FSS MSZU01 Mediální studia a žurnalistika
Název anglicky: Media Studies and Journalism
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 5-
FSS:ENS201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize B. Binkaz 2/0/03 5-
9 kreditů

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p935Tělesná výchova – Kick box Z. Svobodováz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1113Metody novinářské práce R. Burgrzk 1/2/05 2Z
FSS:ZURb1114Metodologie mediálního výzkumu M. Urbánikovázk 2/0/05 3P
FSS:ZURb1117Seminář k bakalářské práci I. R. Burgrz 0/0/04 5P
FSS:ZURb1118Seminář k bakalářské práci II. R. Burgrz 0/0/04 6P
18 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1101Žurnalistika L. Waschková Císařovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1102Mediální a komunikační studia K. Kirkosovázk 2/0/05 1Z
FSS:ZURb1103Dějiny médií P. Večeřazk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1104Teorie masové komunikace M. Tkaczykzk 2/0/05 5Z
FSS:ZURb1105Studia nových médií J. Macekzk 2/0/05 5P
FSS:ZURb1106Zpravodajství J. Čuříkzk 1/2/06 2Z
FSS:ZURb1107Publicistika R. Burgrzk 1/2/06 3Z
FSS:ZURb1108Audiovizuální žurnalistika J. Motalzk 1/1/05 2Z
FSS:ZURb1109Etika a právo žurnalistiky J. Motalzk 2/0/05 2P
FSS:ZURb1110Sociologie médií B. Vackovázk 2/0/05 3P
FSS:ZURb1111Cvičné médium J. Čuříkzk 0/2/07 3P
FSS:ZURb1112Odborná praxe J. Čuříkz 0/0/40 3 semináře + 12 týdnů (á 40 hodin) odborné praxe v redakci.20 4P
FSS:ZURb1115Základy profesionálního projevu I. Jansováz 0/2/02 1Z
FSS:ZURb1116Technologické kompetence novináře I. Jansováz 0/2/02 1Z
83 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti si z nabídky tematických balíků povinně-volitelných předmětů volí tak, aby získali dostatečný počet kreditů. Minimálně musí absolvovat povinně-volitelné předměty v rozsahu 50 kreditů. Povinně si volí minimálně jeden předmět v anglickém jazyce.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1204Audio žurnalistika J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1205Video žurnalistika J. Motalz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1206Televizní žurnalistika (bootcamp) J. Motalz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1207Online žurnalistika R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1208Lokální a komunitní média L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1209Editorská, dramaturgická a produkční činnost R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1210Žurnalistika zaměřená na řešení M. Maláz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1211Specializovaná žurnalistika J. Čuříkz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1212Fotožurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1226Public relations J. Čuříkz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1227Tiskový mluvčí J. Čuříkk 1/1/03 5-
FSS:ZURb1228Krizová komunikace J. Čuříkz 1/1/03 4-
35 kreditů

Blok 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1213Dějiny českých médií v éře první republiky P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1214Online komunikace L. Dědkováz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1215Sociální média v žurnalistice J. Macekz 1/1/04 6-
FSS:ZURb1216Mediální výchova R. Burgrz 1/1/03 4-
FSS:ZURb1217Vybraná témata mediálního práva J. Motalz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1218Vybraná témata etiky médií J. Motalz 0/2/03 5-
FSS:ZURb1219Média a (krize) demokracie M. Tkaczykz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1220Média a populární kultura K. Kirkosováz 1/1/03 4-
25 kreditů

Blok 3

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1221Data v žurnalistice L. Waschková Císařováz 2/1/03 1-
FSS:ZURb1222Pokročilé technologie pro novináře L. Waschková Císařováz 0/2/02 6-
FSS:ZURb1223Tvůrčí psaní a jazyk K. Kirkosováz 0/2/03 2-
FSS:ZURb1224Odborné a akademické psaní K. Kirkosováz 0/2/03 3-
FSS:ZURb1225Rétorika a veřejný projev K. Kirkosováz 1/1/03 4-
14 kreditů

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1601Media, society and culture T. Kimzk 1/1/04 1P
FSS:ZURb1602Global media industries T. Kimzk 1/1/04 3P
FSS:ZURb1603Political economy of media T. Kimzk 1/1/04 2P
FSS:ZURb1604Transnational Media and Culture T. Kimzk 1/1/04 4P
FSS:ZURb1605Visual media literacy T. Kimzk 1/1/04 5P
FSS:ZURb1606Urban communication T. Kimzk 1/1/04 6P
FSS:ZURb1607Selected topics of current media development T. Kimz 1/1/03 1P
27 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1401Dílna I: Současný český jazyk K. Kirkosováz 0/2/02 2-
FSS:ZURb1402Dílna II: Stylistika K. Kirkosováz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1403Dílna III: Radio R J. Motalz 0/2/02 3-
FSS:ZURb1404Dílna IV: Studex.tv a MUNI TV L. Waschková Císařováz 0/2/02 5-
FSS:ZURb1405Dílna V: PR praxe J. Čuříkz 0/1/8 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře.4 2-
FSS:ZURb1406Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika L. Waschková Císařováz 1/1/02 5-
FSS:ZURb1407Dějiny českých médií do poloviny 19. století P. Večeřaz 1/1/03 2-
FSS:ZURb1408Dějiny českých médií v letech 1860-1918 P. Večeřaz 1/1/03 3-
FSS:ZURb1409Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/03 5-
FSS:ZURb1410Vybraná témata současného vývoje médií R. Burgrz 1/1/02 3-
25 kreditů