PdF NSP2hp Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.3 1Z
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SP4040Resilienční zdroje vzdělávání V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.2 1P
PdF:SP4041Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 1P
PdF:SP4042Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení V. Vojtovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP4043Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení K. Červenkazk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP4046Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.3 4Z
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp003Inclusive Education V. Vojtováz 0/2/02 4-
PdF:SPp031Výuka v heterogenní třídě - praktický seminář V. Vojtováz 0/2/02 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP4091Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP4092Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost K. Červenkazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP4093Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě V. Vojtovák 0/1/0 1 blok pro kombinované studium.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:SP6002Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6003Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů