina pro historiky umění A. Palladinok 0/2/03 4-
FF:DU1727Latina pro historiky umění 2 K. Dolejšík 0/2/03 4-
FF:DU1727aLatina pro historiky umění 1 K. Dolejšík 0/2/03 3-
15 kreditů

Blok 3: Komunikace

Student si vybere mezi blokem 1 a blokem 2

Blok 1 podzim
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1728Rétorika I I. Folettik 0/2/04 5P
FF:DU1730Komunikace vědy I A. Kelblovák 2/0/05 5P
FF:DU1732Kurátorství v praxi I L. Kesnerk 2/2/08 5P
17 kreditů
Blok 2 Jaro
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1729Rétorika II P. Suchánekk 0/2/04 4P
FF:DU1731Komunikace vědy II A. Kelblovák 2/0/05 4P
FF:DU1733Kurátorství v praxi II I. Folettik 2/2/08 4P
17 kreditů

Povinně volitelné předměty: Umění od Středověku po Současnost

V každém bloku si student zvolí jednu přednášku a jeden seminář. Doporučenou kombinací jsou Přednáška I - Seminář II nebo Přednáška II - Seminář I

Blok 1: Středověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1710Medieval Art: From Constantine to Giotto I I. Folettizk 2/0/05 4P
FF:DU1710bStředověké umění od Konstantina po Giotta I.b. I. Folettizk 2/0/05 3P
FF:DU1711Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I. Z. Frantovák 0/2/05 3P
FF:DU1712Středověké umění: od Konstantina po Giotta II. Z. Frantovázk 2/0/05 4P
FF:DU1713Seminar: Medieval Art From Constantine to Giotto II A. Palladinok 0/2/05 4P
FF:DU1713b -- 0/0- --
FF:DU1713cSeminář: od Konstantina po Giotta II.b. I. Folettik 0/2/05 --
30 kreditů

Blok 2: Novověké umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1714Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu I. P. Suchánekzk 2/0/05 3P
FF:DU1715Seminář: Raně novověké umění od Masaccia po Canovu I. R. Nokkala Miltovák 0/2/05 3P
FF:DU1716Seminar: Early Modern Art from Masaccio to Canova II O. Jakubeczk 0/2/05 4P
FF:DU1717Raně novověké umění: od Masaccia po Canovu II R. Nokkala Miltovák 2/0/05 4P
20 kreditů

Blok 3: Současné umění

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1718Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I A. Pomajzlovázk 2/0/05 3P
FF:DU1719Seminar: The Art of the Contemporary World from Gustave Courbet to Bill Viola I M. Rusinkok 0/2/05 3P
FF:DU1720Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu II M. Rusinkozk 2/0/05 4P
FF:DU1721Seminář: Umění současného světa od Gustava Courbeta po Billa Violu II A. Pomajzlovák 0/2/05 4P
20 kreditů

Volitelné předměty

Jako volitelné si studenti mohou zapsat také povinně-volitelné předměty, které si ještě nevybraly. Celkem si student musí zapsat předměty za nejméně 13 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1709Odborná exkurze I. Folettiz 0/0/24 --
FF:DU1735Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I T. Valešk 0/2/04 3-
FF:DU1736Umělecké techniky a média od středověku po současnost II P. Suchánekk 0/2/04 4-
FF:DU1742Czech Modern Art & Culture M. Rusinkoz 2/0/04 5-
FF:DU1743Architektura a výtvarná kultura renesance v Záalpí O. Jakubeczk 0/0/04 5-
FF:DU1744Scholarship abroad I. Folettik 0/2/06 5-
FF:DU1745Redakční a jiná praxe I. Folettik 0/0/25 5-
FF:DU1746Work in Foreign Institution I. Folettik 0/0/25 5-
FF:DU1750Teaching in an Art Museum I. Folettik 0/0/0 Blokově.5 3-
FF:DU1752Introduction to Islamic Visual and Material Cultures A. Palladinozk 2/0/05 5-
46 kreditů